O budúcnosti našej planéty a ľudí, ktorí na nej zostanú

O budúcnosti našej planéty a ľudí, ktorí na nej zostanú

Existuje viacero pohľadov na to, čo nás čaká v budúcnosti. Správny pohľad je však len jeden jediný. Všetky ostatné sú postavené len na ľudských domnienkach a predstavách, nezakladajúcich sa na pravde. Sú to klamlivé vízie, vzdialené od skutočnosti, ktoré vyvolávajú strach a dezilúziu.

Čo nás teda naozaj čaká? Skôr ale, ako sa dostaneme k jedinému pravdivému pohľadu na budúcnosť, pozrime sa na dve, najviac rozšírené nepravdivé vízie budúcnosti.

Prvou z nich je vízia materialistická. Je to vízia budúcnosti toho, čo pre ľudstvo nachystal chladný, rozumovo racionálny materializmus. Táto budúcnosť je postavená na digitalizácii a umelej inteligencii.

Len sa pozrime na dnešných mladých ľudí v ich voľnom čase. Či už doma, počas prestávok v škole, alebo trebárs keď niekde cestujú. Ich pozornosť je odvrátená od normálnej reality a zameraná na realitu virtuálnu. Neustále pozerajú do svojich chytrých telefónov, alebo do počítačov. Telefónom platia, vyberajú si peniaze, nakupujú a robia ním veľké množstvo ďalších vecí.

Avšak skutočným účelom zámerne vytváranej závislosti obyvateľstva na digitalizácii je totálna kontrola. Budú sledované naše názory na internete, naše finančné prostriedky, naše nákupy, náš pohyb, náš zdravotný stav, náš očkovací status a mnohé iné veci.

V prípade systémovo nekorektného zmýšľania jedinca dôjde k sankciám. K obmedzeniu prístupu na internet, k obmedzeniu možnosti výberu peňazí z účtu, k obmedzeniu pohybu a podobne. Cieľom bude vynútenie absolútnej poslušnosti obyvateľstva, rovnajúcej sa veľkému digitálnemu koncentráku.

Umelá inteligencia zase ľudí pripraví o zamestnanie. Nebude treba toľko predavačov, šoférov, pracovníkov v montážnych halách a mnohých iných profesií. Človek a jeho práca sa stanú nadbytočné. Presne tak, ako to jasnozrivo vyjadril Dalibor Janda vo svojej piesni: “Lidi jsou už nadbyteční, vstávejme z postelí, než nás robot vystřelí v noci na Mars.“

Armády nadbytočných ľudí však nikto na Mars nevystrelí. Dostanú nepodmienený príjem, z ktorého si budú môcť dovoliť len najzákladnejšie potreby a potraviny z mletých svrčkov, kobyliek a červíkov.

Takáto je vízia budúcnosti sveta, postavená na rozumovom materializme. Na slepom uctievaní rozumovej zložky osobnosti človeka, ktorá vymyslela umelú inteligenciu a ľudským rozumom vymyslená umelá inteligencia následne odsúdi tisíce ľudí na odpis. Odsúdi ich na nedôstojnú existenciu pod ustavičnou kontrolou a digitálnym terorom, ktorý bude dôsledkom zvrátenosti rozumovo materialistickej koncepcie sveta.

A teraz sa pozrime na inú víziu budúcnosti. Na víziu citlivých ľudí, ktorí vnímajú, že rozum a matéria nie je všetko, čo jestvuje. Že nad tým je predsa len niečo vyššie. A síce, duchovný rozmer bytia, podliehajúci duchovným zákonitostiam.

A jednou z týchto zákonitostí je karma. Je karmický, čiže spätný návrat všetkého, čo činíme. Znamená to, že všetko čo nás v živote stretá, nech už je to zlé, alebo dobré, je vždy dôsledkom nášho predchádzajúceho jednania. Je nevyhnutnou žatvou, ktorú sme zasiali prostredníctvom svojich citov, myšlienok, slov a činov. Všetko toto sa k nám raz vráti a my za to budeme musieť zaplatiť do posledného haliera. Za utrpenie a bolesť, ktorú sme v minulosti spôsobovali iným, budeme musieť zaplatiť vlastným utrpením a bolesťou.

A pretože ľudia počas svojej dlhej histórie jednali vždy v presvedčení, že sa za svoje city, myšlienky, slová a činy neponesú nijakú zodpovednosť pred zákonmi vesmíru, konečné zúčtovanie, ktoré sa z tohto dôvodu k ľudstvu blíži, má podobu katastrofy. Má podobu tak veľkej katastrofy, že mnohí vnímaví ľudia hovoria o deštrukcii celej našej planéty. Otvorene treba povedať, že v tejto vízii sa nachádza veľké množstvo pravdy, ale v skutočnosti k žiadnemu zničeniu planéty nedôjde.

Prečo? Pretože karma ľudstva patrí ľudstvu a nie celej našej planéte. Lebo na zemi žijú okrem ľudí ešte aj iné živé bytosti. Zvieratá, rastliny a celá príroda. A okrem nej i vedomé prírodné bytosti, ktoré prírodný svet riadia a spravujú. Títo všetci sa predsa ničím neprevinili! Svet prírody stál vždy správne vo Vôli Stvoriteľa tak, ako v nej mal stáť aj človek. Človek však ignoroval Vôľu Najvyššieho a vo svojej neláske a neúcte k iným všetko okolo seba iba zraňoval a ničil. Druhých ľudí, zvieratá, rastliny i prírodu.

Svet prírody je obeťou človeka! Nemá žiadnu vinu a nenadviazal si žiadnu karmu! A preto podľa Božích Zákonov nemôže byť zničený. Približujúce sa zničenie, vnímané citlivými ľuďmi, sa preto netýka celej našej planéty, ale iba ľudí samotných. Lebo zničený a bolestne zasiahnutý karmou nemôže byť nikto, kto si to nezaslúži.

Ale aj keď sa ťažká karma približuje k ľudstvu, aby sa na ňom rozuzlila, dovtedy, kým naplno udrie, je možné ešte mnohé zachrániť.

Dovtedy je ešte možné zmeniť sa, duchovne sa obrodiť a nasmerovať svoje chcenie k čistému a dobrému.

Dovtedy je ešte možné prebudiť v sebe pomáhajúcu lásku a úctu k ľuďom.

Dovtedy je ešte možné snažiť sa o stále dokonalejšie poznanie a napĺňanie Vôle Stvoriteľa.

A v tej miere, ako to dokážeme, môžeme vo vzťahu k sebe samým otupiť hrot prichádzajúcej karmy. Môžeme ju zoslabiť, alebo dokonca dosiahnuť toho, že sa na nás prejaví iba symbolicky.

Čo teda v skutočnosti naozaj čaká našu planétu a ľudí na nej? Aká je pravda o nadchádzajúcom dianí?

V blízkej dobe dôjde k tomu, že príroda, posilnená očistným lúčom Božieho Svetla a riadená prírodnými bytosťami, sa vzoprie proti ľuďom za všetky príkoria, ktoré jej po celé stáročia spôsobovali.

Účelom vzbury prírody však nebude zničenie našej planéty, ale jej pretvorenie. Jej transformácia do novej, očistenej podoby. Zem bude očistená tak, ako ešte nikdy nebola. A to nie len čo sa týka samotnej prírody, ale predovšetkým jemných úrovní citových a myšlienkových foriem, nachádzajúcich sa v okolí našej planéty, z ktorých bude vyhladené všetko citovo a myšlienkovo nízke a nečisté, čo ľudstvo doposiaľ vyprodukovalo. Vznikne nový, očistený priestor, určený už len pre čisté citové a myšlienkové tvorenie.

V ľuďoch, ktorí budú schopní prežiť vzburu živlov a bytostí prírody, v ľuďoch, ktorí sa budú schopní psychicky vysporiadať s radikálnou očistou citových a myšlienkových svetov, v týchto ľuďoch vzbĺkne po dokončení očisty hlboká vďačnosť Stvoriteľovi, prúdiaca z ich duchovne znovuzrodeného vnútra. Budú to noví ľudia nového veku na novej zemi, ktorí začnú spolupracovať s bytosťami prírody a obdržia od nich také pomoci, aké súčasné ľudstvo vo svojej citovej a myšlienkovej nečistote, ako aj vo svojom odtrhnutí od Stvoriteľa a jeho Vôle nemôže vôbec očakávať.

Dôjde k radostnej vzájomnej spolupráci! Či už ľudí z ľuďmi, ľudí s prírodnými bytosťami, s duchovnými pomocníkmi, alebo so svetlými citovými a myšlienkovými formami.

Toto všetko budú mať ľudia k dispozícii k svojmu radostnému tvoreniu, ktoré sa stane trvalým, živým a každodenným velebením najvznešenejšieho Boha.

Takáto budúcnosť čaká našu planétu! Všetci, ktorí hovoria niečo iné sa mýlia, pretože sa na budúcnosť zeme pozerajú z klamlivej ľudskej perspektívy a nie z pohľadu toho, akú budúcnosť pripravil pre našu zem Stvoriteľ.

Znalosť tejto budúcnosti nech je preto posilnením pre všetkých už v dnešnej dobe, aby napriek tomu, čo sa deje a čo sa bude diať, neochvejne kráčali cestou dobra, čistoty a lásky k blížnym, ako i cestou poznávania a napĺňania Vôle Stvoriteľa. Lebo pevná dôvera vo svetlú budúcnosť našej zeme má v sebe schopnosť previesť každého človeka tým starým a nesprávnym, čo navždy končí a zaniká. Táto dôvera nás má posilňovať, aby sme nezakolísali a nestrachovali sa z toho, čo príde.

Neustále je treba mať na pamäti, že to, čo bude najzásadnejším spôsobom určovať náš osud, je naša snaha o zachovávanie čistoty vnútra a naša snaha o čisté, láskyplné jednanie s druhými ľuďmi každý deň a vo všetkých minútach dňa.

Zem a život na nej zostane zachovaný! Ale v úplne inej podobe, než je tomu dnes. Iba na nás samotných záleží, či ho skrze vlastné úsilie o čistotu budeme môcť byť účastní.

A keby snáď naša vnútorná čistota a čisté jednanie s inými ľuďmi nedosiahli potrebnej miery na to, aby sme prežili blížiacu sa vzburu živlov i veľkú očistu citových a myšlienkových svetov, naša vážna a úprimná snaha v tomto smere nezostane Svetlom nepovšimnutá. Bude nám milostivo dopriate, aby sme sa mohli narodiť na novú, očistenú zem, aby sme na nej duchovne dozreli a potom mohli vojsť do kráľovstva nebeského.

Svetlá a šťastná budúcnosť zeme sa nezadržateľne blíži! Toto majme neustále na pamäti! Toto nech nás hreje pri srdci! Z tohto čerpajme silu! Toto vedomie nech v nás neustále živí jasný plameň nádeje, radosti a odvahy, nech sa deje čokoľvek.

Zdroj

Zdieľať článok

Veľké posolstvo k adventu 2023!

Veľké posolstvo k adventu 2023!

Milí priatelia, blíži sa nám ADVENT. Význam tohto latinského slova je PRÍCHOD.

Adventné obdobie znamená obdobie, počas ktorého sa máme pripraviť na Príchod Spasiteľa, narodenie Božieho Syna na Zemi, ktoré si takto každoročne smieme pripomínať. Tá Energia Vianoc, ktorú mnohí cítia, že je taká odlišná, od všetkých energií, pôsobiacich počas roka, je skutočne jedinečná a ničím nenapodobiteľná.

Nemá to však nič spoločné so sviatkami našich dávnych Slovanských predkov, tí mohli sláviť len Zimný slnovrat, ale o skutočnej Energii Vianoc, nemali najmenšieho tušenia ani chápania, pretože až narodením Božieho Syna na Zemi, presne pred 2023 rokmi, bola Zem zahalená a obdarovaná neskreslenou, ničím neskalenou Božou Láskou.

Každoročne si takto pripomíname tú nesmiernu Obeť Božieho Syna, ktorý z blaženosti Svetla Božieho, prišiel sem do temnoty Zeme, aby nám sem priniesol a na Zemi zakotvil Energiu Božej Lásky, v ktorej je Zákonite obsiahnutá aj Energia Pravdy a Spravodlivosti.

Toto nedokáže žiadny šaman, žiadny guru, žiadny človek, toto je vyhradené len a výhradne Božiemu Synovi.

O čo sa týmto ochudobňujú napríklad vyznávači „tradičného“ Slovanstva, pre ktorých Zimným Slnovratom, aj všetky tie oslavy končia. Žiaľ, nevedia čo činia, pre rozum, ktorému úplne prepadli. Pokiaľ by však zostali len pri tomto, no oni ešte napádajú a spochybňujú príchod a význam Božieho Syna na Zemi!

Hlavne všetci tí guruovia, okolo tejto dnes, už značne rozšírenej sekty novodobých „slovanistov“. Úbohí pomýlenci, v skutočnosti však sú to prevažne fanatici, ktorí nemajú o skutočnom fungovaní Stvorenia, ani tušenia. Zostali uviaznutí vo svojom obmedzenom rozume a vo svojej minulosti, z ktorej sa zrejme už nikdy nevyhrabú. Ale treba veriť, že aspoň niektorí to dokážu.

Ale späť k téme. Energia Vianoc, ktorá je nabitá zachvievaním Božej Lásky, Lásky Kristovej k celému tvorstvu a ľudstvu, je ničím nenahraditeľná a neprekonateľná.

Pripravme sa preto v zodpovednosti a vážnosti týchto udalostí, na pripomenutie si Príchodu Ježiša na Zem a rovnako sa pripravme na príchod Dňa, v ktorom sa Láska Božia, každoročne skláňa k Zemi a obdarúva ju záplavami tej Najčistejšej Lásky, prúdiacej ku nám z Božej Dokonalosti. Tento rok, bude v tomto smere dokonca VÝNIMOČNÝ.

Stane sa tak presne 29. decembra 2023, ako sa tak deje KAŽDOROČNE, od tajomnej a v obsahu Majestátnej Noci Betlehemskej. Po tri dni a tri noci, svietila Hviezda Betlehemská na Vesmírnom Nebi, aby ožiarila miesto narodenia Božieho Syna a aby celému ľudstvu zvestovala Príchod dávno zasľúbeného Spasiteľa.

Bez prítomnosti Ježiša na Zemi, by ľudstvo postupne zaniklo, nemalo by najmenšiu šancu na záchranu. Preto je oprávnené označenie Božieho Syna na Zemi ako Spasiteľ, ktorý svojim Slovom, ktoré zakotvil na Zemi, SPASIL SVET!

Tu treba však ostro rozlíšiť a dodať, že pôsobenie Ježiša na Zemi, nemá nič spoločné so žiadnym náboženstvom, ani s ničím podobným, čo si neskôr vytvoril človek na Zemi.

Náboženstvá sú dielom človeka a priniesli žiaľ viac skazy, ako toho dobrého.

Ale splnili aspoň jediné – preniesli Posolstvo Syna Božieho cez všetky stáročia a tisícročia, až do našej doby, aj keď skomolené a prekrútené, toto „prenesenie“ a určité udržanie si viery v Jediného Stvoriteľa, sa im však podarilo a na to treba aj vhodne poukázať.

Ak by neprišiel na Zem Ježiš, máme tu DNES oveľa temnejšiu ezoteriku, ako sa po Zemi v súčasnosti rozmáha, máme tu oveľa viac prekrútené a skomolené náboženstvá východu a pri hlbšom vhľade, sa dá s istotou predpokladať, že ak by neprišiel na Zem Ježiš, ľudstvo by dnes už neexistovalo, došlo by už skôr k jeho samozničeniu.

Milí priatelia, možno si niektorí ešte kladiete otázku, prečo 29. a nie 25. decembra, alebo 6. januára. Nuž i keď sa obe tieto náboženské vetvy, Rímskokatolícka i Pravoslávna, pomerne dobre trafili, je to presne 29. Decembra.

Každý sa pritom môžete presvedčiť, že je to skutočne tak, že Ježiš, Boží Syn, sa narodil v noci, 29. decembra, pred 2023 rokmi.

Otvorme svoje srdcia a naciťujtme v pôsobení energií všetky dni, od 23. decembra 2023, až do 7 januára roku nasledujúceho. Predsa od toho je tu Advent, aby sme sa ZODPOVEDNE pripravili a aby sme svojim citom a srdcom jasne pocítili a prežili, v ktorý deň sú tie oblažujúce Energie Lásky Božej, v blízkosti Zeme, NAJSILNEJŠIE.

No a každý citlivý /vnímavý/ človek, Môže zachytiť, že veľké prípravné udalosti v tomto smere, začínajú už 28. decembra, aby 29. decembra vyvrcholili a 30. decembra a neskôr doznievali, v Majestátnej Sile Božej Lásky.

Ešte veľa dní potom, tieto Energie v čistom a otvorenom človeku doznievajú, vo svojej jemnosti a hebkosti, vo svojom druhu blaženosti a neopísateľnej vďaky Stvoriteľovi, za dar Života, ktorý sme každý od Neho obdržali.

Potvrdenie PRAVOSTI tohto dňa, tak je to podobné prirovnanie, ako keď by sme skúmali, kedy je deň a kedy je noc. A šli by sme to skúmať na základe vnemov zrakových, teplotných i pocitových. Odpoveď by z tisíc skúmajúcich, musela byť tisíc krát JEDNOMYSEĽNE potvrdená, pretože každý zdravý človek by videl, že je deň a nie noc, cítil, že je oveľa teplejšie ako v noci a aj ten obvyklý denný ruch, by sa nedal ničím napodobniť.

Nie inak je to aj v tomto prípade, v prípade NAJSILNEJŠIEHO pôsobenia Energie Lásky na Zemi, ktorú môžeme v ten Veľký Deň, tak silno vnímať a vyciťovať. Dokáže to každý duchom čistejší človek a tak každý jeden takto naladený z nás, si môže overiť, kedy je tá „stopa“ Lásky Božej na Zemi, najvýraznejšia a najsilnejšia.

29.12. každoročne, JE TU SVETLO, Svetlo Božej Lásky, ktorým sme celá Zem i ľudstvo, vo zvýšenej miere v tento čas, doslova zahalení a obklopení. Kto je čistého a otvoreného srdca, kto je Duchom pripravený na tento Deň, musí dôjsť jednoznačne k tomu istému záveru. Aj PRE TOTO tu máme obdobie Adventu, aby sme sa na tento čas čo najzodpovednejšie pripravili.

A ešte si možno niekto kladie otázku, ako je možné, že máme taký presný letopočet. Že je práve tento rok presne 2023 rokov od narodenia Pána, čo znamená, že Zem bude mať od doby narodenia Pána na nej, za sebou v tieto Vianoce presne 2023 obehov okolo Slnka.

I na toto je odpoveď veľmi jednoduchá. Ježiš predsa zasľúbil Príchod DUCHA BOŽIEHO, DUCHA PRAVDY na Zem, ktorý mal prísť po Ňom, po Ježišovi a ktorý aj PRIŠIEL.

Naplnilo sa tak ďalšie Božie Zasľúbenie a tu stáročia ani tisícročia pozemského času, nehrajú predsa žiadnu rolu. Duch Pravdy prišiel, lebo ten čas dozrel a Ježiš Ho zvestoval ako Syna Človeka, teda Božieho Syna, aby nás „uviedol“ do všetkej, teda úplnej Pravdy.

No a z PRAVDY, ktorú zasľúbený Duch Pravdy na Zem aj priniesol, je úplne zrejmé, ľahko pochopiteľné a preukázateľné, že k narodeniu Ježiša, došlo presne pred 2023 rokmi.

Nič predsa nie je náhoda. Ani svoje meno si neprinášame na Zem náhodne, hoci si myslíme, že nám ho „vymysleli“ a dali naši rodičia. Náhody neexistujú v tomto a ani v tisícoch ďalších jednotlivostí, ktoré sú súčasťou našich životov.

Tak nie je náhoda ani to, že na Zem sa svojho času inkarnoval Martin Luther, aby Nemeckú reč zdokonalil a pripravil do podoby, ktorá dokázala najsilnejším a „najpriliehavejším“ spôsobom zahaliť Energiu Pravdy, do pozemských slov. Preto sa Duch Pravdy zákonite musel narodiť práve do Nemeckého národa, lebo jeho reč, odzrkadľovala najvyššiu duchovnú zrelosť a pripravenosť, spomedzi ostatných národov na Zemi.

A nielen že ani Luther tu nebol náhodou, ale aj rôzne mimoriadne vážne vyhlásenia Ducha Pravdy, majú svoju nadčasovú platnosť a sú vo svojom obsahu Dokonalé.

Preto každý duchom vnímavý človek, ktorý čerpá Poznanie a Múdrosť z nevyčerpateľného Zdroja Pravdy, si môže všetko toto a mnohé ďalšie overiť a potvrdiť, pretože Pravda nepozná nedokonalosti, ani medzery a čím viac človek čerpá z tejto Najčistejšej Energie Života, tým viac sa mu odkrýva Múdrosť a Poznanie, o celkovom Dianí vo Stvorení.

Pripravme sa preto spoločne, vážne a zodpovedne, na jedni z najvýnimočnejších Vianoc, od doby pôsobenia Ducha Pravdy na Zemi…

Krásnu prípravu a predvianočné prežívanie, prajem všetkým ľuďom Dobrej vôle…

Martin Pekár

Zdieľať článok

Správy 02.12.2023

Správy 02.12.2023

Áno, je to na spadnutie – v mnohých ohľadoch – symbolicky aj inak. Bidenovo falošné prezidentstvo, teror cabaly, mediálnych lží, centrálneho bankového systému, Big Pharma, medicínsko-priemyselného komplexu, politiky a systému dvoch strán, zotročenia ľudstva a vianočného stromčeka Bieleho domu – ešte predtým, ako bol ozdobený.

Národný vianočný stromček ide “k zemi” “Dokonale vystihuje pResidencia Joea Bidena.”

Chápeme, že Ľudia na celej planéte silno povstanú, aby odmietli imigračnú politiku globalistov, ktorí doviezli milióny ľudí z krajín tretieho sveta a iných náboženských a spoločenských noriem, aby vytvorili chaos a násilie v západných krajinách.

Už roky počúvame o premene, ktorou prešlo Švédsko po tom, čo ich národ zaplavili imigranti. Štatistiky nám hovoria, že šokujúco vysoký pomer švédskych žien bol znásilnený týmito prisťahovalcami, a úrady nerobia nič.

Globalistické bábky nás radi nazývajú rasistami, xenofóbmi, netolerantnými, bielymi supremacistami, bla, bla, bla. Koľkokrát nám kanadský minister pre kriminalitu Justin Turdeau povedal, že je to “nenávistný prejav” a nebude sa to tolerovať?

Nesúhlas sa šíri a Tucker Carlson vysvetľuje nedávnu udalosť (Útok bodnutím v centre Dublinu, pri ktorom boli minulý týždeň zranené tri deti a školský pracovník, stále čaká na lekárske povolenie na vypočutie hlavného podozrivého v tomto prípade.) v Írsku, ktorú mainstreamové spravodajstvo nesprávne prezentovalo/informovalo. Ľudia sú tlačení príliš ďaleko, ale musia pochopiť hrozby, ktoré vyplynuli z toho, že desaťročia nosili klapky na očiach a nepodieľali sa na ochrane seba a svojho národa.

Dôležitá správa ohlásila dlho očakávanú smrť Henryho Kissingera; toho najodpornejšieho a najbiednejšieho tvora, na ktorého sa nemôžem pozerať, takže žiadna fotografia. Nasledujúce video s novinárom Glennom Greenwaldom sa doňho pustí. Jeho pointou je, že Kissinger vrhol veľmi dlhý tieň; tieň, v ktorom v mnohých ohľadoch stále žijeme, napriek tvrdeniam, že už veci nerobíme takýmto spôsobom. Môžeme ďakovať našim šťastným hviezdam, že Hitlary v roku 2016 prehrala. Začína po 10:26, približne 1 hod. 20 min.

Na príkaz Vladimira Putina ruská armáda vo štvrtok popravila odpadlíka z ministerstva zdravotníctva, ktorý sa pokúsil zorganizovať stretnutie “bielych pľúc” medzi ním a ruskými výrobcami liekov, uviedol agent FSB Andrej Zacharov pre Real Raw News. – odkaz

No, vážení, to znamená, že najnovší strašiak má teraz meno: “Zápal bielych pľúc” – a to znamená, že lživé, zradcovské médiá majú čo robiť. Zrodil sa v Číne. [áno, opäť] a v krátkom čase sa záhadne rozšírila do východnej Ameriky a Holandska. Je to ďalší test IQ? Naučilo sa ľudstvo niečo za posledné 4 roky?

Respiračný vírus teraz údajne v Holandsku – “Nevysvetliteľný nárast zápalu pľúc medzi deťmi sa objavil v ďalšej krajine. Holandsko potvrdilo, že sleduje prudký nárast ochorení po tom, ako Čína priznala veľký skok v počte prípadov.”

Keď som dnes bola v lekárni Walgreen, znechutilo ma, keď som počula ich nahraný odkaz pre nakupujúcich, že pandémia sa skončila, ale Covid tu zostane, a vyzývali ľudí, aby sa dali zaočkovať. Hovorili, že správa je od spoločnosti Moderna. Psychopati stále vyčíňajú a snažia sa ľudí postrieľať svojimi jedmi – ibaže to je súčasťou testu IQ. zdroj

Ak Elon pôjde do Gazy, rozbije internet.

Proizraelský dav 🇮🇱 sa zblázni po tom, čo práve pochválil Elona za jeho návštevu Izraela.

Propalestínsky dav 🇵🇸 bude Elona opäť chváliť po tom, čo práve vyplakával, že je sionistický šimel ohýbajúci kolená pred Izraelom.

Elon má teraz optiku ísť navštíviť Gazu, ak sa rozhodne, pretože najprv navštívil Izrael. Kritici a médiá teraz nemôžu povedať, že je “antisemita”, pretože v duchu objektivity navštevuje obe strany. Ak by išiel do Gazy ako prvý, nastal by chaos, inzerenti by sa trhali, médiá by sa rozčúlili.

Elon by si možno práve pripravil pôdu na to, aby urobil najúžasnejšiu vec vôbec.

Pripomíname, že Pizzagate sa netýkal pivnice pizzerie Comet Pizza.

Išlo o e-maily z Wikileaks od šéfa Hilaryinej kampane Johna Podestu a jeho brata Tonyho, v ktorých sa používajú FBI zdokumentované kódové slová pre pedofíliu. Mali tiež duchaplnú večeru s neslávne známou satanistkou Marinou Abramovičovou. Tá si je tiež veľmi blízka so Zelenským a práve ju vymenovali do funkcie veľvyslankyne pre obnovu škôl na Ukrajine…

Volili by liberáli naďalej modrých, keby vedeli, že ich vodcovia sú satanisti a pedofili? 🤔

Ľavica a MSM začali presadzovať šialenstvo 2SLGBTQIA+, pretože sa snažili rozbiť normy spoločnosti. Snažili sa odstrániť hranice pre pohlavie, aby nakoniec mohli odstrániť hranice pre vek.

Chceli normalizovať pedofíliu. Ide im o deti. zdroj


WHO a tzv. Pandemická zmluva – ako je to naozaj?

Estónsko oznamuje WHO, že odmieta Zmluvu o pandémii a zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov – odkaz

USA: Sněmovní republikáni spustili webové stránky, na kterých veřejnosti poskytují informace o vyšetřování impeachmentu prezidenta Joea Bidena. odkaz

🏳️‍🌈 Rusko zakázalo hnutie LGBT+, tamojší súd ho označil za extrémistické 🏳️‍🌈

👉 Ruský najvyšší súd vo štvrtok (30. 11.) rozhodol o zákaze ‘medzinárodného hnutia LGBT’ a označil ho za extrémistické.

▫️Rozhodnutie je ďalším krokom v rade opatrení namierených proti komunite LGBT+ v Rusku. Medzi ne patrí napríklad zákon zakazujúci ‘propagáciu LGBT’, ktorý sprísnili v minulom roku, alebo nedávno prijatá norma zakazujúca zmenu pohlavia.

▫️Zasadnutie súdu sa odohralo za zatvorenými dverami. Zúčastnili sa ho len predstavitelia ruského ministerstva spravodlivosti, ktorí zákaz hnutia LGBT navrhli. Zdroj1 Zdroj2

Občas děláme ze zdravých nemocné, přiznávají lékaři. Proč Čechům předepisují tolik léků? odkaz

Mohutné demonstrace a stávky, ekonomický propad, obrovská nedůvěra vládě. Paralela aktuálního stavu s koncem éry vlády Petra Nečase se nabízí.  V čem je to dnes jiné? odkaz

Česká televize dostala pokutu za zmanipulované výběrové řízení na analýzy objektivity odkaz

Česko v tichosti obnovilo dovoz ruského plynu. Roste rovněž import ropy, upozornil ekonom odkaz

Bežní českí občania takto vítali Roberta Fica ako hrdinu v Čechách. A toto nám zapredané média neukázali – odkaz

Tucker Carlson: Říkat pravdu za každých okolností je projev svobody (VIDEO CZ DAB, 11 min) odkaz

Odbory se bouří, konečně! odkaz

Na trh byly uvedeny potravinářské výrobky Billa Gatese APEEL. Tyto výrobky budou brzy k dostání, tak je nekupujte a nejezte, brzy se začnou nebo již začínají prodávat v našich obchodech. Nejezte je, pravděpodobně je do nich stejně přidáno nějaké to, bioinženýrství. odkaz

Nemecko potrebuje zvýšiť dodávky energie zo zahraničia, vrátane z Ruska, aby znížilo ceny elektriny v republike – šéf Výboru Bundestagu pre ochranu klímy a energetiku

Výsledkom sankcií proti Rusku bol „explozívny nárast cien energií, prudký pokles výroby v energeticky náročných odvetviach a pokles nemeckej ekonomiky,“ povedal Klaus Ernst. odkaz

Mc Donald opustil Rusko
A Rusi sa vysmiali Američanom do očí….🇷🇺

Ale predsa nejaké rozdiely v tom sú…
Zisk ostáva v Rusku a nevyváža sa do USA !!!🇷🇺🇸🇰

Európania si musia uvedomiť,že zahraničné značky a korporácie sú proti nim …
Samozrejme v mainstream Vám povie , že celé Rusko plače, že si nemôže dať Bigmac 🐻 odkaz

My platíme – Ukrajinci umírají!
Maďarský premiér Viktor Orbán promluvil o dělbě práce v rámci protiruské koalice.
“Taková byla strategie. Je zřejmé, že Ukrajinci na bojišti nezvítězí. Na frontové linii není žádné řešení. Rusové neprohrají. V Moskvě nedojde k žádné politické změně. Taková je realita. Ukrajincům se už neříká, ale doslova plive pravda do tváře, ale oni jí dávají přednost před zhoubnou drogou neonacistických iluzí.

Tak sem išli naše milióny?
Toto sme financovali ?
Samozrejme mainstream ticho…

☝️ Zelenského luxusní život a promrhaná americká pomoc: Ukrajinou otřásl Zelenského skandál s jachtou – The DC Weekly
“Podle posledních zpráv si Vladimir Zelenskyj a jeho blízcí spolupracovníci Boris a Sergej Šefirovi údajně pořídili dvě luxusní jachty v celkové hodnotě 75 milionů dolarů. Údajné nákupy byly odeslány do měst Antibes a Abú Dhabí v říjnu 2023. Informaci odhalil novinář Shazad Nazir,” uvedla publikace.
Týdeník DC dospěl k závěru, že ukrajinské úřady, včetně velení armády, utrácejí americkou pomoc za luxusní jachty a vily ve Španělsku.
zdroj

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, mesačne dostáva 9,7 tisíca eur, čo tvorí sumu 116-tisíc eur ročne
(O 44tisíc eur viac, ako jeho nadriadený GP SR Žilinka‼️).

Generálny prokurátor Maroš Žilinka vlani za výkon funkcie dostal iba 72-tisíc eur
(zhruba toľko, ako najvyšší predstaviteľ Generálnej prokuratúry Žilinka, dostávali za svoje vyčíňanie prominentní členovia “čurillovskej mafie” – trestne stíhaní “naši chlapci” Čaputovej, Matoviča, Mikulca, Remišovej.)

Bývalý prezident Policajného zboru Pišta “Lakatoš” Hamran vlani za svoje (politické) výkony vo funkcii dostal neuveriteľných 94-tisíc eur. (O 22 tisíc eur viac než GP SR Žilinka‼️).

Žužu Čaputová vlani za svoje “výkony vo funkcii” zarobila obludných 160-tisíc eur, čo je okolo 13-tisíc eur mesačne z daní zbedačených občanov Slovenska, “ktorému nerozumie” odkaz

Keď sa pozrieme na počty pracovníkov, zistíme, že banky od roku 2018 prepustili množstvo zamestnancov. Súvisí to aj s tým, že v posledných rokoch vo veľkom rušia pobočky. odkaz

Tak toto je pecka, toto sa v mainstreame nedočítate!
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu sa už zaoberá prípadom odpočúvania Fica a predstaviteľov opozície na poľovníckej chate. Predchádzajúci Matovičov, Hegerov & Ódorov režim ich nielenže prenasledoval, ale s pomocou čurillovcov chcel zo Smeru spraviť zločineckú skupinu a zbaviť sa tak politických súperov

Polícia Slovenskej republiky 12. apríla 2022 vyšetrovateľa Martina Juhása zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Juhás žiadal prokurátora a ten následne sudcu o súhlas na nasadenie informačno – technických prostriedkov v chate pri obci Čifáre s odôvodnením, že tam má dochádzať k pytliactvu. Do chaty dal Juhás nainštalovať kamery a techniku na odposluchy. odkaz

M. Šutaj Eštok : Nelegálnu migráciu musíme zastaviť už na hraniciach EÚ.

  • Slovensko urobí všetko pre to, aby ochránilo nielen svoje hranice, ale aj bezpečnosť celej Európy. Nelegálna migrácia je spoločný problém a musíme proti nej spojiť sily.
  • Na maďarsko-srbskej hranici sme sa na tom zhodli spolu s kolegami z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Štúdia prišla s prekvapivými výsledkami: Deti vychovávané v rodine s dvomi otcami sú šťastnejšie, než v tradičných rodinách – Na vzorke 67 párov z celej Európy mali buzeranti lepšie výsledky ako tradične rodiny. 🤯Dobre balíme to. 🙈🙈🙈 Toto je tromf ktorý nikdy neprekoname a tie hodnoty sú menej skreslené ako anketa parlamentnych volieb na vysokých školách. 😂 Čistá fantazmagória. odkaz

CELA SMRTI – slovenské Guantanamo / kauza Jankovská video

Keď to hovorí Čurilla a napíšu o tom Aktuality, tak to bude určite prauda 🤭

Neuvěřitelné video z Finska ukazující Aurora Borealis…

Určite niekoho milujete, alebo ste milovali. Silne a úprimne. A viete prečo? Aby sme vedeli a v sebe prežili, čo znamená láska k jednému človeku. A aby sme ju skrze toto vlastné prežitie v malom mohli rozšíriť vo veľkom na všetkých ľudí a celý svet. Aby sme takýmto spôsobom realizovali všeobsiahlu lásku k blížnym, o ktorej hovoril Kristus.

Ak sa hovorí o nešťastiach, prichádzajúcich s Veľkou Očistou, nie je to preto, aby sa rozsieval strach a depresia. Ale preto, aby sa ľudia konečne vážne duchovne pohli smerom k dobru, čistote a Bohu, a týmto spôsobom prichádzajúce nešťastia obmedzili, alebo odvrátili. zdroj

Občas (stále?) nejde o to čo chceš ty, čo chcem ja, ale, čo chce Boh.

Našou úlohou je to vycítiť, zistiť a touto cestou ísť, hoc nevieme kam, ani ako, len máme cieľ a v Bohu istotu, že chce dobro a dobre a aj to, že on nás nikdy neopustí a nikdy na nás nedopustí…. ,

pokiaľ si sami nezvolíme inak ( a nesprávne) ( teda ubližujúc sebe , alebo druhým)

Vo všetkej úcte, pokore i láske chcem si voliť to, čo chce Pán Boh odo mňa…

Láska, pokora, trpezlivosť, cit, empatia, pravda, spravodlivosť, dobro..,

S Láskou Tatiana Mintálová

Zdieľať článok

Vytvárame si vlastných démonov?

Vytvárame si vlastných démonov?

Obrázok pre tento článok pochádza zo sci-fi filmu Zakázaná planéta spoločnosti MGM z roku 1956. Predstavuje monštrum, ktoré vzniklo z ega a strachu jedného človeka a ktoré sa prejavilo vďaka mimozemským strojom zanechaným na tejto “Zakázanej planéte”. Monštrum v tomto filme sa uvoľnilo prostredníctvom podvedomých strachov a túžob z mysle jedného človeka alebo id.

Tento obraz som sa rozhodol použiť aj s ohľadom na to, že démoni a monštrá, s ktorými majú ľudia pocit, že sú konfrontovaní, môžu byť v skutočnosti prejavmi ich vlastných nepokojných sŕdc a myslí, či už individuálne, alebo kolektívne. Termín pre prejavujúce sa nefyzické entity (dobré alebo zlé) sa nazýva Egregor a spomína sa v knihe Enoch.

Keď neprevezmeme zodpovednosť za svoje slová, myšlienky a činy a ublížili sme druhému alebo sebe, môže sa to prejaviť ako vina, bolesť, strach, žiarlivosť alebo ešte horšie. Keď si svoje zlé skutky a slová racionalizujeme, namiesto toho, aby sme sa ospravedlnili a uvoľnili, môže to hnisať v podvedomí a napadnúť naše sny a myšlienky. Mnohé strachy sa rodia z mylných predstáv a nesprávnych názorov (a niekedy aj z otvorených lží, t. j. politikov a svetových lídrov). Môže to mať veľa spoločného s tým, ako vás vychovala rodina, školy, armáda, náboženstvo a čo sledujete za správy a zábavu. Je dôležité vážne sa zamyslieť nad tým, ako reagujeme na situácie, ktoré nás spúšťajú, a vytvárame tak monštrum, ktoré je namierené na člena rodiny, priateľa alebo obchodného partnera.

Verím, že mnohé z takzvaných príšer, s ktorými sa ľudia stretávajú ako so strašidlami alebo duchovnými útokmi, môžu byť práve takýmito príšerami id. Tieto strachy musíme dôkladne preskúmať a zistiť, čo je v skutočnosti hnacou silou týchto pocitov. Je to súčasť tieňovej práce, ktorú musí každý z nás vykonať, aby sa vyliečil z tráum, ktoré mu vnucuje spoločnosť a rodina (nevedomky odovzdávajúc to, čo ich naučili alebo zažili), ako aj z tých tráum, ktoré sme vnutili iným a sami sebe a ktoré zanechávajú stopy na našom srdci.

Mainstreamové médiá sa stali zdrojom zla tým, že využívajú silu nášho podvedomia proti nám. Deje sa to zasievaním semienok (často založených na strachu), ktoré podporujú scenáre konca sveta, ako sú klimatická katastrofa, pandémie, prichádzajúce kométy, vojna, nedostatok (potravín, vody, paliva/energie). Keď sa to v správach opakuje dostatočne často, mnohí tomu začnú veriť. Ak sa nechá prejaviť, stane sa históriou. Je to dokonalá búrka na manifestovanie niečoho, čo v našej realite nevyhnutne nechceme, ale možno ako kolektív manifestujeme negatívnu realitu založenú na falošných informáciách. Ako to však máme vedieť? Moja odpoveď na túto otázku znie: urobte si vlastný prieskum. Dvakrát si overte, čo vám bolo povedané, na základe rôznych zdrojov a správ (nielen pomocou titulkov ako parametra vyhľadávania).

Mnohé z toho, čo sme videli v správach alebo počuli v desivých správach, bolo vyvrátené. Vezmime si napríklad klimatické zmeny. Al Gore bol jedným z prvých, ktorí využili obavy o klímu (nikdy nenechajte krízu zaháľať), ktorý mal na strednej škole inštruktora, ktorý sa pri rozprávaní o globálnom otepľovaní v mnohom mýlil. Nebral do úvahy prirodzené cykly, ktoré sú dokázané štúdiom ľadových jadier, ani skutočnosť, že rastliny prosperujú z oxidu uhličitého (fotosyntéza) a poskytujú nám kyslík výmenou za absorbovanie uhlíka z atmosféry. Oceány robia to isté a zaberajú väčšiu plochu planéty ako všetky kontinenty. Al vyslovil niekoľko predpovedí, ktoré sa nikdy nestali.

Napriek tomu nám hovoria, že by sme mali byť zdanení za našu uhlíkovú stopu. Hovorí sa nám, že je to vina ľudstva, že sa svet ohrial o jeden alebo dva stupne, a to by mohlo zničiť planétu. Hovorí sa o vyhynutí zvierat bez toho, aby sa diskutovalo o mnohých nových druhoch, ktoré boli objavené a ktoré sa v skutočnosti mohli vyvinúť z posledných. To sa môže stať aj nám.

A čo všetky planéty v našej vlastnej galaxii, ktoré sa tiež zohrievajú, stávajú sa jasnejšími a vytvára sa na nich oblačnosť zo zvýšenej vlhkosti, ktorá sa uvoľňuje do ich atmosféry? Nemajú autá a dobytok, ale aj ony sa zahrievajú. Všetko je to súčasťou prirodzeného cyklu. Má to veľa spoločného s oblasťou vesmíru, ktorou v tomto čase prechádza celá naša galaxia; s energetickým poľom alebo oblakom plynu, ktorý ovplyvňuje všetko a všetkých, ale nie nevyhnutne v zlom zmysle.

Táto nová prichádzajúca energia ovplyvňuje všetok život. Samotné Slnko teraz vo svojom novom cykle spôsobuje evolučné zmeny vo vedomí. Mnohí zažívajú symptómy vzostupu, ale celkovo pociťujú väčšiu spokojnosť a pokoj. Vidíme tiež, že ľudia, ktorí nie sú pripravení na množstvo prichádzajúcej energie, sa stávajú viac rozladenými. Zdá sa, že ich temné stránky bojujú proti prirodzenej evolučnej zmene, ktorou je postup do vyššej dimenzie myslenia a služba druhým. Tým sa prejavuje ich vnútorné obludné ego.

Pokiaľ ide o vzťahy a to, ako sa k sebe správame, väčšina hádok a bojov je založená na nejakej forme strachu alebo pocitu nedostatku.

“Telo nedokáže rozlíšiť medzi skutočnou realitou a udalosťou, ktorá sa deje, a tým, čím je alebo čo hovorí porucha v mysli, zážitky nešťastia a utrpenia. Keď máte myšlienky strachu, telo reaguje na každú túto myšlienku… A to je emócia”.

“Telo reaguje emóciou; emóciou, ktorú pociťujete v tele… Telo nedokáže rozlíšiť žiadny zjavný rozdiel medzi úsudkom o tom, že je tu rušivý zážitok, pocit alebo udalosť, alebo rušivou myšlienkou, takže keď sa ich podobou stanú myšlienky a emócie typu: “Som v nebezpečenstve. Vtedy sa zdá, že “tu existuje skutočné nebezpečenstvo”.

“Sebapoznanie je najťažšie poznanie. Ľahšie je to vidieť u iných. Ale ak dokážete objaviť, dokonca aj uprostred určitej myšlienky, ktorá sa objaví vo vašej mysli, uvedomenie si: “Ach, to všetko sú len, myšlienky, ktoré som mal; tieto podobné myšlienky; celé roky. Prichádzajú znova a znova a znova.” A tak je tu pre vás prítomnosť pozorovania. A tá pozorujúca prítomnosť nie je myšlienka… Je to len schopnosť uvedomiť si, že vo vašej hlave je hlas a že existujú myšlienky. Takže ste nakoniec zistili, že tak ako väčšina ľudí, aj vy žijete so zmätenou mysľou; s neprehľadnou mysľou”.

Ak nevykonáme tieňovú prácu, ktorou je odhalenie našich podvedomých strachov a ich nahradenie pozitívnymi sebapotvrdeniami, môžeme si spôsobiť množstvo zdravotných problémov, mentálnych, fyzických, emocionálnych a vzťahových problémov, ktoré škodia nám aj iným, a to všetko kvôli podvedomým strachom, túžbam a neistote. Takto uvoľníme… monštrum z id. pozrime sa na niektoré podvedomé emócie a túžby, ktoré nás môžu viesť k činom/reakciám založeným na nedostatku, a na to, ako sa vzťahujú na svetové udalosti a náš osobný život.

Chtíč alebo chlípnosť (lat. luxuria “telesnosť”) je intenzívna túžba. Zvyčajne sa pod ňou myslí intenzívna alebo nespútaná sexuálna túžba, ktorá môže viesť k smilstvu (vrátane cudzoložstva), znásilneniu a iným hriešnym a sexuálnym činom; často však môže znamenať aj iné formy nespútanej túžby, napríklad po peniazoch alebo moci. Henry Edward Manning vysvetľuje, že nečistota žiadostivosti mení človeka na “diablovho otroka”.

Videli sme toho veľa v prípade celebrít a športovcov, rovnako ako to bolo odhalené u svetových lídrov, politikov a podnikateľov, a dokonca aj u niektorých duchovných. Odhalilo sa to v prípade Jeffreyho Epsteina a všetkých, ktorí sa zúčastnili na jeho ostrove alebo na niektorom z jeho súkromných majetkov. Ďalšie informácie sa objavujú takmer denne.

Obžerstvo je konzumácia väčšieho množstva, ako je vaša potreba, a súvisí aj s tými, ktorí si berú viac z čohokoľvek pre seba, pričom ignorujú tých, ktorí sú v núdzi a hladní.

Prečo sa vo svete, kde politici a veľké podniky zarábajú nehorázne peniaze, tak málo vracia ľuďom v núdzi, bez domova a hladným?

Chamtivosť známa aj ako lakomstvo, kúpychtivosť alebo chamtivosť je hriech túžby podobne ako žiadostivosť a obžerstvo. Chamtivosť (v ponímaní Cirkvi) sa však vzťahuje na umelú, dravú túžbu, ako aj na honbu za materiálnym majetkom. Tomáš Akvinský napísal: “Chamtivosť je hriech proti Bohu, rovnako ako všetky smrteľné hriechy, nakoľko človek odsudzuje veci večné kvôli veciam časným.”

Je ľahké vidieť, ako sa pomocou reklám v televízii a každej aplikácie na sociálnych sieťach ľudia nechali zlákať, aby si kúpili viac, než potrebujú. Je to vrcholné pokušenie visiace pred vami.

Edward Bernays používal propagandistické reklamy na to, aby americkú verejnosť prinútil súhlasiť s účasťou v druhej svetovej vojne. Profitoval aj z toho, že pomáhal spoločnostiam predávať návykové a rakovinotvorné cigarety a mnohé ďalšie výrobky. Propaganda sa naďalej používa na to, aby ste cítili potrebu kúpiť si určitú vec, aby ste boli považovaní za cool alebo krásnych, alebo že potrebujete to najlepšie či najnovší gadget.

Propaganda sa používala na to, aby očkovanie vyzeralo bezpečne a aby sa ľudia donútili dať sa očkovať pomocou strachu zo straty slobody a zamestnania, ak sa nepodriadia. Veľké korporácie dosiahli miliónové zisky z utrpenia spôsobeného agendou Covid, s výlukami a zatváraním podnikov, z ktorých profitovali len konglomeráty ako Costco a Amazon, nehovoriac o farmaceutických spoločnostiach!

Korporátna chamtivosť využívajúca propagandu viedla k tomu, že sa ľudia obrovsky zadlžili, čo mnohí v kolabujúcej ekonomike nedokážu splatiť. Musíme si uvedomiť tieto taktiky a prejaviť trochu zdržanlivosti. Pomôže táto položka naozaj a hľadal som ju, alebo mi bola predložená ako lákadlo na míňanie peňazí?

Je to veľký problém vo svete, ktorý riadia psychopati, ktorí nehľadia na potreby vlastných ľudí, najmä chudobných. Príliš veľa ľudí odmieta podniknúť akékoľvek kroky na riešenie problémov alebo predpokladá, že je to problém niekoho iného. Niektorí majú pocit, že nemôžu nič zmeniť. Avšak akcie, ako napríklad napísanie listu miestnemu kongresmanovi, vystúpenie na mestských zhromaždeniach a vytvorenie alebo účasť na diskusných fórach, ako sú miestne zhromaždenia môžu byť začiatkom riešenia niektorých z týchto problémov. Účasť na verejných diskusiách je spôsob, ako zvýšiť povedomie, ako aj zdieľať skúsenosti a učiť sa od iných. Čím viac ľudí si uvedomuje a skúma riešenia, tým rýchlejšie sa problémy vyriešia. Nepodnikanie žiadnych krokov proti tomu, čo je uznané ako útok na našu slobodu a suverenitu, sa považuje za “implicitný súhlas”. Ak nechcete protestovať, použite aspoň svoj hlas verejne alebo písomne.

Hnev sa často prejavuje túžbou po pomste. Vo svojej najčistejšej podobe sa hnev prezentuje zranením, násilím a nenávisťou, ktoré môžu vyvolať spory, ktoré môžu trvať celé stáročia. Pocity hnevu sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi vrátane netrpezlivosti, nenávistnej mizantropie, pomsty a sebadeštruktívneho správania, ako je napríklad zneužívanie drog alebo samovražda.

Veľa z tohto správania by sme mohli pozorovať v rokoch 2020 až 2022 a dokonca aj v roku 2023, keď ľudia preniesli svoju formu spravodlivosti na ulicu, ale nie zdravým spôsobom. Namiesto protestov sa používalo násilie a ničenie a často sa do krížovej paľby dostali nevinní ľudia. Násilné a nenávistné činy sa často neuskutočňovali proti tým, ktorí ich vyvolali, ale proti každému, kto im stál v ceste alebo zodpovedal určitému opisu. Je ľahké dostať sa do skupinovej akcie, ktorá sa zmení na násilnú, keď emócie niekoľkých vyvolávajú u ostatných podobné besnenie. Majú pocit, že v počte je bezpečie, a očakávajú, že zostanú v anonymite.

Zlomyseľná závisť je podobná žiarlivosti v tom, že obe pociťujú nespokojnosť voči niečím vlastnostiam, postaveniu, schopnostiam alebo odmenám. Závisť môže priamo súvisieť s Desatorom, konkrétne s výrokom “Ani nepožiadaš… nič, čo patrí tvojmu blížnemu” – tento výrok môže súvisieť aj s chamtivosťou. Dante definoval závisť ako “túžbu pripraviť iných ľudí o to, čo im [patrí]”. Podľa svätého Tomáša Akvinského má boj vyvolaný závisťou tri štádiá: počas prvého štádia sa závistlivý človek pokúša znížiť povesť druhého; v strednom štádiu závistlivý človek dostáva buď “radosť z cudzieho nešťastia” (ak sa mu podarí očierniť druhého človeka), alebo “smútok z cudzieho blahobytu” (ak sa mu to nepodarí); a tretím štádiom je nenávisť, pretože “smútok vyvoláva nenávisť”. To je veľa looshu alebo negatívnych emócií, ktoré živia temné entity a pripútanosti!

Pýcha – známa aj ako márnivosť. Považuje sa za pôvodný a najhorší zo siedmich smrteľných hriechov na takmer každom zozname a za najdémonickejší. Je tiež považovaná za zdroj ostatných hlavných hriechov. Pýcha je opakom pokory.

Pýcha sa označuje ako nebezpečne skazené sebectvo, ktoré uprednostňuje vlastné túžby, pudy, priania a rozmary pred blahom iných. Danteho definícia pýchy znela: “láska k sebe prevrátenej na nenávisť a pohŕdanie blížnym”.

V patologickejších prípadoch ide o iracionálne presvedčenie, že človek je v podstate lepší, nadradený alebo dôležitejší ako ostatní, pohŕdanie ich zásluhami a nadmerné obdivovanie seba samého ako boha, odmietanie uznať svoje limity, chyby alebo krivdy.

Pýcha bola označená za otca všetkých hriechov a bola považovaná za najpodstatnejšiu vlastnosť diabla. Pýcha je často poháňaná nízkou sebaúctou a hanbou. Cítime sa tak zle, že si to kompenzujeme pocitom nadradenosti. Hľadáme chyby druhých, aby sme zakryli svoje vlastné.

Pýcha ide pred záhubou a povýšenecký duch pred pádom – Príslovia 16,18

Ak nechceme vypustiť vlastnú príšeru z id (naše podvedomie), musíme sa pozorne pozrieť na veci, ktoré nás spúšťajú, a očistiť sa od týchto tráum, démonov a tieňov.

Oblečte si brnenie cností a zabime svojho vnútorného démona

Spôsob, ako sa povzniesť nad negatívne myšlienky a vplyvy, je osvojiť si cnosti, medzi ktoré patrí láskavosť, miernosť, trpezlivosť, spolupráca, starostlivosť, vďačnosť a pokora. Patrí sem aj ocenenie darov a úspechov druhého človeka. Ak sa budeme na svojej životnej ceste a v každodennej práci navzájom podporovať, posunieme sa do vyšších stavov vedomia (vzostup) a spoločne prekonáme temnotu a svoje vnútorné príšery. Takto sa posunieme vpred a vytvoríme svet, v ktorom chceme žiť, v spolupráci namiesto súťaženia a s láskavosťou a súcitom pre všetkých.

Zdroj

Zdieľať článok

Správy 02.12.2023

Správy 25.11.2023

Tu je stručná a výstižná charakteristika súčasnej globálnej geopolitickej situácie.

Po 2. svetovej vojne USA nerobili nič iné, len rozširovali svoje impérium, budovali vojenské zariadenia a prevzali proxy kontrolu nad kľúčovými geografickými kontrolnými bodmi, ako sú Panamský a Suezský prieplav.

USA sa snažia monopolizovať kontrolu nad všetkými svetovými obchodnými cestami a zdrojmi, napádajú akékoľvek suverénne krajiny, a to všetko pod zámienkou “národnej bezpečnosti” a “obrany demokracie”.

Rusko a Čína nemajú záujem na unipolárnom svete kontrolovanom USA, najmä vzhľadom na to, že USA prinášajú do každého zahraničného konfliktu, do ktorého sa zapoja, len smrť a deštrukciu. Rusko a Čína sa teda stavajú proti expanzionizmu USA.

Znamená to, že vlády Ruska a Číny sú nevinné alebo sú majákmi ľudskosti? Nie. Ale musíte uznať, že ich sťažnosti voči USA majú vážne opodstatnenie. USA nie sú spravodlivými obrancami ľudskosti, ako sa nám tvrdilo. Po 2. svetovej vojne spáchali USA najviac zla na celom svete, a to ani zďaleka nie je málo.

Jediný spôsob, ako môže ľudstvo skutočne prosperovať, je, ak sa svetové superveľmoci prestanú navzájom považovať za nepriateľov a začnú sa vnímať ako partneri s rovnakým poslaním spoločne budovať lepší svet. Jediný spôsob, ako sa to môže stať, je, že POTUS uzavrie mierovú dohodu s Ruskom a Čínou a ukončí studenú vojnu, ktorá sa v skutočnosti nikdy neskončila.

Viem, že to znie bláznivo, ale je tu jeden muž, ktorý by mohol byť dostatočne bláznivý na to, aby sa to stalo. zdroj

QAnon? Myslíte tú “konšpiračnú teóriu”, ktorá tvrdila:

-Hlboký štát existuje
-MSM sú skorumpovaní
-Naši politici sú zlí
-Bujnie obchodovanie s ľuďmi/pedofília
-Russiagate bol podvod
-C19 bol spôsobený človekom
-Volebné podvody sú skutočné
-Farmaceutický priemysel je podvod

Nie je to tak, že by sa niečo z toho stalo skutočnosťou…😒

Nanešťastie, väčšina nedokáže rozlíšiť, čo povedal anonym známy ako Q, a čo povedali skutočne hlúpi stúpenci Q.

Veľa ľudí vyslovilo veľa smiešne bláznivých tvrdení o mnohých veciach. Niektorí z týchto ľudí sú jednoducho hlúpi. Niektorí to robili zámerne, aby Q spojili s plochou zemou, s tým, že JFK Jr. žije, atď. v snahe očierniť a odradiť ľudí od toho, aby sa tým zaoberali.

Ak si len prečítate dropy Q také, aké sú, je v nich veľa pravdy a veľa vecí, ktoré sa nakoniec stali pravdou. Celá tá vec s numerológiou a bláznivými dekódovaniami, ktorými sa stúpenci Q snažili predpovedať dátumy a budúcnosť, nič z týchto sračiek nemá s Q nič spoločné.

Takže áno, mnohí z ľudí, ktorí sa nazývajú “stúpencami Q”, sú naozaj, naozaj šialení. Úplne. Ale to neznamená, že to, čo Q tvrdil, nebola pravda.

Mnohé z toho bolo pravdivé a vzhľadom na to, že MSM o tom roky nepretržite píše články, myslím, že by sme sa pomýlili, keby sme nepriznali, čo sa stalo pravdou, ako aj to, čo sa nestalo.

Sme ako verejnosť dostatočne zrelí na to, aby sme viedli túto diskusiu? Pochybujem o tom.

Vizuálne znázornenie toho, prečo majú Rusko a Čína plné zuby amerických sračiek. Ako by ste sa cítili, keby Rusko alebo Čína postavili vojenské základne po celej Kanade, Mexiku a Karibiku? Čo keby Rusko alebo Čína boli tými, ktorí od druhej svetovej vojny rozpútavajú vojny po celom svete? zdroj

Späť do budúcnosti, vážení. Viete, čo to znamená, a je to tak príznačné, pretože budúcnosť na ceste bude výsledkom návratu a získania technológií, ktoré boli súčasťou nášho sveta, alebo technológií, ktoré boli potlačené kontrolórmi. Fluxové kondenzátory, cestovanie v čase, voľná energia… všetko dobré.

To bol skutočný účel patentov, ak si spomínate. Nešlo o ochranu vynálezcu, bol to kontrolný mechanizmus, aby kabala vedela o všetkom, čo sa deje, a mohla sa buď vyhrážať, šikanovať, alebo vraždiť “nebezpečných” Ľudí, ktorí prinášali technológie, ktoré by pomohli našej civilizácii a ohrozili ich moc nad nami. Hitlary Clintonová bola patentová zástupkyňa. Ak si dobre spomínam, pomáhala im kradnúť technológie pre seba a blokovať ich pred naším použitím.

Na celom svete je to ako na Vianoce, pretože aktualizácie majú dostatočne povzbudzujúci význam.

V hlavných správach sa objavilo niečo iné, o čom sme diskutovali už roky. Žiarenie, presnejšie v podobe röntgenových lúčov, o ktorých nám hovoria, že sú úžasné na diagnostiku rakoviny, je kumulatívne a karcinogénne. Koľko röntgenových lúčov nás zasiahne za život? Sú tu zubné röntgenové lúče – ktoré musia byť silné, ak vám dajú olovenú zásteru a odídu z miestnosti, aby vás odpálili. Sú tu spomínané röntgeny na letiskách a možno aj na iných miestach, kde hľadajú zbrane ukryté na tele.

Najhoršie sú na tom zdravotnícki pracovníci, ktorí ženám bleskovo poskytujú diagnostické snímky na prevenciu rakoviny prsníka. Viac ako kdekoľvek inde sa priživujú na chudobných černošských komunitách tým, že im darujú mobilné skenovacie jednotky na mamografické vyšetrenie; nazývajú to “skríning”. Radi nás liečia na choroby, ktoré nemáme. Ožarovanie, masky, karantény… Všetko je to o strachu a nie sú nad to, aby sa kvôli tomu hanbili.

Kto iný ako niekto, kto absolútne nenávidí ženy, by si vymyslel tieto prístroje, ktoré spôsobujú bolesť a v mnohých prípadoch aj utrpenie, a povedal by nám, že je to pre naše dobro? Konkrétne proti ženám už dávno prebieha vojna, ktorá zúri aj dnes. Len málokto hovorí ženám, že ožarovanie je nebezpečné a môže byť PRÍČINOU rakoviny, a nie jej prevenciou. Stláčanie toho jemného tkaniva môže tiež spôsobiť poškodenie.

Ak si urobíte prieskum, možno sa dozviete, že termografia je bezpečný diagnostický nástroj, ktorý dokáže odhaliť zmeny v bunkách až sedem [7] rokov predtým, ako vôbec začnú bujnieť a stanú sa problematickými.

Zdá sa, že Švajčiari sú prví, ktorí spochybňujú bezpečnosť a účinnosť mamografov. Nikto okrem nás pravdovravcov nehovorí o jej etike ani o vojne proti ženám a Božskému ženstvu. zdroj

Potenciálny nový premiér Holandska Geert Wilders sa dozvie, že jeho krajne pravicová Strana slobody zaberá 35 zo 150 kresiel v parlamente a má možnosť vytvoriť vládnu koalíciu: Moc sa mení aj v Holandsku – dlhoročný premiér a fanúšik podpory Ukrajiny Mark Rutte bol porazený v predčasných parlamentných voľbách. zdroj

Bill Gates – muž, ktorý verí, že svet je masívne preľudnený – financuje najväčšiu továreň na komáre na svete, ktorá chová 30 miliónov komárov infikovaných baktériami týždenne a potom ich vypúšťa nič netušiacej verejnosti, „aby zachránila a zlepšila milióny životov“, pretože” bojujú s vírusmi”.. a to všetko pod záštitou WHO #KillBill

🇨🇿 – Jak možná víte v pondělí 20.11.2023 krátce po 10:00 hodině se konal pod záštitou poslance SPD MUDr. Zlínského v Parlamentu ČR seminář pod názvem: Současný pohled na vakcinaci proti onemocnění Covid-19.

Seminář zahájil předseda SPD Tomio Okamura a z toho nejdůležitějšího, co na něm zaznělo, vybíráme následující:

‼️ Očkovaní za svá zdravotní poškození v zásadě nedostali žádné finanční kompenzace, protože před očkováním podepsali souhlas.

‼️ Očkování a pandemie byla zátěžovým testem naší demokracie a velká část našeho státního systému naprosto selhala. Vláda a její ministři během pandemie naprosto bezostyšně lhali, zneužívali své pravomoci a zcela vědomě porušovali zákony a ústavní práva občanů této země.

‼️ Protiepidemická opatření byla činěna na politickou objednávku, či na objednávku nejrůznějších zájmových skupin.

‼️ Na veřejnost prý unikla komunikace vysoko postavených úředníků MZČR, a je dokonce doložena snaha o utajení zápisů centrálního řídicího týmu, jehož součástí je i nejužší vedení resortu zdravotnictví.

Zdroj: ZDE

Komentář: Je chvályhodné, že se SPD na půdě Parlamentu k takové akci odhodlala, ale osobně být na místě pana Okamury, tak bych si namísto pouhé kritiky ostatních, také sáhl i do vlastního svědomí, a analyzoval jaké fatální chyby udělala za Covidu samotná SPD, a on v roli jako její předseda.

Bez jakékoli sebekritiky, a přiznání pochybení to zní alespoň pro nás, kteří jsme tu dobu pečlivě sledovali až moc vítězoslavně a alibisticky. Stačí si vzpomenout, jak se SPD chovala vůči poslancům Volnému a Bojkovi jako jeden z mnoha příkladů. Řekl bych, že pan Okamura si nasadil až moc růžové brýle, a měl by je velmi rychle odhodit.

A samozřejmě si všimněte, že chybí jakákoli akce ohledně toho, že očkovaní nedostávají žádné odškodnění. Je to jen jeho suché konstatování. zdroj

Ceny energií mají zase zdražovat. Opoziční poslanci varují, že český průmysl i většina domácností to výrazně pocítí. Do vlády premiéra Petra Fialy se pro způsob, jakým Česko provádí energetickou krizí, opřela ekonomka Ilona Švihlíková. Na rozdíl od Poláků český vládní kabinet neví, co je národní zájem, řekla v pořadu 360° na CNN Prima NEWS. Pro inspiraci řešení otázky energetiky bychom se měli podívat do Polska i podle ekonomky a poradkyně premiéra Heleny Horské. zdroj

Srovnali jsme platy politiků, občanů a učitelů v Česku s platy politiků, občanů a učitelů ve srovnatelných zemích EU. a valili jsme oči, jak čeští politici nehorázně dřou své voliče, a jaké nemravné a nehorázné platy si nadělují! zdroj

Velmi zajímavý a poutavý dokument odhalující Blue Beam (zdroj: ze stroje Wayback, který nám dodal náš wh frens v OSN 2.0): tu

Automobilka Hyundai chystá v Nošovicích hromadné propouštění desítek zaměstnanců. zdroj

Najväčšia historická školská knižnica v strednej Európe

Neďaleko evanjelických kostolov v Kežmarku sa nachádza Lyceálna knižnica. Študovali tu aj osobnosti slovenských dejín, ako Pavol Orságh Hviezdoslav, Karol Kuzmány, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Ján Chalupka, Samo Chalupka, Pavol Jozef Šafárik a mnohí ďalší.

Ide o najväčšiu historickú školskú knižnicu v strednej Európe so 150.000 zväzkami vzácnych kníh. Má aj 500-ročné diela. Obsahuje 55 prvotlačí, kníh vytlačených od vynájdenia kníhtlače od Gutenberga do roku 1500 a skoro 3000 tlačí zo 16. storočia.

Medzi nimi sú také unikáty ako Postila Majstra Jána Husa, diela Luthera, Melanchtona, Kalvína, Zwingliho, Nostradama, Erazma Rotterdamského a rôznych iných. zdroj

Matúš Šutaj Eštok : K médiám pristupujem korektne, to isté však žiadam od nich.

  • “Absolútne odmietam opakované strašenie o potláčaní slobody médií novou vládou.
  • Ako minister vnútra sa k novinárom správam korektne a seriózne, to isté však očakávam od nich nielen ja, ale oprávnene aj ich diváci alebo čitatelia.
  • Ak sa médiá budú držať faktov, objektivity a zodpovednosti voči ľuďom, budeme spolu normálne vychádzať.”

Minulotýždňové vyjadrenie predsedu vlády Roberta Fica a kroky predsedu parlamentu Petra Pellegriniho voči médiám vyhnali do ulíc niekoľko študentov žurnalistiky. V pondelok od rána stáli s transparentmi pred Úradom vlády. Ešte predtým adresovali premiérovi a šéfovi Národnej rady SR otvorený list, v ktorom oboch vyzývajú k verejnému ospravedlneniu a prehodnoteniu postoja voči novinárom. zdroj


Adam Valček: Rakúsky model? Ako môže koalícia ovplyvniť novinárčinu o trestných kauzách.

Smer, Hlas a SNS chcú zmeniť mediálne predpisy tak, aby to novinárov prinútilo k väčšej opatrnosti pri referovaní o obvineniach alebo jednotlivých dôkazoch proti obvineným. Žiadne podrobnosti nateraz nie sú známe.  Zmienka o tom je v Programovom vyhlásení vlády , ale píše sa tam iba to, že „vláda nastaví systém informovania verejnosti o trestnom konaní s akcentom na zachovanie prezumpcie neviny a ľudských práv a slobôd dotknutých osôb vyplývajúcich z európskych ľudsko-právnych štandardov“. 

Táto ambícia sa dostala medzi krátkodobé priority v kapitole o trestnej politike štátu hneď po zosúladení trestných sadzieb so západoeurópskymi krajinami, na čom už ministerstvo spravodlivosti pracuje. Znamená to, že konkrétnejší návrh zmien v mediálnych predpisoch by mohol byť známy hneď potom, asi v najbližších mesiacoch.

Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu sa obáva, že tieto ambície vlády Roberta Fica môžu priniesť zákaz zverejňovania plných mien podozrivých.

Zdá sa mi pravdepodobnejšie, že koalície v tomto prípade novinárom priamo nič nezakáže, ale odkopíruje právnu úpravu z iného štátu Európskej únie – Rakúska, kde má medializácia trestných kauzách podrobnejšie pravidlá už tridsať rokov. 

Rakúsky model

Hranice nakreslili až súdy. Ešte v roku 1992 sa do rakúskeho zákona o médiách dostalo ustanovenie, ktoré má názov ochrana prezumpcie neviny a voľne sa dá preložiť takto: kto je podozrivý z trestného činu, ale nie je právoplatne odsúdený a je v médiách označený ako usvedčený, vinný alebo ako páchateľ trestného činu a nielen ako podozrivý, má nárok proti vydavateľovi alebo vysielateľovi na odškodné.
Odškodné má horný limit. Kedysi išlo o najviac 20-tisíc eur, teraz je to od 100 do 40-tisíc eur podľa závažnosti chyby, ktorej sa redakcia dopustila. V prípade veľmi vážnych porušení prezumpcie neviny môže byť odškodnenie až 100-tisíc eur.

Už krátko po účinnosti prešlo ustanovenie testom rakúskeho ústavného súdu a v roku 2000 k nemu nemal výhrady ani Európsky súd pre ľudské práva. 

Práve rozhodnutia rakúskych súdov mali na novinársku prax najväčší vplyv, pretože definovali, čo je akceptovateľný spôsob informovania o trestných kauzách. Za vyše tridsať rokov účinnosti je ich veľké množstvo.

Nestačí, že novinár v príspevku formálne napíše alebo povie, že o vine podozrivého nebolo dosiaľ právoplatne rozhodnuté, ak celý článok naznačuje, že je vinný. Ak výberom slov, titulkov, fotografií sugeruje vinu podozrivého tak, že vina dotknutej osoby sa nejaví iba ako pravdepodobná, ale nevyhnutná, tak ide o porušenie prezumpcie neviny podľa zákona o médiách, vyplýva z rozhodnutia Vyššieho krajinského súdu vo Viedni z roku 2000. Podstatné je vždy to, či celková tendencia príspevku ponecháva v priemerne pozornom čitateľovi, divákovi alebo poslucháčovi pochybnosti o vine podozrivého.

Čo by to znamenalo pre slovenskú mediálnu prax?

Ilustrovať sa to dá napríklad na tomto článku denníka SME spred dvoch rokov o trestnom stíhaní influencerky Zuzany Strausz Plačkovej. Už len jeho názov – Kauza Plačková: Pervitín varili, kokaín dovážili. Zarobili milióny – nedáva veľa priestoru na pochybnosti o vine podozrivých. V článku sú ako nezvratné fakty prezentované aj ďalšie informácie, ktoré však neboli preukázané pred súdom. Generálna prokuratúra neskôr obvinenie Z. Strausz Plačkovej a jej manželovi zrušila a dodnes im opätovne vznesené nebolo. 

V Rakúsku vyššia ochrana podozrivých pred mediálnym odsúdením neparalyzovala novinárčinu, pretože súdy veľmi rýchlo nakreslili hranice zodpovednosti vydavateľov a vysielateľov. Ak je prostoreký napríklad politik alebo iný hosť v živej diskusii, tak vysielateľ za to nezodpovedá a novinári môžu naďalej široko informovať o jednotlivých dôkazoch, ak sú opatrní pri ich hodnotení. Ešte v roku 1999 viedenský vyšší krajinský súd rozhodol, že pri spravodajstve o trestnom konaní je povolené pravdivo informovať o usvedčujúcich dôkazoch, podanej obžalobe alebo priznaní podozrivého, ak sa novinár zdrží hodnotenia viny podozrivého: „Pravdivé zverejnenie priznania nie je porušením prezumpcie neviny, ale iba informáciou o stave vyšetrovania a nezakladá nárok na odškodnenie.“ odkaz zdroj

Chmelár: Ak sa novinári nevrátia k etickým a profesionálnym štandardom žurnalistiky, stanú sa nepotrebnými informačnými fosíliami

Už úvod stretnutia s vládnymi politikmi, ktorí prišli medzi nich, bol orgiami trápnosti. Podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák a vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra si chceli vypočuť ich názor, čo im vlastne prekáža. Jedna mladá aktivistka ich odbila, že oni sú tu na tichom proteste a nemajú záujem s nimi diskutovať. Takže rozumiem tomu správne, že táto omladina prišla protestovať proti tomu, že vládni politici nechcú diskutovať s niektorými médiami, ale protestujúci zasa nechcú diskutovať s nimi? Márne pátram v pamäti, či takto niekto niekedy definoval demokraciu. Nehovoriac o tom, že po ich odchode sa jedna z demonštrantiek vyjadrila, že ju politici len uistili v presvedčení, že ich nechcú počúvať! Čiže najprv niekoho, kto za vami prišiel v dobrej vôli diskutovať, pošlete vyslovene do prdele, odmietate si čo i len vypočuť jeho názory (božechráň sa nad nimi zamyslieť), a potom fanaticky ziapete o arogancii moci, ktorá vyvrátila vaše názory… A presne takto fungujú dnešné médiá.

Zúfalstvo sa ma zmocnilo aj pri ich vysvetľovaní, že oni sem vlastne prišli protestovať proti cenzúre, aby všetky médiá mohli byť slobodné. Je možné, že po 25 rokoch, čo som študentom rok čo rok trpezlivo vysvetľoval, čo je to cenzúra, ako vznikla a z čoho pochádza, napísal som k tejto téme jednu monografiu (Uhorská tlačová politika) a desiatky odborných štúdií… že to všetko v nich nezanechalo žiadnu stopu? Čo ich tam učia?? Prosím vás pekne, akým spôsobom vláda cenzuruje médiá? Veď píšu absolútne slobodne, čo sa im zachce, aj to, čo nie je pravda. Ak sú dezorientovaní študenti žurnalistiky, je to smutné, no ak zavádza šéfredaktor údajne mienkotvorného Denníka N, tak je to hanba. Matúš Kostolný nehovorí pravdu, keď píše, že premiér porušuje zákon. Zákon ukladá vláde povinnosť informovať o svojej činnosti, nie poskytovať individuálne rozhovory novinárom. Veď v takom prípade by porušovala zákon v prvom rade Zuzana Čaputová, ktorá si osvojila zlozvyk svojho predchodcu poskytovať vyhlásenia bez kladenia otázok. Zvláštne, že toto tým samozvaným „bojovníkom za slobodu“ nikdy neprekážalo. Ale napokon, čo sa čudujeme – hovoríme totiž o tom istom Matúšovi Kostolnom, ktorý v roku 2003 ako zahraničný spravodajca denníka Sme klamal o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Za toto sa v Spojených štátoch vyhadzovalo z redakcií, na Slovensku sa za to, ako vidíme, povyšovalo.

Ak Úrad vlády SR vpustil novinárov na tlačovú konferenciu, ale odmieta s nimi individuálne komunikovať, neporušuje tým žiadny zákon. Poskytol novinárom z TV Markíza a červeným denníčkom všetky informácie, rovnako ako aj ostatným. Ale rozhovory s nimi odmieta. Bodka. To nie je cenzúra. To je zavádzanie západných štandardov žurnalistiky, lebo tam by sa s takýmito neserióznymi podliakmi nikto nebavil.

Naozaj ma šokovalo, ako dotyční mladí ľudia požadujúci ospravedlnenie premiéra za urážky voči novinárom, reagovali na výhrady vládnych politikov, či im neprekážalo, keď sa prominentný komentátor denníka Sme Peter Schutz vyjadril na adresu neočkovaných, že by mali kvičať ako svine na bitúnku.

Dodajme k tomu aj ďalšie prípady, keď redaktor TV JOJ Arpád Soltész vyzýval na ostrakizáciu kritických intelektuálov a ďalšia redaktorka sa im vyhrážala väzením. Odpoveď mladej slečny bola neskutočná: „A vás to uráža? Čo my s tým máme?“ Nuž, kurátenká moje, a čo máte teda s denníkom Sme, keď ste ho prišli brániť a vôbec vám neprekážajú jeho špinavé neprofesionálne metódy? Fakt sa o vás neobtrela ani štipka zmyslu pre objektivitu? Skutočne sa vás nedotklo, keď TA3 vyhodila špičkovú moderátorku za to, že urobila rozhovor s renomovaným americkým profesorom, ktorý má iný názor na vojnu na Ukrajine? Ako si trúfate tak sebavedomo posudzovať, čo sú dezinformácie, keď ste takí hlúpi, že vám robí problém naučiť sa základné fakty? A vy chcete formovať verejnú mienku žijúc v sladkej nevedomosti, že vám stačí mať názor, aj keď nepoznáte vôbec nič?

Študentom žurnalistiky, ktorých ospravedlňuje jedine to, že vo svojom veku nedokážu pochopiť problém komplexne a vnímajú realitu extrémne ideologicky, by som odporučil, aby sa nedali uchlácholiť táraninami, ako veľmi sú dôležití, priam nenahraditeľní. Zuzana Čaputová rada hladká novinárov po brušku, ako veľmi sú médiá potrebné a ako politici musia znášať kritiku, aj keď je nepríjemná. Po prvé, práve Zuzana Čaputová nikdy nezažila nepríjemné novinárske otázky, médiá ju šetria ako chránenú kvetinku a nepýtajú sa ju ani na to, na čo by sa mali. A po druhé, vyvráťme už konečne ten zastaraný mýtus o nenahraditeľnosti dnešných médií a novinárov. Práve tí patria medzi najohrozenejšie profesie. Dokáže ich hravo nahradiť umelá inteligencia a povedzme si úprimne: pri ich dnešnej nízkej úrovni to dokáže oveľa efektívnejšie. Aj verejnosť vníma novinárov ako jedno z najzbytočnejších povolaní a drvivá väčšina občanov médiám nedôveruje. Na akých záchrancov demokracie sa to teda hráte, ak nedokážete verejnosť ani korektne informovať?

Súčasný stav je dlhodobým výsledkom neschopnosti a neochoty médií pozrieť sa na svoju činnosť kritickým okom a vyvodiť z nej dôsledky. Novinári, ktorí sa nenaučili ani len správne klásť otázky, ktorým chýba akákoľvek pokora k zásadám profesionality a etiky, ma nemôžu poučovať o tom, aká nenahraditeľná je ich úloha. Tu totiž nejde o ich právo kritizovať – to im nikto neberie. Tu ide o ich totálnu absenciu serióznosti a elementárnych nárokov na svoju profesiu. Lebo ten zákon, na ktorý sa tak oduševnene odvoláva šéfredaktor Nka Kostolný, ukladá povinnosti aj novinárom. Vážení čitatelia, poslucháči, diváci, máte pocit, že vás naše médiá informujú poctivo, korektne a komplexne? Veď keď bol Smer v opozícii, jeho tlačové konferencie ignorovali, selektovali informácie, neprinášali včerpávajúci informačný servis a posledné roky som sa cítil ako v bývalom režime, keď som si musel vyhľadávať informácie zo zahraničia, lebo z našich médií som sa dozvedel len starostlivo sterilizovanú propagandu. Takže netárajte koniny. Novinári nestratili ani štipku slobody. Stratili však akúkoľvek spoločenskú zodpovednosť. A ešte popri tých klamstvách majú tú drzosť označovať sa za seriózne.

Ak sa máme niekam posunúť ďalej, táto vojna medzi vládnou koalíciou a opozičnými politickými aktivistami (nie, nepomýlil som sa, pisálkovia, ktorí otvorene bojujú proti vláde a vykrikujú ako spomínaný Matúš Kostolný, že musíme poraziť Smer, nerobia žurnalistiku, ale politiku), tento vyhrotený zápas o západné štandardy verejného diskurzu sa musí skončiť dohodou, v rámci ktorej dotknuté médiá prijmú základné pravidlá informovania ako demokratickej disciplíny. Verejnosť potrebuje neskreslené, objektívne, všestranné a komplexné informácie, nie vaše hysterické výlevy, spravodajské hry a orgie demagógie. Novinári majú nielen práva, ale aj povinnosti. Ak sa nezačnú riadiť etickými štandardmi, nemôžu sa domáhať ústretovosti zo strany tých, o ktorých neinformujú férovo. A ak sa neprispôsobia novej digitálnej ére, v rámci ktorej je prednostné právo každého človeka prijímať a rozširovať informácie – nielen novinára, ale každého jedného občana – potom sa stanú nepotrebnými držiakmi na mikrofóny, informačnými fosíliami, a zaniknú tak ako sa vytratili tamtamy ako primitívny spôsob komunikácie. zdroj


Na ZŠ Maurerka dostávajú deti k obedu vždy v pondelky a stredy aj prílohu – či už je to ovocie, keksík, džús či mliečne výrobky 🍎🍐🥛. Nie všetkým žiakom sú však pochuti. Stávalo sa, že ich buď vyhodili do koša či z nich vznikal bordel v šatniach. Situácia sa však zmenila, odložiť ich môžu do Foodboxu odkiaľ si ich zoberú tí, ktorí ich radi zjedia ❤️

Európa sa lúči s petrochemickým priemyslom.

Európske petrochemické závody naposledy spracovali tak málo svojej primárnej suroviny v roku 1975 , keď si región „lízal rany z prvej ropnej krízy“. O takmer polstoročie neskôr priemysel umiera, tvrdí Bloomberg.

Bolo by chybou interpretovať to ako triumf v boji proti plastom. Európa naďalej spotrebúva obrovské množstvá pien, farieb, živíc a akýchkoľvek iných produktov vyrábaných petrochemickými závodmi.

Ide jednoducho o nahradenie domácej produkcie dovážanou. Petrochemické látky sú vo svojej podstate energeticky náročné. V Európe je zemný plyn asi päťkrát drahší ako v Spojených štátoch.

Teraz je lacnejšie kúpiť etylén, stavebný materiál na plasty, v Texase a poslať ho cez Atlantik na ďalšie spracovanie v Európe, ako si ho vyrobiť doma. zdroj

Ministerstvo obrany porušilo zákon a ústavu slovenskej republiky tým, že neposkytlo analýzu vo veci darovania stíhačiek mig – 29 ukrajine zdroj

Prečo Progresívne zideologizovaní samozvanci idú odvolávať ministra, ktorému nedávno vyslovila väčšina občanov Slovenska dôveru a prečo nejdú volať po trestnej zodpovednosti páchateľov Covid teroru na čele s Mikulcom a Hamranom, ktorým Slováci vyslovili maximálnu nedôveru???

Presne na takejto sprostosti Progresívci musia prehrávať a nikdy sa nesmú dostať k moci. Takto by totiž vyzeral svet pod ich nadvládov. Zavládla by policajná brutalita. Dodnes ju žiadne mainstreamové médium neodsúdilo a neodsúdila ju ani prezidentka Čaputová a ani žiaden progresivistický politk.

Veľa sa o tom dočítate aj v knihe z vydavateľstva TORDEN, od Petra Poláčeka (ktorý bol očitým svedkom tejto policajnej šikany) v jeho knihe: “Sám vojak v poli / diel.1

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pri príprave a organizácii Svetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 viackrát závažne zlyhalo a aj preto bolo minimálne 634-tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne a v rozpore s pravidlami dobrého hospodára.

  • Vyše 400-tisíc eur súvisiacich s reštauráciou a prevádzkou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorú úrad vykonal na základe vlastných rizikových analýz a zároveň ho k auditu zaviazali uznesením poslanci parlamentu
  • “Kontrola ukázala, že rezort hospodárstva nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia. V dôsledku toho sme boli nútení konštatovať, že rezortná vnútorná kontrola nebola účinná, rozhodovanie kompetentných osôb bolo netransparentné. To nakoniec vyústilo do nehospodárneho využitia financií zo štátneho rozpočtu.” – priblížila postoj úradu jeho podpredsedníčka Henrieta Crkoňová. Zistenia kontrolný úrad zašle poslancom zákonodarného zboru a Úradu vládneho auditu.
  • Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra, preto budú kontrolóri svoje zistenia konzultovať aj s ňou. zdroj
V zahraničí si všimli 🫣🫣🫣

Keď dôchodcom 300 eur , všetci sa zdržali… Na našich ľudí kašlú. Ale v Európskom parlamente vyzývajú, aby zasiahli proti demokraticky zvolenej vláde! Čo si tu želajú? A teraz si predstavte , že toto by vyhralo voľby na Slovensku!!!! zdroj

Každý, kto nepozná pôvod Biblie, ani rok jej vzniku, ani to, na čí príkaz vznikla, v ktorom roku bola schválená ako oficiálna kniha katolicizmu a už vôbec nie to, čo do nej bolo pridané a čo z nej bolo odstránené, sa vôbec nevyzná v náboženstve, ktoré vyznáva, len sa necháva viesť bez toho, aby sa zastavil a pýtal sa, v čo verí a komu to vyhovuje, aby ho udržiaval v slepote. Samozrejme, všetko v náboženstvách je ľudský výmysel.

Na ekumenických konciloch sa rozhodlo, že Ježiš je Boh, že existuje len jeden Boh v podobe Trojice, že Mária, Ježišova matka, bola Panna, že štyri evanjeliá začlenené do Biblie sú tie pravé spomedzi mnohých iných, ktoré existovali, atď. atď. Všetko to vymyslela skupina ľudí… čisto pre záujmy moci a peňazí. zdroj

LENIVOSŤ DUCHA

Veľmi zaujímavý pohľad jednej čitateľky:

A.Z.: “Duchovna lenivost je u krestanov, lebo su viacej v nakupnych centrach ako v kostoloch.pozrite na moslimov oni sa jednoducho ku svojej viere hlasia aj 4 x za den.” (text bez korekcie)

MOJA ODPOVEĎ:

Nie je podstatné, či človek do kostola chodí, alebo nie, ani v akej pozemskej cirkvi je. Boh a kostol nie je to isté! Všetky cirkvi skutočnú pravú vieru pokrivili a prispôsobili na svoj obraz, nie podľa toho, ako požaduje Boh, ale tak, ako sa im to hodí. Skutočná viera sa neprejavuje chodením do kostola – to nestačí to je veľmi málo a mnohokrát viac na škodu ako na úžitok.

Skutočnú vieru človek žije – tú preukazuje tým, že žije v súlade s Božími Zákonmi a Jeho Svätou Vôľou 24 hodín denne, 7 dní v týždni a pritom nemusí ani jediný krát vstúpiť do kostola. Ak tam chodí, nie je to na škodu, pokiaľ je jeho úmysel čistý. Ale spoločné odriekanie naučených mantier, pokľakávanie pred sochami a obrazmi, či modlitby k ľudským svätým ani z ďaleka nie sú uctievaním Božstva, skôr rúhaním sa.

V kostoloch je viera slepá naučená v zmysle svetskej vierouky a kresťanskej teológie, ktorá nie je v súlade s učením Pána Ježiša Krista, a preto súčasné kresťanstvo je Kristovi veľmi vzdialené. Človek putujúci stvorením má sám skúmať a prísť k Poznaniu skutočnej pravej viery, Zákonov Božích a má sa naučiť vyciťovať Vôľu Božiu. Svoju vieru dokazuje svojím príkladným životom tak, že sa vradí do Zákonov Božích a Jeho Vôle a všetko čo robí, robí k Jeho Cti. Jeho život sa potom stáva radostným pôsobením a všetko čo činí, činí k Jeho Cti. Viera nevyžaduje prázdne slová, naučené frázy a zgrupovanie sa v kostoloch, ale odvážne a Bohumilé činy. zdroj

„Čo mám robiť, aby som sa priblížil k Pravde?“
Zmeniť sa k lepšiemu. Pravda v sebe zahrňuje aj Čistotu a tak z povahy veci, sa s Pravdou dokáže spájať iba taký človek, ktorý k tomu dosiahol nutného stupňa vnútornej Očisty, čo sa samozrejme musí prejaviť aj navonok, teda v každom smere jeho žitia. 

Pracovať vedome a denne na svojom zdokonaľovaní, je priama cesta k Pravde a ak v človeku zároveň horí aj TÚŽBA po poznaní Pravdy Božej, potom to pôjde už rýchlo a dôjde k veľkému spojeniu vnútorných energií človeka, s Energiou Pravdy.

Ctiť si Pravdu a žiť v Pravde Božej, nie je však žiadne náboženstvo, ale slobodné a radostné pritakávanie Životu. Takýto človek vníma život aj ľudí v širších súvislostiach a naplnený Múdrosťou života, vie aj bezpečne ROZLÍŠIŤ dobré od zlého.

Pre blížiace sa Veľké očistné dianie na Zemi, bude preto pre každého jej obyvateľa rozhodujúce, či dokáže EŠTE VČAS otvoriť svoje srdce tomuto nevyčerpateľnému Zdroju Božskej Energie a Sily – PRAVDY.

Iba človek VEDOME SPOJENÝ s touto Silou, s Pravdou, v tom nastávajúcom ťažkom Očistnom Dianí pred nami, OBSTOJÍ!

Žiadne náboženstvo, žiadne ezoterické alebo mystické skupiny, žiadne nové učenia a ideológie v Dianí pred nami NEOBSTOJA, pokiaľ nebudú mať svoj základ v Pravde, pokiaľ nebude ich život a IDEA ukotvená v Pravde a pokiaľ nebudú žiť podľa Pravdy.

„Ja som Cesta, Pravda a Život, nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze Mňa!“ hovorí za všetko.

Ľudia, hľadajte Pravdu, túžte po Nej, otvárajte sa Jej, pretože len potom môžete precitnúť k skutočnému Životu a tak obstáť v Dianí, ktoré je tesne pred nami. zdroj

Zdieľať článok