Ako prijímať obsah stránky ?

30/01/2022 | Q úvahy, Správy

Nedávno sme tu mali informáciu o med beds, kde sa písalo, že pokiaľ potrebujete liečbu zdravotného problému, nečakajte na med beds, pretože tu nemusí byť ďalších 10, 20 rokov… Čo ma nemilo prekvapilo boli niektoré reakcie čitateľov na túto informáciu. Vraj zavádzame, pretože nedávno bol článok, že med beds tu čoskoro budú, vraj ďalšie klamstvo a podobne.. Takže:

1. Kto nás číta ten vie, že tu často dávame rôzne pohľady na určité informácie, pretože celé toto prebudenie je o tom učiť sa otvorenosti mysle, učiť sa rozvinúť intuíciu a hlavne sa stretávať s rôznym typom informácií/pohľadmi na konkrétnu vec, pretože takto si cibrím zmysly, takto sa učím správne rozlišovať. Z tohto dôvodu som túto informáciu dal do správ. Veď v tých istých správach bola informácia od Gene Decode, že čoskoro budú spustené med beds niekde v Kanade. Z toho jasne vyplýva, že sa vám tu nesnažíme predkladať to čomu máte veriť, ale chceme, aby sa každý kto to tu číta učil vlastnému vnútornému rozlišovaniu. Ako sa hovorí: Daj človeku rybu a nakŕmiš ho na jeden deň. Nauč človeka chytať ryby a nakŕmiš ho na celý život.

2. Pokiaľ vám táto informácia rozhodila vašu vieru v nás alebo celý plán na oslobodenie ľudstva, niekde je problém. Ja osobne si nemyslím, že med beds tu budú až za 20 rokov, alebo za 10. Lenže stále platí, že prichádzajúci zlatý vek je o intuícii a duševných schopnostiach, nie o technológiách. Popravde, technológie môžu byť ľuďom zverené až vtedy, keď sú vyspelí aj duševne, pretože by to narobilo viac škody ako úžitku. Preto budujme svoju vieru zvnútra, nie zvonku. Ja osobne by som nevidel zmysel v tom, aby sme všetko postavili na technológiách a pokiaľ by sme na to neboli pripravení tak to dokonca odmietam. Pokiaľ by sme mali k dispozícii med beds a brali by sme to ako formu riešenia všetkých fyzických problémov, k čomu by to bolo? Všetko by sme hneď riešili cez technológiu a nerozvíjali by sme alternatívne formy liečenia, neliečili by sme príčinu choroby. Veď aj choroby majú duchovný základ, a teda aby sme správne žili potrebujeme poznať tieto súvislostí. Potrebujeme viac duchovne založených ľudí v rôznych oblastiach, nie technológie.. Keby sme všetko podriadili technológiám a následne by nám boli odňaté, boli by sme presne tam, kde predtým. Technológie by mali prísť až po zvládnutí určitej duchovnej zrelosti a len ako doplnok.

3. Pokiaľ s touto informáciou nesúhlasíte a potrebujete nás preto verejne označovať za klamárov a sektu, niekde je problém. Poukazuje to na prílišné zameranie sa na rozum. To, kvôli čomu je zvyšok obyvateľstva v hypnóze, robí problém aj mnohým prebudeným. Prečo máte neustále potrebu zhadzovať snahu druhých? A neospravedlňujte to tým, že my prebudení máme mať kritické myslenie. Niekto tu už celý rok každodenne ukrajuje zo svojho voľného času, aby ste mali všetky informácie pokope a niektorí sa takto odvďačujú. Ja som sa pre stránku obetoval dosť a aj som na to doplatil. Preto posledné 4 mesiace tvorila všetky správy a prekladala články iba Ivy sama, čo zaberie veľa času a mentálnych síl. A keď sa potom človek pozrie na komentáre, častokrát je aj väčšina z nich namierená proti vám alebo vášmu obsahu. Nepotrebujeme pochvaly, lenže ako administrátor nemáte dobrý pocit z toho, ako sa niektorí odvďačujú za to ako sa obetujete. Prečo tie neustále vojny? Keď my kvázi prebudení úžasní ľudia na seba útočíme a všetko spochybňujeme, tak čo čakáme od ostatných? Keď sa my nedokážeme spojiť v jednote a musíme viesť nezmyselné vojny o informáciách, ktoré ani s určitosťou nevieme, ako čakáme, že sa dokážeme spojiť vo väčšom merítku?

Nejde tu konkrétne o med beds, ale snažím sa tým poukázať na to, akí sme ľudia a všímam si stále a znova, že byť prebudený z hľadiska informácií a byť prebudený z hľadiska duše je veľký rozdiel.


Jedna vec je tvoriť a prekladať obsah pre stránku, ale iná vec je ako to správne prijímať, pretože práve na tom koniec koncov záleží. Celá táto stránka sa zameriava hlavne na dve veci: Prebiehajúci boj medzi silami dobra a zla a duchovný rozvoj.

Čo sa týka aktuálnej situácie na planéte Zem, teda skrytého boja medzi svetlom a temnotou, nikto presne nepozná konkrétnosti. Teda aspoň nie z verejne aktívnych ľudí. Žijeme naozaj vo zvláštnych časoch a uskutočňuje sa to, čo sa ešte predtým neuskutočnilo. Preto by sme mali pochopiť ako prijímať správy/články. Všetky správy týkajúce sa prebiehajúceho boja nám majú za úlohu ukázať, čo a že sa niečo deje a zároveň by nás mali učiť otvorenosti mysle! Aj my môžeme mať v článkoch/správach nepravdivé informácie, a preto je potrebné brať to s rezervou a uvažovať nad tým, udržiavať si nadhľad. Nemali by sme sa slepo upínať na konkrétne informácie, pretože tým stratíme nadhľad a otvorenú myseľ. Mnoho ľudí od nás očakáva, že máme kontakt s Alianciou, pritom sme všetci na rovnakej vlne. Všetci skúmame a hľadáme pravdu, všetci chceme víťazstvo svetla. V týchto “konšpiráciách” môžeme s určitosťou tvrdiť len málo vecí, preto si od informácií potrebujeme udržiavať určitý odstup. Pokiaľ sa upínam na konkrétne informácie ako na sväté, tak som len prebudená ovca. Síce mám širší okruh informácií, ale pokiaľ verím tupo informáciám od iných, som rovnako ľahko manipulovateľný. Toto je o tom, aby sme si sami tvorili názor na vec a rôzne stránky nám k tomu napomáhajú.

Nie je to však o tom niečo si myslieť, ale cítiť to. Neustále sa snažíme pripomínať význam intuície, teda jediného zdroja pravdy, ktorý máme. Dnes je v informačnej sfére poriadny bordel, a preto treba vyberať dušou čomu sa rozhodnem veriť. Naše správy majú slúžiť ako celkový pohľad na to, čo sa deje a ukázať, že sa veci naozaj dejú a uberajú sa dobrým smerom. Slúžia k doplneniu nádeje, avšak pravá viera v to čo sa deje musí vychádzať zvnútra ❤️. Mnohí odsudzujú celú túto stránku, pretože údajne v niečom zavádzame, aj keď sa to nedá potvrdiť. Pokiaľ niekto vedie ľudí samostatne myslieť a rozlišovať intuíciou je zavádzajúci? Pri čítaní informácií si tvorím vlastný úsudok a používam intuíciu a neodsúdim niečo len preto, že je tam chybných doslova pár slov. Proste sa tomu rozhodnem neveriť a sústredím sa na zvyšok textu. Ak na základe pár údajne chybných slov odsúdim celú stránku, asi nie som prebudený človek v pravom slova zmysle. Prebudenosť nie je len o tom, čo viem, ale aj akým som človekom.. My častokrát zámerne dávame rôzne uhly pohľadu na určitú situáciu, aby si ľudia sami urobili názor. My ukazujeme správny smer cesty, avšak nedláždime ju pozlátenými tehličkami.

Prebudenosť je hlavne o vnútornom cítení, nie o rozumovom hĺbaní. Aj na našej stránke je veľa rozumárov, ktorí si myslia že zjedli múdrosť sveta a rozhodujú sa čomu veriť na základe toho, či majú na to dôkazy. Toto však nie je žiadna prebudenosť, pretože dôkazy sa vždy dajú zmanipulovať. Zároveň pri upriamovaní sa na hmotné dôkazy strácame širší nadhľad. Riadiť sa intuíciou však neznamená prestať myslieť. Znamená to najskôr vycítiť dušou to, čo je správne a potom nad tým premýšľať. Také je správne súznenie duše a rozumu. Duša niečo vycíti, rozum to ďalej spracuje. Avšak pozor! Mnohí sa mylne domnievajú, že niečo cítia, pričom je to častokrát len pocit, ktorý súvisí s rozumom. Medzi citom a pocitom je obrovský rozdiel. Jedno súvisí s dušou, druhé s rozumom. Závisí to od toho, odkiaľ vychádza impulz pri strete s informáciou. Prajem úprimne všetkým dušiam, nech si to osvoja a nikdy sa nestratia.

Čo sa týka druhého zmyslu tejto stránky, teda duchovného vzostupu, tu je pravda jasná, resp. je jasná tomu, kto vie ako ju hľadať. Naším zmyslom bytia na Zemi je duchovný vývin a k tomu nám pomáha pravda, a preto je pravda jednotná a nemenná. To, že každý má svoju vlastnú pravdu sú len zavádzajúce rozumové učenia. V duchovnej oblasti to tak nie je. Tu platia jednotné zákony, jednotná pravda a pokiaľ sa chceme správne duchovne vradiť do prúdu života, musíme hľadať to skutočne správne a neprispôsobovať si to svojim slabostiam a lenivosti. Musíme byť ochotní vzdať sa svojich starých presvedčení, ktoré nemusia byť úplne správne, aby sme našli pravdu. Na to, aby sme ju našli nás Boh obdaroval vnútorným cítením, intuíciou. Dnes je 90% informácií v oblasti duchovna odpad, a preto je dôležité ten hlas v sebe nájsť. Ja som si prešiel ťažkým vnútorným dozrievaním a preto viem, že to, čo tu v kategórii duchovno nájdete, je len neskalená pravda oslobodená od ľudskej domýšľavosti.


Na našej stránke je zmes informácií z rôznych oblastí, čo dáva výbornú zmes vedomostí pre správne rozšírenie poznania. Dnes sa ľudia delia na rôzne informačné tábory a príliš sa upínajú na určitý smer. Niektorí sledujúci celé toto dianie berú Q ako nejakú spásu, všetko je pre nich film a myslia si, že v najdôležitejšom období v histórii netreba nič robiť, pretože tí dobrí to za nich spravia. Ďalšia skupina ľudí sú tí, ktorí odsudzujú Q a všetky pozitívne správy, pretože šíria informácie výlučne o cabale a ich plánoch na zotročenie ľudstva. Tvária sa ako šíria osvetu a sú proti NWO, pričom tým vykresľovaním čiernych scenárov napomáhajú práve uskutočneniu tejto reality. Popri všetkých temných informáciách stratili schopnosť rozpoznať aj tie svetlé. Potom tu nájdete informácie z oblasti mimozemských civilizácií, tajných vesmírnych programov a tiež sú v tejto oblasti ľudia, ktorí sa naháňajú neustále za týmito informáciami ako keby ani nežili na tejto planéte. Pochopiteľne im takto unikne to podstatné. Správna cesta nevedie cez takéto galaktické vedomie. Ďalšia oblasť je duchovno. Tu je to naozaj zlé, pretože nájsť skutočne hodnotné informácie z oblasti duchovna je dnes vzácne. Niektorí sú napríklad príliš ezoterickí, príliš slniečkárski a podobne..

Na našej stránke nájdete zlatú strednú cestu, ktorá jediná je vo všetkom tá správna cesta. Je to ten správny odvar, ktorý zasýti hladnú dušu. Ukáže vám plány elít, ukáže vám to najhlbšie zlo tohto sveta, ale zároveň vám ukáže tu dobrú stránku, ukáže vám svetlo bojujúce proti tejto temnote. Poskytne vám pozitívne slová, ale nebude vás učiť lietať na ružovom obláčiku. Vyvedie vás do kozmu a poskytne vám galaktické informácie ale zároveň vás vráti späť na túto planétu. Dá vám duchovnú obživu, ale nepresladenú, nepresolenú. To, čím sme si vnútorne prešli sa snažíme odovzdať ďalej, pretože vieme, aké dôležité je mať nejakú oporu, keď človek hľadá správnu cestu v tomto svete plnom zmätku a rozporuplných informácii. Ale darmo budem stránku chváliť, nakoniec jedine vy sami musíte skúmať, či je to skutočne hodnotný obsah a či sa ho rozhodnete čítať 🙂 Preto rešpektujte našu cestu a pokiaľ nesúznie s tou vašou, jednoducho sa presuňte tam, kde sú vám zodpovedajúce vibrácie. Nie je potrebné útočiť, nemá to význam, nikoho to nikam neposunie. Učme sa prosím byť ušľachtilými ľudskými bytosťami. Prajem všetkým skutočné vnútorné prezrenie a šťastnú cestu prebudenia.


A pre tých, čo sú tu noví, alebo nesúznia s obsahom tejto stránky a majú potrebu nám to dať najavo v komentároch, prečítajte si kategóriu Q úvahy a vlastne všetky úvahy, pretože práve tam sa dozviete, čo zastupujeme, ako prijímať to čo sa deje a ako to súvisí s duchovným aspektom. Mnoho z komentujúcich nám tu prichádzajú vytknúť niečo, čo bolo už vysvetlené a častokrát len pár dní dozadu. Hádžu nás do jedného vreca s inými stránkami a odsúdia nás na základe jedného článku. Názor si preto môžete urobiť až vtedy, keď viete, čo sme zač.

Daniel

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Soldier 27
Soldier 27
2 years ago

Daniel, skvěle vysvětlené. Je jasné, že píšete pravdu a ta se nelíbí. Nevíme kdy Medbeds budou ale budou. Také jsem už o tom s kdekým mluvil a jsem za blázna. Nevadí. Nevíme kdy ale pak už za blázny nebudeme. Vím, co říkám…že první půjdou nemocné děti, pak starší… jelikož jsem mluvil s Bohem, rezervoval jsem si poslední místo🤔 Pokud tedy i to poslední místo bude.
Vím na jisto, že Medbeds se nedostanou ti, kteří podali vakcínu, podíleli se na genocide(to jsou politici, pisalci,lékaři atd) dále ti, kteří testovali děti PCR testy( učitelé, brigádníci,studenti) a všichni rodiče, kteří dali smrtící vakcínu svému dítěti. Tak to bude. Pravda a spravedlnost. Justice for all. Děkuji týmu qanon ❤️

jana
jana
Reply to  Soldier 27
2 years ago

Ano tak to cítím také, děkuji týmu i Soldier.Super ! Velmi děkuji.

trtal
trtal
Reply to  jana
2 years ago

Takze priste proste verit a nepochybovat?…

VERIT ZNAMENA PRD VEDET..

a uz sem tu vzpiominal, ze Temna strana z velke casti urcite tvori a ovlada alternativu..

co kdyz to bude, budou-li Medbeds, idealni zpusob jak “ukrast lidem duse”?

Kika
Kika
Reply to  jana
2 years ago

Na vašu stránku som sa dostala len nedávno, ale informácie v nej mi za relatívne krátky čas veľmi pomohli. Sformulovali ste do konkrétnych slov to, čo som tušila, cítila, ale nevedela ešte presne pomenovať. Túžila som sa posunúť, túžila som rast, mala som veľa vnemov ohľadom tejto doby, ale nevedela som, čo a ako, a práve vaše články o duchovnom rozvoji, aj “pandémii” mi zodpovedali veľa otázok a posunuli ma na tú správnu cestu. Z tých osobných textov o duch. rozvoji, je cítit, že to píše človek, ktorý to naozaj prežil, precítil, a skutočne sa duchovné rozvíja. Za tie clanky som vám veľmi vďačná.
Táto cesta však nie je pre každého. Veľa ľudí na to skrátka a jednoducho nemá, veľa ľudí síce sleduje alternatívu, ale duchovne na sebe nepracujú vôbec, a potom sú aj takéto komentáre. V tomto článku ste to vysvetlil dobre, a ja len súhlasím s komentárom , že ti, co vás “obvinili” len ukazali, čo je v nich samých.

Carlos
Carlos
Reply to  Soldier 27
2 years ago

Souhlasím, že článek od Daniela je velmi vysvětlující. Jen přidávám něco k Med beds. Už se používají relativně dlouho, a to především pro bojovníky aliance, kteří bojují v DUMS a pak se v nich léčí také osvobozené osoby, především děti. Dle mých informací je už po jedné instalaci jak v ČR, tak v SR. Samozřejmě, že jsou zatím hlídané a nebyl zatím udělen souhlas k užívání. To nastane až po skončení vojenských operací.

Maneser
Maneser
Reply to  Soldier 27
2 years ago

Vďaka Daniel a vďaka Iv, prajem veľa trpezlivosti, vytrvalosti a tolerantnosti. Proces devastacie myslenia prebiehal veľmi dlho a tie výsledky sú žiaľ vidieť všade v spoločnosti. A na toto neexistuje jednoduchý recept a vďaka každému kto da dal na tuto neľahkú cestu. S úctou a obdivom Milan.

Daniel
Reply to  Maneser
2 years ago

Jasne si to povedal! Pravda vyslobodzuje.🤝

rudo
rudo
2 years ago

Daniel
velmi pekne a presne napisane
vdaka

Milan
Milan
Reply to  rudo
2 years ago

Ďakujem veľmi pekne za Vašu prácu. Za to ako ste to vysvetlil.

Alena
Alena
Reply to  Milan
2 years ago

Zdravím Daniel,
veľký rešpekt, vďaka za vašu prácu

prajem pevné zdravie,moc vás potrebujeme

Andrea
Andrea
2 years ago

Dobrý deň Daniel, výborný článok, absolútne súhlasím s každým slovom, myšlienkou, odkazom….
Táto doba, v ktorej žijeme teraz, je hlavne o duchovnej práci každého z nás…. “Vyzlieka” všetkých až do naha, do kosti….
Lenivosť ducha a nadradenosť rozumu sa prejavuje v každej oblasti života. Málokto si uvedomuje potrebu svojej duchovnej “INVENTÚRY”a pochopenia, že v tomto obrovskom transformačnom procese, každá ľudská bytosť”, každé ľudské semienko, duša, “bojuje” za seba, za svoju ďalšiu existenciu v Novom Veku…. Pomoc príde len tomu, kto prejaví silné chcenie prebudiť v sebe v prvom rade svojho ducha, cit a použiť rozum len ako nástroj….
Informácie prichádzajú z rôznych zdrojov, a to či danú informáciu prijmem alebo nie, záleží na na mojej ” duchovnej anténke” ktorá sa buď rozvibruje alebo nie….. Slepá viera je žiadna viera….
Žiadne fyzické telo, nemôže byť a nebude záchránené, pokiaľ sa jeho duch zasekol niekde vo vývoji alebo sa ženie do záhuby…..
S úctou a želaním všetkého dobrého, Vaša čitateľka
Andrea F.

Cyril
Cyril
2 years ago

Výborne, Daniel, každý deň čítam! Na obrázku je moje auto. Držme sa, Dobro zvýťazí!

Siba K.
Siba K.
2 years ago

Dobrý den, děkuji za článek, který je potřebný, aby si každý z nás uvědomil, kde má problém a řešil ho.
Z vlastní zkušeností vím, že když někdo něco-cokoli hodnotí, hodnotí sama sebe, hodnotí a kritizuje vlastní nedostatky, často stačí si to jenom připustit-uvědomit si to a postupně to přestat dělat. Přejí všem probuzeným trpělivost sám se sebou a ŠTATNÝ ŽIVOT.
Siba K.

Dagmar
Dagmar
Reply to  Siba K.
2 years ago

Ďakujem za Vašu prácu a krásny článok. Ľúbim Vás a verím, že láska, viera, nádej je tá správna cesta. Máme to každý vo svojom vnútri. Nehľadajme to v hlave. Poklady sú v našom srdci( duša) nie v hlave!!!

Laco
Laco
2 years ago

Myslím, že pro mě je super že někdo shrnuje informace ze všech možných úhlů pohledu a jak ve vysvětlení píšete je nesmysl vše hltat jako jednou možnou pravdu a pak být frustrovaný že to není podle scénáře.
Za sebe Vám za články velice děkuji a myslím že nejen mě , články dodávají určitou víru nebo naději , že nakonec vše dobře dopadne.

polarexplorer
polarexplorer
2 years ago

Ďakujem Daniel.

Ingrid
Ingrid
Reply to  polarexplorer
2 years ago

Srdečná vďaka za odkaz 🙏🍀😘

Jaroslava
Jaroslava
Reply to  Ingrid
2 years ago

chci se pripojit k temto vsem komemtarum
a vyjadrit velkou vdecnost Danieli a Ive, at uz je to jak chce citim, ze ze srdce pro vsecny tohle tvorite s pravdou souznite a Laskou ke VSEMU.

Helena
Helena
2 years ago

Milý Danieli
děkuji za článek a vůbec za vše, co se tu zveřejňuje. Denně Vás čtu a taky názory ostatních čtenářů. Někteří jsou už jinde zablokovaní a proto oceňuji, že tady mohou psát. Mně nevadí, že má někdo odlišný názor, a Vás by to nemělo rmoutit. Vy přinášite informace a je na ostatních, jak s nimi naloží. Dobře jste to napsal a díky za Váš čas. Vy jste svůj úkol v této převratné době splnil.

Stefan
Stefan
2 years ago

Ďakujem za články. Treba šíriť pozitivitu.

Bahno
Bahno
2 years ago

Plne súhlasím a podporujem!👍🏻😉
A čo sa týka “provokaterov”-je to len dobrá známka toho,že robíte dobrú robotu😉👏.
Myslím že ho hovorím i za mnoho iných:ĎAKUJEME!!🥰🥰

Herman
Herman
2 years ago

med beds budou uz letos, znam lidi co se na ne uz skoli…. pokud by mely byt za 10 let tak by se na ne neskolilo, LOL… nemuzu byt moc konkretni ale napred pujdou nemocne male deti, pak lide v produktivnim veku a pak stari…. kteri maji nejake zdravotni problemy…..

pacifik
pacifik
Reply to  Herman
2 years ago

Herman ide o tieto MEDBED ?

https://www.centrumspiritchirurgia.com/445503752

Asi si tiež kolotočiar, stánkař, alebo šmejd.
🙂

benetri
benetri
Reply to  pacifik
2 years ago

Niečo podobné som si urobil aj ja, ide o svetlá vo farbe jednotlivých čakier. Ich nasvietením som dúfal v ich aktiváciu, resp. dosiahnutie správnych otáčok. Len ja som to mal každé svetlo na inom ramene, kde sa dala nastaviť poloha. Predsa len, každý sme iného rozmeru. Ale ani terapeutické lampy so špeciálnymi filtrami akosi nezabrali. Ak to niekto robí a predáva ako službu, tak je to odrb.
K článku – Daniel, díky, dobre si to ozrejmil. Mnohí by radi koláče bez práce. Treba trochu aj robiť na sebe. Netreba veľa, ale zase nemožno nerobiť vôbec nič. Tam by ten vzostup možno neskôr zadrhával, resp. čo je horšie, tak by človek rovnými nohami skočil do niečoho, na čo by vôbec nebol pripravený. To sa nakoniec ale môže stať ešte aj tu a teraz, ak príde znedazdajky väčšia dávka frekvencie Svetla a šokové prebudenie. Aj tak to nie všetci zvládnu. Psychiatri ešte budú mať veľa roboty. Ale aj hrobári.

martin
martin
Reply to  Herman
2 years ago

Parádička 🙂 aj moja intuícia mi vravela ešte minulý rok že med beds budú v 2022….takze tuez nerozumiem prečo zbytočne sa tu dávajú články, aby zavádzali ľudí, ľudia už sú vyčerpaní, unavení za tie 2 roky a nik nemá chuť lustit nekonečné hadanky… My prebudení sme vôbec radi, že sme odhalili zlo a prežili túto vojnu a nieto sa ešte hrajkat so zavadazujucimi info, toto nech skúšajú pre ovce, nie pre nás, hneď ako som si prečítal tu info že med beds o 10-20 rokov, len som sa pousmial 😂

rudo
rudo
2 years ago

davam do pozornosti Pjakina zo 17.1.
na jednej strane dobra analyza geopoliticka a vysvetlenie preco
Rusko a spojenci urobil v Kazachstane co bolo treba a hned okamzite odisli.

ale vsimnite si ako PJAKIN velakrat zautocil na princip rodoveho zriadenia
a ako otocil cely pojem rodoveho zriadenia do pozicie zlocineckeho rodinkarstva

proste PJAKIN nam ponuka vela uzitocnych informacii, ale zaroven nas programuje podla svojho modelu

https://odysee.com/@ProudN%C3%A1rodn%C3%ADHrdosti:4/2022-01-17-Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-V.V.Pjakina-Pro%C4%8D-se-vojska-ODKB-st%C3%A1hla-z-Afg.-tak-rychle-Jedn%C3%A1n%C3%AD-RF-USA-NATO-OBSE-vysok%C3%A9-s%C3%A1zky:7

lea450
lea450
Reply to  rudo
2 years ago

ano, lebo aj slovania sa starali o svoje rody, ale je zase pravda ze krali a carovia sa medzi sebou v zapase o korunu (o moc) zabijali.
Som rada, ze si si t o vsimol.
Cesta je niekde v strede. Ale aj vzdelanie narodov je velmi dolezite. To vidno na sucasnych vladach, ziadne normalne vzdelanie su riadeni a nerozmyslaju… Ako babky v rukach toho kto im slubil moc a peniaze….
Robim teraz casto s ludmi bez vzdelania a bohuzial naozaj nic a nic nechapu, kazdy vecer vinko, cuco a rano idu dalej…
Ked daju ludom drogy, alkohol, hudbu, filmy – uz ani tie mozgove bunky potom nemas…

Deni
Deni
2 years ago

Dobry den,Daniel dakujem Vam za Vasu pracu a cas 💜Laska a pravda je v nas!intuicia kazdeho vedie na spravnu cestu ale treba ju pocuvat!Tato doba nas testuje je to zapas medzi dochovnom a materializmom.Je potrebne sirit lasku kazdy den!Usmev❤mile slovo❤,povzbudenie❤,pochvala.Robi to zazraky s ludmi!Su to veci na ,ktore sme zabudli vdaka peniazom .Verim v svetlu buducnost!

lea450
lea450
2 years ago

ja som v tom clanku a prisevkoch o med beds nic take strasne zle nevidel. asi som hlupa.
Prajem pekny den.

tobias
tobias
2 years ago

Souhlasim s obsahem clanku… howgh

Katarína
2 years ago

Absolútne súhlasím…ja Vás hltám, ste môj najlepší ZDROJ:)) spolu s blogspot 2012- COBRA(presne od tohto roku)
Technológia , aj tá nová, ktorá prichádza a príde k nám má hlavne pomáhať, je to sekundárny zdroj, my a naše vedomie sme primárny, má zlepšovať svet, MY ju máme viesť a riadiť a nie ona nás! MED BEDS , resp. niečo podobné, som videla vo víziách už veľmi dávno, takže tu nielenže bude …ale aj je….záleží,ako to kto dokáže vnímať……a spustí sa, ked bude všetko zosynchronizované v správny čas. A súhlasím, ak je duch silný, duša harmonická a myseľ pokojná, fyzická choroba je tiež sekundárna.V praxi sa s tým pri energoinformačnej medicíne stretávam už 12rokov pravidelne, a toto pravidlo platí niekoľkonásobne.
Nenechajte sa odradiť nízkymi komentármi, dostanú, čo potrebujú.
Krásny dník:))

Ivon
Ivon
2 years ago

Vážim si Vašu prácu, čas, obetu. Ľudia by si mali uvedomiť, to najhlavnejšie.. Že sme ľudia, bytosti s dušou. A ku každému pristupujme tak akoby sme chceli, aby pristupovali ku nám.