Hromadná modlitba

08/01/2023 | Správy


Zdravíme všetkých čitateľov, máme tu pre vás ďalší zámer hromadnej modlitby. Najbližšia hromadná modlitba bude v utorok (10.01.2023) a ďalšia vo štvrtok (12.01.2023) o 19:00. Cieľ modlitby nemá zmysel opisovať, pretože nasledujúci text od duchovných pomocníkov obsahuje všetko, čo potrebujeme. Mnohí chápu, že to čo sa deje nie je len o nejakej aliancii a cabale, nie je to o politikoch alebo vakcínach, ale že to čo sa deje sú len hmotné dôsledky duchovného boja. Ide tu o duchovné triedenie ľudstva a nastolenie zlatého veku, ktorý sa tu nezhmotní inak, ako cez nás všetkých. Dnes je veľmi málo tých, ktorí stoja správne nepokrivene vo svetle a každá takáto duša je vzácna. Snažme sa preto zahĺbiť do nasledujúcich riadkov a rozhýbať naše duše:

Už nie je čas čakať na podporu zvonka, potrebujeme očistiť seba, očistiť svoje vnútra, zapracovať na svojich nedostatkoch. Pretože len tí, ktorí sú duchom čistí, len tí môžu vstúpiť do očakávanej tisícročnej ríše “zlatého veku”. Je potrebné, aby sme precitli, začali sa celou silou sústrediť na okamžitú a celkovú očistu seba od základu to jest nielen neustále rásť duchovne, ale taktiež pretaviť duchovné snaženia i do hmotných podôb. Neberme na ľahkú váhu predovšetkým naše myslenie a konanie, ktoré majú obrovskú váhu pri tvorení sveta. Učme sa tvoriť iba svetlé myšlienky a svetlé predstavy, ku ktorým nám je prirodzene poskytovaná opora. Keď sa raz napojíme na svetlé prúdy, dokážeme spoločnými silami urýchliť vykynoženie temnoty nielen z nášho okolia, ale aj z celého sveta.

Otvorme svoje srdcia naplno a nechajme nech nás láska Božia úplne naplní. S jej príchodom tak isto prichádza obdobie konečnej fázy očisty, ktorá rozhodne o všetkom, čo sa našich životov týka. Všetka karma sa začne naplno okamžite odvíjať, teda človek bude nútený prijať plnú zodpovednosť v zrýchlenom priebehu Zákona príčiny a následku. Rozhodnutie stojí iba na nás. Musíme zozbierať všetky svoje sily, aby sme sa vradili do pôsobenia zákonov Božích a tak isto dopomohli aj čo najväčšiemu prerodu duší, ktoré je možné ešte zachrániť. Iba tak je možné prečkať nasledujúce obdobie bez väčších následkov. Kto spozná a zo všetkých síl sa bude snažiť pôsobiť vo vôli Božej, tomu bude podaná pomocná ruka a poslané sily zo Svetla vo všetkých situáciách, ktoré ho postretnú na ceste očisty. Je čas prevzatia zodpovednosti za svoje konanie. Byť dobrým znamená poznávať a plniť Božie zákony. Vzdávajme vďaku za dokonale pôsobiace zákony a Božiu milosť a modlime sa denne, aby nám bol otvorený duchovný zrak a zosilnený duchovný cit, ktorý nás povedie správne vpred.


Ako na to?

  • Upozorňujem, že sa nejedná o žiadnu meditáciu, ale je to aktívne a hlboké zapojenie našej duše. Na hromadné meditácie si dávajte veľký pozor, pretože pochádzajú z temnej strany. Pri takýchto meditáciách sa ľudia otvárajú rôznym vplyvom a takýmto spôsobom dokážeme do seba pozvať temnotu bez toho, aby sme to chceli. Je to duchovná pasca.
  • Modlitba je subjektívna a to znamená, že má vychádzať z nášho vnútra. Nie sú to žiadne naučené rozumové postupy ale robíme ju tak, ako to cítime. Nakoľko je modlitba účinná určuje len rozpoloženie nášho vnútra. Keďže je modlitba duchovného charakteru, jedine naša duša určuje jej silu a účinnosť, nie rozum. To znamená, že pri modlitbe nie sú potrebné ani slová. Slová napomáhajú iba nám a to tým, že si tak dokážeme lepšie sformovať a predstaviť cieľ modlitby. Vskutku sú však slová nepodstatné, ale to ako sa pritom vnútri zachvievame. Pri modlitbe musí ísť preč všetka rozumová domýšľavosť a musí zostať len pokorné a úprimné rozpoloženie našej duše. Pokiaľ sa ešte nevieme vnútorne otvoriť, nevadí to. Postačí nám aj myšlienková modlitba. Navyše aj tak je tento svet zanesený temnotou natoľko, že je potrebné ho čistiť rovnako hmotnými úmyslami ako duchovnými.
  • Pri modlitbe neprosíme o to, ako sa má splniť naša prosba. Vesmír vie presne ako a za akých okolností je pre nás prospešné splnenie modlitby. Možno dokonca modlitba nemôže byť splnená kvôli tomu, pretože by nám to neprinieslo vnútorný osoh. Preto od modlitby neočakávajme presné splnenie podľa našich prianí.
  • Prichádzame ideálne iba s jednou prosbou súčasne, pretože mnohostrannosť modlitbu oslabuje.
  • Pri modlitbe môžeme zapojiť aj vizualizáciu. Pokiaľ sa napríklad chceme modliť za Svetlo pre svet, môžeme si predstaviť, ako sa Svetlo zhora rozlieva do sveta a postupne presvetľuje všetko šedé a vyháňa preč všetko temné.
  • Pokiaľ o niečo prosíme, nezabudnime poďakovať za to, čo už máme.
  • Pokiaľ prosíme za ľudstvo, nezabúdajme sa pýtať, čo chce Boh. Darmo by sme sa modlili za to, aby sme tu dokázali všetci žiť v láske a porozumení vrátane tých, ktorí tu jednoducho nepatria. Táto doba má za cieľ túto Zem od takýchto ľudí očistiť, nie ich po tisíci krát láskavo prosiť, aby sa už konečne prebudili. Dajme si pozor na ružové okuliare a neprispôsobujme si modlitby vlastným prianiam.

Daniel & Ivy

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter
6 months ago

O.K. dobrý nápad, potrebné vyskúšať a tiež veriť.

Milan
Milan
4 months ago

Ďakujem veľmi pekne za inšpiráciu. Nech svetlo, láska a pravda náplní každého. Staň sa tak. 🍀👍

Ivy
Ivy
Admin
Reply to  Milan
4 months ago

Ďakujeme 🙂