Viera

19/11/2023 | Duchovné pravdy, Duchovno

Články na tento týždeň

Aktuálna modlitba

Najbližšia hromadná modlitba bude v pondelok (08.12.2023) a pokračovať sa bude celý týždeň o 19:00. Info o aktuálnej modlitbe nájdete TU.

Aktuálne posolstvo

Neberme na ľahkú váhu naše myšlienky ani konanie. Napojme sa na svetlé prúdy a spojme sa ako štít, ktorý chráni našu krajinu pred útokmi temnoty. Otvorme svoje srdcia naplno a nechajme nech nás láska Božia úplne naplní. Slovensko je obdarené výnimočnými ľuďmi, choďte a presvetľujte, modlite sa a bude vám pomožené. Smelo vpred je bohumilé!

Dôležité odkazy

Najnovšie komentáre

  1. Žiaľ je mi to všetko ľúto že takto píšem keď sa už blížia sviatky žiarivej hviezdy ,ktoré sú pre naše…

  2. Dnešnému svetu a ľuďom sa hnusia slová ako spasenie ,Boh a pod..Ohrnaju nosom keď to niekde počujú či čítajú ..mladí…

  3. Odchod hnusného "Mekáče" z Ruska má ještě navíc i tu výhodu, že v tom novém, ruském, vám nebudou podávat lidské…

Kontaktujte nás

Podpora

Ak nás chcete finančne podporiť môžete tak učiniť dobrovoľným príspevkom na IBAN:

SK5109000000005032227165

Ďakujeme všetkým za podporu


Páči sa ti, čo tu čítaš v oblasti duchovných článkov a dáva ti to zmysel? Klikaj na duchovneposolstva.sk, kde nájdeš duchovný chlieb pre svoju dušu 🙂 ⬇️


Sledujte nás na telegrame

VIERA nie je taká, ako ju prejavuje väčšina takzvaných veriacich. Skutočná viera vzniká až vtedy, keď si človek celkom osvojil obsah Božích posolstiev a tie sa mu tým stali živým nenúteným presvedčením.

Posolstvá od Boha prichádzajú prostredníctvom Božieho slova, ako aj cez jeho stvorenie. Všetko svedčí o Bohu a jeho vôli. Len čo môže človek vedome prežívaťcelé to dianie a bytie, bude jeho cítenie, myslenie a pôsobenie jediným radostným velebením Boha. Potom ale stíchne a nebude mnoho hovoriť o tom. Stal sa však osobnosťou, ktorá s týmto tichým uctievaním Boha, čo možno nazvať tiež dôverou v Boha, stojí pevne a isto v celom stvorení. Nebude sa vznášať vo fantázii, ani sa nedostane do vytrženia; práve tak málo bude žiť na zemi len v duchovnom, ale bude vykonávať svoju pozemskú prácu so zdravými zmyslami a sviežou odvahou. Pritom bude používať tiež chladný rozum ako nutnú obranu, ak bude napadnutý. Použije ho ako otrú zbraň, samozrejme bez toho, aby bol pri tom nespravodlivý.

Vôbec nemá mlčky znášať, keď sa na ňom pácha bezprávie. Inak by tým podporoval a posilňoval zlo.

Teraz však je veľmi mnoho ľudí, ktorí sa len domnievajú,že sú veriaci! Napriek všetkému vnútornému priznaniu o jestvovaní Boha a Jeho pôsobenia obávajú sa posmechu pochybovačov. Je im trápne, nepríjemne a pri rozhovoroch o tom, prechádzajú cez to mlčky, s diplomatickým výrazom v tvári a svojím rozpačitým postojom trvale ustupujú pochybovačom. To nie je viera, ale len vnútorné priznanie! V skutočnosti tým zapierajú svojho Boha, ku ktorému sa v tichosti modlia a za to očakávajú od neho všetko dobré.

Falošná ohľaduplnosť voči pochybovačom sa tým nemôže ospravedlniť, že „veriacim“ je vec príliš „posvätná a príliš vážna“, než aby ju vystavili posmechu. Nedá sa to už nazvať skromnosťou, ale len nízkou zbabelosťou! Prehovorte konečne nahlas, čieho Ducha ste deti! Konajte bez strachu s každýmčlovekom, hrdo, ako prísluší Božím deťom! Len potom budú konečne i pochybovači nútení krotiť svoj posmech, prezrádzajúci i tak len ich neistotu. Teraz je ale tento posmech bojazlivým správaním mnohých „veriacich“ len pestovaný a živený.

Títo ľudia klamú sami seba, pretože slovu „viera“ pririekli celkom iný význam, než toto slovo vyžaduje. Viera musí byť živá,to znamená, že musí byť niečím viac ako presvedčením, musí sa stať skutkom! A skutkom sa stane, až prenikne všetkým – celým cítením, myslením i konaním. Musí byť zvnútra navonok nevtieravo citeľná a viditeľná vo všetkom, čo patrí k človeku, teda byť samozrejmosťou. Nikto ju nesmie držať pred sebou ani ako prelud ani ako štít; ale všetko, čím sa človek navonok prejavuje, musí vyplývať len z prirodzeného vyžarovania vnútorného duchovného jadra. Ľudovo povedané, pravá viera musí byť teda silou, ktorá vyžarujúc z ducha človeka, preniká jeho telom i krvou a stáva sa tak jedinou prirodzenou samozrejmosťou. Nie je to nič predstierané, nič vynútené, nič naučené, ale iba sám život!

Pozrite sa na mnohých veriacich: Títo tvrdia, že bezvýhradne veria v pokračovanie života po smrti a zdanlivo zameriavajú na to aj svoje myšlienky. Ak sa im ale naskytne niekedy príležitosť dostať dôkaz o posmrtnom živote, presahujúci všedné pozorovanie, sú zhrození alebo hlboko rozochvení! Tým ale ukazujú, že predsa len o záhrobnom živote neboli v skutočnosti celkom presvedčení. Inak by im taký príležitostný dôkaz musel byť celkom prirodzený. Nesmeli by sa teda ani zhroziť, ani byť z toho zvlášť rozochvení. Okrem toho sú ešte nespočetné deje, dávajúce zreteľne najavo, ako málo veriacimi sú takzvaní veriaci. Viera v nich nie je živá.

/Z Diela Ducha Pravdy/

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Israismael
Israismael
18 days ago

Ľudia by už konečne na tomto svete a na tejto planéte Zem mali raz a navždy spoznať jednu z najdôležitejších skutočnosti ,že kto je Duch Pravdy …Kto bol ,kto je ..
Tento Duch Pravdy napísal dielo Vo svetle Pravdy,Posolstvo Grálu ..Z toho vyplýva že keď už napísal to veľké dielo ,ktoré je zároveň Knihou Súdu nad ľudstvom ,že už tu predsa musel byť na tejto Zemi…Ale nebol to Ježiš,ktorý by mal byť tým Duchom Pravdy ,pretože On sám ho avizoval že ešte len príde na konci časov ,tesne pred súdom ľudstva a pred veľkou očistou Zeme od všetkého temna,ktorá prebieha v našich časoch a my sme teraz už na jej vrchole v tomto čase keď prebieha rok 2023..Nasledujúce dva tri roky to len potvrdia ..tu je dôkaz že to ozaj povedal Ježiš sám :https://www.bible.sk/sk/rohacek/jan/16/13
Ľudia ! Táto kniha a to písmo v nej to Slovo je Slovo druhého Božieho Syna ,Ducha Pravdy ,IMANUELA .. Narodil sa na Zem tak isto ako aj prvý Boží Syn Ježiš ,čiže ako človek v ľudskom tele ,podľa Zákona Prírody ,ktorý ani božské nemôže obísť lebo je pevne stanovený pre príchod každého ducha či ľudského alebo aj Božieho (v malo prípadoch)na túto Zem..Každý príchod ,teda zrodenie sa na túto Zem musí byť teda taký že najprv musí dôjsť k plodeniu a potom k splodeniu pôrod a narodenie sa do sveta ..čiže jak Ježiš tak aj Abdrushin (Duch Pravdy,vyziarenie IMANUELA) museli mať matku aj otca ..To dáva do rozumu nielen logika ale aj zákon tejto Zeme..Čiže aj božské na Zemi ako človek musí podliehať zákonu rodenia, rastu,vývoju ,smrti a odlúčenia zo Zeme…Obaja boží synovia po smrti po oprosteni sa od ľudskeho tela vystúpili do Božskej sféry ,tiež podľa Zákona Božieho,podľa Zákona Tiaze a Príťažlivosti ..
Ale späť k autorovy diela Ducha Pravdy …Žil na zemi pred vyse 100 rokmi(1875-1941) ..Nemal úlohu ako Ježiš aby chodil po zemi a hlásal Slovo Pána ..ľudia ho mali spoznať cez jeho písané Božie Slovo..Keby bol chodil po zemi ako Ježiš aj jeho by ľudstvo tej doby bolo zavraždilo ako sa to stalo Ježišovy lebo by ho boli upodozrievali že nie je boží syn ,lincovali by ho prenasledovali ,najmä zástupcovia náboženstiev..Proste Pán Boh mu zveril úlohu po jeho zjasneni v pozemskom ,aby Slovo napísal ako najzdialenejsia pozemska ruka a to takým spôsobom aby boli odstránené nepravdy z biblie ale napriek tomu aby biblia bola v súlade s jeho dielom..Čiže biblia aj Posolstvo Abdrushina sú v súlade ,akurát že podobenstva z biblie sú vysvetlené a najmä vyčistené ..
Vedeli ste že pana Mária nemohla byť oplodnena bez muža ,že inak by nemohla porodiť ?(veď či sa niečo živé narodí na zemi bez predchádzajúceho plodenia?dajte si len túto otázku )..Oboch synov mohol predsa Boh obrazne ,,zhodiť,,z neba ako hotových rovno na nohy ,dospelých a mohli rovno účinkovať na Zemi ale oni sa museli podľa zákona Božieho platného pre zrodenie pre túto Zem narodiť ..
Vedeli ste že rozum človeka je napojený prevazne na temno cez predný mozog ?Že ľudský duch je hlavný to človek a telo je len obal?…To sú tie Pravdy ,ktorú vám slepá viera nepovie lebo ju nevie …Ale kniha Posolstva Grálu áno..Zodpovie všetko , a keďže sme tesne pred vrcholom súdu je to ešte posledná možná záchrana človeka aby uspel v sude a pochopil a očistil sa od všetkých nánosov nepravdy ,ktoré stiahnu každého človeka po súde do nížin temnôt ..
Tu je dôkaz c.2:http://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/
Kliknite pod prednáškou c.91 na ZAVER …..tam to je objasnené kto je Duch Pravdy ..je to pisateľ toho diela Vo svetle Pravdy ..
Vzdajte účtu druhému Boziemu synovy ,lebo bol to isté čo Ježiš ..Duch Svätý ,Duch Pravdy ,Syn Človeka =Imanuel Abdrushin ..

Israismael
Israismael
18 days ago

Až prejde ten príspevok od admina ,tak opravím pár veci aby boli jasne :
Napísal som :
1/ že ľudskí duchovia ,teda my ľudia sa dostávame na túto Zem plodenim a zrodenim a zrodenie božie to musí takisto uposluchnut Zákon plodenia a zrodenia ..v zátvorke som uviedol akoze v malo prípadoch ..správne malo byť že vždy, ale len v dvoch prípadoch sa to tak stalo ..
A druhá vec
2/ na konci som uviedol že vzdajte úctu Boziemu druhému synovy lebo bol to isté čo Ježiš..Správne malo byť lebo On je rovnako ako Ježiš tiež Boží Syn…Teda vo význame sú dvaja..s Otcom Trojica..