Vesmírna duchovná akadémia (2. časť)

16/06/2022 | Správy

Česť – dávno zabudnutý pojem, ktorého skutočnú hodnotu dokáže v plnej miere vnímať málokto. Česť je v istom zmysle postavená na Pravde. Jedine ten, kto si uvedomuje nekonečnú dôležitosť Pravdy a je ochotný za ňu bojovať na život a na smrť, môže byť čestný. Ako by mohol byť čestný niekto, keď nevie, kde je pravda a kde lož? To nejde! Sudca nemôže byť čestný, pretože jeho vôbec nezaujíma pravda, on súdi na základe zákonov, ktoré sú zámerne zlé, lživé a krivé. Takže preto je to krivák, klamár, a teda nemôže byť ani čestný! Policajt, ​​ktorý mláti obuškom ľudí na príkaz svojho nadriadeného, ​​je kriminálnik a zločinec a pochopiteľne nemôže mať česť. Je to preto, že nevie pravdu o podvode Covid a o nezákonných nariadeniach vlády, ktorá vládou nie je a myslí si, že keď to robí na niečí rozkaz, že ho to zbavuje zodpovednosti za svoje činy. Nielen, že ho to nezbavuje zodpovednosti, ale ani ho neospravedlňuje, že toto všetko nevie. Je každého POVINNOSTÍ číslo 1 poznať pravdu, pátrať sa po pravde, bojovať za pravdu a hájiť pravdu. Všetci, čo to dlhodobo nerobia, sa budú čudovať aj nohami, až pôjde jeden po druhom na popravisko. Bez znalosti pravdy je každý klamár a nemôžete byť čestný, ani spravodlivý. A teda je všetko ostatné úplne o ničom, pretože s takým človekom sa nemá zmysel ani baviť. Na česť nadväzuje aj pretože s takým človekom sa nemá zmysel ani baviť. Na česť nadväzuje aj pretože s takým človekom sa nemá zmysel ani baviť. Na česť nadväzuje aj vernosť . Ak ctím pravdu, hovorím pravdu, potom som verný pravde. Som teda verný svojmu slovu, a teda aj svojim sľubom. Ak dám niekomu slovo, je to sľub a ja som verný svojim slovám a sľubom. Som tiež verný svojim zásadám a vesmírnym zákonom, ktoré poznám a ctím, a ktoré sú spravodlivé.

Spravodlivosť – k tej je opäť potrebná znalosť pravdy. Učiteľka v škole dá deťom za úlohu napísať o Darwinovej teórii. Žiak, ktorý napíše všeobecne uznávanú lož a ​​podvod, dostane za jedna a žiak, ktorý pravdivo napíše o „opičom podvode“, dostane za päť. Prečo? Pretože o tom drvivá väčšina učiteľov ani nevie a tá jedna z milióna, ktorá to vie, sa aj tak neodváži to deťom povedať, pretože prečo by si mala robiť problémy? Nejaké dieťa to povie doma a totálne vypatlaný otec by sa na učiteľku, ktorá podľa neho melie nezmysly, šiel sťažovať na riaditeľstvo. Učiteľka by dostala padáka, a pretože si to kvôli hypotéke nemôže dovoliť, tak tam radšej stráca čas, česť, dopúšťa sa nespravodlivostí a klame! A kým ju niekto nezastaví, tak tam klame dodnes! Učiteľka sa dopustila závažnej nespravodlivosti, kvôli neznalosti pravdy. Žiak, ktorý napísal verejne uznávanú lož, je podvedený a žiak ktorý napísal pravdu, hoci tušil, že bude mať problém, je hrdina. Ostatní žiaci, ktorí sa mu kvôli tomu budú smiať, sú hlúpe ovce žijúce v klamstve, bez cti a spravodlivosti.

To sa nám to pekne prepletá! Tak by som mohol pokračovať ďalej a zistili by sme, že všetko stojí a padá na Pravde. Všetky najdôležitejšie a žiaduce ľudské vlastnosti nie sú možné, ak nepoznáme pravdu. Niekto má tendenciu stavať Lásku nad Pravdu. Ja to vidím tak, že to sú dve rozdielne veci, ktoré nemá zmysel navzájom miešať, ani porovnávať. Keď hovoríme o ľudských vlastnostiach, tak je podľa mňa najvyššia Pravda. Keď si požičiame niektoré slávne výroky, tak slobodomurár Masaryk hovoril: „Nebáť sa a nekradnúť!“ To je pekné, to by som bral, ale nejako mi tam chýba to „neklamať“, ktoré je podľa mňa oveľa dôležitejšie. Vlastizradca Havel zase tvrdil, že „Pravda a Láska zvíťazia nad klamstvom a nenávisťou!“ To mal výnimočne pravdu, škoda len, že sa tým ten k#@4t neriadil a celý jeho život bol jeden obrovský podvod!

Systém toto všetko samozrejme vie tiež, a preto už tisíce rokov ničí slovanské jazyky a úporne skrýva všetku Pravdu čiže klame, a to samozrejme o všetkom. O našich dejinách, o dejinách celej ľudskej rasy, o vesmíre, o mimozemšťanoch, o technológiách, o chémii, o fyzike, o matematike, o biológii, o ekonómii, o medicíne, dokonca klamú aj o lži. Keď vieme, že všetko úsilie je zamerané na zničenie Slovanov, všeobecne bieleho človeka, potom na to stačí iba 2 veci: Zničiť všetky slovanské jazyky, aby ich užívaním ľudia nevedomky permanentne klamali a pomocou školstva legitimovať tie najväčšie a najobludnejšie klamstvá. Kto ich učí – klame a podvádza, spreneveruje sa svojmu poslaniu a poškodzuje myseľ a charaktery detí. Nechcem to tu teraz veľmi rozpitvávať, ale akonáhle sa to týka poškodzovania detí, tak bude previnenie pedagógov podľa vesmírnych zákonov asi veľmi závažné! Kto sa tie klamstvá naučí, nepremýšľa a tupo ich opakuje ďalej, tiež klame. Dám príklad na zamyslenie: Videli ste niekedy plnú triedu detí, ako nadšene hltajú každé slovo učiteľa, vôbec nehnevá a najradšej by tam boli ešte dlhšie po vyučovaní? Asi ťažko a keď, tak to bolo veľmi dávno. Príčina nie je v deťoch, tá je v tom stredovekom vzdelávacom systéme, preliezajúcom všadeprítomnou lžou a podvodmi. Deti to podvedome cítia, a preto hnevajú a zívajú a sú z toho úplne vyčerpané. Keď ale dieťa robí niečo, čo ho baví, tak pri tom vydrží mnoho hodín, nepije, neje, nehnevá a stále to robí s najväčším zaujatím, naplno a vôbec nechce skončiť. Presne takto by mala vyzerať škola. Som úplne presvedčený, že takto raz škola vyzerať bude, aj keby som ju mal sám založiť. Dobrovoľná škola, kde sa budú prezentovať fantastické veci a budú ich prezentovať tie najlepšie mozgy,

Systém robil túto zákernú manipuláciu s pravdou veľmi dlho a bol v tom fakt dobrý, zatiaľ čo my sme čím ďalej tým vo väčšom hnoji. Človek, ktorý trvalo klame, nemôže duchovne vzostupovať, pretože lož má nízke vibrácie a ťahá ho dole. Tak jednoduché! Naopak Pravda je vysoko vibrujúce slovo a akonáhle sa držíte pravdy, idete ako na lyžiarskom vleku rýchlo hore.

Zachovať si v tomto svete chrbtovú kosť, lásku k pravde a všetky tie charakterové vlastnosti, ktoré som vymenoval, je úloha pre superhrdinu. Napriek tomu sa to dá. Keď čítam nádherné maily, ktoré mi niektorí čitatelia posielajú, tak viem, že je nás takých ešte napodiv veľa.

Skúšky

Pokúsil som sa načrtnúť, ako si predstavujem skladbu predmetov. Skúšky z nich, ale už nebudú prebiehať tak masovo, ako v prípade prijímačiek, ale budú individuálne a ušité na mieru každého jednotlivca. Hlavne sa budú robiť bez oznámenia a bez prípravy tak, že si dotyčný ani nevšimne, že bol práve na skúške. Všimne si to pravdepodobne ten, ktorý tú skúšku neurobí. Ako som už napísal, tá skupina, čo dostala dvojku, je príliš veľká a príliš široká. Doteraz malo ono pomyselné sito oká ako v plote. Sitá sa logicky budú zahusťovať a budú čím ďalej tým jemnejšie. Tak, ako sa vibrácie planéty zvyšujú, musí previbrovávať aj všetko, čo na planéte žije. Ak mala Schumannova rezonancia po veľmi dlhú dobu frekvenciu 7,83 Hz av posledných rokoch sa bežne pohybuje na 40 Hz a niekedy vyletí na 200 Hz, tak je jasné, že tento trend bude pokračovať ďalej, kým neprebehne plná transformácia do vyššej hustoty 5D. Niekto odhaduje tento proces na 10 rokov. Ja si myslím, že čas nie je podstatný, a že skôr záleží na okolnostiach, aké energie budú ľuďom prichádzať z vesmíru a ako na ne budú reagovať. Podľa toho sa budú meniť podmienky a proces urýchľovať alebo spomaľovať. Naša planéta je na vzostupe, a ak tento proces už začal, bude tiež nepochybne dokončený – to je dané, tak to bude. Čo jasné nie je, kto vzostúpi spoločne s ňou a kto nie. 

Nikto skúšky neopíše, ani nepodplatí. Teraz je v tom každý sám za seba a je na ňom, čo s tým urobí. To je dôvod, prečo som napísal tento článok. Čítal som celý rad rôznych diskusných príspevkov, hovoril som s ľuďmi a pripadalo mi, že aj tí prebudení si naivne myslia, že teraz sme prežili tú najťažšiu skúšku v dejinách, a že si sadneme do kresla s vrecom popcornu, pozrieme si EBS, prečítame si zoznam popravených zločincov a po ňom potom už navždy len pohoda jazz! Bolo by to pekné, tiež by sa mi to páčilo, ale po prečítaní toho, čo som práve napísal, vám musí byť jasné, že môj scenár je oveľa realistickejší a všetko do seba lepšie zapadá. Skrátka na mňa tlačili, nech to napíšem.

Ťahák

Dostalo sa mi aj pomôcky, čo robiť a ako sa pripraviť. Je to samozrejme veľmi individuálna téma. Každý z nás je na tom inak a každý má iné problémy a slabosti. Všeobecne sa dá povedať, že podmienkou pre to, aby niekto uspel v ďalších kolách, je nevyhnutný odklon od materializmu. Čím väčší odklon ste schopní urobiť pri tomto manévri, tým lepšie. Väčšina ľudí musí pracovať, pretože buď živí rodinu, alebo má dlhy a ešte živí rodinu. Lenže dlhy zmiznú a ako povedal Prezident trump, po odhalení budú peniaze to posledné, čo nás bude zaujímať. V tomto blahobyte, ktorý nepochybne nastane, sa ukáže, kto pracoval ako šialenec len preto, že naozaj musel (pretože potreboval peniaze na splátky a na jedlo) a kto bol workoholik. Niektorí ľudia pracovali celý život „od nevidím do nevidím“ a nemajú žiadne osobné záujmy. Pre takých bude ťažké vo vyššom veku začať žiť a premýšľať inak. Niektorí zase riešia prácou svoje osobné problémy, aby nemuseli byť sami, aby nezostávali príliš dlho len so svojimi myšlienkami alebo s rodinou. Každý to má inak, ale zjednodušene povedané, je nevyhnutné začať veľmi aktívne využívať svoju pravú mozgovú hemisféru, a naopak obmedzovať činnosť tej ľavej.

Preferovať všetko, čo je tvorivé a nehmatateľné, ako je hudba, spev, chodiť do prírody, o všetko sa zaujímať, skúšať výtvarné činnosti, umelecké remeslá, rozvíjať dlho potláčané schopnosti a zručnosti, plniť si sny a priania, cestovať, baviť sa, radovať sa, stýkať sa s ľuďmi, učiť sa jazyky… jednoducho žiť inak a naplno.

Súčasne s tým mať na pamäti skladbu predmetov a v každom okamihu kontrolovať svoje postoje k Pravde. Prehodnotiť svoj zažitý spôsob vyjadrovania, odnaučiť sa hovoriť nezmysly, rozmyslieť si každé slovo, než ho vypustím, pretože slovo je sľub a sľub je zmluva. Ak niekto nesplní podmienky zmluvy, ide na súd. Väčšina ľudí však nepovažuje slovo za záväzné, je to pre nich len zvuk. Dokazujú to známe výroky: „tvrdenie proti tvrdeniu“, „čo je napísané, to je dané“, „reč sa hovorí a voda tečie“.

Záver

Buďme takí, aby sme si mohli vážiť sami seba, aby sme sa nemuseli hanbiť za to, čo sme urobili a povedali, alebo čo sme naopak neurobili a nepovedali. Potom si nás začnú vážiť aj ostatní, a hlavne získame možno stratenú úctu našich detí. Nebudeme si nič nahovárať, ony majú v podstate pravdu, keď nás vinia z marazmu, ktorý sme im pripravili. Pretože to vo svojom veku nevedia správne pomenovať, tak v nás vidia zaostalé múmie, ktoré by sa mali zase rýchlo vrátiť do svojich hrobiek. Pravda je taká, že každá generácia sa previnila tým, že svojou pasivitou nechala zlo vyrásť o niečo vyššie a odniesla to v plnej miere nasledujúce generácia. Tá to zase iba zhoršila, a tak stále dookola, až sme sa skoro nechali vyhladiť.

Vnímam to tak, že aby sme sa už ďalej nemuseli skrývať a hanbiť za svoje slová a činy, nastal čas sa rovno postaviť a povedať: „Už dosť! Už to za žiadnu cenu nedovolím“. Zmeniť vo svojom živote všetko, čo bolo doteraz zle, zmeniť prácu, nájsť si záľuby, koníčky, začať sa vzdelávať, venovať sa rodine a deťom a hlavne – PRESTAŤ klamať!

Veľa šťastia pri štúdiu na VDA praje Kresadlo!

K uvedenej téme mi prišlo vhodné uviesť Lekciu o orlovi a vrane:

Lekcia o orlovi a vrane

Jediný vták, ktorý sa odváži loviť orla, je vrana. Vrana si sadne orlovi na chrbát a zaklovne sa mu za krkom. Orol nereaguje, ani s vranou nebojuje. Nevenuje jej čas ani energiu. Namiesto toho len roztvorí krídla a začne stúpať vyššie do nebies. Čím vyššie letí, tým horšie sa vrane dýcha, a nakoniec kvôli nedostatku kyslíka spadne.

Poučte sa od orla a nebojujte s vranami, jednoducho len stúpajte nahor. Možno sa s vami kúsok zvezú, ale čoskoro odpadnú. Nepodliehajte rušivým vplyvom, sústreďte sa na vyššie ciele, učte sa, rozvíjajte sa a stále stúpajte!

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Čistokrvný
Čistokrvný
15 days ago

Pekne popísané to, čo tak nejak cítim, ale predtým som nemal nutnosť to definovať, až posledných pár rokov to vystupovalo čoraz viac von a tlačilo sa na svetlo. Vďaka.

Palino
Palino
15 days ago

tú hlášku o pravde a láske mal Šašek Láhvů od Gándhího, nebola jeho.

Juraj
Juraj
15 days ago

Výstižné a trefné.Plne sa stotožňujem.Vďaka.

mato
mato
11 days ago

Duchovno a materializmus by mal byť v rovnováhe, to je znak vysokého vedomia…naopak výrok ze co najviac sa zbaviť materializmu je známkou nízkeho vedomia 😉

mato
mato
Reply to  Daniel
10 days ago

Materia a hmotný svet je to isté 😉 ak sa máme teda zbaviť materie, tak aj nových technológií, lebo tie tam spadajú tiež a to už sa bije s tým co sa tu pise6o med beds atd…proste toto je nepochopene 😉

mato
mato
Reply to  Daniel
10 days ago

VŠETKO by malo byť v rovnováhe, inak je to ulietavanie na ezoterickych bludoch a cesta do stratena, skazy a temnoty.

Czech CS Slovak SK