Nástroje rozvratu spoločnosti a deti ako budúcnosť národa (manipulácia mysle)

13/04/2024 | Duchovné pravdy, Úvahy

Nachádzame sa vo vrcholnom bode besnenia temnoty, a preto môžeme zo všetkých strán pozorovať jej vyčíňanie. Deje sa to tak na všetkých poliach a v tomto článku popíšem niektoré masové metódy, cez ktoré je útočené na našu psychiku. Je viac než kedykoľvek dôležité byť na pozore pred týmito skutočnosťami a to najmä kvôli deťom, ktoré sú magorené touto dobou najviac. Tí, čo vyrastali pred touto šialenou dobou majú za sebou pravdepodobne zdravé detstvo bez všetkých impulzov útočiacich na naše hodnoty, lenže čo deti, ktoré vyrastajú práve v týchto prebiehajúcich agendách a teda ich to obklopuje od mladého veku? Kto ich uchráni pred skazenými agendami dnešnej doby?

Zmäkčilosť, strach a lenivosť

Každá agenda má za úlohu udržiavať nás v nízkych vibráciách, zamedziť tomu, aby sme sa vymanili z pút matrixu tohto sveta, alebo nás jednoducho otupievať/nastaviť nám nesprávne hodnoty. Dobrými pomocníkmi v tom sú strach a zmäkčilosť. Strach z vojny, strach z mimozemšťanov, strach z konca sveta, z globálnej krízy, otepľovania a jednoducho neustály strach z niečoho, aby sa vibrácie udržiavali dostatočne nízko a pozornosť sa zamerala na niečo nepotrebné, resp. potrebné pre nich. Navyše sa takto tvorí budúcnosť, pretože sa vypustí informácia do sveta a stádo ľudí to zhmotní v globálnom vedomí. Vyvolajú katastrofický scenár, vypustia ho do sveta, a ľudia ho svojim strachom a očakávaním zhmotnia.

Tie zákernejšie metódy manipulácie útočia na našu slabosť a snažia sa v nás prebudiť zmäkčilú lásku. Táto láska je pokrivená forma lásky, pretože jej chýba spravodlivosť a presne táto je dnes hojne v spoločnosti rozšírená najviac. Nepadajme do pút zmäkčilej lásky, pretože tým škodíme svojmu vzostupu a zároveň vzostupu celého národa. Kde sa totiž vkradne do duší ľudí falošná láska, tam sa vkradnú aj falošné hodnoty. Môžeme to dnes vidieť v nespočetných situáciách.

Ďalším spôsobom, cez ktorý sa do nás zažierajú agendy je lenivosť. Duševná lenivosť je obrovským úskalím dnešného človeka, pretože pohyb je základ všetkého a pokiaľ sa človek duševne nerozvíja, je ľahko náchylný na spadnutie do pascí temnoty. Pokiaľ nemá v sebe ani pohyb a ani svetlé ušľachtilé hodnoty, tak sa z neho stane klasická neprebudená ovečka a podporovateľ temného systému.

Príliv utečencov

Pekný príklad agendy fungujúcej na princípe zmäkčilej lásky je novodobé miešanie rás, teda príliv utečencov. Každý štát má svoje zvyky, svoju osobnosť, duchovnú zrelosť a je nesprávne otvoriť dokorán dvere pre ľudí inej nátury. Neplatí pritom ani argument, že ako by sme sa cítili my, keby sme boli my na ich mieste. Je to príkladný útok na city človeka, aby sa v ňom prebudila jeho zmäkčilosť. Kde sa takto vo veľkom miešajú národnosti, zvlášť odlišné rasy, tam sa stráca potrebná suverenita a harmónia! To vedie jedine k úpadku. Navyše väčšina utečencov nie sú ženy s deťmi, ale bojaschopní mladí muži, ktorí sú tu cielene verbovaní mimovládkami! Nie náhodou každodenne pribúdajú zločiny páchané práve týmito prisťahovalcami. Vozia nám tu samých výtržníkov. Je to agenda elít a ich prisluhovači v Európskej Únii ju verne plnia a pomáhajú pri rozvrate spoločnosti. Každý národ má svoju vlastnú krásu, svoju vlastnú povahu a duchovnú zrelosť a tak to má aj zostať! Všetko je zariadené múdrejšie, ako sa domnievame. Každý patrí tam, kde sa podľa nitiek osudu narodí a tam dokáže najlepšie pôsobiť. Ten, kto je vnútorne čistý neopovrhuje ľuďmi inej nátury, ale zároveň si uvedomuje tú odlišnosť, ktorá tam je a chráni si svoju kultúru! Harmónia celku vzniká práve tou rôznorodosťou, nie núteným krížením. Nestavajme sa proti múdrosti tohto Stvorenia!

LGBT

Najzradnejší príklad zmäkčilej lásky je LGBT hnutie, ktoré sa neúprosne šíri ako mor. Čistému človeku nie je potrebné vysvetľovať, že je to odporné a nezdravé, že je to disharmónia a cesta do záhuby. Je to navyše iba prvý stupienok, ďalší level je pedofília, ktorá si už dnes potichučky tu a tam razí miesto v spoločnosti! Mediálne nás programujú, aby sme sa pomyselne klaňali ľuďom, ktorí sa rozhodnú vybrať si pohlavie, alebo sa spájať s rovnakým pohlavím. Dokonca ak chceme byť pokrokoví, musíme im dovoliť zosobášiť sa a dovoliť im adoptovať si deti, pretože aj oni chcú žiť, “chúďatká”, normálne ako ostatní.

Tu teraz nejde o žiadnu nenávisť, ale o to, že je to zdravému cíteniu nepochopiteľné a nie je to Bohom chcené! Im touto agendou nejde iba o to, aby sme takýchto ľudí tolerovali, ale aby sme ich postavili na piedestál. Aby sme z nich spravili hrdinov, že sa nehanbia byť odlišní. A musí sa to samozrejme vykričať do celého sveta a najmä deťom, aby aj oni mali už od mala pokrivené vnímanie toho, čo je čisté a správne. Takým ľuďom sa nemá uľahčovať ich konanie a podporovať ich v tomto blúznení! Miesto oslavovania sa musia z tohto poblúznenia vyliečiť! To všetko je len výplod prepestovaného rozumu. V čistej duši nikdy nevznikne takéto pokrivenie.

Muž a žena majú každý odlišné vyžarovania a k súzneniu môže dôjsť jedine týmto spojením. Samozrejme za predpokladu, že sú duše čisté a sú si podobné, teda sa navzájom dopĺňajú. Medzi dvoma rovnakými pohlaviami môže vzniknúť jedine pokrivené rozumové priťahovanie, pretože títo sú ďaleko vzdialení čistote. O dobrovoľnej zmene pohlavia snáď nemá ani zmysel písať. Väčšina tých vecí (ak teda nie všetky), ktoré sa dnes označujú ako pokrokové, sú v skutočnosti krok do záhuby a nie k zdravej spoločnosti. Či už ide toleranciu iných ľudí v spoločnosti alebo vymyslenú klimatickú krízu, kde sa upravujú fakty podľa toho, aby to opäť vyhovovalo agende.

Prečo je to dôležité?

Prečo záleží na tom, aby sme to neprijímali, ale naopak rázne odmietali? Nemôžeme ich jednoducho nechať si žiť po svojom? V prvom rade dotyčným takto sťažujeme ich vlastnú cestu, pretože spoločnosť im nahovorila, že je ich blúznenie v poriadku. Nikdy sa neposunú vpred, pretože ani nebudú hľadať chybu v sebe, ale len v druhých, ktorí ich neprijímajú. Miesto toho, aby cítili bolesť z toho, že sú iní a hľadali príčinu a nápravu, tak sú na to hrdí a neboja sa takto prejaviť pred svetom. A toto ich úplne zväzuje pred postupom nahor duchovne. Druhým a závažnejším dôvodom je, že toto hnutie je ako rakovina, ktorá sa pri neliečení ďalej rozširuje a napáda čoraz viac zdravého tkaniva. Keďže ľudia sú dnes zblbnutí novou dobou, kde nevedia čo od dobroty a ich hodnoty sú otočené, falošný princíp si razí cestičky ľahšie ako kedykoľvek predtým. Keď nám tu budú pobehovať samí homosexuáli a ľudia so zmeneným pohlavím, ako sa to asi odzrkadlí na zdravom vývine národa a hlavne na hodnotách budúcej generácie? Starší ľudia ešte nad tým dokážu kývnuť rukou, ale deti, ktoré v tom vyrastajú to ľahko môžu začať pokladať za štandard. A presne o to v týchto agendách aj ide. Ide im o to normalizovať nezdravé hodnoty a zakotviť ich v ďalšej generácii mladých, a takto postupne svet dostať do väčšej nadvlády temnoty. Takže ten druhý dôvod, prečo je dôležité voči tomu vysielať odpor je, že je to na ochranu našich hodnôt, teda tých správnych! Treba predsa vyslať ofenzívu voči tejto liberálnej rakovine!

Liberalizmus

Zlo nie je vždy viditeľné a to obzvlášť v dnešnej dobe. Častokrát sa totižto skrýva za dobro, za pekné slová. Novodobý liberalizmus je toho úkážkovým príkladom. Či už ide o spomínané LGBT, vakcináciu, alebo nenávisť voči Rusku, všetky tieto agendy presadzujú práve liberáli. V každej takejto agende ide na pohľad o ušľachtilý cieľ, za ktorým sa však skrýva niečo zlovestné. A nezabudnime tiež na “zelenú politiku”, ktorá nie je až taká zelená; práve naopak. V prípade napríklad veterných turbín je súčet ich krátkej životnosti a zložitosti výroby a likvidovania ich návratnosť záporná a navyše zabíjajú veľryby. V prípade elektromobilov je to to isté, o ekológií sa tiež nedá hovoriť a navyše produkujú pre ľudí nebezpečné žiarenie. Pokiaľ sa chceme baviť o CO2, ten je súčasťou prírody a je navyše potrebný v určitej miere pre život. Pokiaľ by sme chceli znížiť jeho produkciu, určite k tomu veľmi neprispejeme tým, že si kúpime elektrické auto a prestaneme jesť mäso.

To, čo produkujú ľudia je zanedbateľné množstvo oproti všetkej tej každodennej leteckej a lodnej doprave, ktorej väčšina si myslím, že ani nie je potrebná, ale vo všetkom je predsa zisk. Prečo inak by sa nakrájané mandarínky niekde vypestovali, preleteli pol Zeme, tam sa zabalili a potom sa vrátili naspäť? Presne tak, prepieranie peňazí. Klíma agenda stavia na vyprodukovaných číslach, využíva prirodzené cykly prírody, aby dosiahli svoje ciele. Zmeny klímy, ktoré sa čoraz viac prejavujú v prírode, sú dôsledok prichádzajúcej Božej očisty, teda je to čistenie energetického poľa. Keď sa pozrieme do minulosti, zistíme, že otepľovanie a ochladzovanie planéty prebieha v určitých cykloch dookola, takže súčasné otepľovanie sa nedeje vôbec prvý krát, je to len ďalší cyklus.

Žltým písmom – Začiatok industriálnej revolúcie

Navyše, keď sa pozrieme do minulosti, vždy keď nastala doba ľadová, bolo v atmosfére viac CO2, takže CO2 nemôže riadiť globálne otepľovanie! Klimatická agenda efektívne využíva ľudské emócie. Na jednej strane vyvoláva strach z toho, že keď sa nedosiahnu určité míľniky v boji proti klimatickým zmenám, život na Zemi zanikne a na tej druhej strane je to zmäkčilosť, falošná láska, vďaka ktorej sa šíri vpred. Je to síce pekné, že ľudom záleží na planéte, ale klimatickí aktivisti vedia len málo o skutočnej zmene klímy, prípadne vedia len to, čo im ponúknu médiá alebo mimovládne organizácie, ktoré sú súčasťou toho všetkého. Vykrikujú sa heslá, o ktorých však žiadny z týchto vyznávačov prísne nerozmýšľa! Je to paradox, pretože keď sa tak ochotne chcem za niečo byť do pŕs, musím o tom predsa niečo vedieť! Väčšinou tí čo najviac rozprávajú a vykrikujú, vedia o danej veci najmenej.

Netvrdím, že nemáme dbať o planétu a to zvlášť v oblastiach, kde je to potrebné. Planéta je predsa náš dar, a tak rovnako ako o naše telá, ktoré nám boli zverené, aj o našu planétu by sme sa mali starať. Ale robme to tým správnym spôsobom! Už dávno boli vymyslené iné metódy či už získavania energie alebo pohonu áut, avšak tieto boli potlačené do úzadia alebo tvorcovia týchto vynálezov náhle zomreli... Za týmito zelenými agendami nie je reálny záujem o ochranu planéty, vždy je tam aj bočný úmysel. V prípade elektromobilov to je napríklad ich zlovestné využitie na možné ovládanie v prípade potreby, čo hrá do karát NWO plánu. S tým súvisí tiež snaha vybudovať hodinové mestá, kde nás nasáčkujú na jedno miesto ako stádo oviec, aby sme mohli byť ľahko ovládaní a digitalizácia, vďaka ktorej budeme mať nasadené pomyslené putá aj finančne. Preto sa snažia hotovosť zatlačiť čo najviac do úzadia, priam vymazať. Však digitálne peniaze sú len zhluk čísel niekde v systéme, a preto je jednoduché ich vymazať/zmraziť. Minimálne je teda neporovnateľne jednoduchšie mať pod kontrolou digitálne peniaze človeka, ako tie fyzické. Zároveň sa cez túto zelenú politiku financujú ďalšie nekalé agendy. Mali sme to možnosť vidieť aj u nás pri snahe vymenovať na post ministra životného prostredia R. Huliaka, ktorý sa chcel prísne pozrieť na zúbok práve týmto “zeleným” mimovládnym organizáciám. Kto predsa skontroluje, že keď išlo napríklad vyše 5 miliómov eur na ochranu sysľa, kde to naozaj skončilo a ako boli peniaze použité?

Liberalizmus je novodobý nacizmus! A to doslova. Však samotná EU a NATO majú nacistické korene. Je to zlo skrývajúce sa za pekné heslá. Je to prefíkanejšia cesta na zmanipulovanie ľudskej rasy.

V prípade týchto liberálnych agend je dnes tiež populárna nenávisť voči Rusku. Samozrejme, že duchom prebudení ľudia hneď vedia odkiaľ vietor fúka, sú však aj takí, ktorí v tomto majú názor ten, ktorý je všeobecne uznávaný, priam pretláčaný médiami, takže ten zlý. Mnoho tých, ktorí majú v sebe potenciál k prebudeniu, sú stále v niečom držaní v putách rozumu a padli do pascí egregorov. Nie všetci sú totižto prebudení na 100%. V niečom pravdu odhalili, ale v inom veria tomu, čo je masovo pretláčané, prípadne sa o to nezaujímajú, pretože sa ich to bytostne nedotýka. Je dôležité o tom písať a informovať, aj keď o tom väčšina čítajúcich vie, pretože sa to môže dostať aj k pár dušiam, ktorým to môže v niečom pootvoriť oči a navyše napísaním toho sa opäť trošku prispeje k tomu, aby tie egregory stratili na sile a zanikli. Kto sa zahĺbi aspoň trošku do ruských dejín (tých pravých) pochopí, že z Ruska vždy išla duchovná obroda a záchrana národov. Neviem ako by bez tohto národa dnes vyzeral svet. Stačí sa pozrieť na to, ako prekvitá dnešné Rusko nie len ekonomicky, ale práve z hľadiska hodnôt a ako chradne západ, pretože celý liberalizmus je predsa prozápadný. Zatiaľ čo na západe chcú deti učiť, aby masturbovali od útleho veku a uznávali to, že sa niekto rozhodne byť nebinárny alebo pes, v Rusku je uzákonený otec ako muž a matka ako žena, a tento rok je vyhlásený za rok rodiny, práve kvôli ochrane týchto správnych hodnôt! Aj keď neviem, či je na mieste slovo hodnoty, lebo pohlavie človeka je tak základná vec, že to, že sa o tom vedú diskusie a ľudia dobrovoľne prechádzajú zmenou pohlavia je niečo, čo doteraz rozumom nepoberám. Keď som spomenul to Rusko, tak o súvisiacej vojne snáď ani nemá zmysel písať, tam je informácií dosť, ale tie správne informácie prídu k človeku až vtedy, pokiaľ sa on “preladí” a pritiahne si ich. Nenávisť voči Rusku je egregor, ktorý treba poraziť zdravým rozumom a prirodzeným citom!

Egregor

Pri Rusku som spomenul viackrát slovíčko egregor. Čo to vlastne je? Priamejšie označenie tohto pojmu je myšlienková forma, lebo to egregor je. Je to myšlienková forma vytvorená samotnými ľuďmi, teda ich myšlienkami. Všetky agendy fungujú na princípe egregoru. Vštepia ľuďom cez médiá do hláv určitú informáciu a ľudia z tej informácie vytvoria takýto egregor, ktorý nás spätne ovplyvňuje, pretože všetky myšlienky nás predsa ovplyvňujú na úrovni jednotlivca ako aj celých národov. O tomto princípe hovoria všetky tie motivačné citáty o pozitívnom myslení. Preto vždy to, čo sa deje vo svete je zrkadlom ľudí, kolektívneho ducha ľudstva. Je to odrazom toho, čo v sebe nosia a čo vytvárajú. Preto je dôležité napríklad napísať článok ako je tento a tým vyslať protipól k týmto negatívnym myšlienkovým formám, aby stratili na sile, zanikli a nakoniec ich nahradili tie pozitívne. K tomu sa však musíme ešte dopracovať našou duševnou prácou, pozitívnymi myšlienkami, modlitbami…

Okrem toho, že ľudí držia v putách tieto myšlienkové formy, svoju úlohu zohráva aj kognitívna disonancia, čo je vlastne tiež taký blok, ktorý nám nedovolí prijať pravdu, lebo táto pravda obsahuje niečo iné, na čo sme boli doteraz zvyknutí. Svet sme posudzovali podľa určitých hovorených právd, a zrazu je tu informácia, ktorá nám hovorí opak, že svet nie je taký, za aký sme ho pokladali. Tento stret s realitou vecí sa nazýva kognitívna disonancia a človek, pokiaľ nemá dostatočne otvorenú myseľ, túto pravdu nedokáže prijať, pretože mozog to jednoducho nechce prijať. Mozog človeka najradšej zostáva vo svojich ohraničených oblastiach a chce zotrvať v tom, kde to pozná. Vráťme sa však k egregorom.

Egregor je teda myšlienková forma vytvorená za účelom, aby ovplyvňovala masy a ohýbala názor verejnej mienky, kde je to potrebné. Takto vytvorený egregor pôsobí tak silno, že tým čo ho šíria ďalej, zablokuje zdravé triezve uvažovanie. Takíto ľudia len opakujú ako papagáj čo sa hlása, ale kriticky nad tým neuvažujú. Vytvoril sa napríklad egregor strachu okolo vymysleného vírusu a ľudí čo si nevedia spojiť dva a dva “bloklo” a poslušne plnili, čo sa vyhlásilo. U nás je napríklad veľmi silný egregor okolo osoby R. Fica. Môžeme to spoznať podľa mantry: “Lebo Fico”. Toto sa hlása opäť bez akýchkoľvek podkladov, faktov a vecnosti. Je to prosto mantra, vďaka ktorej sa vysvetlí negatívna situácia v spoločnosti alebo politike a tým to hasne. Dotyčný sa cíti určitým spôsobom nadnesene, že túto mantru vyslovil a tým pádom “odhalil” ako to v skutočnosti je. Ale tak je to predsa vždy, že hlupák kričí nahlas a bije sa najviac za svoju pravdu. Ten, čo nevie nič, najviac rozpráva!

Ďalej je egregor vytvorený napríklad okolo Ruska a V. Putina, egregor okolo osoby D. Trumpa a podobne… V podstate by sme sa v dnešnej dobe mohli dopátrať k pravde na základe toho, že sa budeme riadiť opakom toho, čo hlásajú masmédiá.

Presuňme sa na ďalšie položky zo zoznamu, ktoré nás vo veľkej miere ovplyvňujú ako jednotlivcov:

Technológia a online svet

Nová doba nám priniesla nové technologické výdobytky. Všetky tie veci, ktoré dnes poznáme ako nové, boli v skutočnosti už dávno vymyslené a zostrojené, ale hromadne nám to začali ponúkať až teraz, aby nám vplyvom premnoženej technológie zamedzili duchovnému vzostupu, o ktorom vedeli, že sa udeje. V dnešných časoch zo všetkou tou technológiou a žiarením, ktoré je na nás neustále vyvíjané a zosilňované je to celé dotiahnuté do obludných rozmerov. Je to obrovská zbraň voči duchovnému prebudeniu človeka. Náš mobilný telefón v nás dokáže až neuveriteľným spôsobom pestovať rozum a pripútavať nás k hmotnému svetu, takzvane nás “robotizovať,” ak to teda dovolíme. On totiž vysiela elektromagnetické žiarenie určitej frekvencie a mozog predsa tiež vysiela určité frekvencie podľa svojho aktuálneho naladenia. Preto nie je zaťažko si predstaviť, že všetko žiarenie okolo nás nás “teoreticky” dokáže ovplyvňovať. Veď dokonca jestvujú patenty na počítačové monitory, smartfóny, televízory atď., ktoré uvádzajú, že môžu byť použité na manipuláciu s nervovým systémom ľudí. Toto zahltenie nás odkláňa od prostého života spojeného s prírodou a zdravým rozumom. Najhoršie sú na tom deti, ktorým telefón vymýva mozog a kŕmi ich nezmyselným obsahom. Niekedy si ani neuvedomujeme, ako veľmi majú elity dotiahnuté veci do dokonalosti a ako nám dokážu aj navonok neškodné veci uškodiť. Technológia je ako náš rozum. Je to dobrý sluha, ale zlý pán! Keď technológia predchádza duchovnú zrelosť, je to cesta skazy. Zvlášť náchylné sú deti vo vývine, lebo je to opäť niečo, s čím vyrastajú a detský mozog je predsa ďaleko ľahšie manipulovateľný a tvarovateľný. Okrem toho ako na nás vplývajú tieto všemožné žiarenie, ovplyvňuje to aj naše sústredenie. Deti sú zvyknuté skrolovať prstom na sociálnych sieťach a každých pár sekúnd vidia nový príspevok, nové video. Týmto sa stráca pozornosť a keby ste dali týmto vychovanému dieťaťu knihu, nedokáže sa na ňu sústrediť a zahĺbiť sa. Z tohto neustálo prezerania sociálnych sietí plynú aj ďalšie negatívne účinky. Napríklad si neustále dráždime receptory dopamínu a prílivom informácií už aj tie informácie strácajú u nás význam. Väčšina ľudí dnes nad informáciou, ktorá by v nich mala vyvolať vážnosť situácie, len kývne rukou, pretože sme príliš otupení. Zároveň je tento online svet pre nás útekom pred realitou. Keď sme smutní, nabehneme na internet a nezmyselne brázdime príspevkami miesto toho, aby sme čelili svojim pocitom.

Mali by sme sa v čo najmenšom potrebnom množstve obklopovať všemožnými žiareniami a sprostosťami na nete. O mnohých veciach vieme, že nám škodia, no častokrát tomu nevenujeme dostatočnú pozornosť či už z lenivosti alebo to v nás vyvoláva pocit, že keď je to všade okolo nás, nemôže to byť predsa pre nás až také zlé. Ale je to pasca, je to práve o tej spomínanej normalizácií. Veď aj na vakcináciu išli milióny ľudí napriek tomu, koľko to malo negatívnych efektov a koľko to spôsobilo úmrtí a neposkytlo to absolútne žiadne pozitívum životom ľudí. Bolo to jednoducho číre zlo.

Aj keď niečo robí celý svet, neznamená to, že je to správne a naopak, keď niečo robí len hŕstka ľudí, alebo hoc to aj nerobí nik, neznamená to zákonite, že je to nesprávne. V dnešnej dobe je to skôr naopak. Dôležité je jedine to, čo je správne, nie koľko ľudí to za správne pokladá. Nebojme sa názorov druhých a hrdo choďme za tým, na čom skutočne záleží a čo je správne!

Dištancujme sa teda najviac ako to pôjde od technológie, vypnime si na noc wi-fi a telefón dajme od seba. A verte, že nestačí mať telefón v noci na letovom režime, žiarenie je stále prítomné! Mám to odskúšané na sebe a výsledok je neporovnateľný. Prísne sa pozorujme a skúmajme a zistíme, že niekedy aj navonok celkom nevinné veci nás dokážu výrazne ovplyvňovať.

Sexualizácia národa

Sex a nahota je spôsob, ako postupne zabiť v človeku zmysel pre čistotu a krásu. Vidíme to úplne všade a snažia sa o tom učiť už deti, ako v každej agende. Niektorí dokonca idú tak ďaleko, že vyznávajú byť nahí doma pred svojimi ďeťmi, pretože nahota je predsa prirodzená! Opäť ďalšia pokroková pasca, ktorá nevedie krok dopredu, ale desať krokov späť. Cudnosť človeka je totižto ukazovateľom jeho duchovnej hodnoty. Preto sa pravá čistá žena nebude nikdy pretŕčať polonahá na instagrame! Okrem zabitia čistoty v nás sa táto moderná doba v nás snaží prepestovať pohlavný pud, ktorý následne zatemní zdravé cítenie človeka. Upriamuje sa pozornosť na telesno, nie duchovno. Táto doba neučí pravým hodnotám a nevykresľuje ženu ako stelesnenie čistoty a cudnosti (samozrejme za predpokladu, že ním dotyčná žena aj je).

Pokiaľ sa budú deti od mladého veku učiť o nahote, sexe, o tom, že rovnaké pohlavie alebo výber pohlavia je niečo normálne a prirodzené, nebudú tieto deti vedieť, kde je sever. Budú úplne zmagorené a budú dokonca zapálení pre boj za tieto hodnoty, lebo ich to učí systém. Takto to môžeme už dnes pozorovať u liberalistickým systémom vychovaných mladých ľudí. Nielen, že budú naučení uznávať opačné hodnoty, ale ešte ich budú hrdinsky brániť, pretože to je šľachetné a je potrebné predsa celé ľudstvo priviesť k uvedomeniu, aby sme nežili ako v praveku, ale žili v pokrokovej dobe, kde budú chodiť zmaľovaní chlapi, nahota bude na každom kroku a pedofília bude braná ako bežná sexuálna orientácia. Takých bojovníkov chce táto skazená doba vychovať!

Ako vždy, opäť sú tým postihnutí najviac mladí, v ktorých sa v čase dospievania prebúdza pohlavná sila, ktorá je však smerovaná na nesprávne účely a všemožnými impulzami zvonku je to podporované. Chcú dosiahnuť, aby už od mladého veku deti vedeli o masturbácií a praktikovali ju! Tým by sa dielo dokonalo, pretože tak sa človek stane závislý na takomto ukájaní a bude takto dobrovoľne odovzdávať svoju životnú silu a vyživovať temné myšlienkové formy, ktoré sa touto energiou kŕmia a narastajú na sile.

Nedostatok času

V modlitbe Otčenáš sa modlíme okrem iného za to, aby nám Boh dal chlieb náš každodenný. Je to myslené ako duchovný chlieb, teda potravu pre našu dušu. To znamená, že máme prosiť za to, aby sme si popri každodennom zhone života našli čas na napojenie na Boha, čas na svoju dušu. Práca a zhon dnešnej doby nás však vedú k tomu, aby sme mali len málo, prípadne žiadny čas na seba a svoje potreby. Väčšinou to ide ruka v ruke s agendou peňazí, o peniazoch však nabudúce, pretože článok je už sám o sebe dosť obsiahly.

Nemáme na nič čas, pretože pracujeme, aby sme zarobili peniaze, ktorých však máme stále málo. Nedostatkom času najviac trpia kariéristi, ktorí trávia väčšinu času v práci. Keď človek zameriava svoju pozornosť príliš na jedno miesto, nakoniec ho to zákonite pohltí. Začne sa prevažne zaoberať len tou vecou a jednoducho stratí potrebnú harmóniu. To, čo človek posiluje, to rastie a preto veľmi záleží kam a v akej miere zameriavame svoju pozornosť. Tak ako by mala byť harmónia medzi prácou a odpočinkom, tak by mala byť harmónia medzi prácou hmotnou a prácou duševnou. Keď už hovorím o tých kariéristoch, tak treba podotknúť, že nikto ich nenúti s bičom v ruke, aby toľko pracovali. Všetko je to o prioritách a v drvivej väčšine, keď sa človek zamyslí nad niečím, o čom tvrdí, že na to nemá čas, tak zistí, že vlastne ten čas má, len si ten čas nevie/nechce vyčleniť!

Stupidita a neschopnosť národa

Národ, teda ľudia v ňom, je zámerne kŕmený sprostosťami, pretože ľudský mozog sa predsa každú sekundu niečím potrebuje zamestnávať, a preto sa starajú o to, aby to boli bezvýznamné a nepotrebné veci. Stačí sa započúvať do stupidity v konverzáciách, vtipoch, hudbe, televíznych programoch… Zamestnávajú nás pozemskými malichernosťami, aby sme sa nebúrili a boli spokojní a poslušní. Impulzy novodobého života v nás vyvolávajú lenivosť. Strácame tak schopnosť samostatne myslieť a vlastne aj konať.

Mladí ľudia sú vedení k tomu, aby boli závislí od novej technológie a nie sú vedení k základným zručnostiam, ktoré boli kedysi bežné, a tak sa stávajú čoraz viac závislí na systéme. Kiežby každý poznal tú krásu týchto bežných činností a prostých vecí v živote! Napríklad také záhradkárčenie je úžasná činnosť, pri ktorej si človek oddýchne a vypestuje niečo, na čo môže byť nielen hrdý, ale čo neobsahuje žiadne jedy a navyše daná plodina/bylina obsahuje lásku, ktorú do toho svojou starostlivosťou dávame. Samostatnosť človeka či už v myslení, konaní alebo pestovaní potravín je strašiakom tých na vrchole, pretože aby nás mohli manipulovať, potrebujú, aby sme boli na niečom závislí. Potom jednoducho spôsobia pod nejakou zámienkou nedostatok. Preto je ich cieľom tiež to, aby sme nič nepestovali, nechovali a najlepšie ani nevlastnili žiadne polia a lesy. To je tiež dôvod, prečo sa trh nesústreďuje lokálne, ale všetko sa globalizuje. Všetko sa kupuje vo veľkých reťazcoch, ktoré vytláčajú z trhu všetky malé podniky, ktoré práve konkurujú globálnym reťazcom. Takýmto tempom sa postupne vychová generácia, ktorá bude tupá, lenivá, nebude vedieť vlastne nič podstatné a bude plne závislá na systéme. Snažia sa udržiavať našu energiu dostatočne nízko, či už cez správy, hudbu, a jednoducho všetko okolo nás je prispôsobené tomu, aby v nás vzbudzovalo nízkosť, krátkozrakosť, materializmus..

Obrátené hodnoty a pokrivené vnímanie reality

V dnešnej dobe je čierna biela a biela je čierna. To, čím by sa malo opovrhovať sa vyzdvihuje ako pokrokové a to, čo by sa skutočne malo uctievať, tak to je zapadnuté prachom, alebo je potom šliapané. Zámerne sa v nás posilňuje to nesprávne, aby sme stratili kontakt s pravými hodnotami, a tak nadobudli pokrivené vnímanie reality. Snažia sa preprogramovať naše hodnoty a názory podľa ich predstáv, aby sme vyhovovali ich štandardom. Ten, kto je totižto zajedno s ich názorom, sa prispôsobí a nebude sa predsa búriť. K tomuto im okrem médií pomáhajú aj rôzne osobnosti a influenceri, ku ktorým ľudia vzhliadajú. Drvivá väčšina významných osobností je v područí tých, ktorí to celé riadia z úzadia. Keďže okolo seba nemáme tie správne vzory, ale naopak všetko čo nás obklopuje je postavené na nesprávnych základoch, tak mnohí tieto nesprávne základy príjmu, pretože keď človeka obklopujú nesprávne hodnoty a sám v sebe neživí tie správne, tak zákonite bude pohltený práve tými nesprávnymi. Ľudia sú totiž slabí a ľahko manipulovateľní a zvlášť vtedy, keď sami v sebe neživia správne hodnoty, ktoré by slúžili ako protipól k tým dnešným obráteným. Človek, ktorý má v sebe zakotvené tie správne hodnoty a vyžaruje tým do sveta, sa totižto nedá zmanipulovať.

Prepestovanosť rozumu

Každá manipulácia je iná, útočí na inú slabinu v nás a má za cieľ niečo iné, no jedno majú spoločné a to je to, že vznikli z prepestovanosti rozumu. Každá prepestovanosť škodí a inak to nie je ani pri nadmernom používaní rozumu. My sme v prvom rade duchovné bytosti a čím viac sme sa začali odkláňať od citového prežívania, od života naplneného svetlom a začali sme všetko podriaďovať mozgu, tým viac sme začali duchovne upadať a tým väčší priestor sme začali vytvárať na to, aby sa v našom svete mohli vznikať manipulácie všetkého druhu. Všetko temné v našom svete totiž muselo najskôr dostať priestor na to, aby mu bolo umožnené konať škody. Vo svetle nič temné neprežije. To, čo sa deje vo svete je vždy odrazom kolektívneho jadra ľudstva, teda jeho duševného vývinu. Kde sa v národe začne vytrácať pravá láska, tam sa vkradne tá falošná a kde klesá múdrosť národa, tam sa vytvára priestor na to, aby mu vládli hlúpi. Rozum mal odjakživa byť pomocníkom duše, nie jej vládcom. Keby v ľuďoch vládol ich duch, žiadna manipulácia a žiadne zlo by sa nemali o čo zachytiť a neuspeli by.

Zabitie intuície

Chcel by som napísať, že ich konečným cieľom je zabitie intuície v nás, no to sa im vlastne už podarilo. Presýtenosť tejto doby impulzmi zvonku a rozumová vláda zabezpečila, že sme stratili kontakt s našou intuíciou. Len málokto vie skutočne správne vycítiť v sebe, čo je správne a Bohom chcené. Tento vnútorný hlas má každý z nás v sebe, len väčšina ho nepočúva, lebo ho počúvať ani nevie. Intuíciu sa popravde nedá zabiť, no dá sa prehlušiť rozumom a to je najväčšie nešťastie dnešnej doby. Stratili sme kontakt s prirodzenosťou, jednoduchosťou, prírodou, životom a Bohom.

Bod obratu

Tento text nemá za cieľ vykresľovať temnú budúcnosť, len pomenúva fakty a ktorým smerom by sa veci vyvíjali, keby to takto pokračovalo ďalej. Mnohí bojovníci za pravdu nepíšu o pozitívnej budúcnosti, ale len pomenúvajú, ako všetko speje do NWO. Títo si neuvedomujú, že týmto vlastne podporujú temný systém a vyživujú ho. Pravda je, že tento starý svet čoskoro skončí. Nachádzame sa dnes vo vrcholnom bode súboja dobra so zlom, je to stret dvoch svetov, resp. postupné upadanie sveta starého a jeho nahradenie svetom novým. Tieto dva svety sú ako dva protipóly. Jeden je totiž založený výhradne na ľudskom rozume, ziskuchtivosti, falošných hodnotách, povrchnosti, luciferovskom princípe… O tomto svete je tento článok a tento svet sme si tu vybudovali. Ten druhý je svet postavený na Božom princípe, svet, kde vládne intuícia, správne hodnoty a kde vládne harmónia. V tomto svete nie je chamtivosti, povrchnosti, ale všetko je postavené na duševnom základe. Tento svet postupne nahrádza ten starý a pomáhame ho zhmotniť my prebudení ľudia, pretože si ho nosíme vo vnútri. Vďaka nám sa kúsok po kúsku posúvame k životu v tomto novom svete, aj keď sa to tak hmotne nemusí javiť. V hmotnom bytí totižto ešte musia doznieť výplody rozumových rozhodnutí zmanipulovanej populácie. Sme to však my, vďaka ktorým po temnej noci vychádzajú prvé ranné lúče! My, ktorí si v sebe nosíme svetlo aj napriek tomu, že nás obklopuje temnota. Každý z nás je dôležitý a prispieva k preklopeniu misiek váh na tú pozitívnu stranu. Každý svojim kúskom prispievame k tomu, ako sa bude vyvíjať dianie vo svete. Prispievame k tomu svojimi rozhodnutiami svojim cítením, myslením a konaním. Pokiaľ padáme do pascí zákerných agend, tak pochopiteľne tvoríme to, čo chcú oni, no pokiaľ sa nad to dokážeme pozdvihnúť, budeme tvoriť to čo chceme my.

Deti ako budúcnosť národa

Pravdepodobne drvivá väčšina čitateľov tohto článku je pozdvihnutá nad tieto hromadné egregory, je však dôležité pri čítaní pamätať hlavne na deti, pretože na tie je vyvíjaný všetkými možnými smermi najväčší tlak. K tomu aj smeroval celý článok. Nevedomé dieťa sa dá totiž ďaleko ľahšie zmanipulovať, keď sú mu od detstva servírované lži. Deti sú budúcnosť každého národa a celého sveta, a preto by každý mal venovať veľkú pozornosť tomu, čím sa jeho dieťa obklopuje. Dieťa ešte nie je v plnej duchovnej sile, a preto oveľa viac nasáva z okolia. Najmä v prvých rokoch je dieťa doslova programované svojim okolím. Čo sa v mládí naučíš… Samozrejme už je na každého osobnej zodpovednosti, keď dospeje do zrelého veku ako ďalej naloží so svojím životom a aké názory si osvojí. Nedá sa však poprieť, ako si temnota tieto duše snaží už od útleho detstva získať na svoju stranu. Najľahšie je to predsa práve vtedy, keď duša ešte nespoznala nič hodnotné v živote, ale bola obklopovaná od začiatku iba nízkymi formami. Preto sú deti magorené tik-tokom, alebo je im tlačené do hláv, že je normálne spolužitie dvoch pohlaví. Zo všetkých strán je útočené na to, aby sa národ oslabil duševne, psychicky aj fyzicky a každá generácia o to výraznejšie. Deti v tomto všetkom oveľa zraniteľnejšie, a preto ich predtým chráňme a ukazujme im správnu cestu. Časť viny totižto padne aj na nás, pokiaľ nesprávne nasmerujeme svojim pričinením rastúcu dušu!

Je dôležité venovať sa svojim deťom a dať im hodnotné rady a duchovný základ do života, čo je kontrastom k tomu, čo sa naučia v škole. Školský systém predsa tiež vychováva deti len do takej miery, aby boli dostatočne múdre, ale stále dostatočne nevedomé práve v tých dôležitých veciach. Školstvo učí poväčšine prázdne vedomosti. To sú také, ktoré neprinášajú skutočnú hodnotu do života. Nevedú deti k tomu, aby boli plnohodnotní členovia spoločnosti, ale aby boli plní vedomosti, z ktorých len málo uplatnia v živote, pokiaľ nejde o vedomosti úzko súvisiace s ich povolaním. To hodnotné, tie pravé zručnosti a hodnoty sa v škole neučia. Nedbá sa na kvality jednotlivcov a ich rozvíjanie, ale vychovávajú sa poslušné ovečky, ktoré vyhovujú nastavenému systému.

Keď už sme pri tých deťoch, ďalšou agendou útočiacou cez zmäkčilosť je novodobé čičíkanie a klaňanie sa svojim deťom. Správame sa niekedy tak, ako keby bol náš jediný účel bytia láskanie a milovanie svojich detí. Pozor však na to, lebo vo všetkom musí byť harmónia a zdravá rovnováha. Dokonca aj sladké zahŕňanie bozkami svoje dieťa je nezdravé, aj keď to je pre mnohých len veľmi zaťažko prijať. To, že sa dieťa, keď je ešte malé týmto prejavom vyhýba jasne dokazuje, že mu to pripadá nečisté a nezdravé. Časom sa to však zlomí a dieťa si na to zvykne, prispôsobí sa a v dospelosti to môže dokonca samo praktizovať na svojich deťoch. To je sila dedičnej manipulácie. Stačí naučiť nesprávnemu počínaniu jednu generáciu a tá to predá tým nasledujúcim. Je správne milovať svojich blížnych, ako učil Ježiš, ale táto veta má iný význam, ako si ju mnohí vykladajú. Nežijeme predsa len pre druhých ľudí, ale v prvom rade pre seba. Aj dieťa je cudzia duša, ktorej sme umožnili vteliť sa na Zem a tým odčiniť jeho karmu, postúpiť vpred. Môže tam byť samozrejme spojenie z minulých životov, kedy sa podobná duša opäť zrodí do okolia tej, s ktorou má určité väzby. Nikto a nič by však nemalo stáť na prvom mieste v našom rebríčku hodnôt. Je to presne to isté ako keď sme príliš omámení peniazmi alebo čímkoľvek iným. Každý miluje svoju rodinu a deti, no nič by sme nemali stavať nad Boha a svoj vlastný duchovný posun. Vo všetkom má vládnuť harmónia. To, že milujeme svoje deti neznamená, že by sme sa k nim mali správať zmäkčilo, pretože tým možno robíme dobre sebe, ale im tým uškodíme. Pravá láska je totiž prísna! To znamená, že za každých okolností dáva druhému to, čo mu prospieva, nie to, čo si dotyčný želá.


V dnešnej dobe nad nami krúži obrovské množstvo démonov, teda negatívnych myšlienkových foriem vytvorených ľuďmi, a chcú sa udržať pri živote tým, že budú hľadať možnosti, kde sa môžu u niekoho nasýtiť. Či je to niečo zo spomenutých agend alebo sú to akékoľvek iné negatívne emócie a myšlienky, je dôležité mať sa predtým na pozore. Nie všetky myšlienky, ktoré nám napadajú, sú totižto naše! Všetky temné vplyvy operujú na hmotnej rovine, kde patrí aj náš rozum a v súčasnej dobe, kde je okolo nás samý elektrosmog, umelá inteligencia a v podstate celý svet je podriadený rozumovej vláde je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým pre tieto temné vplyvy, aby sa do nás zavŕtali a navodzovali nám negatívne myšlienky alebo nesprávne postoje. Preto je potrebné sa voči tomu obrniť a mať sa na pozore pred svojimi slabými miestami, cez ktoré na nás útočia.

Všetko temné sa dá poraziť prebudením na duchu a oživením svojej intuície, pretože to je jediné, vďaka čomu dokážeme plávať v zradných vodách dnešnej doby. Útočia na nás cez rozumové pasce, takže pokiaľ chcem zistiť, kde je pravda, musím prestať dbať na verejnú mienku, nenechať sa ovplyvňovať žiadnymi impulzmi zvonku, ale snažiť sa pravdu vycítiť v sebe. Ale pozor na tenkú hranicu medzi emóciou a skutočným cítením! Chráňme sa pred zákernými útokmi temnoty a buďme prostí v cítení ako deti. Nerobme akrobatické rozumové kúsky, aby sme obišli to, čo jasne v prvom momente v sebe cítime, len je to zapadnuté prachom. Každý dokáže vycítiť pravdu tak ako pes dokáže vycítiť kosť hoc aj v hlbokom snehu. Ako to dokáže? Robí to práve čuchom a zrak mu slúži len na orientovanie a spracovanie informácií z okolia. Presne tak aj my máme používať rozum a oči k tomu, aby sme fungovali v živote a cítenie duše na to, aby sme vedeli odlíšiť prospešnú a zhnitú potravu pre našu dušu.


Všetky spomenuté manipulácie sú prevažne psychologického charakteru. Okrem týchto manipulácií mysle sú tu aj také, ktoré sú určené hŕstke prebudeným dušiam a ide o oblasť duchovna, teda manipuláciu duše a cítenia človeka. Tieto sú zo všetkých najzákernejšie, pretože tieto sú ďaleko náročnejšie na odhalenie a sú určené práve tým ľuďom, ktorí sú určitým spôsobom prebudení a zaoberajú sa oblasťou duchovna. Kto nečítal, bol o tom samostatný článok tu:

A v triu mysle, duše i tela nám zostáva kategória tela a fyzického zdravia. O manipulácií v tejto oblasti a ako to vplýva na naše fungovanie a celkové vyžarovanie, bude článok nabudúce.

Daniel

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dajana
Dajana
2 months ago

To je tak pekne napísané, ďakujem 💜.