Jak odhalit tajné zbraně

02/02/2023 | Zdravie

Stále více lidí po konfrontacích s rozličnými tragédiemi, které se odehrály buď v jejich bezprostředním okolí, nebo je třeba viděli na burcujících videích, jichž se v poslední době vyrojilo značné množství, ztrácí své dřívější iluze o tom, že ti, kdo vládnou jednotlivým státům, to myslí skutečně dobře a jejich prvořadým zájmem je zdravý a šťastný život obyvatel jejich země. A to, aby nedocházelo k nechtěným poškozením zdraví, řádně a svědomitě hlídají rozličné oficiální instituce, jež se opírají o pravdivé vědecké závěry a skutečně zjištěná fakta. Kdysi jsem tomuto též věřil, hlavně když jsem po vystudování vysoké školy jakožto vědec začal pracovat ve výzkumném ústavu.

Už jsem se na těchto stránkách zmiňoval o tom, že tyto iluze oslabily nejprve problémy mé malé dcerky, jež nastaly po konzumaci běžně prodávaného pokrmu, v němž byly určité dráždivé chemikálie. Proto jsem se pak začal zevrubněji zabývat vlivem tzv. éček, o nichž je na těchto stránkách více článků. Tenkrát ještě bylo možné v lékařské knihovně nalézt odborné publikace, které popisovaly poškození zdraví některými chemikáliemi, jež se mohly vyskytovat v lidské stravě. K těm patřily i mnohé z běžně užívaných éček, jež se při dobré vůli a dodržování řádných technologických i hygienických pravidel k základním surovinám vůbec přidávat nemusely.

Tehdy jsem si lámal hlavu nad tím, proč – když je to i vědecky potvrzené – se tyto škodlivé komponenty nejenže nezakážou, ale jakoby naschvál se užívají v co největší možné míře. Již tenkrát mi napadlo, že to vypadá, jakoby někdo chtěl cíleně poškozovat lidské zdraví. Ještě s větším údivem jsem zíral na studie o nesmírně škodlivých účincích běžně používaných pesticidů, jež se užívají ve stále větším rozsahu.

Dalším „hřebíčkem do rakve“ mé dřívější důvěry tomuto systému a jeho zdánlivé „záruky“ bezpečnosti běžně prodávaných produktů bylo zjištění, jaké ingredience se dávají do kosmetiky. U některých z nich mi jakoby „vstávaly vlasy hrůzou“, co vše mohou způsobovat, přesněji řečeno jak nesmírně škodí lidem i přírodě. Protože jsem ostatním chtěl odkrýt a objasnit tajemství, jež se chytře ukrývají za pro většinu lidí nesrozumitelnými názvy různých komponent potravin a kosmetiky, napsal jsem knihy, jež úmyslně  mají názvy „Tajemství výrobců potravin“ a „Tajemství kosmetiky“.

Protože jsem ale už tehdy měl dost zabývání se všemožnými problémy, které mnozí vědomě či částečně i nevědomě způsobují sobě a jiným buď tím, že do těla zbytečně dodávají nepatřičné chemikálie, anebo je rozličnými způsoby aplikují na jeho povrch, nevyhledával jsem už další způsoby cíleného poškozování lidského zdraví. Více jsem se pak věnoval spíše psychickým aspektům a rozličným běžně neviditelným vlivům, jež na ně působí. To je zřejmé z více článků na těchto stránkách z určitého údobí. Zlom nastal v době vyvolání pandemie strachu, kdy jsem hned na počátku vnímal, že jde o totální útok na lidskou populaci. To byl poslední „hřebíček do rakve“ mé někdejší důvěry v současný systém i pravdivost zpráv z oficiálních médií.

barevné prášky

Jelikož jsem pochopil, že jde do tuhého, začal jsem se zabývat i dalšími oblastmi a metodami této cílené genocidy. Přitom jsem byl nucen blíže se seznámit i s jinými obory, než jsem vystudoval. Zjistil jsem přitom, že je ještě více věcí, jež lidem zjevně škodí, což jsem popisoval i v předchozích článcích. Od mikrovlnných zářičů a vysílačů rozličných nepřirozených elektromagnetických vln, až po běžně prováděné lékařské zákroky a chemická léčiva, která by se mnohdy správně měla klasifikovat jako jedy. Pochopil jsem, že leckdy jde o skutečné zločiny, páchané pod pláštěm vědecké doktríny. Té převážná část lidí ještě věří a naivně očekává, že ti nejchytřejší vědci vymyslí to nejlepší řešení všech současných problémů. Většina z těchto vědeckých uctívačů má přitom jakoby klapky na očích, a proto přehlíží i nesmírné omyly vědy, přestože leckdy mívají devastující až katastrofické dopady, ať již na přírodu či na lidské životy.

V tomto ohledu si připomeňme jeden z nedávných „omylů vědy“ jehož důsledkem byla po dva roky trvající nepochopitelná opatření a omezení, jež u nás jakoby mávnutím kouzelného proutku skončily letos na jaře. Už nyní ovšem dokonce i oficiální vědci přiznávají, že šlo o omyl, neboť prý přijali mylné hypotézy /viz zde…/, na jejichž základě se pak prováděl největší masový experiment naší doby, jenž má na svědomí nesmírně mnoho lidských životů a poškození na těle i na duši.

Proto jsem též už v roce 2021 na České konferenci /viz zde…/ veřejně vyslovil, že tehdejší očkování lze klasifikovat jako vraždu. Po zhlédnutí skutečných dopadů očkování /viz např. zde…./ bych k tomu nyní dodal jen to, že šlo o pokusy o brutální mrzačení a masové vraždy. A horliví či leckdy až fanatičtí hlasatelé tehdejších všemožných šíleností se nyní naivně domnívají, že postačí, když řeknou: „jejda pardon, zmýlili jsme se..“ /viz zde…./ a pojede se dál. Aby poněkud ztížili odhalení jimi způsobených škod, vydávají teď vědecké články, v nichž svádějí nynější nesmírně častá úmrtí způsobená kupř. selháním srdce na vše možné – od zdravé výživy, práci na zahradě, pití bylinkových čajů, časté sprchování, radost, smích apod. /viz zde…/. Těmto stupidním vysvětlením ale nejspíš nevěří téměř nikdo, ani oni sami.

Již i mnozí z těchto veřejných škůdců zřejmě podvědomě cítí, že tyto ani jiné zdánlivé „omyly“ nejenže nebudou zapomenuty, ale následky se jim tvrdě vrátí. I kdyby se prozatím nepodařilo v důsledku zkorumpovaného soudnictví docílit jejich potrestání právní cestou, je ještě Vyšší, zcela neúplatná a dokonalá Spravedlnost. Tou jsou Boží zákony, které každému člověku mnohonásobně vrátí všechno, co zasel. Nikdo proto neunikne zodpovědnosti za vše, co zde způsobil. Nepomůže ani to, když se aktéři všemožných vědeckých „omylů“ ukryjí do bílých plášťů a budou se tvářit jako kající se „svatoušci“. Nejspíš ale i při tomto zdánlivém stažení zase vymýšlí nové „čertoviny“, o nichž se ale nikdo „nezasvěcený“ předem téměř nic nedoví.

chci tě zabít

Naprostá většina ze současných vědeckých studií totiž bývá tajná. V některých případech se to svádí na komerční zájmy zadavatele, který si chce zjištěné závěry třeba patentovat či je jinak využívat, ale jen k svému užitku, ať finančnímu či mocenskému. Na alternativních webech se též lze dozvědět, že oficiální věda z větší části spadá pod přímé velení armádních složek. Poválečný americký prezident  Eisenhower též uvedl: „Osamělého vynálezce… dnes zastínily pracovní skupiny vědců v laboratořích a zkušebních polích. Částečně kvůli obrovským nákladům… se vládní zakázka stává prakticky náhradou za intelektuální zvědavost.“ Dodejme, že vlády většiny z velmocí jsou přímo provázány s některými tajnými či armádními složkami, jež jsou jen prodlouženou rukou vojensko-chemického průmyslu. A na samotných vrcholcích těchto temných pyramid se nacházejí ti nejbohatší a nejmocnější jedinci.

V některých zdrojích se přitom uvádí, že jde o členy jakýchsi okultních či satanistických spolků /viz např. zde…/, kteří jako kdyby se předháněli ve všemožných špatnostech. Tito „černokněžníci“ bývají ovlivňováni či leckdy až posedlí temnými dušemi či démonickými útvary, které je využívají jako pozemské nástroje k ničení ostatních, brutálním mrzačením a masovým vraždám. Jak jsme již uváděli v článku Proč mezi sebou lidé bojují, tak temné duše a útvary typu fůrií nabádají, ponoukají a pudí jejich pozemské nástroje k rozličným špatnostem až zločinům. Ty se stále stupňují a mnohdy se projevují jako v médiích prezentované či prozatím ještě skrývané tajné války. K trýznění, mučení, vraždění či jiným likvidačním účelům přitom využívají i celou škálu chemikálií a dalších hrůzných prostředků. Nechceme zde ovšem tímto strašit, ale jen upozornit na mnohé z jejich tajných zbraní, na něž je záhodno si dávat dobrý pozor.

Chceme-li zachovat tělesné i psychické zdraví, nepostačí tedy jen zamezit příjmu škodlivých éček, pesticidů a kosmetických ingrediencí. Leč to, co dodáváme do svého těla,  je nesmírně důležité, a proto bychom měli být v současné době doslova ostražití. Pokud můžeme, tak bychom se při nákupu měli orientovat v prvé řadě na ekologicky pěstované suroviny, označované jako bio produkty, jež pocházejí z evropského regionu. Ještě lepší je vypěstovat si něco sami, anebo chovat domácí hospodářská zvířata. Nemáte-li tuto možnost, tak se snažte nalézt dodavatele domácích výpěstků, kteří upřednostňují přirozené metody pěstování či chovu.

Výhodné je též to, když si připravujeme stravu sami ze základních surovin, neboť tím zamezíme přídavku nechtěných „tajných“ příměsí. Samozřejmě je potřeba dodržovat  zdravou životosprávu a preventivně zásobovat svůj organismus dostatkem všech potřebných vitaminů a minerálů, o čemž se lze více dočíst v článku Strava jako zdroj vitaminů.  Přestože se třeba budeme ve všech těchto ohledech snažit, tak se nám může stát, že se nebudeme cítit dobře, jako kdyby na nás něco „lezlo“. Protivníci totiž mohou vypustit či uvést do provozu i další moderní zbraně hromadného ničení, které je proto potřeba brát v úvahu.

Temnem řízené armádní složky (určitých raději nejmenovaných velmocí) již po dlouhou dobu zkoumají různé druhy tzv. biologických zbraní a možnosti jejich aplikace. Jako u jiných válečných prostředků je jejich hlavním cílem přímé či postupné zabíjení obyvatel, které kdosi označí jako nepřátele, nehodné dalšího života apod. Jednou z již  dlouho zkoumanou možností jejich aplikace je rozprašování z letadel /viz zde…zde… a zde…./. O tomto způsobu však jedna z armádních lékařek možná nechtěně prozradila, že se neosvědčil, neboť v mnoha případech docházelo k jejich značné degradaci v důsledku UV a dalších druhů shůry proudících záření. Mimoto mohou vzdušné proudy odfouknout sypané částice zcela jinam, než aplikátoři původně chtěli. Proto již déle hledají a zkoušejí jiné přímější možnosti aplikace.

default

Jedněmi z nich jsou už tak dlouho používané nechvalně známé chemické postřiky, užívané nejen u intenzivně pěstovaných zemědělských plodin, ale někteří lidé si s nimi dokonce sami otravují vlastní zahrady, trávníky atd. Přitom se užívají stále agresivnější a škodlivější pesticidy, leckdy i vícesložkové. U některých z nich se sice tvrdí, že lidem neškodí. Leč to je jen zdání či nevědomost o vzájemné propojenosti člověka s jinými formami života, což se záhy projevilo i u totálního pesticidu Roundup. Jeho hlavní složkou je nechvalně známý glyfosát, jenž mimo poškozování různých tělesných orgánů a CNS ničí i lidský mikrobiom, tzn. střevní bakterie, jichž má být v našich střevech 1014, tj. 10x více než počet buněk, jež tvoří lidské tělo /viz zde…/. Po likvidaci přirozených a nám prospívajících bakterií dochází k jejich náhradě resistentními kmeny, které však mohou způsobovat i různé problémy, kupř. plynatost. Mimoto nepřirozené bakterie nevytváří pro náš organismus i psychiku potřebné látky, např. serotonin.

Proto lze i glyfosát považovat za biologickou zbraň, přijímanou především s nevhodnou stravou. Jeho množství, která se dostávají do lidského organismu, se přitom neustále zvyšuje. Jednak se vyskytuje v Roundup Ready GMO plodinách a potravinářských produktech, kam se dostávají buď přímo, anebo přeneseně, kupř. skrze krmiva hospodářských zvířat. Kromě toho se u nás v posledních letech stále častěji provádí i předsklizňové postřiky Roundupem, jejichž cílem je zabít rostliny, aby se z nich pak snáze uvolňovala zrna. To se provádí i u konvenční pšenice, což vysvětluje i zdánlivě nevysvětlitelnou a stále se rozšiřující nesnášenlivost produktů z takto přiotrávené pšeničné mouky.

Zjevně nejtěžším kalibrem v současnosti užívaných tzv. biologických zbraní jsou bezpochyby v předchozích letech lstivě vnucované vakcíny, které obsahovaly více hrůzných škodlivin, jež byly nejspíš u rozlišných šarží i poněkud odlišné. Leč jejich základ tvořily zejména dvě ničivé skupiny látek. V předchozích článcích jsme již psali o možných dopadech do nich přidávaných sloučenin grafenu. Ten může v organismu vyvolat různá poškození, jež byla viditelně pozorovatelná hlavně u vzorků krve očkovaných lidí /viz kupř. zde…/. Avšak tyto sloučeniny grafenu naštěstí po čase degradují a jejich produkty je možné vyloučit z těla. Tyto očistné a ozdravné procesy lze určitými metodami též podpořit a urychlit /viz čl. Nebezpečí injekcí/.

Do druhé skupiny látek přidávaných do těchto moderních vakcín patří uměle syntetizované RNA, jež se po očkování mohly dostat i do jádra buněk a následně v mnoha potvrzených případech nejspíš geneticky zmodifikovaly původní DNA. Ta pak dle vnuceného „předpisu“ takto vpašované RNA dala příkaz k produkci, tj. syntéze nepřirozených proteinů, které se posléze na různých místech těla vysrážely, neboť organismus je nemůže použít k výstavbě v něm se vyskytujících tkání. Lze to popsat jako uměle vyvolaný nový druh „rakoviny“, neboť i v těchto případech dochází k nadměrnému množení určitých substancí, jež po čase vytváří nepatřičné novotvary.

Jelikož uváděné nepřirozené tzv. hrotové proteiny vznikají zejména v krvi, mohou se v důsledku toho po určité době v cévách vytvářet jakési bělavé plastické substance /viz zde…/. Osobně mi to připomínalo varem denaturovaný bílek, anebo z pařeného sýru dělané „nitě“. V případech těchto potravinářských surovin ovšem jde o koncentrované bílkoviny, které náš organismus jakožto přirozené součásti stravy dokáže normálně rozložit a strávit. Zcela jinak je tomu ale u nepřirozených čili umělých proteinů, jež rozložit nedokáže, a proto se pak na určitých místech po čase shlukují.

Tyto shluky pak v jimi zanesených místech blokují buď průtok krve, důsledkem čehož bývá kupř. i tzv. mrtvice. Proto bylo na různých videích v „přímém přenosu“ vidět tolik nečekaných selhání srdce, přičemž dříve očkovaní lidé spadli k zemi jako podťatí. Kromě toho bylo na některých videích před smrtí patrné jakési „kroužení“ kolem vlastní osy a teprve poté se postižení skáceli. V těchto případech mohlo nejspíš dojít k paralyzování určitých důležitých součástí CNS, kupř. mozečku (cerebellum), jenž je nezbytný k udržování rovnováhy. Dále se tyto nepřirozené shluky proteinů mohou usazovat v plicích, z čehož může vyplynout např. embolie. Ve všech těchto i dalších případech jde většinou o patologické děje neslučitelné s dalším životem.

pesticides

Po seznámení se s těmito děsivými skutečnostmi může někdo dojít k závěru, že jde o nejhorší typy poškození těla, jaké jen mohou být. Rovněž pak může všechny nyní se objevivší problémy svádět na tyto důsledky aplikací RNA vakcín, anebo přenosu čehosi z nich z očkovaných lidí na ostatní. Nicméně bychom neměli opomíjet nepříznivý vliv ostatních tajných zbraní hromadného ničení. Od cíleně přidávaných škodlivých chemikálií, jež znečišťují téměř všechny konvenční potraviny i ostatní prostředky denní potřeby, přes posypy z letadel, dronů či jiné způsoby aplikací nanočástic nebo dalších prozatím ještě neznámých dráždivých látek, až po stále intenzivnější nepřirozená elektromagnetická záření. O jejich dopadu se lze více dočíst třeba na stránkách Stop 5G. Nejhorší na tom je, že se zprovozňují ještě silnější vysílače; v tomto ohledu bych připomněl, že se nedávno zprovoznil nový satelit BlueWalker 3 s nebývale obrovskou anténou.

Oficiální media se ovšem stále snaží odvádět pozornost zcela jiným směrem, takže kromě „vaření politického guláše“ buď rozdmýchávají nacionalistické nenávistné emoce, anebo straší chudobou z roztáčející se spirály ekonomické krize. Alespoň u nás to zdánlivě vypadá, že už dali pokoj s falešnými pandemiemi, neboť jsme v tomto ohledu ve fázi určitého klidu. Otázkou ovšem zůstává, jestli aktéři očkování nyní jen nevyhodnocují tento masový experiment, aby pak mohli podniknout další a účinnější útoky na lidské zdraví. Zjevně mají nesmírně mnoho dat k vyhodnocení. Nejspíš mimo jiné zkoumají i to, nakolik a co se přenáší z očkovaných na ostatní, jež se s nimi stýkají a jaký to na ně má zdravotní či jiný dopad. Avšak dějí se i jiné dříve nevídané věci.

Dokonce se už naočkovaným rodičům narodily i abnormální děti /viz kupř. zde…/, které  dokáží předčasně provádět určité úkony, mají jiné oči, někdy i nezvykle dospělý výraz ve tváři apod. Sice nelze s určitostí říci, proč k takovýmto dříve nevídaným změnám dochází, ale pokud bylo očkování RNA vakcínami „úspěšné“ a došlo ke genetické modifikaci DNA rodičů, tak se to nejspíš přeneslo i na počaté dítě. Je až hrozivé si představit, že se narodily geneticky modifikované děti, u nichž nikdo neví, jak bude probíhat jejich vývoj a co budou dělat. Srovnatelné změny ovšem lze pozorovat u geneticky modifikovaných zemědělských plodin a hospodářských zvířat, jež kupř. nezvykle rychle rostou a způsobují též rozličné problémy.

Nenechme se ukolébat naivní představou, že vše špatné je pryč a falešné pandemie už skončily. Vždyť třeba v Číně ještě nedávno probíhaly tak brutální „protipandemické“ restrikce, že se tamější obyvatelé vzbouřili a vypukly tam masové nepokoje a demonstrace. Je tudíž víc než pravděpodobné, že kazisvěti kují temné plány, aby opět s něčím vyrukovali a pod temným praporem „depopulace“ proti nám vyrazili k útoku.

Už v první polovině tohoto roku se pokoušeli spustit další falešnou pandemii, přičemž generální tajemník WHO vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví opičími neštovicemi. Doteď se ale překvapivě zmohli jen na přejmenování opičích neštovic na mpox; údajně proto, aby původní název někoho neurazil. Cosi neočekávaného ale nejspíš znemožnilo uskutečnění tohoto plánu temných. Proto se nevyplnily ani chmurné předpovědi, které se šířily i na alternativních webech. Tudíž se naštěstí alespoň do této doby nepodařilo uskutečnit spuštění další plandemie, což dokazuje i prozatímní fiasko opičího strašáka.

399934_412250982215116_2042314387_n

Ačkoli se někomu může občas zdát, že situace je nesmírně vážná až beznadějná, neklesejme na mysli. Vždy může přijít často i zcela nečekaná pomoc. Aby nám však mohlo být shůry pomoženo a přišla Boží osvobození a záchrana, musíme ve všech ohledech usilovat o zlepšení a sebezušlechtění. Připomeňme si, že bychom měli být bdělí, a to duchovně i pozemsky. Člověk zde může stát duchovně sebe výše, ale není-li zároveň dostatečně ve všech ohledech bdělý a zapomíná-li na své současné pozemské okolí, utrpí škodu. Nemůžeme zde žít jen duchovně, ale je třeba využívat i své pozemské schopnosti, k nimž kromě smyslového vnímání patří i jasné myšlení. Rozhlédněme se proto nejprve kolem sebe, vnímejme co se děje, naslouchejme v sobě i navenek a pochopíme mnohé. Bytostní i duchovní pomocníci chtějí vidět naší skutečnou snahu, teprve poté nám mohou pomoci! Buďme bdělí, vnitřně pevní a odvážní! Světlo na Zemi proudí stále silněji a jeho služebníci i světlí bojovníci jsou již nablízku! Postavme se proto odvážně na stranu Světla!

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mária
Mária
1 month ago

Nie je tak trochu po funuse?
Hodilo by sa to tak asi pred 30-40 rokmi… Byť statočný a vytrvať.

tauri
tauri
Reply to  Daniel
1 month ago

Každý si ale mohl nějaké informace zjistit dřív a na vše se přichází až postupem času. Aby to nedopadlo jako s očkovanými, kdy budou nadávat na neočkované, že jim dostatečně a pravidelně neříkali, že to zabíjí či poškozuje zdraví a neměli takové informace, jako neočkovaní. Nakonec to odnese zase ten, který se snaží…
Daniel chtěl hlavně uvést, že teď je potřeba jíst zdravé jídlo, protože pokud má někdo načatou psychiku, není tak odolný vůči chemií, jako donedávna a tělo se snadnějí zanese a poničí. Takže já se rád Daniela zastanu.
Teď skutečně není vhodná doba kamenovat lidi za to, když se snaží…Bude ještě hůř…
Co mě spíš dokáže naštvat jsou informace typu, už je tu Gesara, už padne dolar, zase nám zatkli Soroce, Faučiho a nevim koho ještě. A když to člověk čte po třicáté, přestává to být sranda. A navnímávat každou informaci, zda je pravdivá vyžaduje koncentraci a energii..kterou teď moc člověk nemá a nelze tedy vše zachytávat v téhle smršti bordelu.

jirik
jirik
1 month ago

Mengeleho pokusy vstoupily na mnohem vyšší úrovně a místo koncentračních táborů se také změnilo, nyní se tento koncetrák nazývá planeta Země!

tauri
tauri
Reply to  jirik
1 month ago

Na nás se mimozemské civilizace chodí koukat jako do Zoo. Akorád, že to mají zadarmo. Občas nám přihodí nějakou technologii, aby měli novou zábavu.

albatros
albatros
1 month ago

K tomu hmyz v potravinách, stačí odmietnuť konzumovať všetky potraviny kde tie chrobače môžu zamaskovať.

tauri
tauri
Reply to  albatros
1 month ago

No jo, ale co jíst? :))
Zelenina nám dnes nic nedá. Maso je samá slanná voda. Ničí klouby…
Zbydou nám maximálně tak luštěniny, který možná za chvíli zakážou, protože způsobují plynatost.
Chov drůbeže může být zakázaný, stejně tak domácí zelenina.

Last edited 1 month ago by tauri
albatros
albatros
Reply to  tauri
1 month ago

Verím že si nájdeš cestu aj za cenu zbúrania niektorých návykov.