Co nás to napadá

27/10/2023 | Duchovno

Články na tento týždeň

Aktuálna modlitba

Najbližšia hromadná modlitba bude v pondelok (08.12.2023) a pokračovať sa bude celý týždeň o 19:00. Info o aktuálnej modlitbe nájdete TU.

Aktuálne posolstvo

Neberme na ľahkú váhu naše myšlienky ani konanie. Napojme sa na svetlé prúdy a spojme sa ako štít, ktorý chráni našu krajinu pred útokmi temnoty. Otvorme svoje srdcia naplno a nechajme nech nás láska Božia úplne naplní. Slovensko je obdarené výnimočnými ľuďmi, choďte a presvetľujte, modlite sa a bude vám pomožené. Smelo vpred je bohumilé!

Dôležité odkazy

Najnovšie komentáre

  1. Žiaľ je mi to všetko ľúto že takto píšem keď sa už blížia sviatky žiarivej hviezdy ,ktoré sú pre naše…

  2. Dnešnému svetu a ľuďom sa hnusia slová ako spasenie ,Boh a pod..Ohrnaju nosom keď to niekde počujú či čítajú ..mladí…

Kontaktujte nás

Podpora

Ak nás chcete finančne podporiť môžete tak učiniť dobrovoľným príspevkom na IBAN:

SK5109000000005032227165

Ďakujeme všetkým za podporu


Páči sa ti, čo tu čítaš v oblasti duchovných článkov a dáva ti to zmysel? Klikaj na duchovneposolstva.sk, kde nájdeš duchovný chlieb pre svoju dušu 🙂 ⬇️


Sledujte nás na telegrame

Nezřídka slýcháváme: „Právě mi napadla myšlenka…“ Mnozí se v těchto případech domnívají, že to musí být jejich vlastní – a možná i „geniální“ –  myšlenka, jež by zřejmě měli uskutečnit. Avšak jak se leckdy přesvědčili, napadly je i takové myšlenky, jež zjevně nemohou přinést užitek, ale jen škodu. Také okolní lidé, jímž daný člověk sdělí, co ho napadlo, to často hodnotí dost kriticky – třeba mu řeknou, že ho zase napadly neuvěřitelné nesmysly…

V mnohých rodinách můžeme též zaslechnout: „Jak tě jen tohle mohlo napadnout!“ Tyto žalostné výkřiky v sobě ukrývají i zjevné nepochopení tohoto děje. Pro lepší porozumění tomu, proč nás napadá tolik rozličných a leckdy i nepatřičných myšlenek, bychom si v prvé řadě měli uvědomit podstatu slova „napadnout“. Jedna z možných variant je jeho odvození od slova „nápad“ ve smyslu inspirace. Kdyby tento „nápad“ přicházel z čistých světlých úrovní, zjevně by danému člověku i ostatním přinesl nějaký užitek.

Druhý z možných významů slova „napadnout“ je synonymum pro „přepadnout“ – ať se to již týká jednotlivce či celých národů. V médiích i jinde se běžně uvádí, že „útočník napadl…“, přičemž tímto poukazují na zlý úmysl daného člověka, případně celé skupiny lidí. Avšak proč bychom měli brát v úvahu jen hrubohmotná „napadnutí“? Přijmeme-li jsoucnost běžným zrakem neviditelných  jemnohmotnějších úrovní, měli bychom pochopit i to, že také odtamtud nás něco či někdo může „napadnout“, a dokonce nám to může chtít uškodit či nás zničit.

Vždyť i v našem viditelném pozemském okolí se vyskytují tací lidé, jež mají zlovolné úmysly a chtějí druhé třeba okrást či jim jinak  ublížit. Proto se obzvláště ženy varují, aby pozdě večer  ani v noci nechodily samy na nebezpečná místa. Jestliže to činí a nejsou-li dostatečně bdělé, může se stát, že na ně ze tmy někdo vyskočí a chce je přepadnout. Pokud si toho zavčas všimnou, mohou se útočníkovi snažit utéci. Když to již není možné, mohou se mu ze všech sil bránit a rozličnými prostředky s ním bojovat. Někdy jim ale nezbude nic jiného, něž hlasitě křičet o pomoc. Třeba se včas objeví nějaký zachránce.

Avšak co dělat, když nás „napadnou“ zlovolné duše či temné formy, jež nejsou viditelné běžným zrakem? Jejich útok na sobě přitom vnímáme – hlavně tehdy, když se skokově změní naše nálada a způsob uvažování. Dejme tomu, že jsme příznivě naladěni a chceme udělat něco, co druhému způsobí radost. Třeba žena chce svému muži uvařit či upéci něco dobrého. Už předem se těší na tuto činnost i na to, jakou z toho bude mít muž radost, až přijde. A již to v ní vyvolává příjemné a láskyplné pocity. Ale najednou ji napadnou myšlenky typu: „Vždyť si to ani nezaslouží, pořád je někde pryč…“. V tu chvíli se její předchozí pocity změní na nepříjemné a může to přejít až ve zlost. Zjevně to nepřinese nic dobrého ani jí, ani jejímu muži. Spíše naopak a možná se pak i zbytečně pohádají.

Co jí to ale najednou napadlo? A kdo z toho bude mít škodolibou radost? Zjevně ta temná forma či duše, jež ji „napadla“, tzn. „zaútočila“ na ní a tyto zlovolné nápady jí vnukla. Myšlenky, jež se v ní přitom nečekaně objevily, tedy vůbec nemusí být její. Málokdo si to ovšem v okamžiku rozladění či zlosti uvědomí. Místo toho, aby cizí nepatřičné chtění či myšlenky ihned razantně zamítl, mnohdy je slabošsky přijme a nechá si vnutit nesprávné nastavení temných forem. Tím se u takto „napadeného“ člověka, jenž zlovolnému útočníkovi podlehne, též zcela změní jeho původní nastavení a směr usilování.

duhova hora

Představme si, že plujeme na lodi, přičemž držíme kormidlo pevně v rukou, abychom se co nejdříve dostali domů, kde na nás čeká někdo milý, na něhož se těšíme a vezeme mu třeba dárek. Také se můžeme těšit, jak budeme doma radostně tvořit či dělat něco užitečného. Jenže když se přitom přespříliš zasníme a přestaneme být bdělí, může se stát, že už kormidlo nedržíme dostatečně pevně.  A najednou se nepozorovaně přiblíží někdo zlovolný, kdo na něj zatlačí tak, že tím změní směr naší plavby. Takže místo toho, abychom pluli k domovu, budeme směřovat třeba přímo na nebezpečné útesy, které mohou rozbít naši loď, což nám i bližním způsobí bolest a utrpení.

Chceme-li se vyhnout takovémuto nepříjemnému prožívání, měli bychom v prvé řadě „držet kormidlo pevně v rukou“ – jinak řečeno je nutné mít pevné vnitřní přesvědčení o správnosti směru našeho usilování. Též je nezbytná silná vůle v duchovním slova smyslu. Poté se nebudeme podřizovat zavádějícímu nátlaku ani přijímat cizí zmatené myšlenky. Rovněž bychom měli být stále bdělí a nepodléhat lenivým pocitům či sebechlácholení, že se nám zde nemůže nic stát. Vždyť v našem pozemském viditelném i neviditelném okolí se vyskytuje nemálo zlovolných duší, jež mají zavádějící až útočné myšlenky. Tzv. astrální okolí je doslova „zamořeno“ chaotickými myšlenkovými a dalšími ošklivými formami, což můžeme nezřídka prožít i ve zmatených snech, na něž si po probuzení vzpomeneme.

Měli bychom si též uvědomit, že v tomto světě se můžeme setkat s rozličnými způsoby vychytralého našeptávání a rafinovaných svodů. Lze je též popsat jako škodlivé formy, jež se nás snaží nasměrovat chybným směrem – aby nás zavedly do temných úrovní, v nichž budeme prožívat bolest a utrpení.  Kvůli tomu se snaží zatemnit naše vnímání a myšlení, abychom neviděli tu pravou stezku, po níž máme kráčet, chceme-li se dostat do světlých úrovní radostného tvoření (vysvětlení těchto pojmů naleznete v knize JAK OCHRAŇOVAT ČISTOTU DUŠE). Přijímejme již proto jen světlé proudy a krásné inspirace, jež nám i ostatním pomáhají stoupat vzhůru! A udržujme v čistotě všechny složky naší osobnosti – tzn. nejen naše pozemské tělo, ale i naše vnímání, mysl a city!

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mária
Mária
1 month ago

Človek má v sebe mnoho vnútorných hlasov. Nebudeme tu riešiť to čo 250 rokov už vyskúmali všetky odvetvia psychológie, hypnózy a autohypnózy a ďalšie.

Ako zistíme či je vnútorný “radca/hlas” pravý?
Jednoducho keď naše svedomie pozrie na výsledok, kam nás to priviedlo. Vidíme, ýe potrebujeme mať čisté, nepoškvrnené, panenské svedomie.

Ako to získať? Opäť ľahko. Opakovaním Božieho mena. Každý si si zvolí či už Krista, Budhu, alebo priamo Božie meno, slabiku ÓM/AUM.

Pravidelne tri krát denne trebárs hodinku, v duchu, či nahlas. Osamote. Plný vďačnosti, radosti. Bez očakávania.

Existujú ľudia, ktorí po mnoho životov vedú duchovný život. Má to bočný efekt. Boh im dovolí vo väčšine životov si na to pamätať. A preto už v detstve majú múdrosť a skúsenosti tisícročných mudrcov.

A prečo je svet taký aký je? Každý si odpovie na otázku sám: A NÁSLEDUJEM TAKÝCHTO ĽUDÍ JA SÁM? VERNE, DENNE, AŹ ZA HROB?