Informácie vedúce k poznaniu

Výsledok vyhľadávania

Výsledky pre dopyt „ vakcina “
Ako vakcína zmení náš energetický status?

Ako vakcína zmení náš energetický status?

Urobila som energetické náhľady niekoľkých ľudí, ktorí sa rozhodli chrániť svoje zdravie a kolektívnu imunitu injekčným podaním tejto látky. A zdá sa, že jej účinky sú oveľa hlbšie, než si mnohí myslia… Vysvetlenie: Obrázok - pôvodný energetický stav zdravej bytosti,...

preèítajte si viac