Zlatý vek, Boží súd, čo nás čaká a naša úloha v tom všetkom

05/09/2021 | Duchovné pravdy, Úvahy

Chcel by som načrtnúť niečo o tom, v akých časoch sa nachádzame, aby nám to pomohlo pochopiť rozmer týchto časov, pretože niektorí to stále nechápu a zároveň sa pokúsiť načrtnúť, akým smerom sa asi veci budú uberať. Nie je to žiadna predpoveď ani nič také, pretože ja to neviem. Veď prečo by som aj mal? Prečo by sme mali poznať Boží plán? Aby sme sa nesnažili? Veď práve preto ten plán nepoznáme a z rovnakého dôvodu si nepamätáme minulé životy. Jednoducho by sme nevyvíjali vlastné sily, určité veci by neboli skutočne vnútorne prežité a tak by sme tým nič vnútorne nezískali, neposunuli by sme sa. Nebudete v napätí pozerať ani na film, ktorý ste už videli a teda viete, čo sa bude odohrávať.

Tento text slúži len ako pripomenutie, že tieto časy sú naozaj biblické a nejde tu len o vyčistenie zla. Toto je len nevyhnutnosť, ktorá sa musí udiať predtým, ako sa začne pevne ukotvovať nový svet. Pre svetlo je to špinavá práca, ktorú musí kvôli nám robiť a mali by sme za to pravidelne ďakovať. Som do hĺbky duše vďačný, že smiem byť súčasťou týchto úžasných časov. Aj keď sa snažím sústrediť hlavne na svoj posun, teší ma, že som súčasťou tohto hnutia za vyslobodenie ľudstva a že vás môžeme o tom každodenne informovať. No chcel by som načrtnúť širší obraz o aktuálnom dianí, pretože niektorí si toho stále nie sú vedomí.

Čo znamená, že sme v Božom súde?

Boží súd znamená triedenie zŕn od pliev s následným nastolením zlatého veku. Nie je to krátkodobá udalosť, ale presne to sa teraz deje. Niektorí si myslia, že sa teraz vyčistí všetko zlo, vytrestajú sa vinníci a ovce, a potom tu budeme naďalej žiť všetci v láske a porozumení. Áno, budeme takto žiť, ale nie všetci! Mnoho ľudí tu medzi nami nebude, lebo neprejdú Božím sitom. Nadchádzajúca doba bude patriť len tým, ktorí si nosia svetlo v duši, a preto nás mnoho duší jednoducho opustí. To rozdeľovanie ľudí je prirodzený proces. Je to oddeľovanie zŕn od pliev. Nebude to zo dňa na deň, no v princípe tu medzi nami v budúcnosti nebude pobývať množstvo duší. Možno to bude dokonca váš partner/rodič/dieťa a tak to prosto je. A mať svetlo v duši neznamená, že je človek podľa našich pomerov milý a dobrý. To, že je človek dobrý neznamená, že je aj dostatočne duchovne zrelý zúčastniť sa na vzostupe ľudstva a budovaní nového veku svetla. Táto doba je niečo úplne iné ako to, čo sme ako ľudstvo doteraz zažili. V tejto dobe neobstojí žiadna vlažnosť ducha. Doteraz nám bola ponechaná slobodná vôľa tvoriť alebo ničiť, ale teraz je čas priniesť výsledok práce na nás samých, je čas zodpovedať sa pred Bohom! Preto to oddeľovanie zŕn od pliev, preto je dnešná situácia vo svete taká vypätá a ťažká. Núti to vyplávať na povrch všetko, čo sa v nás skrýva a tým sa sami súdime. Sami si vyberáme, či sa chceme zúčastniť vzostupu, alebo sa vydáme cestou zániku. Boh nás netrestá, to my sami sa trestáme. To, čo sa momentálne deje vo svete sú jednoducho plody našich semien a aj to vo veľmi zjemnených účinkoch vďaka Božej milosti.

Netvrdím, že ľudstvo sa súdi len na vakcíne, samozrejme ide o duševný stav jednotlivca, avšak to, že niekto na tú vakcínu uteká napovedá veľmi mnoho o duševnom stave toho dotyčného, pretože práve tieto situácie prinútili človeka rozhodnúť sa medzi svetlom, alebo temnotou. U mňa vakcína síce vyvoláva niečo ako rozsudok smrti, no myslím si, že tí, ktorí si to dali z donútenia, prípadne sa nechali nejakým spôsobom oklamať a časom prejavia úprimný záujem o zmenu, bude im umožnené zvrátiť účinky týchto toxických “koktejlov.”
No hovorím vám na rovinu, že človek ktorý bol celý život tvrdý materialista, a ešte teraz k tomu utekal na vakcínu, ktorá ho ešte viac spojí s nízkymi energetickými úrovňami, je stratený. Ak v ňom predtým niekde hlboko nesídlil potenciál ku svetlu, tak si teraz úplne odrezal cestu k vzostupu. Preto sa nepozerajme na svet cez ružové okuliare namočené v mede, ale pochopme situáciu takú aká je. Zmäkčilá láska nám zaslepuje zdravý pohľad. Boh nie je všeodpúšťajúci a všemilujúci bez podmienok. Boh sa vždy zachvieva v láske, pretože on sám je láska, avšak v pravej spravodlivej láske, nie tej pokrivenej, ktorú uctievajú ľudia. Práve teraz sme v časoch Božieho hnevu, teda jeho spravodlivosti, pretože vždy dostaneme len to, čo si zaslúžime. Boh je veľmi milosrdný, dal nám až príliš veľa šancí, avšak teraz od nás očakáva nejaký výsledok! Bude sa s láskou a ochotou starať o nádherne rozkvitnuté kvetiny, avšak nie o burinu! Teraz kolobeh diania vo stvorení dospel do takého bodu, kedy je podmienkou ďalšieho vzostupu jednoducho nutnosťou určitá duchovná zrelosť, pretože ak sa má na Zemi ukotviť svetlo a vybudovať praobraz duchovného raja, je potrebné odstrániť všetko škodlivé, čo tomuto vzostupu zabraňuje. Preto nie je smerodajné, či ste navonok dobrý človek ale to hlavné a smerodajné v týchto časoch je naša schopnosť duchovného prebudenia! Pamätajte, že Boh nepotrebuje nás, ale to my jeho!

Čo je našou úlohou v dnešnej dobe?

To, že sme v Božom súde znamená, že tu ide o to, kým sme vnútri. Nejde tu o to, čo vieme. Ide o to ukázať, či sme skutočne deti svetla a snažíme sa sformovať na obraz Boží. Jedna vec je vedieť o celoplanetárnom čistení zla, ale druhá a dôležitejšia vec je tá, kým sa na tejto ceste staneme. Temné sily predsa mali taký záujem o naše duše z nejakého dôvodu.

Našou úlohou v dnešnej dobe je jednoducho prebudiť sa na duchu, kde je to možné prebúdzať aj ostatných a rozsievať do sveta svetlo, pravdu a lásku. My prebudení pomáhame ničiť starý systém, poukazujeme na jeho chyby, vyťahujeme na svetlo sveta tú najhoršiu špinu a necháme ju spáliť na slnečných lúčoch pravdy. Pomáhame pravdou ničiť pozemské zlo, ktoré sa tu v takej hojnej miere usadilo, no zároveň pomáhame budovať nový svet, pomáhame ukotvovať prvé lúče nadchádzajúceho zlatého veku. Robíme jednoducho to, čo cítime, že je správne. Nejestvuje presný návod na to, čo máme robiť. Každý to cítime vnútri a ide len o to, či tento vnútorný hlas počúvame. Niekto je viac duchovne založený a pracuje viac s energiami, niekto ide vyjadriť nesúhlas na protest. Prosto všetci sme iní, no je dôležité vyjadriť svoj odpor a nesúhlas so súčasnou situáciou a túžbu vybudovať nový lepší svet. Nezáleží na tom ako to vyjadríme, no všetko závisí na našom postoji! Všetko to je hra energií a preto je dôležitá činnosť!

Aj ľudia, ktorí robia viac duševnú prácu, toto duchovno nejakým spôsobom pretavujú do hmoty. Sme predsa duchovné bytosti v tomto hmotnom svete práve preto, aby sme to duchovné v nás pretavili do bežného života. Pokiaľ by sme všetci len bez zaujatosti meditovali a nevšímali si nič naokolo len preto, že by nám to mohlo “znížiť vibráciu,” nič by sa zmenilo. Neočierňujem meditáciu ani duševnú prácu, sám pracujem viac na tomto poli, avšak opakujem, že je dôležité, aký postoj k veciam zaujmeme a vždy musíme energiu v nás nejakým spôsobom vyjadriť. Nemá to byť tak, že my prebudení sa nebudeme zaujímať a budeme sa v tichosti venovať rôznym meditáciám, aby nám bolo dobre. Nám by síce bolo dobre, no svet okolo nás by začal čoraz viac upadať do úplných pút temnoty, pretože my by sme sa nezaujímali. Takže nepestujte v sebe nezaujatosť a robte jednoducho to, čo cítite. Pretavte svoju energiu do rázneho postoja. Prišli sme na túto zem predsa preto, aby sme boli činní!

Čo znamená pojem zlatý vek a kedy tam budeme?

Pravú podstatu toho, čo znamená zlatý vek pochopíme až neskôr, keď budeme na to dostatočne zrelí, no v podstate ide o to, že tu dole vytvoríme raj na Zemi a budeme sa zachvievať bezprostredne v Božej vôli, ako to malo byť od počiatku. Už nás nebudú ovládať temné sily, ktorým sme prepožičali moc a pootvoríme si náš duchovný zrak. Nie je to niečo, čo je tam vonku, ale je to niečo, čo je vo vnútri. Je to v nás.

Starý svet fungoval na princípe rozumu bez zásahu duše, z čoho vznikali samozrejme len nízke formy ako materializmus, závisť, klamstvo a všetky nízko sa zachvievajúce formy. Zlatý vek bude naopak postavený na ľudskej duši, teda na vnútornej hodnote človeka. Nedovolím si tvrdiť, ako presne budú veci vyzerať, ale svet bude naopak v každej oblasti. Keďže skoro vo všetkom sa šlo naopak, teda cestou rozumu, z čoho vzišlo všetko zlo, teraz sa pôjde cestou duše a všetko sa bude budovať na čistých hodnotách. Teraz dostanú šancu svetlí a čistí ľudia. Školstvo, medicína a všetky oblasti budú fungovať úplne inak. Je to prestavba sveta. Viac sa presadí a bude sa uznávať oblasť duchovna a práca v tejto oblasti a podobne. Zmiznú vojny, chudoba..

Kedy na Zemi nastane zlatý vek?

Je to v závislosti od toho, čo presne si predstavujeme pod pojmom zlatý vek. Nebude to zmena zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac. Vo všeobecnosti však môžeme nazvať rok 2021 rokom začiatku pádu starého a začiatkom vzostupu, ktorý bude trvať mnoho rokov a bude sa len stupňovať. Tie zmeny na iných úrovniach samozrejme trvajú ďaleko ďaleko dlhšie, avšak bavíme sa tu o viditeľných zmenách už pretavených v našom hmotnom bytí. Úplný zlatý vek tu bude až po očistení a úplnom roztriedení ľudí, teda oddelení zŕn od pliev. Nie je to tak, že do niekoľko mesiacov tu budeme žiť všetci v šťastí a mieri. Umožnili sme ako ľudstvo vytvoreniu jednoducho príliš veľa zla, a preto to nepôjde tak hladko a hlavne rýchlo vyčistiť. Ten tlak, ktorý všetci tak pociťujeme tu bude minimálne niekoľko rokov, len bude meniť formy. Čakajú nás obrovské zmeny a to sa predsa nestane len tak jednoducho. Zvlášť keď musí celý starý systém padnúť. Nenaznačujem žiadne katastrofické scenáre, no treba mať na pamäti, že tie zmeny neprídu možno tak rýchlo ako by sme si priali. A hlavne nie tak jednoducho! Bude to bolestivý proces zrodu nového.

Čo nás teda čaká?

V prvom rade nás čaká odhalenie zla, ktoré nás po celý ten čas ovládalo. Dúfam, že sa tak začne diať ešte koncom tohto roka. Ale bude to len začiatok a tiež to bude pochopiteľne nejakú dobu trvať. Doteraz to bolo akoby všetko pod pokrývkou. Nebolo to ani tak schované, ono to vždy bolo celkom zreteľne na očiach, len ľudia to nechceli vidieť. No teraz sa k nám prebudeným pridáva čoraz viac duší a to je veľkým katalyzátorom odhalenia pravdy, takže čoskoro sa to odhalí všetkým, ktorí by si najradšej predtým schovali hlavu do piesku. Neviem, čo všetko sa rozhodnú na začiatok odhaliť, ale ono to príde. Pred odhaľovaním nás ešte pravdepodobne ešte čaká ešte posledný tlak na vakcíny a s tým súvisiacim šialenstvom. Treba to jednoducho vydržať, treba pevne stáť vo viere a vyjadrovať odpor všetkému, čo neslúži svetlu.

Po odhalení zla príde verejný pád starého systému, pád všetkých vlád so súčasným budovaním nového systému založeného na ľuďoch, nie na korporátnych hajzloch. Nič sa nemôže nechať na náhodu, a preto všetko nečisté sa musí zmeniť alebo zničiť. Pravdepodobne nastane aj prestavba hraníc/národov a Slovensko a Česko hrajú v tomto významnú úlohu, pretože sme najviac duchovne zrelé/vyvinuté národy. Duchovne najviac rozvinutá rasa je biela rasa. Keď to zúžime, dostaneme sa do Európy, a keď to ešte viac zúžime, zostane nám srdce Európy, odkiaľ vzíde nové svetlo do celého sveta. Slovensko predstavuje ženský princíp, teda viac tú duchovnú stránku a Česko mužský, teda ten aktívny princíp. Dohromady tvoríme jing a jang. Spolu sme celok, a preto sa aj spojíme. Už chápete, prečo nás oddelili? A prečo sme boli v tejto dobe pokusnými králikmi globalistov? Jednoducho potrebovali najskôr zničiť to najväčšie svetlo na Zemi a hlavne sme sa nechali, dovolili sme to.

V najbližších rokoch nás bude určite postihovať čoraz viac prírodných katastrof a už to nebudeme môcť všetko zvaľovať na HAARP. Neviem nakoľko sa naplnia biblické proroctvá, pretože mnoho sa zmenilo vďaka inkarnovaným svetlým dušiam, no žijeme skutočne v biblických časoch a to znamená, že niektoré mestá/oblasti možno zaniknú, potopia sa a podobne.. Pretože toto nie je len prestavba spoločnosti, ale prestavba sveta. Prírodné katastrofy znamenajú finálne čistenie Zeme. Všetko sa to bude diať v závislosti od toho, kde sa vytvorilo príliš veľa myšlienkových foriem a v akej sile a účinkoch. Myšlienkové formy sú zhluk/zhromaždisko našich myšlienok, ktoré tvoríme ako kolektív. Pokiaľ je na určitom mieste príliš veľa zla, tieto myšlienkové formy sa sformujú do určitej prírodnej katastrofy, napríklad tornáda a podobne. Teraz v čase súdu nás jednoducho postretne všetko to, čo sme vytvorili, aby sme sa z toho očistili a to v zrýchlených účinkoch. Je to naša karma. To, čo sa bude diať bude vždy len odzrkadlením duševného stavu danej oblasti. Nič však nie je presne stanovené, udalosti smerujeme svojou schopnosťou sa duchovne prebudiť. Máme obrovskú silu vytvárať krajšiu budúcnosť a zmierniť až odvrátiť negatívne účinky kolektívnej karmy ľudstva.

A čo je najdôležitejšie, bude sa učiť o Bohu, o jeho vôli a zákonoch, o duchovnej oblasti človeka a to pravdivo! Odpadnú všetky falošné duchovné smery a učenie cirkvi. Pretože len človek vedomý stojí správne v tomto stvorení a vtedy dokáže skutočne duchovne tvoriť.

Úplný zlatý vek sa nastolí až príchodom Syna Človeka! Jeho príchod nebude len obrazný, ale bude vtelený do človeka z mäsa a kostí, tak ako to kedysi bolo u Ježiša. Až jeho príchodom, teda oznámením sa započne skutočná tisícročná ríša. Už len touto skutočnosťou by mal každý človek v duši cítiť veľké zachvenie a na základe toho si uvedomiť, v akej prevratnej dobe žijeme.

Tento text vznikol len pre približné načrtnutie toho v akých časoch sa nachádzame, aby sme si dokázali udržať božský nadhľad, no nezabúdajme, že život sa deje tu a teraz! Budúcnosť nepoznáme preto, pretože takto nás to núti byť živými a skutočne prežiť každú chvíľu, každý stupeň nášho vzostupu. Preto si môžeme dovoliť lietať v oblakoch, len keď naše nohy stoja pevne na Zemi. Robme vždy to, čo je dôležité robiť tu a teraz. Krok za krokom ku krajšej budúcnosti. Každý sám a všetci spoločne.

Zároveň mal text poukázať na to, že nás čakajú skutočne prevratné zmeny a že to nie je len o pozemskom vyčistení zla ale siaha to ďaleko hlbšie.

Hlavný zmysel dnešných časov je duchovné prebudenie a zlatý vek je o tom byť bližšie k Bohu. Preto je dôležité zahorieť v duši, hľadať Boha.

Daniel

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
rudo
rudo
2 years ago

ku teme rozdelenie cesko-slovenska.

moj pocit hned od roku 1989 bol, ze predsa tu odpornu energiu Havla a celeho jeho gangu nemozme trpiet a ze sa ho musime cim skor razne a definitivne zbavit.
toto nebolo mozne jeho odstranenim, kedze mal v cesku obrovsku podporu.
ak to takto citilo vela slovakov a vysielali energiu oslobodenie sa od Havlizmu, tak sa to materialne vyriesilo tym ze sa Sloviensko odtrhlo.

figurky ako Meciar Klaus atd, boli len realizatormi uteku Slovienska od prisery menom Havel.

podla mna rozdelenie bolo nutne aj z hladiska, ze sme si museli kazdy to svoje ZLO odzit odhlait a zbavit sa ho, napriklad teraz sa ZLO menom LIPSIC nemohlo schovavat pod patronatom Prahy.

najprv si musiem kazdy narod to svoje ZLO vycistit aby sme sa mohli ocisteni zase spajat.

polarexplorer
polarexplorer
2 years ago

Ďakujem Daniel.

Maria Nesmeriova
Maria Nesmeriova
Reply to  polarexplorer
2 years ago

Dakujem Daniel, nie je to ľahke, verme si a pomahajme si…🙏🙏🙏

Dana
Dana
2 years ago

Ďakujeme p.Daniel. Za mňa najkrajší príspevok vôbec!
Úplne s ním ladím a som vďačná, že to niekto takto vyjadril.
Viem prečo som hovorila, že vašu duchovnú úroveň je možné spoznať podľa toho, čo píšete.
Už včera som chcela napísať komentár k posledným News, ale napísal ste to v podstate týmto článkom vy.
V posledných správach sami priznali, že armáda sa zapojí až tesne predtým ako sa bude zdať byť všetko stratené a že Trump alebo niekto iný nastúpi. Takže to stále menia a sami si nie sú istí.
Celý čas mi to nesedelo, až príliš ho vzývali ako jedinú možnú záchranu pre svet. Čím nechcem spochybnit jeho zásluhy v boji s temnom! Ale tou jedinou poslednou záchranou je Boží syn/Syn Človeka, jedine On s jeho svetelnou armádou môže poraziť zlo na Zemi (toto bude trvať ešte roky, aktuálne sme vo vrchole prvej fázy očisty). Mnohé proroctvá o tom vypovedajú. A jeho príchod nebude len symbolický, ale stane sa aktom, presne vtedy, keď už sa bude zdať všetko stratené a nie keď sa podľa News prebudí 80percent ľudí. Toto nie je možné, keďže 1/2 populácie tvoria temní a 1/3 nenapraviteľní temní, ktorí pôjdu do rozkladu ducha.
Stále hovorím, že treba selektovať, treba kriticky myslieť a zároveň používať intuíciu. Je to také jednoduché.
Záchranou je poznanie Božích zákonov, ich pretavenie do hmoty, neochvejná viera, pevné chcenie a túžba po svetle.
Ďakujeme za dátovanie autorom 🙏

matyas
matyas
2 years ago

Cyril disappeared 😂 Ne vážně, komentář o tom že Československo by se už nikdy nemělo spojit tady pravděpodobně dlouho nepřežije 😂

Martin Kováč
Martin Kováč
2 years ago

Krásny a poučný článok 😇❤️ pekne zhrnuté 👌🏼 ďakujem 🙏

Seneca
Seneca
2 years ago

Skvely clanok, vdaka za svetlo z neho ziariace. Basnicka otazka. Co ak sme vsetci Synovia Cloveka a uz sme tu, len je treba aby sme to pochopili a zacali zit Zlaty Vek.
Citujem, Ak uverite, budete ine zazraky robit……Uverit mozme vdaka poznaniu, uceniu sa, vzdelavaniu, hladaniu pravdy…..a pravda Nas oslobodi a budeme vediet……

Lumír Láska
Lumír Láska
2 years ago

Zlatý Věk už nastal – pro toho, pro koho je to už přijatelné je Syna Člověka je ZDE:

https://www.srdce-dharmy.cz/

🍀💜🕉️

Zuzana
Zuzana
2 years ago

Čo by na tento článok povedal Jirko Ledvinka?

Israismael
Israismael
2 years ago

Vysvetlené všetko dokonale…Až mám dojem že tento Daniel je znovu reinkarnovany biblický Daniel…Myslím to vážne nie ironicky,pretože:Daniel 12:13 SSV
Ty však choď ku koncu a odpočívaj! No potom vstaň k svojmu údelu na konci dní!“