Zakázaná história

17/05/2021 | Tajné, Zaujímavosti

Celá história, ale aj súčasnosť je pretkaná vzťahmi s entitami z iných planét. V starých spisoch a EPOS je zaznamenaných plno veľmi dôležitých informácií o dejinách ľudstva, ktoré oficiálne história tají, ignoruje alebo znevažuje. Okrem iného sa v rôznych spisoch opisuje, ako sa bohovia Anunnaki Nefilimovia pred 200 tisíc rokmi podieľali na vytvorení človeka ako robotníka, záhradníka a baníka, ktorého potrebovali najmä pre ťažkú ​​prácu pri ťažbe rádioaktívnych rúd. Práve rádioaktívne paládium a genofond Anunnaki Nefilimov vytvoril základ fyzického tela človeka. V tom čase vrcholili vojny medzi Reptiliánmi a humanoidmi na planéte. 
Pretože Anunnaki Nefilimovia boli veľmi bojovní, postupne vytlačili reptiliánske entity z planéty. Časom však stratili tieto bytosti záujem o osud nimi vypracovaného ľudstva, pretože nenapĺňal predstavy o pokornej a výkonné pracovnej sile. Po dlhých nezhodách so svojimi bratmi Anunnaki Elohim o úlohe a osude ľudstva sa vzdali zodpovednosti za jeho ďalší vývoj, ktorá im patrila podľa kozmických zákonov. Sľúbili, že trvalo opustia slnečnú sústavu a túto zodpovednosť prevzali Anunnaki Elohim. Tí ľudstvo učili a pozitívne smerovali. Odovzdali ľudstvu veľké množstvo dôležitých informácií zo všetkých vedných odborov. Tento vzostup ľudstva trval až do doby 3500 rokov pred Kristom, kedy Anunnaki Elohim opustili slnečnú sústavu a odovzdali správu krajiny ľuďom s návodom ako žiť a spravovať veci na planéte.  
Bohužiaľ na to čakali na okraji slnečnej sústavy porazenej reptiliánske bytosti, ktoré sa vrátili na našu planétu a spolu s ďalšími entitami negatívne zameranými voči ľudstvu a vybranou skupinou skorumpovaných rodov ľudí, ktorí zradili svoju ľudskú podstatu, vytvorili projekt tzv. Veľké dielo vekov. Založili Babylonské bratstvo, ktoré začalo postupne manipulovať ľudstvo s cieľom jeho zotročenia a zamedzenia ďalšieho významného evolučného vývoja. Hlavným cieľom bolo totálne ovládnutie planéty a to, aby obyčajní ľudia nezistili, o čo ide.

Tak začala doba vojen, nevedomia, temna, chaosu, korupcie, dogmatického náboženstva, násilia a obmedzenosti. Koalícia pre ľudstvo negatívne zameraných mimozemských entít spolu s vybranými skorumpovanými ľudskými rodinami rozdelila ľudstvo na zasvätených, ktorí mali prístup k dôležitým informáciám a na veľkú väčšinu nevedomých, ktorá sa prepadala čím ďalej tým viac do informačnej temnoty. Tieto rodiny a dosadení panovníci sa mocensky opierali o svojich mocných sponzorov a tak sa stávali víťazmi vo vojnách, bitkách a mocenských hrách. Táto malá skupina zasvätených, kňazov najrôznejších cirkví a vládcov potom ľudstvo zašliapavala a evolučne degenerovala. Výmenou za zverenú moc, bohatstvo a technologické informácie sa potom vládcovia podieľali na postupnom zotročovaní ľudstva a na vytváraní negatívnej energie, ktorá tryská pri popravách, mučení, zabíjaní vo vojnách, satanistických rituáloch, pri krvavých obetiach bohom a pri akomkoľvek násilí, zrade, utrpení a hneve. Touto energiou sa živia negatívne entity, ktoré sa pridali ku koalícii nepriateľsky zameranej voči záujmom ľudstva. Ak ste len trochu všímaví, iste si uvedomujete, ako komerčná spoločnosť, ktorá je zatiaľ plne v rukách globálneho mocenského systému, otvorene alebo skryto propaguje násilie a negáciu všetkého druhu (negatívne správy, krv a násilie vo filmoch, utrpenie v seriáloch atď.).

Dlhú dobu trvalo ľudstvu, než pochopilo hru, ktorá sa s ním hrá a tiež ako sa mu podarilo objaviť skutočného vinníka chaosu, vojen a násilia na planéte. Pravda je postupne nachádzanie tiež vďaka informáciám z dlhodobo strážených a utajovaných starých eposov Ulema a Ramadoš, ktoré začali ich správcovia a strážcovia podľa dávnych inštrukcií Anunnaki Elohim zverejňovať koncom 20teho storočia v čase tesne pred avizovaným návratom Anunnaki Elohim na našu planétu (rok 2022). Tieto spisy spravovali lámovia v Tibete a jeden pastiersky národ v Južnom Jemene. Vďaka svetelným bytostiam, ktoré pochopili, že bez určitej pomoci a inšpirácie by ľudstvo ťažko hľadalo východisko z tejto situácie, došlo k obrovskému posunu v informovanosti ľudstva prostredníctvom ezoterických informátorov a bývalých spolupracovníkov tajných kozmických programov. Následne potom časť prebudeného ľudstva vytvorila ešte väčší mandát pre ešte konkrétnejší pomoc utlačenému ľudstvu. Koalícia svetelných a ľudstvu pozitívne naklonených síl prevzala väčšinu podzemných základní, ktoré ovládal globálne mocenský systém vrátane niektorých entít nepriateľsky naladených voči ľudstvu. Tým globálne mocenský systém prišiel o mocnej sponzorov, a hoci stále ovláda väčšinu štruktúr celosvetovej spoločnosti, je obrovská šanca, že prebudená verejnosť rýchlo zmení dlhodobo žalostný situáciu na planéte.

Dejiny píšu víťazi a tak aj historické skutočnosti sú zmenené a popisované tak, ako to vyhovuje temným silám. Falošná história je ľudstvu podsúvaná preto, aby žilo v nevedomosti, stratilo svoje prirodzené korene a bolo lepšie manipulovateľné. V roku 1840 poverilo britské národné museum Sira A. Henryho Layarda, aby začal s vykopávkami medzi Eufratom a Tigrisom. Objavil pod obrovskými pahorkami staré sumerské mestá a najstaršie písomné svedectvá tisíce hlinených tabuliek z doby 3800 – 4000 rokov pred Kristom. Sumeri poznali kanalizáciu, mali moderné stavebníctvo, školstvo, medicínu a mali rozsiahle vedomosti z matematiky a astronómie. Na jednom keramickom valčeku je dokonca nakreslená mapa celej slnečnej sústavy v správnom hmotnostnom aj vzdialenostnom pomeru jednotlivých planét.

Najdôležitejším spisom, ktorý bol nájdený v niekdajšej Mezopotámii je Epos Atrahasis. V texte sa okrem iného píše, že na planétu Zem zavítali pred 450 000 rokmi obyvatelia planéty Nibiru, Annunaki, kvôli zlatu, nerastom a ťažbe rádioaktívnych prvkov, ktoré potrebovali na záchranu vlastnej domovskej planéty. Annunaki sa usadili v údoliach Nílu, Eufratu a Tigrisu. Prvú skupinu kolonizátorov tvorilo 50 osôb a ich časomierou bol 1 shar 3600 rokov, čo bola doba obehu ich planéty Nibiru okolo Slnka. V textoch je zmieňovaný zakladateľ kolónie a panovník Enki – pán hlbokých vôd a jeho druhé meno bolo Nudimmud – ten, ktorý vie vytvoriť veci.
Je popisovaný ako mudrc, vedec, nositeľ kultúry, učiteľ, inžinier. Bol synom ANU vládcu Nibiru a bohyne Nanni.

Annunai podľa sumerských tabuliek boli obri a sumerské texty okrem iného podrobne opisujú ako “bohovia” vytvorili prvého človeka – robotníka Adama, ktorý pre nich ťažil zlato a neskôr sa tiež staral o záhrady EDIN. Tvorenie nebolo úspešné na prvý pokus. Annunaki potrebovali veľa času, než našli vhodnú genetickú kombináciu. Jedná sa o obdobie asi 200 000 rokov pred Kristom.

Pre zaujímavosť si pripomeňme, že podľa kontrolovanej “vedeckej” komunity začínajú ľudské dejiny v Sumerskej ríši 3800 rokov pred Kristom a pred týmto dátumom sme boli zarastení barbari a divosi.

Obrovské ľudskej kostry nájdené po celom svete 

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
polarexplorer
polarexplorer
2 years ago

Ďakujem Daniel.