Vzniká nový svetonázor, ktorý môže zmeniť náš pohľad na realitu

13/05/2024 | Zaujímavosti

Čo by sa zmenilo, keby vás od narodenia až doteraz učili, že sme všetci nejakým spôsobom skutočne prepojení? Čo keby bol základom vášho svetonázoru príbeh o vzájomnej prepojenosti, ktorý by vám dával najavo, že ste prepojení so zemou, rastlinami, zvieratami, ľuďmi a vesmírom spôsobmi, ktoré možno nie sú také samozrejmé? Nehovorím o tom v nejakej nadýchanej záležitosti, ale prakticky.

Nuž, ak ste vyrastali v domorodej kultúre, pravdepodobne by to už bol váš pohľad na svet. Teraz však vidíme, ako si toto chápanie razí cestu do západnej kultúry a hlavného prúdu myslenia.

Z vedeckého hľadiska si toto prepojenie môžete predstaviť prostredníctvom kvantového prepletenia. Kvantové prepojenie nastáva vtedy, keď sú dve častice vo svojom kvantovom stave od seba oddelené, ale keď niečo urobíte s jednou z nich, druhá urobí presne to isté bez ohľadu na to, aká je medzi nimi vzdialenosť.

Ak napríklad oddelíte dve častice na vzdialenosť 1000 míľ a “roztočíte” jednu z nich, druhá sa okamžite začne točiť rovnakým spôsobom. To naznačuje, že dve hmotné častice, hoci sú oddelené a vo vzájomnej vzdialenosti, sú stále nejakým spôsobom prepojené spôsobom, ktorému zatiaľ celkom nerozumieme.

Vedci tieto experimenty robili už mnohokrát a boli fascinovaní možnými vysvetleniami. Jedným z nich je, že informácie sa môžu šíriť oveľa rýchlejšie ako rýchlosťou svetla, čo je vysvetlenie, ktoré by pravdepodobne porušilo naše súčasné chápanie klasickej mechaniky. Druhým je, že sú stále nejako prepojené.

V roku 1965 boli u jedného páru jednovaječných dvojčiat vyvolané alfa mozgové rytmy ako výsledok vyvolania týchto rytmov konvenčným spôsobom výlučne u druhého páru. Ako je to možné? Ako je možné, že účastníci amerických vládnych programov diaľkového pozorovania vidia ľudí, miesta a predmety vzdialené stovky kilometrov len pomocou svojej mysle?

Ako v roku 1991 upozornil Čínsky inštitút pre atómovú energiu v štúdii archivovanej CIA:

“TAKÉTO JAVY A PARANORMÁLNE SCHOPNOSTI ĽUDSKÉHO TELA SÚ PRE BEŽNÝCH ĽUDÍ NEPREDSTAVITEĽNÉ. NAPRIEK TOMU SÚ SKUTOČNE PRAVDIVÉ.”

Moje vlastné skúsenosti s pozorovaním na diaľku a nelokalitou prostredníctvom praxe mi hovoria, že materiálne vysvetlenie, že tieto “schopnosti” nie sú možné a že ide nejako o chybu pozorovania alebo zbožné želanie, mi jednoducho nesedí.

V skutočnosti si osobne ani nie som istý, či potrebujem presne vedieť, “ako” to všetko funguje, ale vidím hodnotu v tom, že to skúmame a aké odpovede by to mohlo poskytnúť nášmu kolektívnemu pohľadu na svet. Ak by som mohol byť taký odvážny, stavím sa, že aj najväčší skeptici okolo týchto tém v hĺbke duše cítia, že existuje pravda o niečom “nehmotnom” v našej realite a že ľudia sú do nej priamo zapojení.

Napriek tomu si myslím, že je užitočné mať pochybnosti. Podľa mňa je však tiež veľmi dôležité, aby sme jednoducho nekonštatovali: “nemáme materiálne vysvetlenie, a preto je to nezmysel”. To je fatálna chyba v náboženskej a vedeckej dogme, ktorá sa dnes vyskytuje. Je to protivedecký názor, ktorý naznačuje, že už takmer všetko vieme.

Čo to pre nás znamená?
To, čo tu vidím, je posun, ktorý sa zrejme prejavuje ako semienko zasadené niekde v našom bytí. Možno sú to semienka zasiate predchádzajúcimi experimentmi alebo je to evolučný tlak v našom vedomí, aby sme sa neustále vyvíjali, možno oboje!

Tak či onak, niečo poháňa našu zvedavosť, aby sme si naďalej kládli otázky v tejto sfére, a pre vedcov, ktorí vystupujú mimo motivačnej štruktúry nášho súčasného vedeckého prostredia, sa vydávajú na fascinujúce územie.

Je možné, že sa navzájom ovplyvňujeme týmto kvantovým spôsobom? Ak áno, ako? Ovplyvňujeme niektoré veci a iné nie? Existuje akési “povolenie”, ktoré je potrebné udeliť na ovplyvňovanie určitých vecí? Ako to môžeme vedieť? Akým spôsobom môžeme ovplyvňovať prírodu, zvieratá alebo našu planétu? A čo iné planéty? Ako nás môžu ovplyvňovať iné planéty alebo možno dokonca iné dimenzie? Toľko zvedavých otázok.

Ale aj bez toho, aby sme sa púšťali do takýchto hlbokých otázok, sa môžeme jednoducho spýtať: nie je zrejmé, že našu realitu ovplyvňujeme jednoducho rozhodnutiami a činmi, ktoré robíme? Nevidíme, že aj keď sa zdá, že nejaké rozhodnutie ovplyvní len nás, v skutočnosti je možné, že ovplyvní viac ľudí – dokonca niektorých na celé generácie? Nenaznačuje už len toto hlbokú vzájomnú prepojenosť

Čo by sa zmenilo vo vašom každodennom rozhodovaní, keby ste si uvedomili, že ste prepojení s pôdou, zvieratami, sebou navzájom, komunitami atď. a musíte byť ich zodpovednými správcami? Čo keby ste sa, tak ako to robia mnohé pôvodné kultúry, pýtali, aký vplyv môžu mať vaše rozhodnutia a voľby na ľudí až 7 generácií po vás.

Môže byť ťažké rozšíriť naše vedomie o takýto pohľad na svet. Koniec koncov, boli sme vychovaní myslieť a vnímať svet cez svetlo oddelenia, čokoľvek iné nám pripadá cudzie. V skutočnosti sme sa vo veľkej časti západnej kultúry začali vysmievať a zosmiešňovať to, čo je mimo oblasti materiálneho. Dokonca sa vysmievame myšlienke, že by sme mali robiť niečo viac než len starať sa o seba… práve teraz. Ste hipisák, ak si myslíte, že 7 generácií hlboko!

Historik kultúry a ekoteológ Thomas Berry vnímal vesmír ako spoločenstvo bytostí, nie ako súbor predmetov. Jeho filozofia naznačovala uznanie prepojenosti všetkých vecí – prepojeného spoločenstva.

Samozrejme, vzájomné prepojenie je aj ústredným jadrom mnohých svetonázorov a spôsobov poznania prvých národov. Ako ľudia nesú v sebe zmýšľanie, podľa ktorého si uvedomujú, že všetko v našom svete a vesmíre je prepojené. Toto zmýšľanie posilňuje, že každý a všetko má svoj účel, je hodné úcty a starostlivosti a má svoje miesto v živote. Ako by sme sa mohli na Západe správať k nášmu svetu inak, keby boli tieto myšlienky zakorenené v našej kultúre? Namiesto toho je pre západný život typická dominancia nad všetkým a všetkými.

V komunitách Prvých národov prijímajú myšlienku vzájomnej prepojenosti prostredníctvom pojmu “Všetci moji príbuzní”. Ten ich spája s ich rodinami, komunitami, predkami a budúcimi potomkami, so zemou a so všetkými rastlinami a živočíchmi. Aj napriek tomuto odlišnému pohľadu na svet tieto kultúry vykazujú vedecké chápanie zeme, počasia, cyklov ročných období, liečivých a potravinových zdrojov, zberu úrody a vytvárania všetkého, čo potrebujú, z hojnosti prírody.

Ako vidíte, tento svetonázor nie je novou myšlienkou, ale myšlienkou, ku ktorej sa môžeme kolektívnejšie vrátiť. Je to samozrejme proces, nad ktorým sa môže každý z nás zamyslieť a prijať ho, na rozdiel od čakania na politika, ktorý nám povie, čo si máme myslieť o možnom smerovaní nášho sveta. Nové systémy a spôsoby bytia sa nachádzajú v každom z nás, a nielen vo vonkajších systémoch, ktoré vytvárame. Ak nedokážeme udržať nové svety v sebe, ako môžeme očakávať, že sa vytvoria?

Toto uvedomenie naznačuje, že sa musíme aktívne a angažovane podieľať na vytváraní lepšieho sveta. Nemusí to byť ani príliš komplikované. Preskúmajte nové myšlienky, zamyslite sa nad tým, prečo robíme veci, ktoré robíme, položte si otázku, či vám nové spôsoby bytia dávajú v hĺbke duše väčší zmysel, a spýtajte sa, ako môžete tieto myšlienky začať uplatňovať vo svojom živote.

Môže byť skľučujúce pokúšať sa “napraviť” svet a premýšľať, ako sa dá všetko zmeniť jedným ťahom. Z tohto dôvodu je najlepšie vnímať veci ako postup, ktorý sa začína vo vašom vnútri.

Začnite sami, ak sa cítite alebo sa spájate v spoločenstve okolo nových myšlienok, a naučte sa ich držať v čoraz väčších častiach vo svojom vnímaní. Teraz to môže byť trochu ťažké, pretože mnohí okolo vás možno takto neuvažujú, ale veci sa menia a menia sa rýchlo. Spomínam si, že pred 15 rokmi, keď som začínal s kolektívnou evolúciou, to vôbec nebola bežná téma rozhovorov. Teraz sa to tak rozrástlo, až sa tomu dá ťažko uveriť. Aj keď sa zdá, že na povrchu je málo podnetov na to, aby sme takto mysleli a boli takí, najmä v rámci našej súčasnej spoločenskej hry, je v tom veľa krásy a pokoja.

A pokiaľ ide o vedu, dochádza k rovnakému vývoju v myslení. Dochádza k akejsi renesancii, v rámci ktorej sa mnohí vedci otvárajú štúdiu vedomia a nehmotného.

Hoci popkultúra a médiá naznačujú, že je veľa dôvodov na obavy z našej budúcnosti, ja som veľmi optimistický a plný nádeje. Vidím, že sa dejú neuveriteľné veci a všetko, čo teraz zažívame, je výzvou na prebudenie, aby sme začali prijímať nový spôsob myslenia a bytia. Je to pôrodný kanál pre nový svet a vy ste jeho kľúčovou súčasťou.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments