Víra 2 (2/3)

09/05/2023 | Správy

Ale zpět k víře/nevíře.

Jsem opravdu skálopevně přesvědčen, že víra, resp. nevíra je pouze o znalostech, resp. neznalostech. Tuto svou vlastní teorii nehodlám nikomu vnucovat, ale myslím si, že by to mohlo být mnohým ku prospěchu. Ty, co neví nic, nechme pro tuto chvíli úplně stranou. Dál budu psát už jen o těch, kteří sice něco ví, ale mají problém s vírou, neustále oscilují mezi eufórií a depresí anebo už jsou v depresi trvale. Ty, kteří jsou trvale v eufórii tímto pozdravuji!

Jádrem pudla je podle mě nedostatečně vybudovaná a nedostatečně pevná znalostní základna. Ať už k této nedostatečnosti došlo z jakéhokoliv důvodu, tak tam je potřeba hledat příčinu a snažit se jí co nejdříve odstranit. Mnoho lidí se do roku 2020 politikou, ani svým vlastním zdravím příliš nezabývalo. Nějak žili a nějak jim to fungovalo. Nebyl dostatečně silný motiv se něčím takovým zabývat. Někteří měli tu smůlu, že byli „příliš zdraví“, takže nepřišli do přímého kontaktu se současným středověkým zdravotním systémem a uchovali v sobě iluzi o obětavých lékařích ještě z dob socializmu. Vůbec si nevšimli, že se zdravotní systém diametrálně a principiálně změnil. Další postiženou skupinu tvoří majetnější lidé, kteří díky svým finančním možnostem mohli proplout do dnešních dnů bez významnější kolize se systémem, a tudíž ani oni neměli vyloženě důvod něco studovat. A poslední skupinu tvoří lidé vysokoškolsky „vzdělaní“. Čím vyšší vzdělání, tím hůř pro ně. Jsou zarytě přesvědčeni o „své“ jediné správné a možné verzi chápání světa, a právě těmto lidem je nejtěžší vysvětlit, že mohou ve většině případů tyto naivní představy zmačkat a zahodit do koše. Ve vyšším věku je to opravdu těžké a málokdo to dokáže. Kognitivní disonance je tak silná, že mnozí raději opustí tento svět, než aby připustili, že celý život věřili nesmyslům.

Když potom v roce 2020 začalo být „horko“, bylo pro mnohé již pozdě začít dohánět své neznalosti a odhalovat narychlo a za ostrého běhu fungování celého Matrixu. Kdo se do této chvíle neuměl učit, neměl zažitý systém sebevzdělávání, neměl moc velkou šanci něco dohnat za předchozí promarněná léta. A když si takový člověk přeci jen něco nastudoval, tak jsou stejně jeho znalosti slabé, povrchní, chybí jim systém, odpovědi na klíčové otázky a z toho pramení neschopnost rozpoznat pravdu od mediální manipulace. Tito lidé snadno naletí na dezinformace pocházející z obou táborů. Když se pak taková rychlokvaška dozví, že i „hodná strana“ poslala nějakou kachnu do světa, srazí ji to na kolena a přestane věřit úplně všemu, mnohdy dokonce i sama sobě.

Na jednu stranu bych mohl napsat, že to hluboce chápu; málokdo měl ve svém životě tolik času, aby se mohl nepřetržitě vzdělávat v několika disciplínách. Známe to všichni, životní kolotoč, starosti o rodinu, zaměstnání, hypotéky, péče o nemocné rodiče, starosti s dětmi… ano, jasně, chápu to. Na druhou stranu čas ukázal, jak moc je tohle všechno důležité! Ten, kdo to do sebe nechal vpálit z důvodu neznalosti, či naivity, může teď už jen tiše přemýšlet o svém životě a přehodnocovat, jestli se přece jenom neměl raději zabývat užitečnějšími věcmi, než kterými se zabýval doposud.

Poslední 3 roky také ukázaly, že důvěřivost v „dobrotu světa“ a lidumilství jeho vládců, může být ruská ruleta s plným bubínkem a rychlý způsob, jak se sprovodit z tohoto světa. Doba „Sluníčkářů“ tady totiž již byla a je nenávratně pryč! Takže dodatečné vymlouvání, že „Já jsem na to neměl čas, protože jsem musel tohle a tamto a bla, bla, bla!“, „Rodina byla pro mě vždy na prvním místě a na nic jiného mi nezbyly síly!“, jsou ve světle posledních událostí spíš výmluvou, aby sám před sebou nemusel přiznat, že to zkrátka nedělal buď z pohodlnosti anebo z naivity.

A z toho všeho pak pramení nevíra. Lidé nejsou zvyklí se učit, neumí to a ve vyšším věku je těžké se to začínat učit. Nevědí, kde mají začít, a tak se probírají tunami zbytečností, než se doberou zrnka pravdy. Nejsou zvyklí rozpoznávat pravdu od lži a v současné informační smršti se to rozpoznává fakt blbě. Nevěří pravdě, protože ta je mnohdy tak za hranou jejich představivosti, že se bojí, že budou před svým konzervativním okolím za blázna… A tak by se dalo napsat dalších 50 důvodů, proč jsou nevěřící.

Pokusím se naznačit několik bodů, na kterých u mnoha lidí ztroskotává jejich víra:

 1. Znalost dějin temné strany (neboli DeepState, Kabaly, Chazarské mafie apod.).
  Jestliže vím, že toto zlo vládne lidstvu už tisíce let, v posledních 200 letech velmi intenzivně, a že v závěrečných 20 letech zařadil DS nejvyšší možnou rychlost, nemůže mě překvapit, že za tu dobu zdokonalili své metody lží, manipulací a ovládání mas natolik, že jsme to až do nedávna prakticky neměli šanci odhalit. Jejich mistrovství přešlo ve virtuozitu a zasáhlo všechny aspekty našich životů. Není vůbec snadné se v tom zorientovat, proto je znalost dějin a časové linie tak nesmírně důležitá. Uvedu jenom takový blbý příklad: Představte si fotbalový zápas, při kterém mají obě družstva stejné dresy. Ten, kdo přijde na zápas pozdě, bude z toho úplně zmatený a nebude schopen se v hráčích orientovat. Když bude někdo na hřišti od časného rána a uvidí přijíždět jednotlivé týmy, uvidí odkud přijely a čím přijely, kdo je jejich trenér, kdo jsou jejich fanoušci, bude jim vidět do karet od samého začátku, takže se v tom bude i při hře lépe orientovat.
  Sepsat dějiny temné strany se už některým výjimečným bytostem zčásti podařilo, ale stejně zůstanou některé úseky nezmapované, dokud nedojde k úplné porážce zla a následnému odhalení. Ale i to, co do teď víme, stačí k tomu, abychom znali hrubou kostru. Když to vezmeme heslovitě, a jen 200 let zpětně, tak dokázali vyvolat masivní zkázu Tartárie někdy začátkem 19. století, vymazat celé dějiny této vyspělé civilizace a zahladit po ní téměř veškeré stopy na neuvěřitelně velkém území. To už samo o sobě je pro nás těžko představitelný úkol. Následně pak sepsali novou historii tak, jak to vyhovovalo jejich cílům. Jakmile se objevilo jakékoli nebezpečí prozrazení klíčových informací, nelitovali vynaložit neuvěřitelně velké prostředky k jeho eliminaci. Máme za sebou dvě století vražd géniů, statečných mužů a žen a krádeží veškerého lidského pokroku. To vše na oltář udržení hrstky zločinců u moci.
  I. a II. světová válka a dalších cca 200 lokálních válek všude po světě, Titanic, komunizmus, socializmus, kapitalizmus a desítky dalších -izmů, epidemie a pandemie, civilizační nemoci, rakoviny, AIDS, pád dvojčat, rozpad Sovětského Svazu, rozpad Československa a tisíce dalších katastrof, to jsou všechno jen povídky z jedné i druhé kapsy stále stejného autora. DS byl stále jen mocnější a bohatší a lidstvo v porovnání s ním jen zaostalejší, hloupější, chudší a nemocnější. Kvůli zákonům duality bylo jasné, že se vzrůstající mocí DS se musí někde objevit síla, která bude působení zla vyvažovat do rovnováhy. Vznikla Aliance, sestávající jak z uvědomělých politiků, vojáků, umělců a dalších světelných bytostí, tak i ze zástupců mimozemských civilizací. Především těch, které jsou k lidstvu přátelské (např. Plejáďané) a také těch, které se k lidem chovají neutrálně, ale zlo na Zemi ohrožuje už i existenci jich samotných. Kam až sahají úplné počátky práce Aliance se mi zatím nepodařilo úplně přesně zmapovat, ale lze říci, že akce Aliance začínají být viditelné ve veřejném prostoru od doby, kdy JFK vyhlásil válku CIA začátkem šedesátých let.

  Tak jak Aliance přitvrzovala, rozšiřovala se a zvětšovala svůj akční potenciál, stejně musela přitvrzovat i temná strana. Pád dvojčat byl přímý a rychlý důsledek pokusu o nastolení GESARA a zavedení kvantového finančního systému Aliancí. Arogantní DS musel udělat cokoliv, aby tomu zabránil a tím byla odstartována závěrečná otevřená válka mezi DS a Aliancí. Přesně od tohoto okamžiku už měl být každý člověk na světě ve střehu a měl vědět, že Zlo se už nezastaví před ničím. Šlo úplně o všechno, šlo o Zemi, o lidstvo, o rovnováhu v galaxii, o existenci této civilizace. Temnota, prostřednictvím umělé inteligence chtěla ovládnout úplně všechno a bylo nezbytné tomu zabránit jakýmkoliv způsobem. Proto JFK jr., proto diana, proto trump, proto putin, proto armáda. Až do roku 2016 DS věřil, že nemůže nikdy prohrát, že je příliš mocný, aby ho dokázala jakákoliv pozemská síla ohrozit. A v zásadě by měl i pravdu, protože kdyby byla Aliance postavena jen z pozemských bytostí a technologií, tak si ani nevrzla. Teprve po nástupu trumpa a současné likvidaci hlav 13 pokrevních satanských rodin, si DS musel poprvé uvědomit, že utrpěl historickou porážku. Tímto krokem vyprovokovala Aliance DS k závěrečné bitvě na život a na smrt a donutila Cabalu, aby vynesla své nejvyšší karty. A co měl satanáš v tu chvíli v ruce? To jsme věděli už nejméně 20 let-Covid, vakcíny, GreenDeal, Okrajinu, bezhotovostní digitální koncentrák, hladomor, brouky v jídle, třetí světovou válku, mimozemskou invazi apod. Většina tohle právě bohužel nevěděla. Byla bohužel jen pasivním příjemcem těch „správných a pravdivých“ informací, jen líné stádo!
  Kdyby neexistovala Aliance, která minimálně posledních 50 let postupně decimuje DS, kdyby nepomohly mimozemské civilizace vyhnat Archonty, Drakoniánce a Reptiliány ze Země, myslíte si, že by mělo zbídačené a zotročené lidstvo vůbec nějakou šanci? S naším primitivním myšlením, kdy jsme schopni si za prezidenta zvolit jenerála teroristické organizace? S našimi primitivními zbraněmi, které jsou v porovnání s vyspělými technologiemi na úrovni plastového praku?
 2. Technologická vyspělost DS – Ani omylem by se nikdo z lidí nezmohl na odpor proti technologické převaze, kterou měl DS po celou dobu k dispozici. Prakticky by DS mohl dosáhnout kdykoliv čehokoliv a bylo by to přesně, v termínu a dokonale provedené a bez chyb. Lidstvo už by možná v této podobě neexistovalo, zbyla by jen hrstka dobrodruhů někde v podzemí a svět by vypadal jak ve filmu Šílený Max nebo Vodní svět. Jestli si někdo myslí, že by to mohlo dopadnout jinak, tak neví nic o technologiích, které měl DS k dispozici již od přelomu 19. a 20. století. Společnosti Thule, Vrill a Ahnenerbe byly základnou pro vznik Třetí říše. Nacisté měli k dispozici antigravitační pohony, létající ponorky, děla střílející nadzvukové projektily, zvládli genetické inženýrství, měli znalosti z okultizmu, kabale a dalších tajných řádech. Spolupracovali s mimozemskými zástupci a obchodovali se zbraněmi jak na tureckém tržišti. Američané se namotali do II. světové války mimo jiné také proto, že chtěli získat veškerý pokročilý výzkum nacistů pro svou vlastní potřebu a pokračovat v ideích třetí říše.

  To se jim povedlo, dostali za oceán do bezpečí tisíce špičkových vědců i s jejich pokročilými výzkumy. Vytvořili jim v podzemních základnách a laboratořích dokonalé podmínky a nechali je pokračovat v jejich díle zkázy. Dokáže si někdo představit, na jaké technologické úrovni jsou dnes, když ve 30. letech minulého století už měli zvládnutou antigravitaci a genetické klonování lidí??? Když měli po celou dobu neomezené financování??? Když nemuseli dělat na každý měřák výběrové řízení na základě zákona o veřejných zakázkách? Když mohli dělat pokusy přímo na lidech a nestarat se o to, jestli jich zahyne tisíc nebo milión? Když měli stovky podzemních měst v hloubce 10 km pod povrchem, která byla připravena na dlouhodobý komfortní život miliónů zločinců po dobu 200 let? Když měli Zemi provrtanou jako ementál a k dispozici rychlovlaky se schopností jezdit 12.000 km/hodinu? (ze západního pobřeží USA na východní za 20 minut?). Když měli klonovací laboratoře, schopné vyrobit celou armádu bojových klonů a přesunout ji během minut na jakékoliv místo na Zemi? Troufnul by si ještě někdo po přečtení těchto odstavců tvrdit, že mělo lidstvo jinou šanci než nulovou? Jestli ano, tak by se měl nechat léčit, je to regulérní blázen.
 3. Znalost cílů DS – Jestliže známe dějiny temnoty, dokážeme určit i cíle těch, kteří ji vyznávají. Díky technologické vyspělosti uvedené v předchozím bodě jsou schopni těchto cílů dosáhnout kdy se jim zamane.
  Zlo usiluje v zásadě vždy jen o jedno a to samé. O neomezenou moc a nadvládu. K tomu vždy jeho vyznavači směřovali a nikdy to nebylo tak viditelné, jako v posledních 3 letech. Oni nepotřebují 8 miliard lidí, to je pro ně na ovládání zbytečně složité. Potřebují pouze obslužný personál na některé aktivity, které se nedají tak dobře robotizovat a k tomu jim stačí 0,5 – 1 miliarda lidí. I tito zbývající lidé musí ale být pod absolutní kontrolou. Že chtějí vyhubit 7 miliard lidí se ví dávno, ale kdo by tomu věřil, že? Že se bude muset nejprve vystrašit lidstvo nějakou nemocí, ať už skutečnou nebo vymyšlenou, to se také ví dávno, že bude depopulace probíhat přes vakcíny, je taky stará známá věc. Je na to dokonale napsaný harmonogram, jak to má probíhat krok za krokem a každý si to mohl přečíst. Dozvěděl by se tam dokonce i kdy má přesně naplánováno umřít.
 4. Shrnutí – Známe dějiny, známe cíle, víme maximum možného o technologické vyspělosti, takže víme vše, co potřebujeme vědět k tomu, abychom dokázali predikovat další vývoj, další kroky, které mají být na nás aplikovány. Jestliže se jim všechny předchozí plány dařilo vždy uskutečnit, tak si přece nemůžeme myslet, že teď najednou začnou mít problémy! Právě naopak, postupem času se jejich moc a možnosti tak násobily, že selhání nebylo možné.
  A konečně si můžeme začít klást ty správné otázky:
  Jak je možné, že se vůbec provalilo, že se jednalo o falešnou pandemii?
  Jak to, že se jim ten celý podvod nepodařil ututlat jako vždy předtím?
  Jak to, že nepovraždili všechny alternativce a konspirační teoretiky tak, jako to dělali doteď? Jak je možné, že lze na internetu neomezeně šířit pravdu o 9/11, o španělské chřipce, o AIDS, o samotném DS?
  Jak to, že nebyla celosvětově nařízená povinná vakcinace, když to byl nejdůležitější bod celé jejich depopulační agendy?
  Jak to, že ještě nejsou povražděni všichni členové La Quinta Columna, kteří provádí fenomenální pokročilý výzkum na jedových koktejlech s krycím názvem „vakcína“?
  Jak je možné, že ještě NATO nezničilo Rusko, když po tom toužily celé generace již několik set let a teď k tomu mají konečně unikátní příležitost, protože jim dal ruský medvěd záminku v podobě SVO na Okrajině?
  Jak to, že SVO na Okrajině trvá tak dlouho, když víme, že Rusko disponuje mimozemskými zbraňovými systémy, schopnými zlikvidovat bojeschopnost celé Evropy za 10 minut?

Podobných otázek bych mohl sepsat ještě několik set. Bez ohledu na to, kolik by jich bylo, byla by na ně stejná odpověď:

Protože Aliance zvítězila a Deep State je mrtvý!

Pokračovanie nabudúce..

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mária
Mária
1 year ago

Úplne iný prístup je možný. Kto je vnútorne silný, nuže nech číta:

The Life Divine

Tá predstava “Ty, co neví nic…” je tu umelo implantovaná. Je vôbec niekto taký, kto nevie? Samotné prežitie tu na Zemi vyžaduje zvládnutie celého radu dovedností a o podpornom systéme nehovoriac (vytváranie “scény/javiska” kde sa to všetko odohráva).

Majstri nám hovoria, že každá ľudská bytosť v súčasnosti na Zemi má kapacitu dosiahnúť ***bez Majstra/priameho vedenia*** tzn. len vlastným vnútorným úsilím (inner discipline) vnútorné osvietenie a vnútorné oslobodenie od všetkej temnoty, pokušenia a negatívnej karmy.

Až pre vyšší pokrok duše (supramentálne a satchitananda vedomie) je potrebný realizovaný Guru.
Šrí Rámakrišna (1836-1886) mal 16 takýchto monoteistických žiakov, ktorých prijal. Dvaja z nich v súčasnom živote dosiahli najvyšší Cieľ.

Na Zemi je v súčasnosti pár stoviek oslobodených duší. Je teda jasné, že tvrdo spíme a sme neľútostne ľahostajní k svojmu životu.

Nevadí nám to? Vôbec?