Viac ako 40 percent svetových riek obsahuje škodlivé množstvo znečistenia liekmi

27/09/2022 | Zdravie, Zo sveta

Nová znepokojujúca analýza odhalila, že viac ako 40 % svetových riek môže v súčasnosti obsahovať škodlivé množstvo znečistenia z farmaceutických liekov. V štúdii uverejnenej v časopise Environmental Toxicology and Chemistry sa zistilo, že približne 461 z 1 052 monitorovaných lokalít v 104 krajinách obsahovalo koncentrácie liekov, ktoré sa považujú za znepokojujúce. Vedci dospeli k záveru, že znečistenie liekmi je celosvetovým problémom, a tvrdia, že je naliehavo potrebné pracovať na znížení koncentrácií v riekach na prijateľnú úroveň.

Na posúdenie účinkov v riekach na celom svete sa v analýze využívajú výsledky globálnej monitorovacej štúdie 61 skúmaných účinných farmaceutických látok spolu s dostupnými ekotoxikologickými a farmaceutickými údajmi. Znepokojujúce je, že nielenže 43,5 % vzorkovaných lokalít malo koncentrácie liečiv považované za znepokojujúce, ale 23 z nameraných látok sa vyskytovalo v koncentráciách presahujúcich tie, ktoré sa v súčasnosti považujú za “bezpečné”. Medzi takéto látky patrili lieky zo skupiny antidepresív, antimikrobiálnych látok, antihistaminík, betablokátorov, antikonvulzív, antihyperglykemík, antimalarík, antimykotík, blokátorov vápnikových kanálov, benzodiazepínov, liekov proti bolesti a progestínov. Najčastejšie zistenými liekmi boli karbamazepín (antikonvulzívum) a metformín (liek na cukrovku).

Globálne ekotoxikologické účinky liekov

Výskumníci poukazujú na to, že v súčasnosti sa v humánnej a veterinárnej medicíne používa viac ako 1 900 farmaceutických zlúčenín, a preto je podľa nich nevyhnutné, aby sa pri ich výrobe, používaní a likvidácii uvoľňovali do prírodného prostredia. V dokumente, ktorý sumarizuje rastúci počet dôkazov o tom, že farmaceutické zlúčeniny môžu negatívne ovplyvniť zdravie ekosystémov, sa ako príklad škôd, ku ktorým dochádza, uvádza výrazný pokles populácie supov na indickom subkontinente, vplyv na správanie rýb a nárast počtu baktérií odolných voči liekom. Najvyššie kumulatívne koncentrácie liečiv v povrchových vodách boli zistené v subsaharskej Afrike, južnej Ázii a Južnej Amerike, pričom najviac znečisteným systémom bol Lahore v Pakistane.

Výskumníci tvrdia, že hoci ich štúdia predstavuje významný krok vpred v našom chápaní potenciálnych globálnych ekotoxikologických účinkov liečiv, stále je pred nami veľa práce. Vzhľadom na obrovské množstvo liekov, ktoré sa v súčasnosti používajú v takzvanej “modernej medicíne”, a na skutočnosť, že štúdia sa zaoberala len 61 z nich, vedci uznávajú, že ich analýza môže podhodnocovať skutočné vplyvy na vodné systémy na celom svete. Okrem toho poznamenávajú, že v sledovaných riekach sa nachádzajú nielen liečivá, ale aj iné znečisťujúce látky, ako sú priemyselné chemikálie, pesticídy a kovy. Aj tie budú mať nevyhnutne ekotoxikologické účinky.

Environmentálne neudržateľný priemysel

V závere svojej štúdie vedci poukazujú na to, že súčasné hodnotenia ekotoxikologických rizík sa vykonávajú najmä pomocou prístupov zameraných na jednotlivé zlúčeniny. Inými slovami, v podstate sa pri nich ignorujú negatívne synergické účinky, ktoré majú lieky a chemikálie v kombináciách. Tento prístup sa musí jednoznačne zmeniť. Výskum z Dánska už potvrdil nebezpečenstvo chemických koktailov v potravinách. Vďaka tomu teraz napríklad vieme, že aj malé dávky pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB) môžu pri ich vzájomnej kombinácii zosilňovať ich negatívne účinky. To isté bude nepochybne platiť aj pre mnohé lieky a chemikálie, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Už pred zverejnením tejto najnovšej štúdie bolo jasné, že farmaceutický “biznis s chorobami” je vedecky aj ekonomicky neudržateľný. Vďaka zámernému vývoju liekov, ktoré liečia len príznaky chorôb a vyhýbajú sa riešeniu ich základných príčin, sa predpokladá, že ročný celosvetový príjem farmaceutického priemyslu dosiahne do roku 2026 1,8 bilióna dolárov. Ilustráciou toho, ako má tento obchodný model potenciál zruinovať celé ekonomiky, je výskum uverejnený v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA), v ktorom sa nedávno odhadlo, že takmer polovica všetkých nových značkových liekov na predpis uvedených na trh v Spojených štátoch v rokoch 2020 a 2021 má pôvodnú cenu najmenej 150 000 USD ročne.

Ale akoby ani to nestačilo, dôkazy o ekotoxikologických škodách, ktoré farmaceutické spoločnosti páchajú na planéte, jasne ukazujú, že medicína založená na liekoch je aj z environmentálneho hľadiska neudržateľná. Nahradenie farmaceutického “biznisu s chorobami” prírodnými systémami zdravotnej starostlivosti založenými na prístupoch výživy a bunkovej medicíny preto prospeje nielen zdraviu ľudstva, ale aj životnému prostrediu. Je načase, aby si to uvedomili environmentalisti a organizácie “zelených” kampaní na celom svete a spojili sa so zástancami prírodného zdravia v úsilí o reformu zdravotníctva.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Deni
Deni
1 year ago

Dakujem