Veľké posolstvo k adventu 2023!

03/12/2023 | Duchovné pravdy

Milí priatelia, blíži sa nám ADVENT. Význam tohto latinského slova je PRÍCHOD.

Adventné obdobie znamená obdobie, počas ktorého sa máme pripraviť na Príchod Spasiteľa, narodenie Božieho Syna na Zemi, ktoré si takto každoročne smieme pripomínať. Tá Energia Vianoc, ktorú mnohí cítia, že je taká odlišná, od všetkých energií, pôsobiacich počas roka, je skutočne jedinečná a ničím nenapodobiteľná.

Nemá to však nič spoločné so sviatkami našich dávnych Slovanských predkov, tí mohli sláviť len Zimný slnovrat, ale o skutočnej Energii Vianoc, nemali najmenšieho tušenia ani chápania, pretože až narodením Božieho Syna na Zemi, presne pred 2023 rokmi, bola Zem zahalená a obdarovaná neskreslenou, ničím neskalenou Božou Láskou.

Každoročne si takto pripomíname tú nesmiernu Obeť Božieho Syna, ktorý z blaženosti Svetla Božieho, prišiel sem do temnoty Zeme, aby nám sem priniesol a na Zemi zakotvil Energiu Božej Lásky, v ktorej je Zákonite obsiahnutá aj Energia Pravdy a Spravodlivosti.

Toto nedokáže žiadny šaman, žiadny guru, žiadny človek, toto je vyhradené len a výhradne Božiemu Synovi.

O čo sa týmto ochudobňujú napríklad vyznávači „tradičného“ Slovanstva, pre ktorých Zimným Slnovratom, aj všetky tie oslavy končia. Žiaľ, nevedia čo činia, pre rozum, ktorému úplne prepadli. Pokiaľ by však zostali len pri tomto, no oni ešte napádajú a spochybňujú príchod a význam Božieho Syna na Zemi!

Hlavne všetci tí guruovia, okolo tejto dnes, už značne rozšírenej sekty novodobých „slovanistov“. Úbohí pomýlenci, v skutočnosti však sú to prevažne fanatici, ktorí nemajú o skutočnom fungovaní Stvorenia, ani tušenia. Zostali uviaznutí vo svojom obmedzenom rozume a vo svojej minulosti, z ktorej sa zrejme už nikdy nevyhrabú. Ale treba veriť, že aspoň niektorí to dokážu.

Ale späť k téme. Energia Vianoc, ktorá je nabitá zachvievaním Božej Lásky, Lásky Kristovej k celému tvorstvu a ľudstvu, je ničím nenahraditeľná a neprekonateľná.

Pripravme sa preto v zodpovednosti a vážnosti týchto udalostí, na pripomenutie si Príchodu Ježiša na Zem a rovnako sa pripravme na príchod Dňa, v ktorom sa Láska Božia, každoročne skláňa k Zemi a obdarúva ju záplavami tej Najčistejšej Lásky, prúdiacej ku nám z Božej Dokonalosti. Tento rok, bude v tomto smere dokonca VÝNIMOČNÝ.

Stane sa tak presne 29. decembra 2023, ako sa tak deje KAŽDOROČNE, od tajomnej a v obsahu Majestátnej Noci Betlehemskej. Po tri dni a tri noci, svietila Hviezda Betlehemská na Vesmírnom Nebi, aby ožiarila miesto narodenia Božieho Syna a aby celému ľudstvu zvestovala Príchod dávno zasľúbeného Spasiteľa.

Bez prítomnosti Ježiša na Zemi, by ľudstvo postupne zaniklo, nemalo by najmenšiu šancu na záchranu. Preto je oprávnené označenie Božieho Syna na Zemi ako Spasiteľ, ktorý svojim Slovom, ktoré zakotvil na Zemi, SPASIL SVET!

Tu treba však ostro rozlíšiť a dodať, že pôsobenie Ježiša na Zemi, nemá nič spoločné so žiadnym náboženstvom, ani s ničím podobným, čo si neskôr vytvoril človek na Zemi.

Náboženstvá sú dielom človeka a priniesli žiaľ viac skazy, ako toho dobrého.

Ale splnili aspoň jediné – preniesli Posolstvo Syna Božieho cez všetky stáročia a tisícročia, až do našej doby, aj keď skomolené a prekrútené, toto „prenesenie“ a určité udržanie si viery v Jediného Stvoriteľa, sa im však podarilo a na to treba aj vhodne poukázať.

Ak by neprišiel na Zem Ježiš, máme tu DNES oveľa temnejšiu ezoteriku, ako sa po Zemi v súčasnosti rozmáha, máme tu oveľa viac prekrútené a skomolené náboženstvá východu a pri hlbšom vhľade, sa dá s istotou predpokladať, že ak by neprišiel na Zem Ježiš, ľudstvo by dnes už neexistovalo, došlo by už skôr k jeho samozničeniu.

Milí priatelia, možno si niektorí ešte kladiete otázku, prečo 29. a nie 25. decembra, alebo 6. januára. Nuž i keď sa obe tieto náboženské vetvy, Rímskokatolícka i Pravoslávna, pomerne dobre trafili, je to presne 29. Decembra.

Každý sa pritom môžete presvedčiť, že je to skutočne tak, že Ježiš, Boží Syn, sa narodil v noci, 29. decembra, pred 2023 rokmi.

Otvorme svoje srdcia a naciťujtme v pôsobení energií všetky dni, od 23. decembra 2023, až do 7 januára roku nasledujúceho. Predsa od toho je tu Advent, aby sme sa ZODPOVEDNE pripravili a aby sme svojim citom a srdcom jasne pocítili a prežili, v ktorý deň sú tie oblažujúce Energie Lásky Božej, v blízkosti Zeme, NAJSILNEJŠIE.

No a každý citlivý /vnímavý/ človek, Môže zachytiť, že veľké prípravné udalosti v tomto smere, začínajú už 28. decembra, aby 29. decembra vyvrcholili a 30. decembra a neskôr doznievali, v Majestátnej Sile Božej Lásky.

Ešte veľa dní potom, tieto Energie v čistom a otvorenom človeku doznievajú, vo svojej jemnosti a hebkosti, vo svojom druhu blaženosti a neopísateľnej vďaky Stvoriteľovi, za dar Života, ktorý sme každý od Neho obdržali.

Potvrdenie PRAVOSTI tohto dňa, tak je to podobné prirovnanie, ako keď by sme skúmali, kedy je deň a kedy je noc. A šli by sme to skúmať na základe vnemov zrakových, teplotných i pocitových. Odpoveď by z tisíc skúmajúcich, musela byť tisíc krát JEDNOMYSEĽNE potvrdená, pretože každý zdravý človek by videl, že je deň a nie noc, cítil, že je oveľa teplejšie ako v noci a aj ten obvyklý denný ruch, by sa nedal ničím napodobniť.

Nie inak je to aj v tomto prípade, v prípade NAJSILNEJŠIEHO pôsobenia Energie Lásky na Zemi, ktorú môžeme v ten Veľký Deň, tak silno vnímať a vyciťovať. Dokáže to každý duchom čistejší človek a tak každý jeden takto naladený z nás, si môže overiť, kedy je tá „stopa“ Lásky Božej na Zemi, najvýraznejšia a najsilnejšia.

29.12. každoročne, JE TU SVETLO, Svetlo Božej Lásky, ktorým sme celá Zem i ľudstvo, vo zvýšenej miere v tento čas, doslova zahalení a obklopení. Kto je čistého a otvoreného srdca, kto je Duchom pripravený na tento Deň, musí dôjsť jednoznačne k tomu istému záveru. Aj PRE TOTO tu máme obdobie Adventu, aby sme sa na tento čas čo najzodpovednejšie pripravili.

A ešte si možno niekto kladie otázku, ako je možné, že máme taký presný letopočet. Že je práve tento rok presne 2023 rokov od narodenia Pána, čo znamená, že Zem bude mať od doby narodenia Pána na nej, za sebou v tieto Vianoce presne 2023 obehov okolo Slnka.

I na toto je odpoveď veľmi jednoduchá. Ježiš predsa zasľúbil Príchod DUCHA BOŽIEHO, DUCHA PRAVDY na Zem, ktorý mal prísť po Ňom, po Ježišovi a ktorý aj PRIŠIEL.

Naplnilo sa tak ďalšie Božie Zasľúbenie a tu stáročia ani tisícročia pozemského času, nehrajú predsa žiadnu rolu. Duch Pravdy prišiel, lebo ten čas dozrel a Ježiš Ho zvestoval ako Syna Človeka, teda Božieho Syna, aby nás „uviedol“ do všetkej, teda úplnej Pravdy.

No a z PRAVDY, ktorú zasľúbený Duch Pravdy na Zem aj priniesol, je úplne zrejmé, ľahko pochopiteľné a preukázateľné, že k narodeniu Ježiša, došlo presne pred 2023 rokmi.

Nič predsa nie je náhoda. Ani svoje meno si neprinášame na Zem náhodne, hoci si myslíme, že nám ho „vymysleli“ a dali naši rodičia. Náhody neexistujú v tomto a ani v tisícoch ďalších jednotlivostí, ktoré sú súčasťou našich životov.

Tak nie je náhoda ani to, že na Zem sa svojho času inkarnoval Martin Luther, aby Nemeckú reč zdokonalil a pripravil do podoby, ktorá dokázala najsilnejším a „najpriliehavejším“ spôsobom zahaliť Energiu Pravdy, do pozemských slov. Preto sa Duch Pravdy zákonite musel narodiť práve do Nemeckého národa, lebo jeho reč, odzrkadľovala najvyššiu duchovnú zrelosť a pripravenosť, spomedzi ostatných národov na Zemi.

A nielen že ani Luther tu nebol náhodou, ale aj rôzne mimoriadne vážne vyhlásenia Ducha Pravdy, majú svoju nadčasovú platnosť a sú vo svojom obsahu Dokonalé.

Preto každý duchom vnímavý človek, ktorý čerpá Poznanie a Múdrosť z nevyčerpateľného Zdroja Pravdy, si môže všetko toto a mnohé ďalšie overiť a potvrdiť, pretože Pravda nepozná nedokonalosti, ani medzery a čím viac človek čerpá z tejto Najčistejšej Energie Života, tým viac sa mu odkrýva Múdrosť a Poznanie, o celkovom Dianí vo Stvorení.

Pripravme sa preto spoločne, vážne a zodpovedne, na jedni z najvýnimočnejších Vianoc, od doby pôsobenia Ducha Pravdy na Zemi…

Krásnu prípravu a predvianočné prežívanie, prajem všetkým ľuďom Dobrej vôle…

Martin Pekár

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Alena
Alena
2 months ago

Vianoce nemusia byť iba raz v roku :o)Pokojne aj každý druhý deň :o)

Israismael
Israismael
2 months ago

Dnešnému svetu a ľuďom sa hnusia slová ako spasenie ,Boh a pod..Ohrnaju nosom keď to niekde počujú či čítajú ..mladí to dokonca názvu ,,grcom , a pod ..
Kto im to všetko takto nehorázne sprotivil ,kto im to všetko takto nebetycne zakodoval takú nenávisť ?…stratení sme ako ľudstvo ..vylúčili sme toho ktorý nám dal život a toho ktorý ho vytvoril ..
Ale predsa len v posledných rokoch vzrástla nádej že ľudia sa predsa len prebudzaju a mnohí sa aj prebudili..Prebudili sa z mŕtvych duši na živé a len takí ľudia môžu dúfať v radostné,naozajstné Vianoce ..Pre všetkých ostatných to bude len pozemska tradícia o darčekoch,jedení a pití …

Israismael
Israismael
Reply to  Israismael
2 months ago

Žiaľ je mi to všetko ľúto že takto píšem keď sa už blížia sviatky žiarivej hviezdy ,ktoré sú pre naše deti a mnohých z nás JEZISKOM..Nechcem nikomu kaziť prichádzajúce dní ,ale žiaľ skutočnosť tohto sveta je taká aka je …Tak veľmi by som si prial keby si ľudia dali pod stromček knihu života Vo Svetle Pravdy Posolstva Grálu ,ktora je posledným záchranym bodom pred tým čo príde v nasledujúcich pár rokoch ..Kto kráča po ceste Ježiša a kráča správne ,neomylne tak záchrannú kotvu pred veľkou očistou už nepotrebuje ..Musí však kráčať čiste bez falošných ľudských omylov a cirvkí..

Israismael
Israismael
Reply to  Israismael
2 months ago

*cirkví