Slovenský národ

26/03/2024 | Duchovné pravdy, Úvahy

Každý národ na zemi dostal do vienka svoju zem a rovnako aj svoje vlastnosti, prednosti a kultúru jemu vlastnú. Všetky tieto dary mali by národy používať ku svojmu vzostupu, k rastu a rozvoju svojej zeme rovnako ako celého Stvorenia.

Najväčším útokom na tento rozvoj je v dnešnej dobe multikulturalizmus rovnako ako globalizmus a obrovská túžba podobať sa či už vyspelému západu, alebo východným kultúram natoľko, že človek stráca pojem o svojej vlastnej identite.

Nie je možné vnútiť cudzie zvyky, cudzie oblečenie a myslieť si, že tým sa krajiny privedú k pokroku. Napodobňovanie nepovznáša, pretože nie je dielom vlastnej námahy.

Každý národ sa musí rozvíjať sám, zo svojich vlastných schopností, prekvitať podľa toho, na akej časti zeme vznikol. Musí tam rozvíjať tú krásu, ktorá sa bude harmonicky zachvievať s ostatnými na Zemi. Skutočná harmónia vznikne práve vďaka rozmanitosti, nie vďaka rovnakosti národov. Ak by to tak malo byť, potom by bola ľuďom daná len jedna zem a jeden národ. S tým by však čoskoro nasledovalo zastavenie, kvôli chýbajúcemu osviežovaniu doplnením. Je to rovnaké ako kvety na lúkach, ktoré svojou rozmanitosťou oživujú a robia človeka šťastným.

Nedodržiavanie týchto zákonitostí vývoja si vyberá svoju daň, vedie k úpadku a kolapsu, ktorý môžeme aj v dnešnej dobe jasne vidieť v krajinách, do ktorých sa vo veľkom vpúšťajú migranti, a kde sa riadiace orgány a vláda inšpirujú západnými hodnotami.

Je dobré, že vďaka rôznym okolnostiam sa práve teraz veľa národov konečne stavia za svoju suverenitu a odmietajú cudzie vplyvy. Takýto krok potrebuje urobiť aj Slovensko.

Slovensko je často opisované ako „nádherné“. Nádherné ženy, nádherné hory, nádherná príroda, nádherné mestá a tiež nádherná ľudová kultúra. Máme tu tradície, ktoré vo svete nemajú obdobu. Napriek tomu sa chytáme vplyvov, ktoré nám tu prinášajú iní. Slováci už od minulosti boli národ, ktorý veľmi ľahko preberá názory a ideológie od iných národov. Stačí zájsť kúsok späť do histórie a uvidíme ako sme sa dostali k ideológii komunizmu, vplyvy počas Rakúsko-Uhorska atď. Slováci boli vždy považovaní malý a slabý národ „národ holubičí“, ktorý sa vie iba podriadiť no sám nič veľké nedokáže.

Keď sa teraz pozriete na priemerného mladého Slováka, nevyzerá veľmi „slovensky“. Mladí sú úplne pohltení trendmi na sociálnych sieťach a celá kultúra splýva do jedného rovnakého obrazu vytvoreného umelo za účelom zjednotenia ľudí nielen do rovnakého výzoru, ale hlavne do rovnakého zmýšľania. Samozrejme cieľom je ovládať ľudí a to nielen na Slovensku, ale všade na svete.

Keďže Slovensko zohráva významnú úlohu v šírení Božej Pravdy a Svetla do Európy a tým aj do sveta, my ako prví musíme trvať na zachovaní našich tradícií a hodnôt. Nič z toho nám nebolo venované nadarmo a náhodou. V každom kraji máme prírodné scenérie, ktoré nám dokážu oblažiť ducha. V prírode sa skrýva ohromná sila, ktorú má každý na dosah ruky, a z ktorej môže čerpať inšpiráciu a vedenie. Niekoho stimuluje les, iného rieka, ďalšieho zase hory. Máme to všetko pre seba využívať, aby sme boli v bližšom kontakte s našimi pomocníkmi a samozrejme bližšie k Bohu.

Slovensko je krajina v mnohom unikátna a taká rozmanitá, no napriek rozdielom v každom kraji vedela fungovať jednotne. Slováci sa vedeli spojiť a spojme sa preto aj v tejto vážnej a požadujúcej dobe, tlačme vpred správne hodnoty a Pravdu, ktorá horí v každom prebudenom z nás. Pozerajme na ľudí cez srdce, vyciťujme komu je možné ešte podať pomocnú ruku. Našou úlohou je zachrániť, všetko čo je možné zachrániť.

Budujme povedomie nášho národa a vráťme mu jeho krásu. Obracanie sa späť do minulosti nám len poukazuje na to, ako čisto a jednoducho sme dokázali kedysi žiť. Ľudia boli pracovití a srdeční, vždy si pomáhali. Žijeme síce v modernej dobe, ale tieto „tradičnosti“ by sa nemali zahadzovať len kvôli tomu, že sa tak teraz všetci tvária. Je možné zosúladiť moderné a tradičné v správnej rovnováhe tak, aby oba svety mohli existovať jeden vedľa druhého a vzájomne sa harmonicky dopĺňali.

Chodíme obdivovať tradičné remeslá, tradičné obydlia v skanzenoch a vzdycháme nad tým aký bol vtedy život jednoduchý a iný a ľudia boli šťastní. Čo však bráni tomu, aby to tak bolo aj dnes? Je to naozaj vonkajší faktor, alebo si za to môžeme sami?

Odrezali sme sa od svojej zeme, od hodnôt a tradícií a čudujeme sa, že svet sa zmenil? Jedna múdra veta nám hovorí „buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“. Je to verzia výroku „Čo zaseješ, to zožneš!“ a to je základný stavebný kameň nášho sveta. Preto je aj dookola spomínané ako myslíš a konáš, tak sa ti v živote vráti. Obrovská sila, ktorú v sebe máme musí byť využívaná na dobro, inak sa bude strácať a prúdiť všade tam, kam ju pošlú tí, ktorí si už tento zákon osvojili natoľko, že ho začali využívať na zlo. Vidíme to už roky. Ľudia sú „iní“ a celé Slovensko je iné. Mali by znova začať burácať hromy a blesky, aby sa spiaci prebrali? Blesky sú už tu, len si to veľká časť národa ešte neuvedomuje. My ostatní však máme šancu ich prebrať a povolať k sebe do boja za záchranu našej vlasti a tým sa pridať k reťazovej reakcii, ktorá valcuje celý svet.

Hovorí sa, že za každým prebudením národa stojí nejaká burcujúca osoba, alebo skupina. Nech je každý z vás takou osobou sám pre seba a pre svoje okolie a strhnete so sebou ďalších a ďalších, ktorí budú s vami šíriť vlny Pravdy a Svetla, ktoré sú teraz tak veľmi potrebné. Buďte si istí sami sebou a tým, čo robíte. Nedajte sa vykoľajiť otázkami ani posmeškami. Vy viete čo je potrebné a pravdivé, tak choďte priamo a stojte pevne. Za týmto účelom je dôležité stále sa zdokonaľovať a prehlbovať svoje znalosti v Slove a prehlbovať a upevňovať svoju vieru. Pretože na každú zvedavú či štvavú otázku budete vedieť odpovedať a hájiť Pravdu. Ako kedysi, aj teraz šíritelia Pravdy čelia mnohým útokom, preto treba byť vyzbrojení a obrnení.

Keďže v posledných rokoch vykvitla nádej v podstatnom vzostupe ducha nášho národa, musíme sa toho ako Vediaci chytiť a podporovať to. Roky covidového šialenstva a rovnako aj mierové nálady v aktuálnom dianí nám ukázali, že v nás drieme bojovnosť, múdrosť a zdravý rozum, len nás treba správne povzbudiť a pritlačiť. Nenechajme sa k týmto vlastnostiam vždy iba dotlačiť. Prebuďme ich v sebe do každodenného života, pretože sú našou súčasťou! Prebudili sme ich už aj v parlamentných voľbách, kde sme dosiahli náš prvý úspech. Na rozdiel od našich českých susedov, Slovensko sa drží svojich postojov. Už je najvyšší čas sa úplne prebudiť, byť činní, aktívni v tvorení svojej budúcnosti.

Čo tým myslím? Vytvárajme si vlastné názory citom, pozorujme, buďme kritickí, ale spravodliví, vypočujme si aj iný názor, aby sme hľadali Pravdu, ktorej kúsok môže byť na oboch stranách. Bojujeme duchovný boj a ten sa nedá vyhrať bez toho, aby sme aj do hmotnej roviny premietali mier. Myslime na to, keď budeme v druhom kole voliť hlavu štátu. Toto je naša úloha, preto z toho vyplýva aj veľká zodpovednosť. Reči o tom, ako v druhom kole nepôjdete voliť nahrávajú jedine temnu a zlu, pretože sa vopred vzdávate a nechávate o sebe rozhodovať iných. Je dôležité uvedomiť si fakt, že tu sa jedná o našu vlasť. Všetci vlastenci majú možnosť dokázať pri volebných urnách, či sú skutočnými vlastencami a či im aj skutočne záleží na osude nášho Slovenska. Preto burcujte svoje okolie! Máme na to ešte dva týždne, ktoré budú síce turbulentné a určite aj plné útokov a zavádzania, ale vy sa opierajte o svoj cit a zdravý rozum, ktorý vždy ukazuje ten správny smer.

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Israismael
Israismael
16 days ago

My ako národ musíme očistiť krajinu od temna ,pretože v roku 1937 ,keď už bolo jasné že zlyha nemecký národ ,sme dostali výsadu povolanosti my ako Československo ..Výsadu od Najvyšších sfér a to ako náhrada za zlyhajucich nemcov ,ktorý mali tú výsadu vyvoleneho národa ,dlho pripravovaneho z duchovna ,ale ako národ veľmi zlyhal tým že rozpútal 2 svetovú vojnu .,Vedia o tom mnohí ľudia na Slovensku,že my Slováci máme veľkú duchovnú ulohu ..A je aj dosť takých ľudí ,ktorí vedia ,že odkiaľ pochádza ta povolanost nášho slovenského národa ,že z akých kruhov a z akého vysokého systému to POVOLANIE A VYVOLENIE prišlo ..Od nás zo Slovenska sa má šíriť do sveta niečo neuveriteľne veľké v SLOVE a niečo veľké v POZNANI ..A sme k tomu veľmi blízko aby sa to začalo..Treba len ,,vyčistiť ” krajinu od temna a jeho prisluhovačov ,aby neboli pri moci .Veľký krok sme spravili voľbami v septembri 2023 a môžeme to potvrdiť aj teraz v prezidentských voľbách aby sa temno nedostalo k moci cez liberálneho kandidáta ..Veľmi veľa ľudí sa už prebralo ale ešte stále treba viac ..
*Nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú*..