Skutočný príbeh atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho v Dallase

03/11/2022 | Q/Trump/Aliancia

Satanistický Kult Devátého Kruhu dětských oběti

Dokument z vatikánských tajných archivů, který má v držení Mezinárodní soud pro obecné právo (ICLCJ) v Bruselu, uvádí, že je povinné, aby se papež a kardinálové účastnili satanistických obřadů.

Satanistický Kult Devátého Kruhu obětování dětí, vedená papežem Františkem I. aka Jorgem Mario Bergogliem byla naplánována na 21. června 2018, kdy se konala a konala, protože je to datum letního slunovratu. Děti pro tento satanistický obřad dodá mezinárodní kartel pro lov dětí financovaný globální elitou, vynucený mafií a organizovaný Vatikánem.

Není to poprvé, co byl papež František I. obviněn ze znásilnění nebo plánovaného znásilnění a vražd dětí. V červenci 2014 svědčily u soudu ICLCJ dvě dospívající ženy, které tvrdily, že je papež František I. znásilnil při obřadech obětování dětí na jaře 2009 a 2010. Podle bývalého zaměstnance kurie v Římě se znásilnění a vraždy odehrály na hradě Carnarvon ve Walesu a na nezveřejněném francouzském zámku. Státní zástupce předložil notářsky ověřená čestná prohlášení od osmi dalších, kteří tvrdili, že byli svědky podobných zločinů.

Soud obdržel dokumentaci získanou z vatikánských tajných archivů, včetně Magisterského privilegia, datovanou k 25. prosincem 1967. Tento statut kánonického práva uváděl, že před nástupem každého nového papeže do úřadu bylo jeho povinností, aby se účastnili dětských obětních rituálů Satanistického Kultu Devátého kruhu. Dokument konkrétně odkazoval na ceremoniální vraždy novorozenců následované konzumací jejich krve.

Očití svědci soudu také tvrdili, že královna Alžběta, její manžel princ Philipčlenové britské a nizozemské královské rodiny a katolický jezuitský generální představený Adolfo Pachon byli přítomni s papežem Františkem a bývalým papežem Ratzingerem při dětských obětech Devátého kruhu.

A se všemi těmi svědectvími očitých svědků tato hrozná fakta již nejsou konspirací:

“Konspirace je zřídka, pokud vůbec někdy, prokázána pozitivním svědectvím. Když má být spáchán trestný čin velkého rozsahu souhrou jednotlivců, a tito nejednají otevřeně, ale tajně a skrytě. Navržený účel je znám pouze těm, kteří jsou zapojeni. Pokud jeden z původních spiklenců nezradí své společníky a nesvědčí proti nim, jejich vina může být prokázána pouze nepřímými důkazy…a okolnosti nesmí býtr vylhané.” Jak je citováno v The Trial of the Conspirators.

 Aranžérem Kennedyho vraždy byl kardinál Spellman z New Yorku

Stovky publikací o Kennedyho atentátu lze zredukovat na několik jednoduchých faktů. Ty vedou ke „lvu“ v jeho „Doupěti nepravosti“, který měl moc provést Kennedyho vraždu a úspěšně ji zakrýt. Lvem byl kardinál Spellman z New Yorku a jeho “Doupětem nepravosti” byla katedrála svatého Patrika, „Malý Vatikán“, a domovská základna americké pobočky Maltézských rytířů.

Od smrti kardinála Spellmana v roce 1967 až dosud byli následujícími „lvy“, kteří atentát pečlivě utajovali: kardinál Cooke, maltézský rytíř a kardinál O’Connor, arcibiskup z New Yorku od roku 1984 až do své smrti v roce 2000. Byl bývalým kaplanem námořnictva během Spellmanovy války ve Vietnamu a jeho nástupcem se stal kardinál Timothy Dolan.

S vědomím, že prezident Kennedy nehodlá eskalovat vietnamskou válku, se zpravodajská komunita začala připravovat na jeho atentát. Římský katolík Lee Harvey Oswald byl vybrán jako moula. – Jako agenta CIA ho v roce 1959 poslal Allen Dulles do sovětského Ruska, údajně jako přeběhlíka. S vědomím, že CIA (OSS) a KGB (NKVD) spolupracovaly během druhé světové války, si prý Oswald bral skoro dva roky dovolenou. Během té doby se oženil s ruskou, jejíž strýc byl plukovníkem KGB.

Po návratu Oswalda do Amerického impéria v roce 1962 se stýkal s agenty CIA Howardem Huntem, Frankem Sturgisem, Davidem Ferriem, Guyem Banisterem, hrabětem Georgem De Mohrenschildtem a Clayem Shawem. Oswald byl aktivním operativcem CIA a byl spřízněn s jezuity. Jeho bratranec byl údajně jezuitským knězem. Zapojení jezuitů je velmi podobné tomu při atentátu na Lincolna. – Vysvětleno v The Federal Reserve Conspiracy and Rockefellers, Emanuel M. Josephson, 1968.

Autor Jim Garrison ve své knize On the Trail of the Assassins, 1991, jasně dokázal, že CIA byla zapojena do atentátu prostřednictvím Claye Shawa. Napsal:

„…objevili jsme Shawovu rozsáhlou mezinárodní roli jako zaměstnance CIA. Shawův tajný život jako muže z Agentury v Římě, který se snažil do Itálie přivést zpět fašismus, byl odhalen v článcích v italském tisku… Mezi nejvýznamnější odhalení pro mě patřilo… potvrzení Victora Marchettiho a Richarda Helmse, že Clay Shaw byl agentem Ústřední zpravodajské služby.”

A kdo byl ředitelem CIA v roce 1963? Byl to maltézský rytíř John McCone. Před tím byl McCone dodavatelem obrany, který formálně vedl Komisi pro atomovou energii. Později v roce 1970 byl členem představenstva ITT, zatímco zůstal konzultantem CIA. Marchetti nám říká:

„Členem představenstva ITT, který později vyšetřovacímu výboru Senátu přiznal, že sehrál klíčovou roli při sbližování představitelů CIA a ITT, byl John McCone, ředitel CIA během Kennedyho administrativy a v roce 1970 konzultant CIA.“ [The CIA and The Cult of Intelligence”od Victora Marchettiho, 1975] 

S vědomím, že Kennedyho zranění byla zranění ze vstupu, vše oznámil svému nadřízenému. Schubertovým představeným byl biskup z Dallasu, poté nejctihodnější Thomas Kiely Gorman, DD.

Je známo, že do atentátu na Kennedyho bylo zapojeno několik rytířů z Řádu Kryštofa Kolumba. Pracovali zejména pro FBI. Ale jediný pozoruhodný rytíř, který  v tom byl zapojen, byl senátor Edward Kennedy tím, že svým mlčením souhlasil s vraždou svého bratra. Možná to je to, co přivedlo věčného senátora z Massachusetts k jeho destruktivnímu alkoholickému životu?

Konečně bylo známo, že do atentátu na Kennedyho byla zapojena mafie. Mafie, CIA, FBI a Office of Naval Intelligence spolupracují od druhé světové války, jak se naprosto jasně uvádí ve Smlouvě o Americe , a tato skupina měla přinejmenším dva motivy:

Útok bratří Kennedyů na organizovaný zločin a ztráta mafiánského hazardního ráje na Kubě.

Ale to nebyly ty pravé důvody k účasti na vraždě. Mafiánským donům bylo totiž slíbeno, že vydělají více peněz, než kdy dokázala vyprodukovat kasina v Havaně, prostřednictvím exploze mezinárodního obchodu s drogami, který umožnila vietnamská válka. Pokud by pomohli odstranit Kennedyho, Johnson by eskaloval válku, čímž by usnadnil obchod s drogami. CIA by přinesla drogy ze Zlatého trojúhelníku, distribuovala je mafiánským rodinám a všichni by profitovali.

Ještě důležitější je, že mafiánské komisi se musela tato laskavost splatit. A tak kardinál Spellman prostřednictvím FDR zařídil propuštění „Lucky“ Luciana kvůli „operaci Underworld“.

Nyní potřeboval laskavost kardinál. Pokud by Spellmanovi tuto laskavost odmítli, mohl by využít celou zpravodajskou komunitu, kterou pomáhal organizovat, k odstranění jakéhokoli mafiánského bosse. V případě souhlasu by se otevřela nová centra hazardu, zejména v Atlantic City a Las Vegas.

Je jasné, že pokud by byl prezident Kennedy odstraněn, každý by získal více moci a bohatství. Zpravodajská komunita by se stala absolutnější a kardinál by byl ještě více respektován svými vrstevníky v Římě. 

Zbytek je historie.

Lucky Luciano je považován za “otce organizovaného zločinu” zvláště po jeho založení “Komise”. Cílem Komise bylo tiše udržet svou vlastní moc nad všemi rodinami, a zabránit budoucím válkám gangů.

Později, v roce 1964, poprvé v historii získal římský papež vliv na Čtrnáctý dodatek k ústavě Spojených států.

Kardinál Spellman si vedl dobře a byl odměněn návštěvou svého Mistra, kolegu studeno-válečníka a vatikánského organizátora Krysí stezky (1), kardinála Montiniho, který se stal papežem Pavlem VI.

Dá se s jistotou říci, že generál jezuitů, pomocí papeže a svého nejmocnějšího kardinála Spellmana v americkém impériu, nařídil v roce 1963 atentát na prezidenta Johna F. KennedyhoByl to právě kardinál Spellman, „americký papež“, který velel svým vojákům, maltézským rytířům, a který dohlížel osobně na provedení atentátu.

Prezident Kennedy byl zavražděn. Závěr byl tedy jasný. CIA se svým agentem E. Howardem Huntem zabila prezidenta. Slovy předsedkyně poroty, Leslie Armstrong, v Plausible Denial, je poznamenáno:

“Pan. Lane nás žádal, abychom udělali něco velmi obtížného. Žádal nás, abychom věřili, že John Kennedy byl zabit naší vlastní vládou. Když jsme zkoumali důkazy (po dobu 65 minut), byli jsme nuceni dojít k závěru, že CIA skutečně zabila prezidenta Kennedyho. Hunt byl její součástí a tyto důkazy, tak pečlivě prezentované, by nyní měly prozkoumat příslušné instituce vlády Spojených států, aby osoby odpovědné za atentát mohly být postaveny před soud.”

Téměř od začátku si mnozí mysleli, že vražda populárního mladého prezidenta byla výsledkem spiknutí, spíše než činem jednoho jednotlivce, a to navzdory opačným zjištěním Warrenovy komise (1964), která byla založena a pod dohledem Kennedyho nástupce, Pres. Lyndon B. Johnson, aby vyšetřoval atentát. 

Incident zůstal až dosud předmětem rozšířených spekulací.

………..

Zákon o shromažďování záznamů o atentátech požaduje, aby Národní archiv vydal všechny související dokumenty do 25 let. Když se 26. října 2017 blížil konečný termín pro zveřejnění zbývajících nezveřejněných dokumentů, americký prezident Donald Trump jejich odhalení bujně očekával. V jedenáct hodin byl však Bílý dům zavalen žádostmi CIA a FBI o zredigování několika stovek dokumentů v zájmu národní bezpečnosti.

Všechny možné kroky ke zveřejnění dříve tajných informací byly podniknuty ve víře, že odstranění závoje vládního tajemství o atentátu pomůže k jeho zveřejnění. Nicméně desítky let po události a vyšetřování přetrvávají spekulace a konspirační teorie.

Jak vědí konspirační teoretici a vyšetřovatelé, Vatikán měl na Kennedyho atentát ze zákulisí velký vliv, jak se dozvěděli renomovaní jezuitští badatelé. Autor Loftus ve své knize z roku 1994: Tajná válka proti Židům; tvrdí, že Kennedy chtěl vyzbrojit Izrael. 

„V září 1962 se Kennedy rozhodl poskytnout Izraeli obranné střely země-vzduch schopné zastavit letadla, ale ne egyptské útočné střely. Byl to první prodej zbraní vládou USA do Izraele…. Kennedy slíbil Izraelcům, že jakmile skončí volby v roce 1964, rozbije CIA „na tisíc kousků, aby je rozptýlil ve větru“… Zavražděním Kennedyho v listopadu 1963 Izraelci ztratili nejlepšího přítele, kterého měli v Bílém domě od odchodu Trumana.”

Proč v té době jezuité ve Vatikánu nechtěli prodej zbraní do Izraele? A proč se jezuity ovládaný prezident Johnson otočil zády k Izraeli, když egyptská armáda postupovala Sinajskou pouští, aby připravila útok na Izrael v roce 1967?

Protože útok na Izrael musel být vyprovokován. Tento útok vyprovokovala jezuitská mezinárodní rozvědka přes Egypt, která mylně viděla slabost izraelské armády a údajné opuštění Izraele americkým impériem. Šestidenní válka, kterou naplánoval maltézský rytíř James Angleton, měla jeden hlavní cíl: dobytí Jeruzaléma společně s dobytím Chrámové hory. Zjevný nedostatek vojenského vybavení Izraele vyprovokoval plánovaný útok Egypta. Izrael poté zahájil preventivní úder a během šesti dnů bylo svaté město v rukou sionistického vedení v Římě.

Kdyby Kennedy vyzbrojil Izrael, Egypťané by nikdy neměli odvahu jít do války. Bez vyprovokované války by nedošlo k žádnému izraelskému útoku. Bez izraelského útoku by Jeruzalém nikdy nebyl ovládnut sionisty, které prostřednictvím jezuitů ovládá Mossad. S Jeruzalémem v arabských rukou by sionisté nikdy nebyli schopni přestavět Šalamounův chrám, a to bez předchozího vědomí „neomylného“ jezuitského papeže.

Většina jezuitské filozofie je založena na doktríně, Účel světí prostředky, vyjádřené jako:

„Předpokládá se, že papež má právo sesadit heretiky a rebelující krále. Králi sesazení tímto způsobem – papežem – jsou klasifikováni jako notoričtí tyrani a jako takoví můžou být zabiti první osobou, která je dokáže chytit do pasti.

„Pakliže nelze veřejným způsobem odůvodnit likvidaci tyrana, stává se to tedy zákonným pro toho, kdo jako první dostane šanci ho zabít.”

Publikováno v Defensio Didei, španělským jezuitským knězem Franciscem Suarezem, 1548 – 1617.

Jinými slovy:

 “Je přijatelné zabít utlačovatele.”

https://finalwakeupcall.info/en/2021/10/27/stunning-truth- o-zavraždění-jfk/

…. avšak skutečná “pravda” o atentátech na Johna Fitzgeralda Kennedyho sr. i na Johna Fitgeralda Kennedyho jr. vychází po mnoha letech až díky informačnímu programu vojenské rozvědky jménem “Q” a jeho schopným dešifrovatelům a následníkům z různých skupin “Qanonů”.

Tady je. Přežili oba:

Konečně, jako úvod do Dne nezávislosti 4. července v USA, je zde obrázek, o kterém mnoho z nás věří, že je JFK Jr., stojící na vrcholu sochy George Washingtona na Mt Rushmore, 2. července 2021.

Obnovená US Republika:

Pondělí 4. července v 8 am EST a každou další hodinu se ve Washingtonu DC a některých dalších městech objevovaly hlavní oznámení, která žádala lidi, aby zůstali ve svých domovech (zatímco Bílé Klobouky zatýkaly)

V Úterý 5 července začalo masové zatýkání Kabaly ve Washingtonu DC a dalších městech

Úterý 5 července 2022 se John F. Kennedy Jr. objevil na veřejnosti poprvé a 17 července je výročí pádu jeho letadla -Aliancí z FBI zinscenované vraždy – a jeho ukrytí v programu na ochranu svědků Aliance.

Urychlovač částic Large Hadron Collider z CERNu byl aktivován Bílými Klobouky:. https://home.web.cern.ch/news/news/physics/lhc-run-3-physics-record-energy-starts-tomorrow

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Deni
Deni
1 year ago

Dakujem