Sedem cností a sedem hlavných hriechov – PÝCHA, POKORA

02/06/2023 | Duchovné pravdy

Väčšina ľudí sníva o šťastnom živote plnom lásky, mieru, pokoja, radosti, o živote, ktorý si vždy priali. Lenže takýto život nám nepadne z neba do náručia bez nášho pričinenia. Je potrebné preto niečo urobiť, vzdelávať sa v poznaní Božích zákonov a v každodennom prežívaní sa nimi riadiť. Človek sa musí v prvom rade zmeniť z vnútra, spoznať svoje slabosti, previnenia, poučiť sa z nich a snažiť sa dennodennou prácou na sebe tieto slabosti a previnenia odstrániť a nahradiť ich cnosťami.
Budovaním týchto cností sa človek stáva lepším a dostáva sa na správnu cestu k Svetlým výšinám a poznaniu Pravdy.
Zoznam siedmich cností je:
Pokora
Štedrosť
Cudnosť
Striedmosť
Mierumilovnosť
Dobroprajnosť
Činorodosť

Protipólom siedmich cností je sedem hlavných hriechov.
Sedem hlavných hriechov je podľa rímskokatolíckej cirkvi sedem hriechov, ktoré sú zväčša pôvodom ďalších hriechov.
Sú to:
Pýcha
Lakomstvo
Smilstvo
Obžerstvo
Hnev
Závisť
Lenivosť

Pojmom hlavný hriech sa nemyslí hriech, ktorý je najvážnejší, najťažší či najsmrteľnejší. Hlavný znamená, že hriech vychádza z hlavy, preto sa v iných jazykoch nazývajú aj kapitálne hriechy, alebo kardinálne hriechy. Hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo plodia iné hriechy a neresti. Spoločným menovateľom hlavných hriechov je panovanie rozumu a s tým spojená duchovná lenivosť.

Skúsme si postupne prejsť jednotlivé hriechy a cnosti, lebo poznaním hriechu, nášho nepriateľa o ktorom veľa krát ani nevieme, že ho máme, sa ho môžeme ľahšie zbaviť a nahradiť ho cnosťou.

PÝCHA:
Pýcha je jednou z najtoxickejších emócií človeka. Pochádza z márnomyseľnosti, domýšľavosti, sebapreceňovania, čo vychádza z panovania rozumu a duchovnej lenivosti. Pýcha často prechádza do hnevu, závisti, nenávisti, žiarlivosti až agresie. Zabraňuje uznať kvality niekoho iného a nedovolí uznať prínos niekoho iného do života. Pyšný človek uznáva len seba, je povýšenecký, nikdy neprizná, že zlyhal a nestojí o odpustenie. Pyšný nie je schopný uznať pravdu a najmenej vtedy, keby sa mal skloniť a povedať, že sa zmýlil, zhrešil. Radšej sa bude usilovať o to, aby pravdu zničil. Robí nešťastným seba aj okolie, seba vidí ako dobrého, skromného, dokonalého človeka so všetkými cnosťami. Pyšný človek si sám sebe pripadá veľmi pokorný, zatiaľ čo pokorný človek si sám sebe pripadá veľmi pyšný. Pyšný človek zažije málo lásky a ľudského tepla, lebo nechce mať s ním nik nič spoločné. Preto sa často stáva obeťou závisti, nespokojnosti, samoty, zúfalstva.

Protipólom pýchy je pokora.

POKORA:
Pokora je duševný stav vyplývajúci z uvedomovania si vlastných nedostatkov, poníženosť, úcta k inému.
Pokoru dnes ľudia vnímajú ako starodávnu vlastnosť, zrejme preto, lebo sa skoro úplne vytratila a ľudia ju nepoznajú. V momente, ak si človek myslí, že je pokorný, tak v tom momente pokoru stratil. Pokora, ak je skutočná, tak je prejavom vnútornej zrelosti a čistoty.
O pokore Duch Pravdy napísal: ,,Poznanie je však pokora! Lebo kto má pravé poznanie, nemôže pokoru nikdy vylúčiť, pretože poznanie a pokora sú jedno. S pravým poznaním prichádza ako samozrejmosť súčasne i pokora. Kde niet pokory, tam nikdy niet ani pravého poznania! Pokora znamená slobodu! Len v pokore spočíva pravá voľnosť každého ľudského ducha!“
Za pokorného človeka hovoria jeho činy a nie prázdne slová. Pokora úzko súvisí aj s vďačnosťou a pomoci iným.
Pokorný človek pomáha druhým, bez očakávania odmeny alebo vďaky, nie je vďačný len za materiálne veci, ktoré ho obklopujú, ale za všetko, čo mu prichádza v prežívaní každý deň, a tým sa postupne približuje k dokonalosti svojho ducha.🌞

Pokračovanie nabudúce..

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Miriam
Miriam
1 year ago

❤️

Israismael
Israismael
1 year ago

V nastávajúcom dianí ktoré prichádza na túto Zem ste vy v tejto redakcii veľmi dobrým voditkom k získaniu mnoheho poznania, a to práve takýmito článkami ktoré zverejňujete..za to vám patrí vďaka ,a moje prianie je také aby túto stránku navštívilo čo najviac ľudí …