Približujúce sa svetlo

05/06/2022 | Duchovné pravdy, Úvahy

Na Zem sa čoraz viac približuje Božie svetlo, ktoré si postupne hľadá cestu do každého kúta, do každej duše. Toto svetlo sa k Zemi približuje už dlhý čas a je tu na to, aby nám pomohlo v duchovnom vzostupe, prinieslo mier a spásu a jednoducho presvetlilo tento temnotu uctievajúci svet. Je to veľký vzostup ľudstva a veľa prebudených duší o ňom vie a očakáva ho. Tento vzostup sa však nedeje sám od seba na základe pravidelného vesmírneho cyklu, ale je to Božia milosť pre nás. Keď sa ľudstvo odklonilo od svetla a nepomohli žiadne pomoci cez rôznych vyslancov, v Božej ríši sa začal pripravovať vyslanec ako najvyššia, ale zároveň posledná pomoc ľudstvu. Tento vyslanec je samotný Duch Svätý a kvôli tejto úlohe musel preputovať všetky úrovne stvorenia. Nakoniec po preputovaní všetkých úrovní príde aj do našej z pohľadu stvorenia malej časti hrubohmotného sveta. S tým ako sa postupne približuje cez všetky “oddelenia” mimohmotného sveta prináša so sebou toto obrovské svetlo, pretože to svetlo predstavuje on sám.

Musíme si však niečo dôležité o tomto svetle uvedomiť.

Toto Svetlo nie je ako jemné pohladenie slnečných lúčov, ale v prvom rade sa prejavuje ako tlak, pretože toto Svetlo od nás niečo požaduje! Preto sa toto obdobie nazýva Boží súd. Je to čas zúčtovania a každého z nás toto Svetlo súdi. Toto Svetlo na nás teda vyvíja tlak a to sa môže prejavovať buď pozitívne alebo negatívne vzhľadom na zachvievanie. Pokiaľ sa niečo zachvieva vo Svetle, podporí to a pozdvihne ešte vyššie, no to temné prinúti sa odhaliť a nakoniec sa toto temné pod zosilujúcim sa tlakom zničí samo v sebe. Môžeme teda povedať, že toto Svetlo prináša každému to, čo si zaslúži podľa zákona čo človek zaseje to aj zožne. Všetko svetlé vystúpi do popredia a všetko temné a ničivé zanikne. Čo sa týka ľudí, je tu jedna kategória ľudí, ktorí nestoja na temnej strane, ale ani na tej svetlej. Sú to ľudia ľahkovážni a títo budú tlak Svetla pociťovať najviac, pretože ich bude nútiť prebrať sa z duchovného spánku. To či ich toto svetlo zničí alebo pozdvihne záleží len od nich samých. Kto sa však rozhodne zostať v duchovnej agónii, ten bude z pohľadu Svetla hodný toľko ako človek temný! Teraz jednoducho nie je možnosť nezaujímať sa, je to buď alebo. Boh čakal a pomáhal nám dosť, teraz je čas ukázať ako sme hospodárili s nám zvereným bytím.

Pod tlakom Svetla vychádza na povrch všetko skryté, aby sa to odhalilo a súdilo. Zároveň so sebou prináša rozuzlenie karmy, ktorú sme si na seba uvalili. Toto Svetlo nás nakoniec pozdvihne nahor, no predtým musí vykynožiť všetko temné. Pred budovaním nového musí padnúť staré. Nová stavba nemôže byť v tomto prípade vybudovaná na starých základoch. To znamená, že s približujúcim sa Svetlom nebude hneď všetko viditeľne krajšie, ale bude to čoraz ťažšie. Keďže sme okolo seba a vlastne okolo celej Zeme vytvorili príliš temné prostredie, nepôjde to vyčistiť bez následkov. Tento text vznikol práve za účelom toho, aby poukázal na to, že tu nebudeme behom pár mesiacov všetci žiť v láske a harmónií, očistení a bez akýchkoľvek problémov. Tie problémy sa naopak začnú kopiť. Ide o globálne hľadisko, no rovnako aj o osobný život. Budú viac eskalovať vzťahy, a bude to burcovať s vnútrom každého človeka. Pribudnú choroby a úmrtia a pribudnú tiež prírodné katastrofy, ktoré sú predzvesťou záverečnej fázy očisty.

Človek pokrivil všetko čo sa dalo, takmer každý názor a pohľad na život sme si prispôsobili vlastným predstavám, a preto bude veľmi náročné vyčistiť všetky omyly ľudského zmýšľania. Prechádzame totiž do nového veku ľudstva a to znamená, že ako sa veci musia zmeniť na makro úrovni, tak sa musia zmeniť práve na úrovni jednotlivcov. Musia sa zaceliť všetky štrbiny, cez ktoré by sa temnota mohla šíriť. A že tých štrbín a dokonca kráterov je požehnane. A kde je temnota zakorenená príliš na to, aby sa jej bol dotyčný ochotný vzdať, tam musí temnota zaniknúť aj s jej živiteľom. Tak fungujú železné Božie zákony, ktoré sa nedajú obísť a vyprosiť si v tomto bode ďalšiu šancu. Z Božieho trónu bolo povedané dosť! A toto dosť sa v našej hmotnej realite prejaví ako určitý bod/úsek, v ktorom pokiaľ sa vnútorne nevzchopíme a nevytvoríme v sebe priestor pre svetlo, budeme z pohľadu svetla súdení ako temní.

Mnohí z nás si namýšľajú ako vyspelí sme, lenže nie je to tak. Sme vyspelí iba rozumovo, duchovne sme však mŕtvi. Práve od našej duchovnej zrelosti bude závisieť to ako sa budú veci vyvíjať a na koľko hladko bude Svetlo porážať temnotu. Koľko negatívnych impulzov budeme potrebovať, aby sme sa prebudili na duchu. Tam kde bude neúrodná pôda, tam tlak Svetla spôsobí jednoducho ťažkosti. A práve preto nebude prichádzajúca doba vôbec ľahká. Tá neúrodná pôda je totiž v určitej miere takmer všade. Preto nenaleťme sladkým rečiam, ako zmena bude ľahká a úžasná, pretože pre neočistených ľudí nebude. Nečakajme zlé veci, ale neupínajme sa tiež na presladené ezoterické reči o vzostupe. Nikto nás nepríde na ružovom obláčiku pozdvihnúť nahor. Nechápte ma zle, keby ľudia mali možnosť nazrieť do toho veľkého diania a videli by, koľko pomocí a koľko práce stojí to, aby sme boli vytiahnutí z predpovedaného zániku, neverili by. Božia milosť opäť zaúradovala a bola nám daná ešte jedna šanca. Zachovávajme si však pokoru a necíťme sa ako božské bytosti, ktoré na sebe nepotrebujú pracovať. To, že ľudia sú hriešnici nie je len kresťanské strašenie, ale je to jednoducho tak. Musíme byť ostražití voči svetu a hlavne voči sebe, musíme mať zdravú sebareflexiu, aby sme vôbec vedeli spoznať, na čom potrebujeme pracovať. Všetko musí byť nové! V novom svete jednoducho nebude miesto pre to, čo sa nezachvieva v Božej vôli. Mnoho svetlých ešte môže padnúť a mnoho zatrateniahodných sa ešte dokáže vyšvihnúť nahor. Času je však málo.

Pokiaľ žijete v duševnej pohode, môže to znamenať, že idete správnou cestou, ale častejšie to znamená to, že idete cestou nesprávnou, pretože v tejto dobe je každá snaha o Svetlo ihneď napádana nízkymi formami. Kráľovstvo temnoty bojuje o nadvládu a snaží sa spolu s jej prichádzajúcim pádom stiahnuť so sebou čo najviac duší. Strážte sa! Očistné plamene čoskoro zažehnú všetko neušľachtilé a pozdvihnú všetko čisté nahor. Kedy a ako nikto z nás nevie, no jedno je isté.

Všetko bude nové.

Daniel

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
polarexplo
polarexplo
1 year ago

Ďakujem Daniel.

Helena
Helena
Reply to  polarexplo
11 months ago

Super článok, ďakujem

Mikael
Mikael
11 months ago

Boží světlo je tu už dávno, jen ho ještě mnozí nepřijali, ke své vlastní škodě:

Jan 1:1-5: “Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.”
🙂👍🏻❗

hatatitla
hatatitla
11 months ago

Bol som dnes na svätej omši, 5.6. je zoslanie Ducha Svätého. Bol som vonku a svietilo ostré slnko, ihneď asi 2 sekundy po záverečnom požehnaní farára odpadlo asi 10 ročné dievča pred vchodom do kostola, neviem, či malo úpal alebo dehydratáciu, ale pripadalo mi to ako znamenie transcedencie skrz Ducha Svätého.

Deni
Deni
11 months ago

Dakujem❤️

zuzana.
zuzana.
11 months ago

Krásný text, až mě mrazilo. Stejně jako u této nádherné písničky, jejíž text jsem přeložila:

 Voláš mě na vody
do velkého neznáma, kde mohou selhat nohy
A tam tě nacházím v tajemství
v hlubokých oceánech
Má víra obstojí
A budu vzývat tvé jméno (Ježíš)
A udržím svůj zrak nad vlnami
Až se zvednou oceány, má duše spočine v tvém objetí.
Já jsem tvá a ty jsi můj
Tvá milost se rozlévá v nejhlubších vodách
Tvá svrchovaná ruka
bude mým průvodcem
Tam, kde nohy mohou selhat a strach mě obklopuje
Nikdy jsi nezklamal a nezačneš ani teď (Ježíš)
Tak budu vzývat tvé jméno
A udržím svůj zrak nad vlnami
Až se zvednou oceány, má duše spočine v tvém objetí
Já jsem tvá a ty jsi můj
A ty jsi můj
Duch mě vede tam, kde je má důvěra bez hranic
Nech mě kráčet po vodách
Kamkoli mě zavoláš
Vezmi mě hlouběji, než kam by kdy moje nohy mohly zabloudit
A má víra bude silnější
V přítomnosti mého Spasitele
***
Udržuj mé oči nad vlnami
Má duše spočine v tvém objetí
Jsem tvá a ty jsi můj

Oceans (Where Feet May Fail) – Hillsong UNITED

https://www.youtube.com/watch?v=OP-00EwLdiU

jana
jana
11 months ago

Jednoduše super! Děkuji.❤️

Juraj
Juraj
11 months ago

Duch Svätý ako Imanuel,Parcifal tu prišiel ako syn človeka Abdrushin.Jeho posolstvo Vo svetle pravdy je tu už takmer storočie.