Prečo sme chorí?

01/02/2023 | Zdravie

Mnohí chcú čo najrýchlejšie potlačiť vonkajšie prejavy choroby v domnení, že nemajú čas na prebudenie, alebo sa chcú vyhnúť nepríjemným sprievodným pocitom. Nemyslia si, že telo im dáva najavo, že niečo nie je v poriadku, alebo že sa len potrebuje zbaviť toxických látok, ktoré sa doň dostali zvonku alebo mohli vzniknúť v tele.

V súčasnosti sa proti týmto poruchám bojuje najmä syntetickými liekmi. Ak však týmto spôsobom zabránime vonkajším prejavom choroby, potlačíme aj prirodzený obranný systém organizmu. Možno sa nám podarí zbaviť sa bolesti, ale neodstránime príčinu ochorenia. Zrejme neodstránime ani pôvodne prítomné látky, ktoré sú pre telo nežiaduce. Naopak, zvýšia sa v dôsledku užívania syntetických drog. Hoci sa telo snaží zo všetkých síl napraviť škody spôsobené prítomnosťou nežiaducich látok v tele a podľa možnosti kompenzovať vzniknuté nerovnováhy, zvyčajne sa objavujú rôzne vedľajšie účinky. Ak sa s tým telo nedokáže vyrovnať, vznikajú ďalšie formy ochorení, ktoré majú viesť k vnútornej očiste.

Ak sú tieto následky otravy neustále potláčané ďalšími chemickými liekmi, postupne sa začnú prejavovať alergie na rôzne látky, počnúc miernejšími formami, ktoré sa neskôr môžu rozvinúť do život ohrozujúcich reakcií. Žiadny alergický test nedokáže určiť všetky látky, ktoré sú pre človeka nebezpečné, pretože telo môže byť alergické na všetko, s čím príde do kontaktu. Dokonca každý orgán môže produkovať látky, ktoré sú pre telo nevhodné alebo toxické, čo môže viesť k iným typom ochorení. Preto sa choroba, ktorá nebola vyliečená v počiatočnom štádiu, môže jej potlačením rozvinúť do nebezpečnejších foriem.

V prvej fáze sa vylučujú škodlivé látky (napr. spolu s hnačkou), čo môže byť sprevádzané zvýšenou teplotou atď. Ak akútne prejavy ochorenia ustúpia, často sa po počiatočnom oslabení stretávame s dobrým pocitom. Okrem toho môže obranný systém reagovať zápalom v tých častiach tela, ktoré sú nejakým spôsobom oslabené. Horúčka pritom zohráva dôležitú úlohu, pretože nielenže urýchľuje spaľovanie škodlivých látok, ale telo môže produkovať aj interferóny, ktoré majú ochrannú funkciu a zabraňujú vzniku závažnejších ochorení, dokonca aj rakoviny. Vyššiu horúčku síce môžeme znížiť prirodzenými prostriedkami, ako sú zábaly lýtok, zábaly trupu atď., ale nemali by sme ju potláčať.

Ak sa totiž tieto liečebné procesy potlačia, škodlivé látky sa začnú ukladať niekde v tele. Takto vznikajú polypy, reumatizmus a iné zdravotné problémy. Tieto formy môžu byť ešte prevedené späť cez reakčnú fázu do akútnej fázy eliminácie, a tak môže dôjsť k vyliečeniu. V ďalšej fáze ochorenia už škodlivé látky prenikli do tkanív, preto je pacient zvyčajne chronicky chorý. Môžu sa vytvoriť aj nádory, ktoré spočiatku ešte nie sú malígne. Ak sa vhodnými terapeutickými opatreniami nepodarí zvrátiť priebeh ochorenia do predchádzajúcich foriem, stáva sa to kritickým, pretože dochádza k degenerácii (t. j. zhoršovaniu stavu) tkanív. V tomto období ochorenia sa môže vyskytnúť aj cirhóza pečene, zmenšenie obličiek atď.

V poslednom a najzávažnejšom štádiu ochorenia sa v tele tvoria väčšinou zhubné nádory. Všeobecne sa označuje ako rakovina. Ani toto štádium ochorenia neznamená rozsudok smrti. Operácie primárneho nádoru majú väčšiu šancu na záchranu života ako operácie vykonané po rozšírení metastáz (t. j. zanesení častí nádoru ďaleko od miesta vzniku). Ak však pacient po úspešnej operácii nezmení svoje nesprávne názory, možno opäť očakávať vznik nového nádoru. Iba dôsledná zmena životného štýlu, stravy a ďalších návykov, doplnená dlhodobou prírodnou liečbou, môže pri týchto najťažších stavoch predĺžiť život o mnoho rokov. Samozrejme, len vtedy, ak človek skutočne zmení svoje správanie k lepšiemu, prejde na prirodzenejší spôsob života a zdravší životný štýl.

To, ako rýchlo môže človek skĺznuť do týchto najhorších foriem ochorenia, je len z malej časti spôsobené dedičnými (genetickými) predispozíciami, ktoré si priniesol už pri narodení. Väčšinou je to dôsledok toho, čo si každý z nás počas svojho života spôsobil nesprávnymi stravovacími a životnými návykmi.

Okrem zanesenia organizmu toxínmi alebo škodlivinami môžu byť príčinou chorôb aj nižšie hladiny určitých zložiek krvi. Ich nedostatok spôsobuje odchýlky od normálneho zloženia krvi, čo má za následok rôzne poruchy a horšie fungovanie organizmu. Pritom sa uplatňuje vzájomné pôsobenie jednotlivých zložiek. Ak sa koncentrácia látky v krvi zníži, nevyhnutne to spôsobí relatívny prebytok zložky, ktorá s ňou reaguje alebo je od nej závislá. Napríklad nedostatok zásadotvorných minerálov spôsobuje nadbytok kyslých zložiek krvi, ktoré by mali byť v rovnováhe so zásaditými zložkami. V opačnom prípade sa telo prekysľuje, čo vedie k rôznym poruchám a ochoreniam.

Nedostatok nevyhnutných látok, ako sú vitamíny, je tiež nepriaznivý, pretože organizmus nemôže fungovať naplno, znižuje sa jeho výkonnosť, obranyschopnosť a schopnosť znášať značnú záťaž prostredia. Môže fungovať len na “poloprevádzkovej” báze, a to len dovtedy, kým sa jeho sily nevyčerpajú natoľko, že sa úplne zrúti. Ak organizmus nemá dostatok potrebných látok, viac ho poškodzujú aj rôzne škodliviny zo znečisteného prostredia alebo iné nepriaznivé faktory.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ľubovoľné zmeny v zložení krvi predchádzajú skutočným a výraznejším prejavom choroby. Zmeny v zložení krvi však zvyčajne pociťujeme na sebe – či už v podobe “náladovosti”, nervozity, únavy, nevoľnosti, bolesti hlavy alebo iných problémov. Ak tieto impulzy tela ignorujeme, organizmus sa nakoniec “prepne” na skutočnú chorobu. Potom je nám jasnejšie, že by sme sa mali vyhnúť určitým činnostiam (ak zvraciame, asi by sme nemali niečo jesť alebo piť atď.) a dáva nám na to viac času (napr. ak máme horúčku, mali by sme ísť spať).

Je teda na nás, či dokážeme rozpoznať zjavné podnety nášho tela a či včas prijmeme vhodné opatrenia. Ak nereagujeme a nezmeníme svoj nevhodný životný štýl a správanie, príznaky choroby sa budú stupňovať podľa vyššie uvedených štádií ochorenia. Je viac než zrejmé, že telo má k dispozícii pomerne tvrdé prostriedky, aby dalo najavo svoju nespokojnosť s naším správaním a konaním. Múdry človek by však nemal dovoliť, aby sa choroba dostala do vážnejších štádií, ale naopak, mal by včas vykonať potrebné korekcie.

Preto by sme vo vlastnom záujme mali predovšetkým dôsledne dodržiavať správnu stravu a pravidelne čistiť organizmus. Zároveň je prospešné získať potrebné vedomosti o prírodných liečebných metódach.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments