Prechod do kvantového sveta (2. časť)

19/07/2021 | QFS/GESARA, Správy

Tento úžasný systém je navrhnutý špeciálne pre to, čo bude najväčším rozdelením bohatstva v histórii ľudstva a samotného života všade na svete. Tento systém bude sprístupnený všetkým, ktorí si želajú využívať spoľahlivý, nezávislý, ničím neviazaný príjem prostredníctvom pokynov Humanitárov, ktorí sa už zaviazali nasmerovať zverené prostriedky na tento konkrétny projekt, a to v priebehu 100 alebo viac rokov.

Generácie ľudí si uvedomia pohodlie a istotu, keď znovu zažnú svoje komunity, svoju vieru, nádej, radosť, statočnosť a dôveru v ľudstvo.

Veľmi dlho sme boli bití, zneužívaní a trpeli sme. Bude potrebná obrovská miera lásky medzi nami, aby sme opäť dosiahli rovnováhu; ale dosiahneme to, pretože sa budeme navzájom podporovať a budeme to robiť spoločne.

Každý človek urobí svoje vlastné rozhodnutie alebo rozhodnutia. Konečne sme Slobodní. Nebudú existovať žiadne obmedzenia alebo podmienky pre nárok na získanie spoľahlivých finančných prostriedkov, aby sme mohli žiť a robiť s nimi, čo si človek vyberie. Nebude existovať žiadna diskriminácia.

Aliancia vie, že toto je jediná cesta vpred, pretože (a) to diktuje božské Vedomie a (b) väčšine alebo nikomu z kariérnych vodcov, politikov, pedagógov/učiteľov a podnikateľských ikon sa nedá spoľahlivo veriť, že budú rozdeľovať bohatstvo tak, ako je to najlepšie pre ľudí.

OPAKUJEM:

Skutoční Humanitári, ktorým je zverené spravovanie bohatstva sveta, ho budú schopní vrátiť všetkým ľuďom, v priebehu času a spoľahlivo, každý deň po zvyšok života ľudí prostredníctvom tohto geniálneho systému, ktorý pripravujú na použitie Humanitári identifikovaní touto udalosťou RV svojimi rozhodnutiami a plánmi. Pripravuje sa aj na používanie ľuďmi, ktorí sa rozhodnú zapojiť do programov, pričom každý človek nemá čo stratiť a môže tým len získať. Žiadne peniaze ani podiely na zárobkoch či príjmoch nebudú nikdy a nikde vyberané z pokladníc iných na zabezpečenie finančných prostriedkov pre žiadneho z účastníkov ponúkaných programov. Môžem vás ubezpečiť, že ani žiadne zaplatené dane z obratu nebudú súčasťou žiadnych finančných prostriedkov, ktoré sa budú rozdeľovať prostredníctvom týchto pripravovaných programov pre ľudí.

Dovoľte mi, prosím, položiť ešte jednu otázku:

Koľkí z nás donedávna ani nevedeli, že RV “prichádza” a že je určený na oveľa viac než len na resetovanie finančnej situácie na celom svete?

Ak by sa RV uskutočnil na jar 2020, tisíce ľudí by boli mimo diania a nemali by potuchy o možnosti naplniť svoje životné poslanie a pomôcť svojim rodinám a komunitám alebo slúžiť ako Humanitár na miestnej, regionálnej alebo celosvetovej úrovni. Ja sám by som bol “mimo diania”; ale božský Život (Boh) riadil veci špeciálne tak, aby som dostal jasné správy Stvoriteľa a konal podľa pokynov, ktoré som nemohol ignorovať a musel som ich poslúchnuť, inak by som nemal kedy spať! Vážne! Moja cesta bola božsky usmernená, o tom niet pochýb, rovnako ako cesty mnohých iných, ako som ja, zisťujem.

Keby sa niektorí ľudia postavili nad to, že mám čas potrebný na to, aby som vstúpil do svojho životného poslania a úlohy, tak trochu cítim, že by došlo k obrovskej krivde pre ľudstvo. Podotýkam: Som len jeden z najmenej 1500 skutočných humanitárnych duchov sveta. Sme pripravení vstúpiť do svojich úloh a postarať sa o to, o čo sa treba postarať v prospech ľudí – nezaťažení a neobmedzovaní bankármi, politikmi, korporátnikmi ani žiadnymi oportunistami či špekulantmi.

Taký je plán, želanie a smerovanie božského Stvoriteľa. Nikto a “nič nemôže zastaviť to, čo prichádza”. Alebo môže?

Čo si myslíte, že sa stane, ak všetci, ktorí majú zahraničné meny a dlhopisy, ktorí sú súčasťou “úrovne 4B” (internetoví jednotlivci a skupiny), pôjdu na svoje stretnutia a budú ich brať ako pracovné pohovory a stretnutia so žiadosťou o pôžičku? Možno to bude nasledovné?

Niektorí budú odmietnutí z rôznych dôvodov, väčšinou spojených s neúprimnými “prezentáciami” a tvrdeniami, že sú Humanitár, hoci nimi nie sú. Mnohí dostanú oveľa menej, ako “ľudia” potrebujú dostať na tento mamutí reštart nášho sveta. Prečo?

NIEKTO z držiteľov meny a/alebo zim dlhopisov však nepôjde na stretnutia s rovnakým zmýšľaním, aké sa vyvinulo v rokoch nášho zotročenia, a bude súhlasiť a vyhovovať starému bankovému systému a bankárom. Vedia, že QFS, Kvantové vedomie, urobilo všetky transakcie bezpečnými, súkromnými, okamžitými a neúplatnými. Vedia, že je to vedomie Stvoriteľa v akcii. Niektorí z nich, verní svojmu jadru Humanitára pôjdu plní očakávaného vzrušenia a lásky, šťastní, že môžu pozdraviť a poďakovať ľuďom, ktorí tam na nich čakajú. Títo zástupcovia Aliancie sú tam preto, aby pomohli Humanitárom získať peniaze, ktoré budú potrebovať na financovanie všetkých životne dôležitých miestnych, celoštátnych, národných a medzinárodných projektov pre ľudí, zvieratá, rastliny a celú Zem.

Nebude existovať žiadny pocit nároku na peniaze, žiadne dohadovanie o sadzbách ani žiadne požadované alebo položkovité poplatky, ktoré by sa mali platiť na pokrytie nákladov na platy akýchkoľvek ľudí v službách alebo na transakcie či prevody.

QFS je intuitívny a pozná každého človeka, ktorý používa systém, a vie, aký je skutočný zámer každej transakcie. Áno, to je pravda o QFS. Vyskúšajte si to sami a zažijete túto Pravdu. Urobili to mnohé tisíce bankárov a pracovníkov amerického ministerstva financií a stále pociťujú dôsledky svojich pokusov vyviaznuť s nezákonným, vlastizradným konaním.

Ak to prijmeme ako fakt, možno dôvod, prečo došlo k určitým prieťahom v pripravovaných stretnutiach, súvisí s nami, s naším osobným zmýšľaním a zámermi.

Môže to byť tým, že posielame QFS odkaz, že my ako celok – väčšina? – v skutočnosti nechceme opustiť starý, zotročujúci spôsob, pretože sme sa s touto zajateckou úlohou akosi “zžili”? Pri tom starom systéme sme aspoň vyrástli a vedeli sme, čo môžeme očakávať, aj keď to bolo hrozné. Ľudia majú prirodzene radi rutinu a vedia, čo očakávať. Prekvapenia zvyčajne nevyhľadávajú, pokiaľ nejde o rýchlu, prekvapivú oslavu narodenín alebo inú vítanú, dobrú udalosť.

Nie, desaťročia podmieňovania nás vycvičili, aby sme verili len tomu, čo je podané v živých technicolorových farbách a priestorovom zvuku, v krátkych, malých kúskoch pre oči a uši, ktoré môžeme zhltnúť predtým, ako sa naša pozornosť rýchlo odkloní na ďalší malý zvukový kúsok, pred ďalším krátkym kúskom pre oči, pred ďalším “šokujúcim” kúskom adrenalínovej drámy propagandy, priamo do ďalšieho falošného prísľubu “útechy a úľavy” prostredníctvom, ešte ďalšej drogy (alebo dvoch, alebo troch, alebo viacerých).

Vidíte, akou cestou nás viedli? Je načase vybrať si inú cestu – tú, po ktorej sme NIKDY NEŠLI – tú, ktorá je osvetlená božskou Pravdou a milosrdenstvom, milosťou a Láskou.

V hĺbke duše sa skutočne BOJÍME POSTUPOVAŤ, ZMENIŤ A ZLEPŠIŤ SVOJ ŽIVOT? Bojíme sa prijať stopercentnú zodpovednosť za vlastné šťastie, okolie a svet? Príliš sme si zvykli a dokonca nám nevadí, že sme všetku svoju osobnú moc odovzdali do rúk niekoľkých vyvolených, aby ju riadili a dokonca kontrolovali… ZASE? Tento “modus operandi” sme sotva prežili, však? Z Božej milosti áno.

K napísaniu tohto dlhého článku ma viedol náš Otec-Matka Stvoriteľ; pretože zrejme existujú ľudia, pre ktorých je špeciálne určený. Bol som uistený, že to hľadáte a ste pripravení na to, čo tieto slová znamenajú pre vás osobne… a že tieto stránky vám prinesú jasnosť, múdrosť, vhľad, odvahu a inšpiráciu, ktoré vám pomôžu sebavedomo VSTÚPIŤ DO SVOJEJ PRAVEJ IDENTITY AKO DOKONALEJ IDEY, MYSLE A VYJADRENIA SVOJHO STVORITEĽA.

Toto všetko nie je o náboženstve. Náboženstvo bolo vytvorené, opakom božskej Lásky ako “vnútorná úloha” na rozdelenie nás ako ľudí Zdroja na celom svete. Ide o to, aby sme sa kolektívne opäť zblížili, spomenuli si, kto sme, spolupracovali, upustili od podozrievania a nedôvery, paranoje, nečestnosti a odstupu medzi nami.

Ide o to, aby sme sa SPOLU SPOJILI S KVANTOVÝM VEDOMÍM, aby sme mohli dramaticky zvýšiť naše kolektívne frekvencie v silnom signáli nášmu Stvoriteľovi… v silnom signáli, že sme pripravení navždy zanechať “spôsoby a prostriedky” nepriateľa za sebou.

Nemôžeme fušovať do reči, robiť kompromisy alebo skladať dva spôsoby života a bytia dohromady a očakávať, že sa opäť nezačne boj o nadvládu nad nami všetkými. Teraz už vieme, že nechceme, aby nadvláda patrila temným, tienistým energiám klamstva a lží, strachu a teroru, manipulácie a krádeže, vojny a izolácie, kontroly a zotročenia, mučenia a smrti.

Nie. Je čas, aby sme sa spojili v absolútnej viere vo Svätého Ducha Pravdy a Svetla a odstránili všetku temnotu z nášho sveta Života a Lásky. Každému, kto to nechce, sa na našej Zemi nebude dariť, pretože mu “ujde” všetko dobré. Naša vibrácia pri vzostupe na túto úroveň vedomia nebude uznávať takýchto ľudí alebo energie, ktoré idú dopredu, s ničím iným ako so súcitom, trpezlivosťou a starostlivosťou.

Zem vstupuje do svojej novej sféry prejavu. Opúšťa pomalý a pochmúrny svet tretej dimenzie. Ak o tom neviete, urobte si prieskum a nájdete množstvo informácií o tejto úžasnej udalosti.

Zatiaľ, keď Zem a jej ľudia stúpajú do piatej dimenzie, riešime revalváciu mien a odpustenie dlhov na celom svete. Robíme to ako prvý, obrovský krok ku galaktickej výmene medzi sebou a s tými, s ktorými sme sa ešte nestretli, ale určite sa tak čoskoro stane. Všetky oči sa upierajú na nás tu na Zemi a veľa podpory a lásky z nich nás obklopuje a pomáha nám chrániť, keď spoločne uskutočňujeme tieto obrovské prechody.

Ak sa nerozhodnete podeliť sa o bohatstvo a hojnosť, ktoré dostávate, a všetko míňate na seba, možno to naozaj potrebujete urobiť, pretože ste boli počas svojho života naozaj zle zneužívaní a neviete to pustiť z rúk. To je v poriadku. Nikto vás za to nebude súdiť. Ste milovaní a vždy budete. Súcit patrí vám. Rovnako ako všetci ostatní si zaslúžite byť šťastní a žiť svoj život naplno a podľa toho, ako si želáte. Milujte život!

Zamyslite sa nad všetkým, o čo som sa s vami podelil v tomto článku, a spoločne:

  1. Si pripomeňme Pravdu a našu identitu ako dokonalé idey, myšlienky a vyjadrenia božskej Lásky. To je všetko, čo kedy potrebujeme, aby sme “žili, pohybovali sa a mali svoje bytie” v súlade s naším Stvoriteľom. Keď to urobíme, ľahko zistíme, že….
  2. Napĺňame svoju myseľ len myšlienkami a vyjadreniami od Stvoriteľa/Zdroja, takže je čoraz menej pravdepodobné, že dovolíme, aby do nášho vedomia vstúpilo niečo iné a “zakalilo vodu” božskej Pravdy.
  3. Vždy žiadajme o pomoc a vedenie, ktoré potrebujeme, na celej ceste, keď vstupujeme do “Zlatého veku Vodnára” a prežívame ho; a pokračujme
  4. Uznávajme túto súčasnú príležitosť za to, čím je – darom úlohy humanitárov vo vedení znovuzískaného bohatstva ľudstva a pre ľudstvo na Zemi.
  5. Ubezpečme sa, že všetky myšlienky a predstavy o zarábaní z prostriedkov získaných do úschovy, vylúčime zo svojej mysle a odložíme všetky tradičné “podnikateľské plány”, ktoré by nás mohli lákať. Nebudeme podnikať. Ideme slúžiť ľudstvu
  6. Dbajme na to, aby sme zostali bystrí, pozorní, stále k dispozícii a vždy počúvali potreby a túžby ľudí, zvierat a všetkých živých a Svetlom naplnených bytostí všade na svete.

Keď končím tento článok, ktorý vám úprimne ponúkam na zamyslenie, zanechávam vám toto:

Kvantum = množstvo, kvantita

Počítač = programovateľné, zvyčajne elektronické zariadenie, zariadenie, ktoré dokáže ukladať, načítavať a spracovávať údaje.

Vedomie = vnímanie, uvedomovanie si vnútornej a vonkajšej existencie.

Keď spojíme kvantum s vedomím, chápem “Kvantové vedomie – kvantitatívne uvedomenie si vnútornej a vonkajšej existencie (existencií)”. Zdá sa to jasné a jednoduché.

Keď tento pojem použijeme zameniteľne s “Kvantovým počítačom”, môžeme povedať: “Elektronické zariadenie, ktoré dokáže ukladať, vyhľadávať a spracovávať viacnásobné množstvá údajov.” Potom, keď to spojíme s “Vedomím”, mne osobne to vychádza: “Vedomie vnútornej a vonkajšej existencie, ktoré sa spracováva, vyhľadáva a ukladá kvantitatívne, intuitívne a okamžite, pričom zahŕňa elektronické (energetické) frekvenčné prenosy.”

Názor:

Kvantové vedomie dosiahneme len vtedy, keď zažijeme kolektívne uvedomenie si našej vnútornej a vonkajšej existencie, bez ohľadu na to, či používame počítač alebo nie.

Ak sa namiesto toho rozhodneme pokračovať vo väčšine tých istých občianskych, súdnych, politických, lekárskych/farmaceutických, komunikačných a zábavných, bankových a peňažných systémov z posledných 100 rokov, ktoré jasne viedli k tomu, čo pred nami chradne v súčasnosti, určite opäť zlyháme. Milosť, ktorej sa nám dnes dostáva, bude premárnená. Ľudstvo potom môže byť stratené.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
zuzana.
zuzana.
2 years ago

Velké děkuji za vaši práci.