Pozor! Úder Svetla zničí všetky naše priania!

29/04/2023 | Duchovné pravdy

Žijeme v dobe veľkej očisty, ktorú možno charakterizovať tým, že Božie Svetlo, prichádzajúce Zhora, začne robiť poriadok na zemi. A okrem iného urobí poriadok aj s našimi prianiami. Svetlo Pána totiž postupne zlikviduje úplne všetko, čo nevedie k Svetlu. A preto zlikviduje i hustú pavučinu všemožných ľudských túžob a prianí, ktoré úplne prekryli a zastreli našu túžbu po Bohu.

Lebo jedine táto túžba má stáť v každom človeku na prvom mieste. Všetky naše ostatné túžby, priania, záujmy, koníčky, sklony a snahy majú stáť až na druhom mieste. V žiadnom prípade nesmú prekrývať, zahmlievať a zastierať základnú túžbu nášho človečenstva, ktorou je túžba po Bohu tak, ako sa to žiaľ prihodilo väčšine obyvateľstva našej planéty. A stalo sa to aj napriek tomu, že nás na to upozorňuje prvé a najdôležitejšie prikázanie, hovoriace o tom, že iba Stvoriteľ samotný musí v nás stáť na prvom mieste, a že nemáme mať nijakých iných „bohov“, ktorým by sme sa klaňali.

Ale ľudia neuposlúchli a ignorovali toto upozornenie. Popínavými rastlinami svojich najrozličnejších prianí a túžob nechali zarásť elementárnu túžbu vlastného ducha po Stvoriteľovi, po Jeho Svetle, po Jeho Pravde a po jeho kráľovstve nebeskom. Tým však zišli z pravej cesty a namiesto nej sa vybrali cestou uspokojovania svojich vlastných túžob a prianí. Ony sa pre nich stali „bohmi“ a kvôli ním zabudli na jediného a pravého Boha. V tomto spočíva celá tragédia ľudstva, kráčajúceho po bludných cestách svojich vlastných túžob a prianí.

Kam nás to priviedlo a kam nás to vedie, môžeme všetci jasne pozorovať pri pohľade okolo seba. Pri pohľade na spoločnosť, na politiku i na svetové dianie. Priviedlo nás to k vojne, ktorá je zástupnou vojnou svetových mocností a hrozí, že prerastie do jadrovej konfrontácie.

A preto, ako pomoc ľudstvu, ktoré uviazlo v húštinách svojich vlastných prianí, prichádza očista zeme a v nej úder ruky Božej do všetkých ľudských prianí, nesmerujúcich ku Svetlu. Lebo sa priblížil čas, predpovedaný dávnymi prorokmi, kedy na zemi bude mať priestor už len to, čo je svetlé, dobré, čisté, láskavé, spravodlivé a pravé. Pravé, čiže duchovné, čo znamená, smerujúce k Stvoriteľovi. Čo také nie je, nebude mať viac na zemi miesta a bude z nej odstránené, ako plevy v žatve.

Čo to s ľuďmi urobí a ako sa to na nich prejaví?

Kto bol fixovaný iba na svoje priania, túžby, záujmy, projekty, snaženia a okrem nich na nič iného, ten stratí náhle pôdu pod nohami. Tomu sa zrazu zrúti svet, pretože všetko, čo pre neho niečo znamenalo náhle zhasne, ako plameň sviečky.

Ako prvé to v ľuďoch vyvolá hnev. Obrovský hnev na všetkých a všetko okolo seba, bez schopnosti hľadať príčinu v sebe samom a vo svojej vlastnej chybnej hodnotovej orientácii. Avšak prvotný, bezuzdný hnev vystrieda úplná prázdnota a apatia. Osobnosť človeka úplne vnútorne zhasne, čo sa stane jasne viditeľné vo výraze očí a tváre. Takýto ľudia budú potom pred zrakom všetkých ostatných dožívať svoj život, ako živá výstraha smrteľného zločinu voči vlastnému duchu, ktorý zabudol, že to najvyššie a najvznešenejšie v celom jeho bytí je jedine jeho smerovanie k Stvoriteľovi.

Ale bude existovať aj druhá skupina ľudí, ktorým sa síce tiež zrúti svet v podobe ich osobných túžob a prianí, avšak po ich zrútení sa v hlbinách ich duše a ich osobnosti rozhorí, spočiatku malý, ale potom stále silnejší a silnejší plamienok túžby ducha po Bohu. Túžby po Stvoriteľovi, po Jeho Svetle, Jeho Pravde a Jeho kráľovstve. Takto, z popola zmaru všetkého nesprávneho a falošne nadhodnoteného, dôjde u mnohých ľudí k duchovnému znovuzrodeniu. Kvôli týmto ľuďom a kvôli ich záchrane zo smrtiacej pavučiny ich vlastných prianí prichádza k zemi veľká očista. Veľká očista, trhajúca na kusy túto pavučinu a dávajúca tým príležitosť duchu človeka k nájdeniu a rozvinutiu jeho doposiaľ zasypanej túžby po Stvoriteľovi.

A pretože v súčasnosti stojíme krátko pred začiatkom tohto mohutného diania, každý z nás by si mal urobiť osobnú vnútornú inventúru všetkých svojich prianí. Mali by sme rozpoznať a uvedomiť si hlavne tie, ktoré v sebe staviame vyššie, ako Stvoriteľa a našu lásku k Nemu.

Poznajme ich a odsuňme ich čo najskôr až na druhé miesto, lebo inak sa nám stanú zdrojom nášho nešťastia. Lebo inak budú žiarou Pánovho Svetla bolestne vypálené a zničené, pretože nič v človeku nemá právo stáť vyššie, ako Pán.

Nie, nemusíme sa vôbec stať pustovníkmi a nemusíme sa zriekať nijakých zo svojich prianí, túžob a záujmov. Tie, ktoré sú čisté a dobré si môžeme pokojne ponechať, ale musíme ich hierarchicky posunúť až na druhé miesto. Až za Stvoriteľa a našu lásku k Nemu.

Ale pretože pre mnohých sú slová o láske k Pánovi a o jej postavení na prvé miesto našej osobnosti príliš abstraktné a nedokážu ich konkrétne uchopiť, povedzme si ešte, ako sa má táto láska prejavovať.

Láska k Stvoriteľovi sa prejavuje láskou k ľuďom. Presne tak, ako povedal Kristus: „Čo ste urobili jedinému z mojich najmenších, mne ste urobili.“

Láska k Bohu sa prejavuje chcením dobra a konaním dobra. Dobra, ktoré pozdvihuje a povznáša. Dobra, ktoré vytvára harmóniu, porozumenie a radostné spolužitie s blížnymi. Dobra, ktoré smeruje ľudí k Stvoriteľovi.

Existuje však aj pokrivené dobro, na ktoré by sme si mali dávať pozor! Je to dobro, konané vždy s nejakými postrannými úmyslami. Preto, aby sme vynikli. Preto, aby sme sa uplatnili. Preto, aby nás obdivovali. Pre politickú, alebo ideologickú objednávku. Preto, že to hovoria médiá a želajú si to mocní. A v neposlednom rade pre peniaze, reklamu a iné materiálne i nemateriálne výhody.

Skutočné dobro je však dobro, konané len kvôli dobru samotnému. Skutočné dobro spočíva v detskom, čistom, radostnom konaní a chcení dobra bez akýchkoľvek postranných úmyslov. Je to spontánny, nezištný a prirodzený prejav radostného, čistého a k Svetlu usilujúceho ľudského ducha, ktorého dobré chcenie blížnych povznáša a vedie k Svetlu.

Jedine chcenie a konanie takéhoto dobra bude v nadchádzajúcej očiste zeme vysoko vyzdvihnuté. K nemu budú žiarením Božieho Svetla okresaní tí, ktorí sa ešte okresať dajú. Preto zostávajúci čas využime zo všetkých síl na to, aby sme svoje vnútro vybrúsili ako vzácny diamant do podoby najčistejšieho jasu detsky radostného chcenia dobra, bez akýchkoľvek postranných úmyslov. Čím viac sa k tomuto cieľu dokážeme svojou vážnou snahou priblížiť, tým viac utrpenia dokážeme od seba v blízkej dobe odvrátiť.

Sláva buď Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle a dobrého chcenia, ktoré je pravým prejavom lásky k Najvyššiemu. 

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Israismael
Israismael
1 month ago

Je zložité opísať sem na stránku proces ,ktorý sa chystá urobiť Boh s ľudskou svojvôľou ktora sa opovazuje ísť proti Bohu a jeho Zakonom už tisícročia …človek nemá ani šajnu ako si ubližuje už len myšlienkami a to nehovorím čo sa deje s tými najtemnejsimi či zlými myšlienkami..
Je to neuveriteľné čo všetko dokáže ľudský tvor už len v tých myšlienkach ,tým ako nenávidí iného človeka v myšlienkovych pochodoch a predstavách ,a ako tým ubližuje svojmu blížnemu…,pretože prenos a sila myšlienky dokáže aj zabíjať ,pokiaľ sa to robí dlhodobo a intenzívne v myslí …, ..Myšlienka vysielaná z ducha ,to je však cit.. a pozor cit vychádzajúci z ľudského ducha vytvára ergetické útvary, ktoré keď idú z ducha človeka von , tak sa cestou hore do jemnohmotnych sfér zhmotnuju, a niekto tie útvary ťahá,vyťahuje do Zdroja ,do vyšších svetov napr do útvaru(sféry) nenávisti ,alebo závisti alebo ešte aj horších citových myšlienok vytvorených človekom samotným,čo sú sféry temna a pekla alebo keď sú myšlienky svetle tak do svetlých svetov a sfér .Tu vážne neplatí že na myšlienky neplatí clo a pod ..myšlienky majú určitú energetickú hmotnosť ,váhu a tým sa formujú ..
.Kto ťahá tie nitky a kto vytvára tie ,,koľajnice,, po ktorých pustuju ľudské myšlienky ale aj ciny a slova do tých zdrojových zberných miest vo sférach nad Zemou?? Aký to bude mať dôsledok pre človeka ??
Nuž všetko čo ide z človeka či už myšlienka alebo nejaký skutok alebo slová to všetko sa zaznamenáva ,alebo ako som už povedal ,ťahá ,, po nitkách smerom do jemných hmotnosti nad Zemou..Sú to tzv malí bytostní,neviditeľne pracujúci vo vôli Božej ,ktoré tie nitky ťahajú presne tam kam ten myšlienkový útvar patrí a ťahajú to ako po koľajniciach (energeticky,príťažlivou silou) …závisť do zdroja závisti ,nenávisť do zdroja nenávisti ,dobre a svetle myšlienkové útvary do svetlých oblasti a pod ..sú to planetarne miesta ,kam sa musí človek dostať po smrti podľa toho čo vytvára myšlienkami ,skutkami .Znovuzrodenie ..lebo duch žije ďalej … Teda vždy podľa toho aké útvary človek vysiela svojim vnútrom ,svojim duchom,presne tam sa aj dostane po smrti!!!! Napr vrah k vrahovy ,pijan k pijanovy a pod ..
Títo malí bytostní su živí presne tak ako mi ľudia ,neúnavni tkačí nášho osudu …nie sú to žiadne rozprávkové bytosti ,aj keď niekedy ich tak ľudia posudzovali ,keďže sem tam boli ľuďmi pozorovanymi kým nestratil človek kontakt s Bytostným a prírodou .. .Oni pracujú vo vôli Boha a svojimi rukami ,dalo by sa to aj tak nazvať ,energeticky pripojuju naše myšlienky ,slová ,skutky tam kam presne patria a zakotvuju ich presne podľa Zákona …Oni to teda urobia,títo boží pomocníci , malí bytostní pochádzajúci z bytostneho ..
V druhom príspevku napíšem čo sa bude diať o chvílu keď začne Veľká očista ,ako to podľa Zákonov božích rozhodne samotný Boh s pozemskymi ľuďmi s ich biednym rozumom a ešte biednejsim duchom ,ktorý sa u ľudí nevyvinul žiaľ tak, aby vyhovoval prechodu do nového milénia !!! A už vôbec nie do prechodu tam kam človek patrí,teda do Raja , domov do duchovnej Zeme ..Táto zem kde žijeme teraz , je len prechodným miestom pre človeka ,presne tak ako je prechodným len obal pre ľudského vyvíjajúceho sa ducha ,a tym je naše pozemské telo..

Israismael
Israismael
Reply to  Israismael
1 month ago

Príčinou nadchádzajúcich hrôz je jedine skrivenie Božích prazákonov falošným chcením ľudských duchov v neskoršom stvorení! Je prastvorenie večne a neskoršie stvorenie ,ktoré si vecnost musí zaslúžiť a sem patrí človek ..
Pozn:NESKORSIE STVORENIE je teda názvom preto ,lebo odtiaľ pochádza nás LUDSKY DUCH mnoho rokov sa vyvíjajúci(tisícročia a tisícročia),resp kde sa nachádza teraz(Zem) ..je to Línia úrovni : Duchovna sféra -Zem ,ovšem z duchovna síce pochádzame, ale do duchovna sa dostava zatiaľ malo ľudských duchov, lebo sa nesprávne vyvíjame a neotvorí sa tzv zlatá brána do duchovnej Zeme (domov) …Toto nesprávne chcenie uviedlo v zmätok všetky samočinne sa prejavujúce prúdy síl. Avšak beh týchto prúdov a Zákonov Boha (nie tých mojzisovych ,ale vesmírnych,ktoré sa treba naučiť z knihy Vo Svetle Pravdy ,Posolstva Grálu), nemôže byť menený bez trestu, pretože tieto prúdy síl, zauzlené alebo zamotané, sa potom v určitom čase násilím uvoľnia. Toto uvoľnenie a urovnanie prejaví sa v účinkoch, ktoré nazývame katastrofami. Je ľahostajné, či je to v štátnictve, v rodinách, u jednotlivcov alebo celých národov,..
Koniec toho všetkého bol predvídaný už pred tisícmi rokmi. Pri falošne chcenom stanovisku ľudí nemohlo nastať nič iné, pretože konečné účinky akéhokoľvek diania zostávajú vždy presne viazané na prazákony.

Ľudia nikdy nepočuli a nedbali na výstrahy. Preto teraz stojíme v tom zrútení, ktoré podľa prírodných zákonov nastáva a bude pokračovať. Na tomto mieste prirodzeného vývoja dnes sme!!Pretože ľudskí duchovia preukázali úplnú neschopnosť poznať svoju úlohu v tomto stvorení,tak Boh musí zasahovať ..Veľká očista je pred nami ,viditeľné udalosti uvidí každý človek a po ukončení nastane tzv mileniove obdobie a ríša tzv tisícich rokov pod vedením božej vôle a bez temných vplyvov a temných ľudí ktorí budú odstráneni počas veľkej očisty .Kolko ľudí ostane po očiste ??
.Stane sa to vsetko na základe Lucov Parsifala ,Božieho vyslanca a na základe zvýšenej sily Božskeho vyžarovania ..Niekto to nazýva ZABLESKOM!!
Božia sila bude silno vplývať na tie spomínané nitky osudu ,tahane bytostnymi a pokiaľ budú temné tak budú spalene lúčom Parsifala ,On je bibliou spomínaný Duch Svätý..Imanuel Boh s nami …Ježiš si už úlohu splnil pred 2tisic rokmi aj keď ľudia urobili to čo urobili…, chcete ho ešte raz očakávať keď povedal učeníkom že ľudské oko ma uz viac neuvidí??
Svetle nitky budú posilnené a tým aj svetlo ľudia tlakom svetla od Boha a temné budú zničené, a tým sa preukáže aký je skutočný duch človeka lebo tie nitky boli tahane prostrednictvom predného mozgu a rozumu ..ostane len holý duch bez temných vplyvov rozumu človeka ale preukáže sa tým duch človeka aký v skutočnosti je …Toto je prirodzený súd nad ludstvom ..Takto to bude prebiehať ..kto má kúsok živého ducha určite si to vie nielen vysvetliť ale aj predstaviť …
Toto všetko je veľmi tesne pred nami a veľa času už neostáva človeku, aby začal pracovať konečne na sebe, aby nemusel zaniknúť ako nepotrebne kamenie ..uspeje len svetlý duch človeka a všetko temné pôjde preč z tejto zeme a mnohí aj do zatratenia ..Žiaľ !