Plní Trump Božiu vôľu?

14/07/2021 | Q/Trump/Aliancia, Správy, Zaujímavosti

Existujú znamenia, že Boh mal svoju ruku pri výbere prezidenta Trumpa, aby sa naplnilo proroctvo v Biblii? Niektorí prirovnávajú Trumpa k biblickému kráľovi Jehuovi a nazývajú ho bláznom. Kráľ Jehu nebol súčasťou zriadenia a robil veci po svojom. Vyhladil Achabov dom a zlú kráľovnú Jezabel. Kráľ Jehu bol rozvracač a zničil zlých Bálových prívržencov. Trump je tiež známy ako narušiteľ, ktorý nie je súčasťou washingtonského zriadenia. Má silu odraziť nekonečné útoky. Aj keď je zrejmé, že nie je dokonalý a jeho osobnú vieru pozná len Boh, je zaujímavé pozrieť si niektoré fakty súvisiace s Trumpom a niektoré prorocké znamenia.

V Lukášovi 21,25 Ježiš uviedol: “A budú znamenia na slnku, na mesiaci a na hviezdach a na zemi súženie národov zo zmätkom, more a vlny budú hučať.” Joel 2,30-31 uvádza: “A ukážem zázraky na nebi i na zemi: Krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv pred príchodom veľkého a hrozného Pánovho dňa.” Mnohí poukazujú na 3. apríl 33 n. l. ako na deň, keď bol Ježiš ukrižovaný, čo veda označuje za čiastočné zatmenie Krvavého mesiaca, pri ktorom “nastala tma po celej krajine” (Mk 15, 33). Krvavý Mesiac je zaznamenaný aj v Skutkoch apoštolov a tiež v Zjavení ako znamenie pre proroctvá o konci sveta. Aj keď sú zatmenia, v tomto storočí bude len osem lunárnych tetrád, úplných krvavých mesiacov, pričom ďalšie prídu v rokoch 2032 – 2033.

Boh používa na označenie svojej moci aj čísla, najmä 3, 7, 10 a 12. Číslo 7 znamená Božiu dokonalosť a úplnosť. Boh používa slovo “stvoril” sedemkrát v knihe Genesis. Číslo 10 znamená Boží zákon a úplnosť, ako je to v 10 prikázaniach. Fráza “Boh povedal” sa v celej Genesis opakuje 10-krát.

Sú významy vzácnej tetrády krvavého mesiaca a tieto čísla súvisiace s Trumpom? Posúďte sami. Trump sa narodil 14. júna 1946, čo bolo presne o 700 dní neskôr, ako sa 14. mája 1948 znovuzrodil Izrael ako národ. V prvý deň Trumpovho pôsobenia v úrade mal 70 rokov, sedem mesiacov a sedem dní. (777) Bol tiež inaugurovaný v hebrejskom roku 5777 a porazil Hillary Clintonovú o 77 hlasov voliteľov (pretože sedem voliteľov prebehlo.) Presne sedem mesiacov po Trumpovom prvom celom dni v úrade nastalo nad americkým kontinentom úplné zatmenie Slnka, ktoré bolo výlučne na území USA, čo sa nestalo od roku 1776, teda od roku uznania vyhlásenia nezávislosti USA. Trump má narodeniny 14. júna 1946, čo sa tiež udialo počas krvavého Mesiaca, a polovica jeho prvého funkčného obdobia, 20. januára 2019, bola tiež počas krvavého Mesiaca. Zaujímavosťou je, že časopis Forbes zaradil Trumpa na 777. miesto v rebríčku najbohatších ľudí na svete.

Aký má Trump vzťah k Izraelu, Božej krajine?

Prezident Trump bol zvolený na 7. rok, 7. mesiac a 7. deň izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo funkcii. (777)

Po 70 rokoch od znovuzrodenia izraelského národa prezident Trump uznáva Jeruzalem za hlavné mesto národa a vyhlasuje koniec 70-ročného vyhnanstva Jeruzalema, o ktorom Jeremiáš 25,12 hovorí: “Keď sa naplní sedemdesiat rokov, že potrestám babylonského kráľa a ten národ, krajinu Chaldejcov, pre ich neprávosti, hovorí Hospodin, a urobím ju večnou púšťou.” V Danielovi 9,2 sa píše: “V prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, z kníh pochopil počet rokov, ktoré určilo Pánovo slovo prostredníctvom proroka Jeremiáša, že dokoná sedemdesiat rokov pustošenia Jeruzalema.” To znamenalo sedemdesiat rokov, počas ktorých bol Izrael v babylonskom zajatí.

Ježiš hovoril aj o tom, že chrám v Jeruzaleme bude zničený, (Lk 19, 44) čo sa stalo v roku 70 n. l. Rimanmi, čo bol oficiálny pád Jeruzalema, keď sa národ rozptýlil, až kým sa znovu neobnovil v roku 1948, takmer o 2 000 rokov neskôr, čo je ďalšie splnené proroctvo, ktoré Jeremiáš 16, 15 uvádza: “Lebo ich privediem späť do ich zeme, ktorú som dal ich otcom.”

V 777. deň od Trumpových volieb v roku 2016 Izrael oznámil, že rozpustí parlament a uskutoční voľby o 7 mesiacov skôr.

Zaujímavé je, že 4. júla 2020 (Deň nezávislosti) uplynulo 1 335 dní od zvolenia Trumpa za prezidenta, čo poukazuje na Daniela 12, 12: “Blahoslavený je ten, kto čaká a príde do tisíc tristo tridsiatich piatich dní.”

Tieto astronomické znamenia sú nad rámec náhody, ktorá môže vysvetliť boj medzi dobrom a zlom. V Izaiášovi 5, 20 sa píše: “Beda tým, ktorí nazývajú zlo dobrom a dobro zlom, ktorí dávajú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí dávajú horké za sladké a sladké za horké!” Na prezidenta Trumpa denne útočia klamstvá, podvody a zlo; temnota sa okolo neho obtáča, aby na neho útočila všetkými možnými spôsobmi.

Môžeme veriť znameniam, číslam a proroctvám alebo veriť, že všetko je len náhoda; ale “blázon si v srdci povedal: “Boha niet”. – Žalm 14,1


– Toto všetko sú zaujímavé čísla, no je to len hmotný dôkaz toho, že všetko riadi dokonalá inteligencia. Všetky čísla a znamenia poukazujú na Božiu dokonalosť s akou sa plní Božia vôľa, pretože nežijeme vo svete náhod. Skeptik si vždy nájde protiargument, ale ako skutočne viem, že je Trump Boží vyslanec a ako vôbec spoznám, čo je dobro a čo zlo? Ako to rozlíšiť? Popri všetkých argumentoch, číslach a rozumových hĺbaniach, pravdu spoznáme jedine v DUŠI. Ona sa nepýta, nepotrebuje dôkazy, lebo ona VIE.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments