O úlohe ženy a živote s mužom

20/01/2024 | Správy

V krátkosti článok, ktorý vykresľuje úlohu ženy a jej dôležitosť, máličko zabŕda aj do muža 🙂 Berme ho ako konštruktívnu kritiku a inšpiráciu, pochopme svoju dôležitosť, aby sme správne mohli pôsobiť každý deň a to tak, ako nám bolo určené. Tu odporúčam aj príbeh o Abd-ru-shinovi, kde je inšpiratívna Nahome. Srdečne odporúčam aj príbehy o Kassandre, či Márii z Magdaly z diela Zaviate doby sa prebúdzajú.

Žena bola k mužovi stvorená na to, aby spoločne mohli byť jeden druhému protipólmi, ktoré sa vzájomne vyrovnávajú a dopĺňajú. Žena obdarená jemnosťou cítenia sa mala stať mostom medzi duchovným a stvoreným. Cez ňu mali prúdiť podporné Sily zo Svetla. Žena a muž tvoria dve časti celku = aktívnu/ pozitívnu a pasívnu/negatívnu časť.

Pasívna časť je tá jemnejšia, citovejšia, mäkšia. Aktívna časť je hrubšia, nie je taká citlivá. Ale tá citlivejšia časť je silnejšia a všetko ovládajúca časť, ktorá v skutočnosti vedie. Je vnímavejšia vo svojej citlivosti, a preto je schopnejšia konať a je schopnejšia obstáť v sile svätej Božej vôle.

Žena stelesňuje citlivú bytosť ako negatívnu, pasívnu časť a muž hrubšiu duchovnú časť ako pozitívnu, aktívnu časť, pretože toto rozdelenie sa v jednotlivých častiach stvorenia opakuje znova a znova a pokračuje ďalej vo všetkých úrovniach bytia, čiže celé stvorenie sa vlastne skladá z takýchto rozdelení. Silnejšou, vládnucou časťou je v skutočnosti tá citlivejšia časť, a teda na zemi je touto vládnucou časťou ženstvo.

Dokážeme to pozorovať už v začiatkoch dospievania, kedy sa duchovne človek začína prebúdzať a dozrievať a ženský vplyv vždy vyvoláva v mužovi čistú túžbu po výšinách; chlapci v zaľúbení túžia pre svoju lásku vykonať čokoľvek a ťahá ich to nahor. Ešte nie je vplyv skazeného rozumu taký silný a všetko sa vyvíja len podľa Božích zákonov vo stvorení. Až keď sa rozum s celým svojím umením prebudí a začne pôsobiť aj v tejto oblasti, je táto čistota a s ňou aj všetka pomoc nesprávneho myslenia znehodnotená.

Zlé zmýšľanie je spôsobené nečistotou ženstva, zvádzaním, zlými príkladmi a v neposlednom rade neskutočným úpadkom v umení, hudbe a literatúre. V prvom rade sa previnila žena, muž má svoj podiel viny, ktorý je však rovnako veľký, pretože ju vôbec nemusel nasledovať. Každý je zodpovedný sám za seba. Hlavným zlom aj v tejto bolasti bolo dobrovoľné podriadenie sa rozumu.

Žene malo stačiť len úprimne chcieť a všetko jej pôsobenie malo byť naplnené Svetlom. Veľká sila bola darovaná žene, ale ona svoje sily obetovala márnivosti, a tak zosmiešnila zámer svojho Stvoriteľa. Žena mohla a mala zostať prístupná Božej vôli. Samozrejme, podmienkou bolo, aby si žena zachovala čistotu, aby vnímala Božiu vôľu = zákony vo stvorení. Žena však zlyhala, nechala sa zviesť z cesty a tým priniesla úpadok pre celé ľudstvo.

Len cez pravé uvedomenie a spoznanie tohto svojho poklesnutia sa môže žena ešte stále zachrániť a dokáže vzniknúť nová, pravá žena, ktorá bude tým mostom a základom nového, Bohom chceného života a pôsobenia ľudí na Zemi. Vtedy, keď je žena skutočne ženou a plní svoje poslanie, ako jej prikázal Stvoriteľ, vtedy je všetkým, čím môže a má byť.

Čo je v dnešnej dobe úloha ženy?

Každý by vedel určite vymenovať rôzne veci ako napríklad starať sa o domácnosť, byť matkou, vedieť úžasne variť a piecť, ale nájdu sa aj takí, čo by povedali, že žena by mala byť sebestačná, nezávislá, vyrovnať sa mužovi, pretože ho v skutočnosti nepotrebuje a je jej lepšie bez neho. Žena môže teraz byť prakticky čímkoľvek. Na svoju pravú úlohu však definitívne skoro každá z nich zabudla.

Najvyššou úlohou v živote ženy na zemi je to isté, čo je odjakživa úlohou ženstva vo vyšších úrovniach. Zušľachťovanie jej okolia a stály príliv síl zo Svetla do stvorenia. Keď si žena správne uvedomí svoje ženstvo, je duchovne na najvyššom mieste! Zušľachtenie prináša bezpodmienečný vzostup do svetlých výšin a to je ďalší duchovný zákon. Preto už samotné bytie pravej ženskosti podmieňuje vzostup, zušľachtenie a čistotu celého stvorenia. Svojím nežným cítením vedie stvorenie nahor, zakotvuje muža vo Svetle, je mu oporou, ktorú muž potrebuje pri svojom pôsobení vo stvorení. Nie je k tomu dokonca osobitne potrebný vzťah, alebo manželstvo.

Žena nemôže plniť svoju úlohu na zemi márnivosťou a ješitnosťou, ale plniť ju môže iba s pôvabom, ktorý ako najkrajší duchovný dar bol udelený iba žene. Každý pohyb, každé pohnutie a každé slovo musí niesť prejav duchovnej ušľachtilosti ženy. V tom spočíva jej sila a veľkosť. Pôvab je moc, o ktorú sa má žena starať a využívať ju. Pôvab je nemysliteľný bez čistoty! Pôvab obsahuje pravú krásu pre každý vek, či telesnú schránku, pretože všetko robí krásnym. Pôvab je odrazom čistého ducha, v ktorom vzniká. Iste poznáte ženy, ktoré vám pripadajú úžasné, krásne, ba priam žiarivé. Navonok z nich prežaruje ich pôvab a čistota. Je to vždy očividné a poznateľné, pretože v dnešnej dobe je takých žien veľmi málo. Pravá pôvabná žena je poznať na “sto honov”, pretože vás k nej niečo nesmierne priťahuje. Priťahuje v čistom zmysle slova. Čistota ženy spočíva v jej vernosti svojej vznešenej úlohe v tomto stvorení, a teda aj na zemi. Vernosť jej úlohe v nej prebúdza všetky cnosti.

Tak ako pôsobiaca sila Stvoriteľa je pre ľudí neviditeľná, a predsa udržiava, vyživuje a hýbe celým vesmírom, tak by mala konať každá pravá žena. Na to je žena stvorená, to je jej vznešený cieľ. Žena je mentálne silnejšia ako muž vďaka svojmu užšiemu spojeniu s prúdiacou silou, ktoré jej umožňujú jej jemnejšie citové schopnosti. Dnešná žena sa však chce vyrovnať mužovi, lebo je to moderné a vďaka feminizmu aj pretláčané v spoločnosti, preto zvyknú ženy byť „drsňáčky“ a súťažia s mužmi. Toto takzvané zhrubnutie ženu pripravuje o jej schopnosti a uzatvára jej cestu ku Svetlu.

Taktiež odkedy sa v spoločnosti zaužívalo, že materstvo má byť hlavným poslaním ženy, je na celé pozemské ženstvo vyvíjaný obrovský tlak. Ak mladé dievča nemá priateľa, v očakávanom čase sa nevydá a nemá následne deti, neustále sa jej vypytujú na to, kedy si niekoho nájde a založí si rodinu. Na ženy vo vyššom veku bez manžela, či partnera sa pozerá takmer s ľútosťou. Akoby žena bez týchto „míľnikov“ ani nemohla byť ženou. Aká drzosť znižovať ženu na akúsi bezradnú chudinku ak pri sebe nemá chlapa a deti. V tom tkvie ďalšia obrovská pasca temna, ktorá od malička láka dievčatá do svojich osídiel. Kamkoľvek sa malé dievča pozrie, všade vidí obrovský obdiv spoločnosti voči ženám, matkám, čo v nej vytvára falošný obraz toho, že práve materstvo je najvyšším cieľom ženy. Nie je tomu však tak! Najvyšší cieľ ženy spočíva v duchovnej činnosti!

Vynikajúco a prefíkane sa temno zahralo s citmi ženy, keď jej predostrel túto naoko najčistejšiu úlohu. Avšak manželstvo a plodenie detí sa viaže čisto k Zemi a hmotným úrovniam. Človek, a teda aj žena, majú však oveľa vyšší cieľ a to stať sa uvedomelým DUCHOM! Keďže duch nemôže a nesmie zostať v hmotných úrovniach, nesmie si za svoj najvyšší cieľ stanoviť niečo, čo bezpodmienečne k týmto úrovniam patrí a musí tam vždy podľa zákonov Božích zostať. Ľudstvu tak temno predložilo falošný cieľ zaobalený do krásnych slov, ale pravým dôvodom bolo vyburcovanie pudu, ktoré len podporilo pripútanie sa na rozum, pretože prepestovaný pud je nízkym, zvieracím chcením, ktoré človeka uvrháva na úroveň nižšiu ako samotné zvieratá, pretože ony svoje pudy používajú výsostne na zachovanie života, nie sú schopné tento pud postaviť na piedestál nad Stvoriteľa tak, ako to urobil človek. Však sa len pozrite okolo seba ako sa dnešné dievčatá a ženy správajú. Lovia mužov, aby si zdvihli sebavedomie a prepadávajú módnym trendom, ktoré im majú „pomáhať“ v tomto love. Všetko len na ukojenie pudu, ktorý ovláda ich rozum a udupáva ich vyciťovanie. Následný úpadok muža už iba uzavrel tento bludný kruh, ktorý je také ťažké roztrhnúť. Pojem pravej čistoty a pravého ženstva je napádaný, namiesto toho je nám predhadzovaný obraz rôznych žien, ktoré sú všeličím len nie tým, čím by mali byť.

Pozrime na dnešné ženy, ktoré sú viac sústredené na to ako vyzerať čo najmladšie a najkrajšie, investujú stovky, niektoré aj tisíce eur ročne na to, aby vyzerali navonok krásne, ale ich vnútro je špinavé a prázdne. Sú aj také, ktoré sa tomu len okrajovo venujú, no predsa to zasahuje v určitom bode každú ženu. Každá si prechádza takým obdobím, kedy sama o sebe pochybuje a nevidí svoju pravú hodnotu a úlohu. Čo sa vtedy narobia hlúpostí, len v snahe zapáčiť sa samým sebe, alebo okoliu. Muž sa však tiež previňuje svojím spôsobom. Stačilo by, aby odmietol takúto ženu; ženu ktorá sa vystavuje na obdiv, ponúka sa a provokuje a čoskoro by sa ženské pokolenie muselo predsa zamyslieť a zahanbiť sa. Takto mu žena však viac vyhovuje a nahráva jeho slabostiam a túžbam, ktoré v sebe zosilnené následkom rozumového vplyvu má.

Ženy strácajú cit, pocit hanby, dôstojnosť a vďaka tomu strácajú aj zmysel pre skutočnú krásu. Dnes sú moderné chlapčenské účesy, mini a mikro sukne, šaty viac odkrývajúce ako zakrývajúce, prinášajúce so sebou aj veľké nebezpečenstvo pre telo a dušu. Aké nastavenie mysle asi majú okoloidúci muži, keď vidia takto oblečenú ženu? Vďaka znásobenému pudu sú jeho myšlienky kadejaké len nie čisté a takto sa zamotáva do nízkych úrovní, čím je mu znemožňovaný duchovný vzostup. Tieto myšlienky sa nabaľujú čím viac mužov si ju všíma a nalepia sa aj na ženu. Pokiaľ sa žena sama nespamätá, ani muž nebude schopný stúpať nahor! Obaja sú teda zabrzdení. Reči o pokroku tento úpadok taktiež nemenia. Podporovatelia novodobého pokroku sa len prepadajú hlbšie a hlbšie. Títo už u seba pochovali pravé hodnoty a snažia sa to zakryť pláštikom pokročilej doby, kde je všetko skazené zrazu normálne a čo je najhoršie, pretláčajú svoje pokrivené hodnoty celej spoločnosti. Ženy, inšpirujte sa vzormi ženskosti, povznášajte svoje okolie a svojich mužov. Vaše pôsobenie je nesmierne dôležité!

Muž nikdy nemôže mať také značné pôsobenie ako žena, pretože práve ona najprv prostredníctvom svojich jemnejších zmyslov zachytáva pôsobenie Božej Sily a podáva ju ďalej. Muž je schopný ju prijímať len čiastočne a vďaka žene ju pretvára do činnosti. Muž by zase mal v žene rozoznať veľkú pomoc, ktorú potrebuje ak chce kráčať podľa Božích zákonov. Musí ctiť jej úlohu a na čo ju Boh určil.

Žena je spojená s prírodou, je jej darované užšie spojenie s bytím. Žena má tvoriť z domova chrám Božej vôle. Muž preto nesmie porušovať poriadok v domácnosti. Práca ženy v domácnosti je rovnako dôležitá ako jeho práca. Ich práce sú síce iného druhu, ale obe musia pôsobiť v absolútnej harmónii. Žena poskytuje mužovi oddych, pokoj, výživu pre telo a tiež duševnú harmóniu pre ďalšiu činnosť. Pôsobí v zákonoch Božích, a preto by si muž mal vážiť prácu ženy. Žena samozrejme nesmie mať dojem, že jej práca je snáď dôležitejšia a mala by si vážiť prácu svojho muža. Činnosť oboch sa má zachvievať rovnako a nemali by do seba vzájomne zasahovať. Muž preto nesmie narúšať/ rušiť poriadok v domácnosti, ale musí pomáhať, aby všetko prebiehalo harmonicky. Tak budú žiť v harmónii vzájomne a v harmónii s vôľou Božou, čo im obom bude vždy umožňovať plnohodnotne pôsobiť, kde bude ich pôsobenie nasmerované a potrebné. To je to, čo by sme sa mali naučiť. Aj v tisícročnej ríši bude človek nútený pôsobiť v harmónii s vôľou Božou, pretože inak v nej nebude môcť zostať. Preto sa starajte o svoj domov, naučte sa rozumieť zákonitostiam. Musíte ich poznať, dodržiavať ich, a potom budete žiť vždy šťastne.

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments