Duchovný pohyb

01/04/2023 | Duchovné pravdy, Úvahy

Tento článok bude kontrastom k článku o lenivosti a bude pojednávať o jednom zo zákonov stvorenia a to o zákone pohybu. Pohyb je totiž základným pilierom napredovania vpred a je to základný pilier všetkého živého duchom. Celé Božie stvorenie je postavené na pohybe. Preto si čo to napíšeme práve o tomto pohybe, pretože to mnohým môže pomôcť rozpohybovať ich vlastného ducha.

Pokiaľ chcem byť úspešný v hmotnom bytí, musím sa o to usilovať a musím sa hýbať. Musím sa hýbať hmotne, teda fyzicky a v myšlienkach. Pokiaľ sa chcem rozvíjať duchovne, musím sa tiež hýbať a to práve tým duchovným, resp. duchovným aj hmotným spôsobom, pretože duch a telo má byť v harmónií a spolupôsobiť. Duch vycíti a myseľ vykoná… Základnou stavebnou jednotkou duchovného pohybu je cit. Je to úplne odlišná jednotka hmotného sveta, teda myšlienky. Pokiaľ chcem teda stúpať nahor, musím byť živý duchom, to znamená byť cituplný. Pokiaľ chcem mať úspešnú kariéru v hmotnom svete, stačí mi byť aktívny mysľou a o dušu sa nestarať. Samozrejme to tak nemá byť, ale dnes to je žiaľ časté, že tí na najvyšších postoch sú väčšinou vnútorne vyprahnutí rozumoví roboti, ktorí nič vo vnútri necítia. Tu nepatria emócie, pretože tie súvisia s rozumom. Aj zlodej predsa cíti pri krádeži potešenie a radosť (v tom danom momente pravdepodobne najskôr stres) a nemôžeme to prirovnávať k duchovnému citovému prežívaniu. Slovom cit myslím také cítenie, ktoré vyviera z ducha. Je totiž veľký rozdiel medzi citom a pocitom. Pocit sa rodí po zapojení hlavy, zatiaľčo v prípade citu je to to prvé, čo sa zrodí a až následne sa do toho zapojí rozum. Citový život však neznamená plakať pred všetkými keď som smutný a nadávať, keď som naštvaný. Nie je to o vonkajšom prejave, ale vnútornom prežívaní. Samozrejme sa človek musí vedieť prejaviť aj navonok, lenže ten skutočný citový život sa odohráva v našom duchu.

Tento cit je teda to, vďaka čomu sa vnútorne hýbeme a o to by sme sa mali usilovať. Keď niekomu s niečím pomôžem, cítim úprimnú radosť z tejto pomoci (pokiaľ som to robil z nezištných dôvodov). Pokiaľ čítam duchovné texty ako napríklad tento a chytí ma to za dušu, tak vnútorne zahorím, pretože som našiel pravdu a chcem žiť podľa týchto slov. Pokiaľ to nečítam len povrchne, ale zapájam do toho svoj cit, tak vtedy sa duchovne hýbem. Niečo cítim, hýbem sa… čím viac je človek citový, teda sa hýbe vnútorne, tým vyššie stúpa a naopak čím viac žije v myšlienkach a potláča ušľachtilé city, tým hutnejším sa stáva. Pohyb je základom všetkého duchovného a preto čím svetlejší sa človek stáva, tým musí v sebe pestovať pestrejší vnútorný život a vyvíjať pohyb, aby sa udržal na tom stupienku, kde sa nachádza.

Mnohí to majú postavené práve naopak. Pohodlnosť víťazí v ich dušiach a tak si stavajú zátarasy na ceste k svetlu. Medzi užívaním a aktívnou prácou by však mala byť harmónia tak ako vo všetkom. Je dôležité nájsť pokoj v duši, ale nezamieňať si to s letargiou! Pokoj v duši má byť vedomý, nie vynútený. Tú vnútornú prácu si musíme urobiť každý sám. Darmo sa napríklad mnohí domnievajú, že automatickým odriekaním modlitieb každú nedeľu v priestore na tom určenom sú pozdvihnutí nahor. Pre väčšinu z nich je to aj tak maximum, čo dokážu pre svoju dušu urobiť. O vnútornú zmenu sa nezaujímajú, chcú si to len poslušne odsedieť. Je pre nich jednoduchšie byť poslušnými ovečkami v domnení, že tým sa niečo zmení než čeliť faktu, že by sa mali skutočne vnútorne namáhať. Pritom v tomto je smerodajné jedine naše vnútorné rozpoloženie! Nezáleží kde sa modlíme, ale ako sa modlíme. Nezáleží čo robíme v nedeľu doobeda, ale čo robíme po celý ten zvyšný čas. Nezáleží na tom, ako sa prezentujeme navonok, ale akí sme vo vnútri. Záleží na tom, či sa skutočne snažíme vradiť do Božej vôle, alebo hľadáme skratky a snažíme sa vieru prispôsobovať svojim slabostiam, ako to robia všetky náboženstvá. Táto pohodlnosť platí práve tak pre mnohé duchovné smery, ktoré v človeku vzbudzujú falošný umelo vyvolaný pokoj a udržiavajú ľudské duše vo všemožných meditáciach a tým v akejsi duchovnej agónii. Pravý služobník svetla stojí vo vedomom pokoji, avšak je ostražitý a v prípade potreby zoberie do rúk meč a bojuje.

Pokiaľ chcem teda správne kráčať duchovne, potrebujem sa miesto impulzov hmotného obklopiť impulzmi zo sveta citového. Potrebujem sa obklopiť svetlom. Skúmať a utrieďovať si získané poznatky a usadzovať si ich do duše. Hľadať ten poklad, hľadať pravdu, ktorá je kľúč k tomu, ako správne a bohumilo žiť na tejto Zemi. Rozvinúť si pestrý vnútorný život, byť ostražitý a v neustálom pohybe. Snažiť sa vycítiť Božiu prítomnosť v našej duši a obklopovať sa zmysluplnými vecami v živote. Vystierať ruky nahor k svetlu, aby sme z neho aj my mohli dostávať silu na správne pôsobenie. Mali by sme jednoducho myslieť na to, že nie sme len rozum a telo, ale že sme aj duchovné bytosti, ktoré tu dole prišli slúžiť Bohu. Mali by sme napnúť všetky vnútorné sily k tomu, aby sme rozpohybovali nášho ducha akoby sme chceli silou vôle naštartovať akýsi motor, ktorý sa v nás nachádza, len tým duchovným spôsobom.

Daniel

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mária
Mária
1 year ago

To čo bežní ľudia v posledných rokoch zažívajú vo “vonkajšom svete”: naprostú bezmocnosť, a tým odovzdanosť “mocným”, tak vo svojej inštancii prežívajú nábožní a duchovní ľudia po celý život. Vnútornú bezmocnosť, slepotu, pomätenosť, delúzia (zázrakmi, zážitkami, …) a (mnoho úrovňové) ustrnutia. Má to ale oveľa väššiu silu, moc nad ich súčasným vedomím.

Z vyšších úrovní sú takíto ľudia – “hľadajúci” na tom ako obyčajní ateistický/nábožensky založení ľudia, presnejšie vyjadrené ako “zatvrdelé” kamene.

Oslobodených a vyšších duší je celkom málo.

Avšak je mnoho falošných učiteľov duchovnosti. V každom väčšom kníhkupectve narazíte minimálne na stovky z ních.

Israismael
Israismael
1 year ago

Sme rozumové bytosti s duchom ? Alebo duchovné bytosti s rozumom?..
Jedno aj druhé je správne ,ale len vtedy ak vládne v človeku duch nad rozumom ..
Dnes je to žiaľ u ludi skoro úplná nadvláda rozumu nad duchom ….Táto skutočnosť strháva ľudí do hmoty ,bez vývoja ducha a to je obrovské nebezpečie lebo blíži sa súdny deň ,čas rozhodnutí či nad nami zvitazi svetlo alebo tma, a to navždy !
Prepestovanim rozumu ,teda predného mozgu zatlačil človek svojho ducha do pozadia ,bez možnosti správnych citových zachvevov ..tisícročia to tak trvá a tým pádom je to ľudským dedičným hriechom ,ktory sa spomína v biblii !
Dedičný hriech= že každé dieťa sa už rodí s prepestovanym veľkým mozgom a deformovaným zadným mozgom… a to si každý jeden človek prináša do pozemskeho sveta tisícročia a preto sa to nazýva DEDICNYM HRIECHOM …
Oba mozgy boli v dávnych dobách rovnako veľké,pretože človek poznal Božie cesty a vôľu …A dnes??? ..dnes je jeden veľký a druhý malý …predný mozog je veľký a patrí k svetu hmoty ,zadný mozog je malý ,zakrpatený a patrí k svetu ducha..Ta zakrpatenost značí len jedno jediné ,že nie sme schopný prijímať signály z duchovna a nerozumieme božím cestám a božej vôli .Žiaľ ..Naša vina,naša obrovská vína!

tauri
tauri
Reply to  Israismael
1 year ago

Když vidím dnešní lidi, jsem až zděšen, kam se lidstvo odklonilo. Když vnímám, jakou mají mentalitu a jaká energie z nich vyzařuje(děti nevyjímaje), tak většina lidstva se má nadmíru dobře na to, jak se chovají. Vidím, jak jsou čím dál víc zlí, na silnicích každý za sebe a co nejvíc si urvat…Kde mohou, jedou autem..nějaké procházky jsou pro ně přebytkem, který je pro socky a raději si dojedou až na místo a děti vysadí hned u školy, namísto, aby šli pěšky alespoň k autobusu a něco pro to taky udělali sami. Proto si nemyslím, že nás čekají dobré zítřky, pokud nenastane spravedlivý soud a budou zachráněni jen hodni duchem. Tohle je zkrátka konečná. Mnoho lidí se nechalo oklamat sektou Q, nejspíš umělou inteligencí, co psala ony články..dnes už lidé skutečně téměř nic neovládají, ale pouze UI. Leda, že by alespoň ty dobré, dle energii přenesli mimozemšťani na jinou plnetu, aby si tu zbytečně nevytrpěli to zlo, co napáchali právě neduchovní lidé, bez duše…stále si většina neuvědomuje, co se chystá, jak v poltické, tak duchovní sféře a muzika už nehraje, ale skřípe a lidé si jen namlouvají, že je to hudba k tanci.
Stále platí, čim je člověk víc duchovní, tim má menší šanci na partnerský vztah. Takže jaké lidi se zde mají skutečně množit? Jaké chce skutečně vesmír, Země, Matrix?
Je tedy výhra nemít děti a vztah, nebo je to prokletí? Stále si opakuju myšlenky, co tu vlastně dělám/e, že i když se snažíme lidem pomoci, tak oni nás ještě kopnou do zadku a ještě u toho jásají, jací jsou borci…

tauri
tauri
Reply to  tauri
1 year ago

Ještě to rozvedu, kdyby většina rozkocaných lidí měla najednou otočit a žít jak žijí v jižní Americe, nebo Africe, chodili by s brekem domů a ne že když si jezdí v luxusních autech, ještě po každým koukají s pohrdáním, že oni jsou ti nej a ostatní jsou looseři. Na to by jim nezbyl nejenom čas, ale i energie..mezitím dobří lidé odnášejí karmu většiny a většina si užívá luxusu, protože hodně dobrých prací je přes známé, kde znovu vykořisťují druhé a oni mohou vše. Lidé, co nemají potřebu si nic dokazovat nejsou IN, protože nejsou ukecaní a draví. Ti, co věci jen okecají a jdou přes mrtvoly se mají dnes dobře a takhle funguje “karma”? Řekl bych, že temné entity mají temné věci ošetřeny tak, aby to dopadalo na ty dobré, tak, jak funguje Reiki.

Israismael
Israismael
Reply to  tauri
1 year ago

Žiadne strachy Tauri !
Pokiaľ človek žije vo svetle pravdy všetko bude dobré..A to nielen v sude ,ktorý prichádza ale aj po ukončení pozemskeho života ,pretože zákon príťažlivosti a karmy pozdvihne človeka tam kam patrí ,teda do svetlých úrovni ..Ak je problém tu na Zemi ,že napr človek muž nemá pozemsku partnerku ,tak je to buď karmou ,že niekedy muž ubližoval ženám(možno aj v minulom živote) ,alebo napr ide o svetleho muža a problém nastáva veľakrát v tom ,že dnešné ženské vo vašom okolí sa vám strácajú na základe príťažlivosti,lebo mnoho je necistych a je ťažké nájsť svetlu dušu kuVam !!.opačne je to jednoduchšie lebo väčšina ľudstva je v temnom pôsobení a to sa ľahšie hľadaju partneri ku sebe ..žiaľ je to tak…aj keď to je strašné takto čo i len písať …
Tu si prečítajte SLOVO Ducha Pravdy Imanuela ,opisuje prípady ľudí svetlých na zemi a temných na zemi a co sa stane s nimi po pozemskej smrti !!
http://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/posolstvo-gralu-od-abdrushina-047.php
http://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/posolstvo-gralu-od-abdrushina-046.php

tauri
tauri
Reply to  Israismael
1 year ago

Ano, to je ten problém, že protějšek nemá snahy něco nabídnout…
Proto je těžké někoho potkat na podobných vibracích. Většina lidí pokud hraje hru, má život celkem “snadný” i když přicházejí o svoji důstojnost…Kdo odmítá hrát tuto falešnou hru, má to těžké a proto si s nikým skoro nerozumí. Tudíž karmu bych v tom nejspíš neviděl..spíš jak uvádíš, působí tam i jistá ochrana, že se mu vyhýbají právě ti, co hrajou toto divadlo….A těch, co nehrajou je málo a jsou roztroušení..ale pořád by tam měly být cesty jeden k druhému.

Israismael
Israismael
Reply to  tauri
1 year ago

Existuje vo všehomire, teda všade v kozmickom priestore ,sférach a územiach a teda aj tu na zemi boží Zákon o Doplnení celkov ..To značí že každá ľudská duša má svoj doplnujici protajsok ,každý muž niekde na zemi má existujúcu ženu a žena➜ muža a to platí aj pre jemnohmotne svety ,že keď sa nenájdu tu na Zemi nájdu sa po smrti v astralnom svete alebo až v duchovnom a pod ..To je zákon ktorý platí a kto sa má nájsť s podobným,tak vždy sa nájde aj keby mali prejsť veky !
Ten zákon Boží o doplnení celkov sa ešte dopĺňa so zákonom príťažlivosti stejnorodeho !