Duchovné prebudenie človeka

21/01/2023 | Duchovné pravdy, Úvahy

Ľudský duch je tu na zemi viazaný v tele, a tým sú vymedzené hranice jeho chápania udalostí, obmedzené jeho zmyslami, ktoré nie sú schopné ísť za hranicu svojho uspôsobenia, za hranice hrubohmotnosti. Keďže duchovný svet existuje v rovine jemnohmotnej, viazanej však svojimi účinkami na svet hrubohmotný, mnoho ľudí ho považuje za neexistujúci pretože nie sú schopní otvoriť svoje duchovné vnímanie. Tu nastáva veľký problém v chápaní a uvedomení si toho, ako má človek vo svete pôsobiť.

Pôsobenie človeka má byť duchovné a len vedené rozumom, aby dokázal pôsobiť v hmotnej rovine. Rozum a hrubá hmota nie sú ukazovateľmi rastu človeka. Pokiaľ svoje pôsobenie v hrubohmotnosti podriaďuje rozumu, klesá nadol v svojom rozvoji a stráca spojenie s duchovným svetom i svojou duchovnou podstatou. Ľudia s rozvinutým rozumom, akokoľvek sú navonok činní a úspešní, nesú si z každého zo svojich činov so sebou ďalej do svojho bytia vždy presne tie vlákna, ktoré na prvom mieste vypovedajú v Božom Súde o (ne)živosti ich ducha. Človek sa má snažiť zachovávať, rozvíjať a posilňovať duchovné spojenia a svojho ducha, a to preto, aby sa mohol podieľať na spolutvorbe odrazu dokonalého duchovného sveta na Zemi.

Preto aj rozhodnutia každého jedného človeka musia vychádzať z ducha, z citu, smerom k dobrému chceniu. Ak sa človek usiluje svojím citom pracovať pre dobro a harmóniu, nech je kdekoľvek, pomoc k nemu spontánne prúdi. Prostredníctvom čistého cítenia a konania sa človek vyvíja, rozvíja, rastie a približuje k Bohom chcenej duchovnej zrelosti.

Duchovne zrelí ľudia by potom tvorili a budovali svet presne podľa zákonov Božích, na jeho obraz. Preto ak v dnešnej dobe ešte niekto stále stagnuje, čaká, že všetko sa neho urobí niekto iný a on svoj život nemá vo vlastných rukách, kto netvorí živý pohyb a činnosť, ten by sa mal prebrať z tejto letargie. Oživte v sebe toto chcenie k dobru. Bez vynaloženého pevného úsilia skutočne zmeniť veci k lepšiemu to jednoducho nepôjde.

Máte oveľa väčšiu duchovnú zodpovednosť ako si myslíte. Bremeno, ktoré na seba uvaľujete svojimi myšlienkami, slovami alebo činmi, či skôr nečinnosťou, to môžete sňať zo seba iba vy sami! Božia vôľa sa neriadi krátkym hodnotením pozemských udalostí, aby zasahovala a trestala, ale ľudia to nevidia, pretože to nechcú vidieť. Z ľudského pohľadu sa teda mnohé deje javia ako bez Božej spravodlivosti, čo ľudia považujú za nesprávne a zlé, aj keď netušia, že za takýmto dejom stoja často aj stovky rokov minulosti ľudí, ktorí sú daného diania zúčastnení a že celá zodpovednosť stojí na ich zmýšľaní a konaní. Božie zákony sú nastavené dokonalo a nezasiahnu nikoho bez toho, že by nemal už vopred podiel na tom, ako ho zasiahnu.

Dnes ľudia radi obviňujú všetkých naokolo bez toho, aby si uvedomovali, že svojím spôsobom bol každý človek za čas svojho bytia už viackrát v postavení, keď sám mal určitý vplyv na život ostatných a práve teraz nastala doba, keď musí každý znášať zodpovednosť za všetky predchádzajúce životy a konanie v nich. Toto všetko sa zhusťuje, a preto si postupne každý jeden musí odžiť, čo potrebuje mať ešte prežité.

Preto Ježiš hovoril ľuďom, milujte svojich blížnych ako seba samých, iba v tom totiž spočíva oslobodenie sa od osudových vláken a pút temna pre všetkých ľudí na Zemi. Kto túži pomôcť sebe i ľudstvu, nemá vidieť zlo v ľuďoch, ale začať stavbou od seba a zmietnuť všetko nesprávne najskôr v sebe, a potom pomáhať rovnako činiť aj ostatným!

Je to teda veľká výzva vzchopiť sa k pravému oslobodeniu sa skrz vlastné duchovné prebudenie a vzostup zušľachtením seba samého. Veď to môže predsa každý spoznať sám na sebe. Najväčšia časť skutočnej premeny začína vždy najprv v neviditeľnom rozhodnutí sa a chcení a z toho vznikajú často tie najdôležitejšie osudové vlákna.

Prečo si ľudia nedajú trochu viac námahy, aby sa snažili o všetkých veciach okolo seba uvažovať inak, než sa im to hneď ponúka podľa ich naučeného spôsobu myslenia? Mohli sa už nespočetne krát presvedčiť, že ich domnienky a predstavy, ktoré považovali na začiatku za neotrasiteľne správne, ukázali sa nakoniec ako úplne nesprávne.

Keby sa ľudia chceli učiť vyciťovať a načúvať duchovnému vedeniu, ono samo by ich ako vnútorná múdrosť v mnohých prípadoch nasmerovala správnym smerom, či odvrátila od nesprávneho rozhodnutia. Tak by sa do ich života dostala vyššia vnímavosť pre všetko, čo je navonok zmyslom neviditeľné, alebo čo sa navonok nedeje, ale čo je v skutočnosti najsilnejšou hybnou silou pre celé Stvorenie. Naučili by sa chápať zákony dané od počiatku sveta a azda by aj spoznali konečne ich pôsobenie v hmotnej rovine, ba dokonca by vedeli tieto zákony používať vo svoj prospech.

Blíži sa však čas, kedy účinky mlynov Božieho Súdu rozhodujúcich o ďalšom bytí, alebo nebytí každej duchovnej iskry už nebudú neviditeľné, ale naplno sa budú prejavovať v každodennom živote. To, že zatiaľ ostávajú neviditeľné je príležitosť, ktorú nám sprostredkováva  Božia Láska až do posledného okamihu duchovného zápasu.

Zmätok myšlienkového sveta priniesol protichodnosť mnohých názorov na všetko, čo sa aktuálne odohráva na Zemi, ale vnímajúci a prebudení vediaci cítia skutočné príčiny týchto dejov. Toto dianie teraz prinesie mnoho požehnaní každému, kto je vo viere živým a pôsobiacim v súzvuku so Svetlom. Je čas plne sa prebudiť v tejto dobe veľkých zmien a cez svoje vnútorné i vonkajšie činnosti privádzať hľadajúcich blížnych k pomociam zo Svetla.

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Israismael
Israismael
1 year ago

Veľmi pekne napísané ! Dnešná doba ,dnešný svet ,dnešní ľudia to je však jedna obrovská katastrofa/česť výnimkám/..nielen že nemajú záujem o to aby sa rozvíjali vo vnútornom svete svojej osobnosti ,čo je živý duch v tele ,ale tým že to ignorujú,tak podporujú negatívny chod svetových udalostí lebo prevahu v tomto svete má temno a nie Svetlo …Pozrime sa ako vyzerá tento svet …temno ide ,,zožrať,, celý svet ,vojna je na spadnutie a ľudia veselo spia ako za čias Noaha…Aj vtedy sa smiali ,aj vtedy boli hlúpi a neverili že sa niečo udeje ..až prišla potopa a bolo pozde pre celý ten svet tej doby …aj dnes sa smejú ,nedbajú ľudia na výstrahy ..A vyzerá to ,že aj dnes bude pre mnohých pozde !.Oheň bude tentoraz očistou tejto Zeme..

Martin
Martin
1 year ago

Ludstvu niet pomoci kym je v zajati reptilianov

Mária
Mária
1 year ago

“…milujte svojich blížnych ako seba samých

Toto je rozhodujúce.

Ako informuje Ivo A. Benda: každý z nás tu mal stovky a stovky životov aby si uvedomil rozdiel medzi Pravým Svetlom a temnotou.

Nožnice sa rozvárajú.

Svetlo a temnotu nejde zlúčiť.
V tichu tu pracujú po mnoho životov tí, ktorí stoja pevne na strane Stvoriteľa. Ponúkajú u nás od 1990 možnosť pridať sa. Mnohí, stovky, prišli na chvíľu-pár rokov, a aj odišli za potešeniami. Na rovinu: je to najťažšia práca v svete.

Israismael
Israismael
Reply to  Mária
1 year ago

Doplním ešte Mária ten výrok …,,milujte svojich blížnych ako seba samých“
Ľudia by mali spoznať konečne Zákon spätného navratenia, známy pod
názvom a výrazom karma..Tento zákon reciprocity je samocinne pôsobiaci je živý a je odjakživa božím Zákonom …Čo komu UROBIS či už zo závisti,nenávisti alebo z radosti,zistnosti ,ľudskosti a pod ,tak sa ti to VRATI späť a to ešte viacnásobne posilnené ..čiže ľudovo povedané je to karma človeka a kedy človeka dostihne to človek presne nevie ,ale pôsobí aj v jemnohmotnosti nielen tu na zemi ,takže človek sa karme nemoze vyhnúť ani po smrti,pretože všade ho dostihne či už má duch človeka pozemské telo alebo jemnohmotne /astralne/ ..
Preto ten výrok Ježiša že miluj svojho blížneho ako seba samého UPOZORNUJE človeka na to aby sa správal k ľuďom len ludsky ,aby neublizoval a nijak neskodil blížnemu ak chce spätne tú istú odozvu a aby mal tým pádom pekný a kľudný život v tomto svete ,resp aj v pokračujúcom živote na tzv Druhom brehu.
Keby človek poznal tento nepodplatitelny a spravodlivo pôsobiaci samocinny Boží zákon ,tak nikdy by neskúšal vraždiť ,vyvolávať vojny ,žiť ako neclovek ,lebo všetko sa to vráti na neho samého …a preto vrah bude zavraždený ,kto zdvihne zbraň a ňou zabije ,tak bude zbraňou zabitý a pod ..kto nenávidí ,bude nenávidenym ,kto ohovára bude ohovaranym ,atď atď ..ako do hory voláš taka ozvena ti príde!