Anomália v globálnom vedomí ohlasuje udalosť biblických rozmerov

05/12/2022 | Zaujímavosti

The   Global Consciousness Project   je iniciatíva, ktorej úlohou je nájsť korelácie medzi tokom náhodných čísel generovaných ľuďmi na internete a určitými svetovými udalosťami, ktoré robia veľký dojem na masy.

Pod prúdom náhodných čísel projekt rozumie všetkému, čo ľudia ručne zadávajú na internete – vyhľadávacie dopyty, adresy, správy pre sociálne siete atď. O tom všetkom trochu nezrozumiteľne píšu tvorcovia projektu:

V najvšeobecnejšom zmysle bolo a je cieľom projektu vytvoriť a zdokumentovať koherentnú databázu paralelných tokov náhodných čísel generovaných kvalitnými fyzickými zdrojmi. Cieľom je zistiť, či možno nájsť korelácie medzi štatistikou týchto údajov a dlhodobými nezávislými fyzikálnymi alebo sociologickými premennými.

Formálna hypotéza pôvodnej udalosti je veľmi široká. Tvrdí, že príťažlivosť svetových udalostí bude korelovať s nezrovnalosťami v údajoch.

Experimentálne výsledky jasne ukazujú, že je potrebná širšia štúdia tohto javu. V nedávnej práci vedúcej k projektu Global Consciousness Project preukázalo niekoľko zariadení REG v Európe a Spojených štátoch nie náhodnú aktivitu počas zovšeobecneného zážitku z veľmi zaujímavých udalostí.

Napríklad pohreb princeznej Diany a medzinárodné zimné olympijské hry v japonskom Nagane vytvorili spoločnú emóciu a súdržnosť vedomia, ktorá, ako sa zdá, koreluje so štruktúrou iných náhodných údajov.

V plne vyvinutom projekte je globálna sieť labilných REG detektorov (generátorov náhodných udalostí) pripojená k počítačom s nainštalovaným softvérom na zber údajov a ich odosielanie na centrálny server cez internet. Táto sieť je navrhnutá tak, aby dokumentovala a zobrazovala všetky jemné, no priame účinky nášho kolektívneho vedomia reagujúceho na svetové udalosti.

Výskumná hypotéza predpovedá vznik koherencie a štruktúry v globálne distribuovaných údajoch zozbieraných počas veľkých udalostí týkajúcich sa svetovej populácie.

A teraz, ako si konšpirátori všimli, gcpdot.com ukazuje veľmi zvláštne údaje.

Normálne sa graf významných korelácií náhodných údajov rúti 24 hodín úplne nadol a striedavo sa mení na modrý a červený. Keď je graf úplne v červenom sektore, ako dnes, znamená to, že sa blíži niečo biblických rozmerov.

Existujú veľmi vážne predpoklady o korelácii medzi Schumannovou rezonanciou a frekvenčnými rytmami mozgu u ľudí a živých bytostí na planéte.

Schumannove frekvencie sú akousi zovšeobecňujúcou vlnou pre vedomie planéty a stvorení, ktoré tam žijú.

Nejako tieto impulzívne údery blokujú mozog celej planéty a jasne nasmerujú základné impulzy správania určitým smerom.

Vývojári projektu takéto infografiky budujú už od roku 1998 a možno by k tomu mohli niečo objasniť, no mlčia. Ľudia, ktorí sa tejto téme venujú a projekt sledujú už dlhé roky, píšu, že nič podobné ešte nevideli.

Nevieme, čo sa čoskoro stane so svetom, no situácia s masovým vedomím zjavne vykazuje známky anomálneho smerovania.

Skutočnosť, že stred symetrie anomálie je v červenom sektore, by sa dala považovať dokonca za hrôzostrašnú.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Israismael
Israismael
1 year ago

Tak možno prispejem k tomu dielu,, červenej ” aj ja svojim príspevkom..pretoze sem dávam jedno volanie, ktoré je veľmi aktuálne a možno vážne sa chystá cosko niečo veľmi veľké a až biblických rozmerov.. Áno.. Ľudstvo je v súde… V Bozom súde .. A ak to ešte ľudia vo svojom vnímaní nespozorovali, tak veľmi rýchlo to bude badateľné…
——————————-
Volanie z Hradu Grálu:

Ľudský duch, vchádzaš do najťažších dôb na tejto zemi.
Tras sa !!!
Priprav sa na najkrutejšie chvíle. Kto chceš obstáť, chráň dobre svoje zdravie.
Miesto zimy príde doba dažďov. Táto zmena bude kosiť mnoho ľudí. Stojíme tesne
pred vyvrcholením Božieho súdu a len jedna cesta vedie nahor. Žiť podľa Božej vôle.
Vyvolení, pomáhajte každému, kde cítite sebemenšiu túžbu po Pravde. Len tak mô-
žete zmyť všetky viny, ktoré ste na seba uvalili. Posledný úder zo Svetla sa privalí
ako lavína, nečakane, kedy budete najmenej pripravení. Preto Ja žiadam na všetkých
vediacich o Pravde, aby stáli pevne a boli pripravení na najkrutejší boj, aký tu na
zemi bol bojovaný. Tras sa každý, kto nestojí pevne zakotvený vo Svetle. Každé Tvoje
Slovo, každý Tvoj čin sa musí bezpodmienečne zachvievať až do najmenšieho v har-
mónii Božích zákonov. Pomáhajte všetkým, i keď si toho nezaslúžia. Vaše semä klíči
dnes všade. Pôda je pripravená, len zasievať.
V diaľke znejú zvony mieru a pre túto dobu pripravujte ľudí, nie pre zničenie, ale
pre krásy nebeské. Dajte seba ľuďom ako som sa dal Ja vám a pokiaľ vám bude za-
ťažko žiť, nezabudnite, že Boh je s každým, kto Jeho zákony ctí. Všetko temné zaniká
a zanikne navždy.
Víťazí Pravda a Svetlo zaplavuje zem !!! Už skoro pôjde zem svojou dráhou, pra-
videlne, čistá a jasná.
Čoho sa bojíš, ľudský duch? Veď Lucifer je spútaný a jeho prívržencov snáď?
Nie. Toho nie je zapotreby. Veď sú to klesnutí ľudskí duchovia, ktorí sú však hlbšie
než Ty a pokiaľ budeš pevný, nie je možné, aby oni vztiahli na Teba ruku svoju.

Nadchádza Váš čas, stojte pevne, lebo Vám nebude odpustený ani halier. Sebe-
menšie zakolísanie a Vy sa zrútite so všetkými. Buďte toho pamätliví v každú sekun-
du, v každý čas. Nie dni už, ale hodiny a minúty budú pre Vás smerodajné. Valí a rúti
sa už všetko na túto zem, čo si ľudstvo samo pripravilo a privolalo. Záhuba a zánik
na všetkých stranách. Avšak vy, ktorí viete o Pravde, Vás sa to nedotkne, ak splníte
svoju úlohu. Nikdy nebola zem tak čistou ako bude teraz.
Abd-ru-shin Vás volá všetkých, kto vedia o Posolstve Grálu. Volá Vás všetkých..

Deni
Deni
1 year ago

Dalujem

Martin
Martin
1 year ago

Cely projekt zem aj ludstvo je zalozeny na principe silni znicia slabsich.cize vsetko treba postavit od znova,ale uz bez rozdielov v sile,v schopnostiach,vyzore a inteligencii.

Martin
Martin
1 year ago

Cize rip ludstvo