ZSSR žije – Nový svetový finančný systém (5. časť) + OZNAM!

16/11/2022 | QFS/GESARA

R:   Alexander Nikolajevič. Posledná otázka. Vychádzajúc z toho, čo ste povedali o Finančnom systéme, Vy hovoríte, že finančný systém je podvodný. Tým, že je založený na FEDe, na dolári. Tie krádeže podvodníkov, podľa Vás, zaoberajúc sa ekonomikou, financiami, vážne sa zaoberajúc financiami, čo si myslíte?! Ako by mal vyzerať Finančný Systém?

ANP:   Akýkoľvek Finančný Systém by mal byť spravodlivý. Systém je dobré slovo. A ľubovoľný systém, ktorý je vytvorený Svetlými Tvorcami, lebo cesta Tvorcu je Cesta Človeka, a je to  vlastne cesta Tvorcu. A keď je vytvorený, musí byť vytvorený správne. Vtedy bude fungovať. Poďme si povedať, aby sme pochopili čo je to Finančný Systém, poďme si to povedať po etapách. 

Čo sú to vlastne peniaze? Podľa mňa, paraziti, vo všeobecnosti slovo parazit, ktorí sú prítomní na našej Zemi, v našom sociume, v našom svete, oni tam dali tri skrutky. Absolútne nezákonne, nie že proti KÓNu, nezákonne tam vložili tri skrutky. Založené na troch silných energiách. Pretože život je energia a všetko naokolo, predmety aj veci a obrazy, to všetko je energia. To je treba chápať. Tieto 3 základné skrutky dali na vedomosti, s pomocou krivenia významov svetoponímania a jeho základných princípov. Druhú skrutku dali na Zem, to jest Matka, Matka Bohorodička, ktorá rodí deti. Ľuďom je doteraz sľubovaný návrat späť do Zeme, kresťanom, fabriky pre pracujúcich. A tretiu skrutku dali na energiu pohybu, na energiu komunikácie. Energia komunikácie je ľudská energia. Sakrálne (posvätne) sa to volá MAN ETO. Boh. Boh MAN, ak zoberieme našu dávnu védickú mytológiu, a naše védické vedomosti, tak Boh MAN, to je človek. Boh človeka. A Rúna Boha MANa je takáto trojnožka, čo je človek stojaci s rukami k svetlu. Ku Slnku, k Nebu. A odtiaľ slovo Maneta – maneta (minca) a odtiaľ aj slovo Money (peniaze), práve odtiaľto to pochádza. 

R:   To znamená komunikácia?!

ANP:   Money, to znamená energiu, odovzdávanie energie, energie človeka. Taká nejaká energia, ktorá znamená vďaku,alebo nejakým ekvivalentom za tú alebo onú činnosť. 

R:   A dengi peniaze niesli so sebou energiu?

ANP: Deňga je ten správny názov po rusky. Deň, to vieme čo je po rusky, Ga je pohyb. Všetko na Ga. Gagarin – tam ako prvý vyletel niekde do vesmíru….Ga Ga Ra atď… A preto Deňga je denný pohyb. Je to energia komunikácie, ktorá je potrebná na to, aby sme niekoho niekde poprosili, poďakovať sa mu a za niečo s tým zaplatiť. To jest, je to nástroj. A komu patrí tá energia?! Ja si myslím, že je to povedané v samotnom slove. Man, to je človek, áno?! Tá energia patrí človeku. A keď oni robili, lebo slovo urobiť a vytvoriť sú dve rôzne slová. Tvorca rodí. Tvorca je…, všetko stvorené je zrodené. Človek rodí nejaký obraz, nejakú neopakovateľnú sochu vytvára svojimi rukami –  jediný exemplár…  Urobiť niečo, to je niečo iné. Zobral, nafotil, naskenoval, niečo tam vložil, urobil tlačovú formu. Je zdanie (budova) a sozdanie –  kópia týchto zdanií (budov) plieska. To je úplne iný proces, ktorý nezahŕňa celý zmysel tvorenia, tvorcu ktorý to robí. Je to už automatický alebo poloautomatický režim, pomocou ktorého to robí. A na to, aby bol vytvorený správny systém, to znamená zrodiť živý systém, keď hovoríme o peniazoch, tak oni aj musia byť naviazané na človeka. Tí blázni, ktorí odoberajú tieto číslice a čísla, peňažné čísla na svoje účty, tak oni tvoria vo svete ničenie. Pretože majú zvrátené vedomie. Oni nerozumejú svetlým procesom rozvoja a prekvitania ľudstva, evolúcii, láske k národu, k rodu, k vlasti, k prírode atď… U nich tieto veci chýbajú. Oni majú úplne iné princípy. Oni si urobili pre seba systém hodnôt, krivých hodnôt, na základe týchto hodnôt nastavili a zombírovali obyvateľstvo Zeme, v rôznych štátoch rôznymi spôsobmi, pripútali ľudí bez východiska k peniazom, veď bez peňazí sa u nás nedá nič urobiť, nič sa bez nich dnes nepohne. Oni ich pripútali k tejto nevyhnutnosti, všetko naviazali na peniaze. Predtým bolo náboženské riadenie, keď dožilo, tak urobili politické riadenie a politické dožilo, tak to teraz stavili všetko na peniaze. Peniaze, to sú účet, čísla, umelá inteligencia, to je satanský systém, pomocou ktorého riadia a manipulujú ľudí. Zahnať ľudí a urobiť z nich úplne predmety bez domova, predmety elektronického virtuálneho sveta, ktorý oni robia. A urobiť zo živého človeka biorobota, to nie je ich cieľ. Oni mi otvorene hovorili, ako mnohým súdruhom, ktorých zasväcovali do svojich kruhov, ale ktorí sa tomu nepoddali a rozprávali o tom, tak ich neustále prenasledovali a veľa z nich zabili. Tí istí Morganovci, Rotschieldovci, Rokefelerovci, ako hovorím, to sú svetoví teroristi, to sú blázni, ktorí robia na Zemi len zlo. Iné ani nevedia robiť. Vychádza to z toho, že majú zapálené vedomie. Úplne zvrátené a ono nesie so sebou energiu skazy. 

A ten systém, ktorý by mal byť, ten by sa mal riadiť samotným človekom. To jest, predstavte si, že sme si zobrali nejaký kolaterál, nejaké krytie. Určili sme, že nám, sovietskemu národu, patrí v systéme, v medzinárodnom finančnom systéme, veľmi vážna suma súvahových a nesúvahových aktív. Vrátane aktív M0 – zlata…, bankového súvahového, ako aj nesúvahového. Keď to zhrnieme, tak dostaneme nejaké kolosálne číslo. Toto kolosálne číslo, to je nejaká ľudská energia, ktorá pracuje ako kolaterál emisné procesy platobných prostriedkov. 

R:   Kolaterál, to je krytie, že áno?!

ANP:   Kolaterál, áno. Krytie pre emisné procesy platobných prostriedkov a cenných papierov pre ekonomiku a pre konštrukciu organizovaného bytia. Napríklad občanov našej krajiny. Ak sme vzali to kolosálne číslo a odviedli sme z toho časť – napríklad 10 – 20 – 30% a išlo to nabok ako podmienený kolaterál na krytie emisných procesov pre všetky štátne úlohy, to jest, pre aparát, svetlých, správnych úradníkov, armádu, atď… Je to špeciálny kolaterál. Je národný, ale je odvedený sem. Všetko ostatné berieme a rozdelíme to občanom Sovietskeho Zväzu. Vzniká veľmi zaujímavé číslo. Pre každého človeka. Veľmi vážna suma. A vychádzajúc z tohto, nazývajme to napríklad sovietsky zlatý rubeľ. Prečo sovietsky?! Pretože sovietsky rubeľ bol vždy naviazaný na 1 g zlata. A tak to berieme aj teraz. Nakoľko sa tieto aktíva nachádzajú u nás, nezávisle od toho v akých priestoroch sú uložené, podľa práva a podľa toho komu to právo prislúcha, tak ten aj ovláda toto právo. A podľa práva sa tieto aktíva nachádzajú v súvahe orgánu, ktorý má tieto právomoci a v Gosbanke ZSSR, na účte Gosbanky ZSSR. Už emitované do rôznych cenných papierov, akých len chcete. A tieto aktíva sú vlastne emisným vankúšom. Rozdelíme ich na každého človeka, každému človeku dáme 2 druhy kapitálu, aby ekonomika pracovala správne a aby nebolo toto bláznovstvo, tohto prebytku. Ako oni hovoria inflácia, ktorá neexistuje. My určíme rodový kapitál pre človeka. To je aktívum, ktoré nepodlieha znehodnoteniu, nepodlieha žiadnym zálohám ani predajom, je to čistý rodový kapitál  každého človeka narodeného v našej krajine. A časť týchto prostriedkov, na to aby sme naštartovali ekonomiku, to je kompenzačný capital, ktorý je veľmi seriózny a dostatočný pre občana na to, aby si napríklad postavil dom, nejaký pozemok atď… A aby mal na začiatok dostatok. Ja nehovorím, že to ideme robiť teraz. Je to len taký model budúcnosti. Nakoľko sa ma pýtate ako by mal systém vyzerať. Preto sa snažím vysvetliť aj niečo z pozajtrajška ohľadne systému. V štáte existujú Ministerstvá. Tak boli zložené. Zvykli sme si vidieť takéto štátne zriadenie. Ja by som slovo Ministerstvo zamenil slovom Sféra. Slovo Ministerstvo, no aj pracovať podľa toho slova…, ako sa hovorí v našich biblických textoch – na začiatku bolo slovo, aj véda britis Kóna bolo slovo a slovo bolo Boh, a Boh bol slovo. A tvoril Boh Tvorca. Slovo je veľmi dôležité. Ešte podľa Starých Svätých písiem, dávnych. Preto slovo musí byť akurátne a gramotné a zdvorilé. Tak by sme mali zaobchádzať so slovami. Preto podľa mňa slovo Sféra znamená istý štatút z vyšších sfér. Má aj významový štatút pre problematiku smerovania a organizovania štruktúry bytia, ako napríklad Sféra Zdravia. To je Zdravotníctvo, áno ?! Sféra Životného prostredia, atď…… Ja by som Ministerstvá zmenil na Sféry. Vo Sférach vždy musela byť Rada. Tak ako u nás v Sovietskom Zväze, pamätáte sa. Bol Rajkom (Okresný Komisariát) , Rajsovjet (Okresná Rada). A teraz Administrácia atď… Ideš tam, tak sa naozaj dostávaš do pekla (po rusky Ad). Prídeš do Administrácie, k svojim sluhom a oni ťa ešte prikovú tými svojimi zlými pohľadmi. Aj sa tak tebe správajú, ako k dobytku. No a v týchto Sférach je Rada. Čo to je tá Rada?! To je podľa rady, podľa svedomia. Takže je Rada Sféry a je Predseda Rady Sféry, áno?! Teraz ich volajú Minister. Nech bude on Predsedom Rady Sféry. Ako je to teraz v mnohých filozofiách, nebudem hovoriť v náboženstvách , v mnohých filozofiách, v aziatskej, v sufijskej, v rôznych smerovaniach, všetky sa zhodujú v jednom. Je potrebné vytvoriť takú schému bytia, taký systém, ktorý by bol a s tým súhlasia aj paraziti, ktorý by bol: samoorganizujúca sa, sebestačná, sebarozvíjajúca sa, samoriadacia a samoregulovaná. Je to sen parazita, ale nikdy nevedel ako vyrobiť na to potrebný kľúč. Ako možno urobiť vonkajší motor, ako sa dá žiť dlhšie ako je priemer?! Oni vždy robili a hľadali len pre seba.  Aj čo sa týka vedomostí a prístupu, aj čo sa týka kľúčov k tomu poznaniu. 

Preto vychádzajúc z týchto pozícií, a nakoľko poznáme tú situáciu a ja si myslím, že je to správna technická úloha systému, tak my sa teraz s vami pokúsime tento systém postaviť. Pozrite sa. Je urobená Sféra. Sú Centrálne Sféry. Obrazne povedané to sú Ministerstvá. Sú nejaké Republikové, regionálne Sféry. Jedna Sféra sa nachádza v jednej časti. Tam žije jeden národ. Majú tam nejaké svoje tradície, tradičné hodnoty, ktoré sú dané tomu národu. Iný národ má zase iné hodnoty. A je prirodzené, že majú nejaké záujmy, ktoré sú pre nich dôležité. Napríklad Vladimír Vladimírovič Putin venoval dlho pozornosť tigrom, áno?! Pamätáte sa, že áno?!

R:   Amurským tigrom.

ANP:   Áno, amurským tigrom. A prečo teda neurobiť v tejto zóne, na tomto území, Sféru na ochranu tigrov napríklad?!  Takže Sféry musí vytvárať samotný národ. To jest, vychádzajúc z týchto princípov, to súčasným jazykom nazvime samospráva. A vytvárajúc tieto Sféry, začína zrazu pracovať rodový kapitál. Zoberte si nejaké územie. Nejaké mesto. V tomto meste a v jeho okolí, sú spoločné Sféry. Existujú v takom otvorenom, dostupnom elektronickom formáte na webe a človeku je daný rodový kapitál, aby ho spravoval. Napríklad. Každý človek dostal napríklad 3 miliardy zlatých rubľov. Obrovský kapitál. A on vidí, že na jeho území je veľmi nízka úroveň životného prostredia. A je tam aj nízka úroveň zdravotníctva. Vychádzajú z toho, čo on pokladá za vhodné, nakoľko vidí svoj okolitý svet, tak spravuje svoj kapitál. Štvrťročne raz prerozdeľujú svoj rodový kapitál. Požívajú ho v tom alebo v inom smere. Napríklad, ak je v regióne naozaj nízka úroveň životného prostredia, ľudia tam dajú do Sféry ekonomiky 2 miliardy, tam budú smerovať svoje aktíva, svoj rodový kapitál. A ďalšiu miliardu dajú na Sféru Zdravotníctva, tak na spoločnom počítači vedenia tohto regiónu sa bude dať vidieť problém. Aký kolaterál je vyčlenený z daných Sfér a podľa toho kolaterálu sa bude dať vidieť aké problémy tam bude treba riešiť. Reálne, čo nie je v národe v poriadku. 

R:   Národ to sám bude vidieť. 

ANP:   Áno, náš národ to bude určovať. A čo to znamená vyčlenenie daného kolaterálu?!  Je to praktický kolaterál, krytie pre cieľovú emisiu, na projektové financovanie. Rozumiete o čom hovorím, že áno?! Napríklad. Vasilij, náš ruský Vasilij, má v niektorom regionálnom stredisku 3 miliardy rodového kapitálu a má poslanie. Chce založiť veľkú farmu – kolchoz. Chce to zorganizovať, vie ako to zorganizovať, všetko má už premyslené, sadne si a napíše to všetko, celý svoj biznis plán. S týmto biznis plánom (projektom) príde napríklad do Pokladne, napríklad do Pokladne RA, do Pokladne Gosbanky ZSSR, a ….vlastne nie do Pokladne. Najprv príde na Radu. Čo to je Rada?! Rada 3-och Sfér. 

R:   Miestnu Radu?!

ANP:    Áno. U nás je číslo 3, Vy viete, božské. A vychádzajúc z 3-och, napríklad Duchovnej Sféry, vlastne z Duchovnej Rady, Rady Morálky a Rady Dobra. Bez všetkých tých cudzích slov, mutantov, ktoré vôbec nepotrebujeme. Do Duchovnej Rady sa budú vyberať ľudia na základe Kopného Práva alebo na princípe pracovných kolektívov. Podľa toho kde to bude, či v meste alebo na dedine. To majú byť dobrí, duchovní ľudia, ktorí sú schopní vidieť a vedieť určovať toho ktorého človeka a venovať alebo nevenovať mu pozornosť. Sú to výberové pozície v tejto Rade. Aj v Rade Morálky je to tak isto. To, čo je v súlade s morálkou, to čo sa páči národu, čo je v súlade s národnými tradíciami, čo sa páči našim susedom, ich úlohou je zostaviť morálne normy toho ktorého projektu, s ktorým prišiel Vasilij. A dobré, to je materiálne. Mýlime si to s nejakými tenkými hmotami, Nie. Dobro, to je lampa, stôl, niečo v tvojej pivnici, všetko toto je dobro. Na rusi sa hovorí – Dom horí, zachráň dobro. Pamätáš sa, že áno?! A toto je, povedzme, materiálna Sféra. Keď Vasilij príde so svojim biznis plánom, tak najprv dostane schválenie z Duchovnej Sféry, jeho papier putuje ďalej na Sféru Morálky, odkiaľ tiež musí dostať schválenie, a potom na Sféru Kultúry. Duchovná sféra sa pozerá na Vasilijove normy, čo všetko hovoria z jemného uhla pohľadu, vidia, že Vasilij je normálny, neopíja sa, nerobí zlé veci…  Rada Morálky stanovuje morálnu spôsobilosť toho návrhu, ktorý Vasilij predložil a Materiálna už posudzuje rozpočet a zmysluplnosť jeho projektu. Či tu vlastne rastú tie plody, ktoré tu chce zasiať, či nedochádza ich zaplavovaniu, atď….. A vychádzajúc už z tohto, Vasilij sa posúva, dostáva odporúčanie, s ktorým príde do Pokladne, kde ho odovzdá a otvorí sa mu tam časť kolaterálu, 5 miliónov alebo 100 miliónov zlatých rubľov, na organizovanie tohto kolchozu, áno?!  A Vasilij si odtiaľ nezoberie žiadne peniaze do peňaženky, bude mu zaplatené všetko. Kombajny, vybavenie, výstavba rôznych objektov, vyčlenia sa mu pozemky na základe rozhodnutí týchto Sfér a Vasilij bude organizovať tento kolchoz. A ak ho Vasilij správne zorganizoval, ak ho správne naštartoval a ak k danému termínu, ktorý deklaroval, bude mať takú produkciu akú deklaroval, minimálnu produkciu, tak Vasilij nebude musieť nič vracať. A jeho kolaterál bol celý uvoľnený. Vasilij urobil z virtuálneho priamu kapitalizáciu, ktorá už prináša materiálne blahá pre obyvateľstvo. Rozumiete v čom je podstata?! Všetko je to jeho príjem. Všetko čo má Vasilij, to je jeho individuálne vlastníctvo. A toto individuálne vlastníctvo mu dovoľuje mať viac peňazí, ktoré budú jednoducho ľudia dostávať za spravovanie svojho rodového kapitálu. Pretože 7. Technologický poriadok, ako ho mnohí teraz nazývajú “ruský”, to sú tie technológie, ktoré teraz vyjdú na povrch, dovolia človeku mať viac času pre svoj slobodný život a na základe filozofie sa bude môcť určiť za slobodného Tvorcu. Preto nie je potrebné každého hnať ku stroju, pretože človek môže spravovať svoj capital len pozorujúc svoje okolie a zaoberajúc sa vylepšovaním tohto sveta, len s pomocou svojho hlasu, ako senzora, s určitým rozumným svetonázorom na životné prostredie. A takto už môže zarábať peniaze za správu svojho rodového kapitálu. Takýmto spôsobom u nás nebudú žiadne diery na trhu, ľudia budú sebestační a prírodný prirodzený proces udeľovania rodových majetkov, prideľovanie duchovných a iných materiálnych výhod pre najúspešnejších ľudí, to už bude podľa zvykov našich predkov. Dievča sa nebude chcieť vydať za nejakého lenivca. Vydá sa za Vsiljovho syna, ktorý sa tiež prejavil. Za prvé svojim otcom, jeho genetikou, pracovitosťou, ktorú už potvrdil, a za druhé on bude už v tomto duchu vychovaný. Vysokí sa budú dávať s vysokými, lenivci s lenivcami, lenivci budú odchádzať a vysokí si budú rozvíjať rody. 

   Takže takýmto spôsobom sa to bude všetko budovať. No a sú tam celé filozofie na rodové majetky… atď.  Takýto systém bude dovoľovať vidieť prestavovať harmóniu týchto kolaterálov, povedzme zabezpečovanie týchto Sfér, ktoré budú takto regulovateľné. Ak si miestni ekológovia nebudú vedieť poradiť, tak sa zapoja regionálne inštitúty a keď ani oni si nebudú vedieť poradiť, tak sa zapoja centrálne inštitúty. A dajú tam tie programy na to, aby to disharmonické vyčlenenie toho ktorého kolaterálu na realizáciu cieľovej emisie projektového financovania, na odstránenie toho problemu, kde národ bude smerovať svoje rodové kapitály. 

R:   No Vy ste hovorili nie len o finančnom systéme, ale celostne o ekonomickom systéme krajiny.

ANP:    To bolo len v skratke. Všetko je to geniálne jednoduché. Treba to len správne vykonať. Pomocou dnešnej najmodernejšej IT, s pomocou dnešných najmodernejších počítačových technológií, je u nás prakticky hotový nový Internet. Máme hotové nové komunikačné prostriedky. Ony vo všeobecnosti vylučujú hackerstvo ako také.

R:   Ako také?!

ANP:   Ako také. Tiež vylučujú špionáž. Fungujú na iných princípoch. Neuberajú ľuďom a prírode zdravie. Tam sú zapustené úplne iné princípy. 

R:   Vôbec neškodia zdraviu?!

ANP:   Vôbec neškodia zdraviu. A bezpečnosť týchto serverov je 1000 krát vyššia než týchto tu, ktoré sú všetky napchaté tranzistormi. Prijímače, ktoré môžu pri akejkoľvek elektromagnetickej frekvencii zhorieť a celý systém na Zemi sa zrúti. Za 3 sekundy. Slniečko sa teraz búrilo. A zabudnite na elektronický systém, teraz vyšli zo satelitov iné signály. Zabudnite na bankovky, pretože zhoria všetky čipy, ktoré boli do nich vložené. Je v nich taká priehlbinka. Ľudstvo zostane bez platobných prostriedkov. Celý ten dnešný parazitický systém, celý ten korporátny systém, ktorému chýba duchovnosť a morálka, A bez takého rozvoja ľudstva je to pre naše budúce pokolenie nie že len strašné, ale je nemožné. Dovedie to všetko k zničeniu sveta. 

A vychádzajúc z toho, je potrebné prejsť na Razum. Je potrebné myslieť Razumom. Používať zdravú myseľ. Musíme rozumieť tomu kto sme, odkiaľ sme. Čo do nás založili predkovia. Mali by sme si vážiť ich skúsenosti. V súčasnosti všetci, ktorí sa zaoberajú vykopávkami, ktorí skúmajú minulosť, oni už jasne dokázali celému tomuto iluminátskemu krivému vedeckému spoločenstvu, že technológie a úroveň, kultúrna úroveň našich predkov je oveľa vyššia, než súčasná. A je to vidieť celoplošne, všade okolo nás. Jednoducho treba otvoriť oči a vidieť to. Treba si zložiť ružové okuliare, tieto kabaly, ktoré na nás navešali a uviedli nás do spiaceho a hmlistého stavu. Tak by som to povedal. 

R: Rozumiem. No, 

Slovanské Noviny a Zlatá Éra

Zdroj


Dôležité vyjadrenie k sérii týchto článkov

To čo sa v týchto textoch píše nie je tak úplne zo svetla, teda to pravé orechové. Tieto články som mal skopírované už mesiace dopredu a keďže ich nebolo treba prekladať, tak som ich ako každý článok plánoval iba prečítať, ale akosi som si časom neuvedomil, že som si vôbec nepozrel. Všimol som si to až teraz pri publikovaní na stránke, ale povedal som si, že to už nechám teda tak a môže to byť výborný test intuície. Viete, že táto stránka bola vždy o tom učiť čitateľov vlastnému cíteniu a aj takéto informácie nám k tomu napomáhajú. Ľahké je rozlíšiť pravdu od lží, keď vám niekto pri tých informáciách povie, že toto je pravda a toto je lož. Oveľa ťažšie je však spoznať, že toto je lož, keď ten dotyčný tvrdí, že je to pravda. Až vtedy sa naozaj prejaví intuícia a nemanipulovateľnosť duše človeka. Nie je až tak dôležité koľko pravdy sa v niečom nachádza, ale dôležité je rozpoznať, že tu niečo nevonia. Najprefíkanejšia lož je práve tá, kde je hoc aj 90% pravdy, no stále je to lož. Táto doba všetkých prebudených čoraz viac vedie k tomu, aby sme sa učili načúvať nášmu vnútornému hlasu a nedali sa oklamať všemožnými pokusmi o manipuláciu cesty k svetlu. Pamätajte, že najväčšia temnota sa skrýva práve za svetlo. Preto sa prosím učme všetci načúvaniu vlastnej intuícii a hlavne stavajme duchovne, nie hmotne na informáciách. Áno, prichádza postupne nová vzrušujúca doba, a preto to mnohý využívajú a vystupujú s tým, že oni majú tie správne informácie o tom. Momentálne nie je dôležité ako sa nám bude potom žiť, ale čo robíme teraz preto, aby sa nám dobre žilo, pretože prvý krok je odstránenie všetkého, čo nás doteraz brzdilo a to hmotne aj duchovne. Informácie sú moc ale jedine duchovná zrelosť je skutočná sila a pravá cesta. Čítajte preto všetky texty s otvorenou dušou a nezabúdajme sa neupínať príliš na informácie, pretože ako dookola zdôrazňujeme, ide tu o niečo iné.

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mária
Mária
19 days ago

„… ide tu o niečo iné

A prečo nepísať LEN o tom? …Načo tie „testy“?

Ivy
Ivy
Admin
Reply to  Mária
18 days ago

Dodám k tomu toľko, že od začiatku ide o duchovný vostup a o prebudenie každého intuície. Tomu napomáha zdieľanie článkov do svetového diania pretože všetko je to prepojené. Sama sa zamyslite či dokážete natoľko dobre rozoznať, kde je pravda. Taktiež je tu nespočet článkov zameraných na duchovný aspekt, ale návštevnosť a záujem ľudí o duchovný rast je povedzme si úprimne dosť pozadu.

Peter
18 days ago

Samozrejme je potrebné postupne porozumieť tomu finančnému systému postupne a chápať ako celok. Nedá sa to len na základe niekoľkých málo článkov na tomto Vašom inak v dobrom oboznámovacom zdroji. Ale je to veľkou výzvou pre prebubených ľudských duchov k pomoci. Slovanské noviny /aj skrz vášho portálu /, ponúkajú nové pohľady ekonomicko finančného povedomia. Tiež hovorím, dôveruj – preveruj, ale aj skúmaj. Nič nemení na tom, ak niekto pozná aj P.G. Ide o to zosúladiť múdrosť starých Slovanských predkov /vedy/, so súčastnou dobou.

Czech CS Slovak SK