ZSSR žije – Nový svetový finančný systém (4. časť)

16/11/2022 | QFS/GESARA

R:   Rozumiem. Alexander Nikolajevič, hovorili ste o otázke ZSSR a ja sa teraz pýtam. Budeme ho obnovovať alebo ako to bude? 

ANP:   Ahmmm, áno. Preto, aby sa naša krajina a náš národ mohli vôbec ďalej rozvíjať, vo všeobecnosti sa rozvíjať a žiť, v priestore, v systéme, tak je potrebné tomu dať právnu podobu. Ale ešte taká nie je. Ona vlastne je, ale my plávame na akýchsi doskách a na právnu podobu sme akosi zabudli. A na týchto doskách sa neustále potápame. Bolo referendum.

R:   A zároveň pláva prázdna veľká loď?!

APN:   Áno. A my to ani nevnímame a nerozumieme tomu. V roku 1991 bolo referendum, v ktorom vlastník – národ rozhodol o zachovaní ZSSR vo všetkých republikách. To je fakt. A tento fakt uznal celý svet. Vďaka bohu. Dva takéto fakty priznal celý svet. Je to Zhromaždenie z roku 1613 a referendum z roku 1991. Všetky ostatné hlasovania, ktokoľvek, kto pozná internet, a to vie aj ktorékoľvek malé dieťa, že na Keseľnеj ulici, v budove FBS, je špeciálny počítač, ktorý inštalovali angličania, ktorý uskutočňuje voľby a tlačidlo ohľadne týchto 3 možností, to je taká hra, ktorú prichystali už oveľa skôr, sa stláča v Londýne. Ktorú možnosť dajú národu, kto koľko % dostal a kto vyhral voľby….. Tento program je také veľké a smiešne oblbovanie vo voľbách. Ja keď viem, presne poznám ľudí v mojom rodnom meste a keď tam prišlo voliť 10% a oni píšu že ich bolo 90%.  O akých voľbách to vôbec hovoríme?! O čom to je? Nikto nikoho nevolí, nikto ničomu neverí. A táto šou už prestala fungovať. 

To, čo bolo v roku 1991, to bolo reálne referendum. A národ sa naozaj zišiel. A parazit nevedel čo má robiť. A zostavil taký pokrivený bulletin – „Za ZSSR v jeho novej podobe“. Aká „nová podoba“?! 

R:   V „obnovenej podobe“.

APN:   Áno, v „obnovenej podobe“. A čo to je tá „obnovená podoba“?! Čo to je za právny výraz?! Kto ho vymyslel a čo pod tým myslel?! No a aký bulletin vydali, na takom to aj postavili. Za ZSSR. V obnovenej podobe.  A čo toto referendum prinieslo. Ak predtým parazit využíval to, že kedysi rozbombardoval Ruské Impérium, ktoré fakticky ovládalo FED a toto už teraz viem presne, a vytvoril nejaký sionistický štát Sovietsky Zväz, ktorý neskôr prerástol do národného štátu, ktorý sa vďaka Stalinovi po víťazstve v roku 1945 veľmi rýchlo rozvíjal. Žiadny štát sa takto rýchlo nerozvíjal, čo je zásluha Stalinova a entuziazmu nášho už povojnového národa. Našich Otcov a Matiek, Dedov a Starých Matiek. Takže vlastne čo oni urobili?! Oni hovoria: „Viete“ – , tie banky sú na ich území, tak sú vedené v účtovníctve a sú tam tie sklady, kde tie aktíva ležia, – „toto nie je ZSSR, toto je Romanovovské“.

A ja sa pýtam „Aké Romanovovské“?! No a oni takto oblbujú. „A ono to nie je Romanovovské, je to Staroverské. Toto je Alexandra II, toto je zase tohto“…. A takto to všetko rozdelili, každému vysvetľujú, že to si vlastne bankári plnia svoju funkciu, nikomu nič nadajú, sami tie aktíva využívajú a obohacujú sa, vytvárajú svoje obchody, prehadzujú všetko z jednej súvahy do druhej súvahy, a ďalej sa takto obohacujú, vytvárajú a vychovávajú týchto fanatikov, v úvodzovkách nazývaných „Elity“, ktoré hromadia na svojich účtoch tieto sumy a žijú vo svete týchto číslic. To jest „Paraziti“. 

Peniaze, ako nástroj, boli vytvorené na rozvoj ľudstva a nie preto, aby niekto hromadil sumy na svojich účtoch a mával nimi potom, že ja som najsilnejší. 

R:   Kleptoman.

APN:   Nie, to sú chorí ľudia bez rozumu. Týchto ľudí treba držať mimo spoločnosti. Reálne ich držať mimo, pokúsiť sa ich liečiť ak sa to aj podarí. Alebo možno sa pokúsiť urobiť niečo iné s nimi. Takže týmto sa oni zaoberajú.  A teraz sa pokúšajú urobiť to isté. A prečo? Pretože v roku 1991 referendum…., t.j. niet žiadnych Romanovovcov, niet starovercov – no, vlastne oni existujú, ale to sú len predstavitelia národa, chránitelia. V systéme sa volajú chránitelia, držitelia a správcovia. Ale nie vlastníci peňazí. Vlastníkom peňazí, historických aktív, tak ako to u nás na Rusi bolo vždy a aj podľa medzinárodného práva, bol vždy národ. A keď národ v roku 1991 rozhodol, dal najavo svojim hlasovaním, že chce zotrvanie Sovietskeho Zväzu, tak od toho momentu sa stal Zväz na 100% legálny. Stal sa Národným Zoskupením. Štát Zväz Sovietskych Socialistických Republík sa stal legálnym. A on má právo, vedenie tohto štátu ako suverén, má právo dožadovať sa historických aktív Rusov a Ruského Národa za celú dobu. Celú. To je celý systém. A keď sme sa my stretávali a my sme toho zažili dosť, zažili sme strety s Drakmi, vieme čo je to Systém Rádov, vieme čo znamenajú farby aristokracie, ktorá žiaľ nemá žiadny vzťah k Svetu, vieme čo je systém Finančných Rádov, vieme čo sú to rôzne Tajné Výbory. Počnúc Výborom Troch, Výborom Piatich, Výborom Trinástich a vôbec 12-mi Výbormi nachádzajúcimi sa po celom svete, tam kde je “demokracia” – rotschieldovský systém atď…… Takže poznáme celú túto zákulisnú schému, tzv. pyramídu bezštruktúrneho riadenia, to násilie a rozvoj genocídy ľudskej spoločnosti, my to všetko poznáme. No a v poslednej dobe, žiaľ, len pozorujeme tieto finančné toky týchto bláznov, pomocou ktorých sa financuje genocída národov. 

Čítal som Vyhlásenie štátnej služby Sojuz Antiteror, ktoré bolo odoslané do OSN, kde sa tým zaoberali a kde bolo napísané: “Uznáva USA vinnými za zločiny proti ľudstvu za genocídu   národov sveta”. A tam bol jasný historický zoznam od roku založenia Spojených Štátov Amerických, rok po roku, v ruskom a anglickom jazyku, konkrétnych okolností týchto zločinov. Len si predstavte, že nebolo ani jedného roku od založenia USA, kedy by sa USA nedopúšťali týchto zločinov. V celom svete. To je fakt. Fakt, ktorý sa nedá nijako spochybňovať. A pokiaľ USA ničili hlavného zakladateľa OSN, Sovietsky Zväz, tak v každom momente tlačili do OSN svoje americké štruktúry, do výkonných orgánov moci. Dali tam FED, Federálny Ekonomický Departament FED a mnoho iných… A doteraz sú im všetci podčinení, dohoda je hotová, systém už je vytvorený. Nevytvorili ho oni, ale my. My sme celý tento systém vymysleli a bol vytvorený za naše peniaze, peniaze sovietskeho národa, ktorý oni odhodili.

R:   A potom sa toho zmocnili.

ANP:   Áno. V krátkosti poviem históriu. V roku 1945, po víťazstve vo Veľkej Vlasteneckej Vojne, keď sa zišli víťazné štáty, keď boli určené hranice, aktíva atď…, a tak ako veľký sovietsky národ a jeho vodca Josif Visarionovič Stalin, rozhodli sa vytvoriť OSN, Organizáciu Spojených Národov. A OSN malo byť centrom regulácie a udržiavania poriadku vo svete, v čom boli zainteresované všetky národy. Založili Ligu Národov, čo je finančná platforma. A základom OSN sú tiež národy. Je to zohľadnenie záujmov národov. Stalinovi navrhli, nakoľko sovietsky národ bol víťaz, bol to vtedy najsilnejší štát. Prečo by sovietsky zväz nevyčlenil zlaté zásoby pre všetkých. Pre všetky ostatné štáty?!  A my dáme garancie. Tak sa k tomu postavili západné štáty. A dáme aj finančníka, ktorý vie ako to robiť. 

R:   Bude to najlepší a vy ho zaplatíte.

ANP:   Áno. Ktorý bude za to zodpovedať a my, myslíme tým všetky štáty, vy vyčleňte 3,5 tisíc ton zlata na vytvorenie OSN, Ray Dam prijme toto zlato, on bude tým hlavným finančníkom, ktorý začne financovať všetko v oblasti ekonomiky a celý finančný rozvoj OSN a my garantujeme, že o 50 rokov Ray Dam zabezpečí navrátenie depozitu od OSN. Budete mať späť 3,5 tisíc ton zlata + dostanete ešte aj úrok, čo mala byť nemalá čiastka, presne sa teraz nepamätám, ale malo to byť niekoľko sto miliárd dolárov. A to mal dostať sovietsky národ. Úroky boli v rôznej výške, za toto, za toto, v konečnom dôsledku veľmi slušné peniaze. Predstavte si čo znamenalo v roku 1991 1 miliarda dolárov?!  Aká to je suma?! No a keď prišiel termín splatenia týchto depozitov a aktív, to bol rok 1995, súdruhovia začali dumať, pretože oni keď raz niečo ukradnú, tak už späť nič nevracajú a začali dumať ako sa s týmto popasovať?! Za prvé, čo urobiť s mnohonárodnostným ruským národom, vďaka čomu bol Sovietsky Zväz taký silný, takže treba presadzovať ideológiu kapitálu nad dôležitosťou človeka, a nie človeka nad výrobnými prostriedkami a nad kapitálom. Takýmto bláznovstvom sa zaoberali. Tak zorganizovali zradu. Zradu Sovietskeho Zväzu. Rôznymi spôsobmi, pomocou agentov CIA, MI8 a MI6 a rôznych špeciálnych služieb. Degradovali a rozobrali na súčiastky najvyššie politické vedenie, jednoducho rozvrátili najvyššie politické vedenie krajiny. Mnohí z nich dostali žlté potvrdenia, lebo veľa vecí bolo nejasných, tak pre každý prípad. A k moci sa dostal súdruh Gorbačov. Úplne nezákonne, pretože ani ústava ZSSR, ani žiadny právny akt neustanovuje v štáte funkciu prezidenta. Toto tam proste nie je. Jednoducho, táto funkcia bola samovyhlásená nejakým spôsobom. No a tento prezident, to je nastrčený rezident.  Stačí mi to vidieť v ruštine a viem čo to znamená. To jest nastrčený špión. Začal sa zaoberať prestavbou, prenastavením а prepracovaním. A chystal krajinu k jej zničeniu. Jednoducho ju mal odovzdať. Za koho peniaze?! Bola to časť tých úrokov, ktoré mali vrátiť. A to nehovorím o depozite 3,5 tisíc ton zlata, hovorím len o časti %, ktoré boli povinní zaplatiť.

R:   30 strieborných … 

ANP:   Áno, 30 strieborných. Za ktoré si ho kúpili. A všetky ostatné peniaze, ktoré sa vyčleňovali američanmi, a ktoré sa použili na rozpad, zradu a zničenie Sovietskeho Zväzu, to boli len omrvinky v porovnaní s tým, čo nám všetko ukradli. Aké zdroje, len koľko kovového šrotu vyviezli, a potom to už išlo ako keby to bolo normálne. Nastúpili zradcovia štátu, ktorí začali krajinu rozkladať, rozkrádať a rozpredávať naľavo a napravo. A tak ďalej … Таkto  to všetko dopadlo. Boli to hrozné časy. Pamätám si ich. Učil som sa to v škole, stalo sa to. 

R:   To znamená budeme obnovovať.          

ANP:   ZSSR musíme vrátiť. Ak nevrátime ZSSR, v jeho správnom právnom aspekte, ktorý dnes existuje a ak to neurobíme na základe tejto právnej platformy, tak nevrátime nášmu národu a národ nemôže byť klamaný a netreba ho klamať, tak mu nevrátime jeho aktíva. A aktíva, Fond RA a ďalší naši spolupracovníci urobili kolosálnu prácu a aktíva sa celému nášmu národu prakticky všetky vracajú. Oni už sú. Oni sú už prakticky vrátené späť. Našou úlohou je jednoducho organizovať správne Štátnu Banku, v banke je potom potrebné na základne súčasných IT technológií rýchlo pootvárať občanom ZSSR účty a vyplatiť im kompenzácie za to, že boli v sovietskych časoch okradnutí. Peňažné kompenzácie.

R:   Ak to nie je tajomstvo, je tá kompenzácia veľká?

ANP:   Ona bude predostatočná, verte mi. Teraz vám to neviem povedať v číslach presne, ale bude veľmi dôstojná. A to nie sú len slová. Je to naozaj tak. A navyše, peniaze, ktoré budú v Centrálnej Banke, oni budú zabezpečené, kryté aktívami M0, to jest priamym kolaterálom. Priamo zlatom. Pretože ľubovoľné peniaze vo svete, tie ktoré sa pokladajú za voľne transferovateľné peniaze, sú len papierom, riadkom v banke. Je to právo a je jedno z akého centra emisií, je jedno ako sú označené – EURO alebo Dolár…. A právo na čo?! Na ekvivalent tvojej nejakej práce, činnosti. A čo je tým ekvivalentom?! Na čo sa dáva právo?! Je to bankové zlato. Ako to bolo, tak to aj zostalo. A ani jedna inštitúcia systému, ktorá emituje peniaze, nemôže emitovať menu v právnom priestore systému, bez jej krytia týmto aktívom. A všetky bájky o tom, že kedysi niekde prezident USA napísal, že sa môžu tlačiť nekryté doláre, to sú len rozprávky. Dolár bol tlačený na základe aktív, avšak tie aktíva si oni zobrali nezákonne. To jest podvodom, neplniac svoje povinnosti pred chrániteľmi aktív Svetového Finančného Systému. Vrátane Aziatov, Klanmi Drakov, Spolkom Bielych Drakov atď… Chcem vám povedať nasledujúce. Poznám sa s niektorými ľuďmi z týchto rodín, s chrániteľmi komunikujem na priamo. Jasne je všetko určené. Ani cent títo všetci Rotschieldovci, ani Rockefelerovci, všetci tí súdruhovia, ktorí zmocnili nášho FEDu, a ktorí riadia….

R:   Náš FED?

ANP:   Náš FED. FED je súkromná štruktúra. A akcionármi FEDu je Liga Národov, ktorú založil Nikolaj II. 

R:   Na 88 %?

ANP:   Na 97%. 88% je informácia trošku nedorobená. Je to 97%. Akcie FEDu patria ruskému národu. V osobe Romanovovcov a niektorých iných chrániteľov. Chápete o čo ide. Ale ich riadi banda. A táto banda, ktorá si brala aktíva na emitovanie, pretože energie inak nefungujú, zo samotnými aktívami nemôžete urobiť nič. A ešte existujú aj Kontrolné Orgány Svetového Finančného Systému. A FED, to je len malá omrvinka v porovnaní s nimi. Tak oni nezaplatili chrániteľom ani cent za správu aktív. Ani jeden cent. To jest, sú to nejaké také akoby ideológie týchto bytostí, tak ich nazvem, týchto rodín. Fungujú len na jednu stranu, na druhú nie, nie sú schopní toho. 

R:   Všetko len pre seba, že áno.

ANP:   Sú neschopní. Všetko to, čo zobrali zo systému a systém bol spoločný a plánovaný ako sеbestačný, sebarozvíjajúci sa. To je ruské vedomie, ono budovalo takýto systém. A keď tam títo, ja ich volám po grécky, pindosi, vliezli a prebrali a zmenili riadenie tohto systému, toho čo sme tam my nastavili, tak ju dorobili takým spôsobom, že doteraz ten systém nie je sebestačný. Oni ho vždy len vyciciavali. A na prekvitanie ich krajín nezmodernizovali systém, aby ho urobili sebestačným. Oni vždy musia žiť na úkor niekoho iného. Urobili to raz, dvakrát….. a vždy potrebujú aktíva pre procesy emitovania. Porušovať tie ich pravidlá, tlačiť peniaze bez aktív, aby sa rozvíjali, to oni nemôžu. Vždy si vymysleli nejaký podvod. Тo je škola FEDu, škola podvodu. To nie sú moje slová, to sú slová bývalého pracovníka FEDu, bývalého emigranta zo ZSSR, ktorý sa spamätal a rozpovedal o tom. 

 „Keď som bol tu, v ZSSR, a potom som prišiel do USA, na začiatku 90-tych rokov,  učil som sa na ich ekonomickej škole. Tam je všetko logické a zrozumiteľné. Tam bolo všetko jasné. Ale keď ma zavolali robiť do FEDu a začal som prechádzať školením FEDu, povedal mi, Alexander Nikolajevič (je to arménec), JE TO VYSOKÁ ŠKOLA PODVODU. Tam reálne vyučujú PODVODY“.  A s týmto sa dnes stretávame. OSN bola v tom čase zaplavená týmto, ale v súčasnosti jej štruktúra prudko prechádza na stranu spravodlivosti. A chvála bohu. Naši nespali, a prejavili sa tam naši veľmi seriózni ľudia, ktorí dosiahli veľmi vysokú úroveň v OSN a kým doteraz boli na tej výkonnej úrovni, tak teraz sú už aj na úrovni zákonodarnej. A na úrovní iniciatívnej a rozvojovej to je vlastne zákonodarná úroveň. A daj pán boh aby…, v opačnom prípade sa OSN zdiskredituje a nebude naďalej existovať ako centrum zmierenia, ako akýsi bezkonfliktný regulátor medzi štátmi. Jedná sa o diplomatickú reguláciu. A toto teraz nevyhovuje. OSN teraz nevyhovuje ani Američanom. Američania by teraz chceli nejako vypratať OSN ako organizáciu, ako štruktúru. Pretože oni nie sú bohatí na iniciatívy, okrem genocídy a rozvratu. To je ich ideológia, k ničomu inému ich neučia. A ako sa ďalej rozvíjať, tomu oni nerozumejú. A potom prichádza Tvorca. A keď príde Tvorca, tak hovorí: „Počujte, niektorú štruktúru by bolo treba zrušiť“. A oni hovoria „ V žiadnom prípade“. Nie oni za ňu zaplatili, oni ani neiniciovali jej založenie, a ZSSR je najväčší predstaviteľ OSN na základe jeho hlasov, ak sa pamätáte, ZSSR mal samostatný hlas, a potom tam mala hlas každá jeho republika zvlášť. Naša vlasť mala drvivú väčšinu v OSN v porovnaní s ostatnými štátmi v OSN. Tak ako je možné, že taká inštitúcia, ktorú založili naši rodičia, na základe víťazstva v takej veľkej vojne, ktorú bolo možné odovzdať, o to viac keď teraz začína fungovať v prospech nášho národa, nášho štátu а oni ho odstavujú od účtov. To v žiadnom prípade. 

R:   Preto ho asi chcú odstaviť?! 

ANP:   To v žiadnom prípade. 

Slovanské Noviny a Zlatá Éra

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS Slovak SK